MAKAM UŞŞAK
SEYİR ÇIKICI
ARIZA SESİ Sİb2 SEGAH
DURAK SESİ LA DÜGAH
KAYNAK ?
DİZİ KEREM
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
AYAŞ YOLLARI
usul nim sofyan
»ª§
metronom q
œ œ œ œ
& 42 œ œ
saz
saz
œ œ
& .. œ .
17
&
œ
va çi
na et
çek
tik
gö
yan
nül
dım
bu
al
sev
lah
gö
de
nül
rin
bu
uy
& œ. œ œ œ œ
25
œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
aç
le
ya z
az
mı ge
mı ge
le
le
mı
ri
ş
n
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
da
yan
sev
ku
da
dı
da
lar
n
m
da
da
vaz
yan
n
n
#œ œ œ œ
#œ œ œ œ
& œ.
œ
ni
33
ni
saz
œ
saz
de
rin
1
ayva çiçek açmış yazmı gelecek
gönül bu sevdadan vazmı geçecek
gönül bu sevdadan vazmı geçecek
bana ettiklerin azmı gelecek
yandım allah yandım yandırma beni
seviyorum diyerek kandırma beni
derin uykulardan kaldırma beni
uy
œ
ku
k
k
mı
dır
ge
ma
œ œ œ
vaz
kal
mı
dır
ye
re
çe
be
ge
ma
cek
ni
saz
saz
œ œ œ1.. œ œ œ œ ..
çe
be
k
saz
1 ci ölçü
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ
2 ci dönüş ni
saz
se
vi
yo rum
di
29 çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
& œ. œ #œ œ œ
ce
ce
œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
&œ œ œ œ œ
21
œ œ œ œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
ay
ba
œœ œœœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
& #œ œ œ œ œ
9
13
œœœœ
œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
œ œ
& #œ œ œ œ œ
5
saz
œœ œœœœ
lar
da
k
n
kan
kal
dır
ma
dır
ma
be
be
∑
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
2
ayaş yollarından aştımda geldim
boyunu boyuma ölçtümde geldim
boyunu boyuma ölçtümde geldim
güzeller içinde seçtimde geldim
yandım allah yandım yandırma beni
seviyorum diyerek kandırma beni
derin uykulardan kaldırma beni
çağlar müzik kursu tel 419 69 55 -60 kızılay
Download

AYAŞ YOLLARI sanat müziği.MUS