DİZİ KEREM
SEYİR İNİCİ ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb2 segah FA #eviç
KAYNAK .......
YÖRE..........
YORUM MUSTAFA TAŞ
DİLEK AĞACI
≡•∞
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
usul nim sofyan
metronom π
0ˆ0 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ
% 3 ‰
%‰ œ œ œ œ œ
saz
œ œ œ œ œ− œ œ
5
œ ∀œ œ
saz
œ ∀œ œ
%‰
13
saz
œ œ œ
œ ∀œ œ
yo
et
is te mi
ar tık terk
%‰
17
dü şün mü
yan dım hep
œ œ œ
−
‰
−
%
21
saz
%‰ œ œ œ œ œ
e zel den
dur de ye
% −− ‰
rum
ti
œ ∀œ œ
saz
‰
œ ∀œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ
‰
œ œ œ
œ œ œ œœ œ
œ œ œ
le
za
saz
saz
œ œ œ
sen
be
siz
ni
yo
se
yi
i
ne
çin
böy le yal
ba na kal
kal
dur
ma
du
nı
rur
ta ka tım
ne de be
bed
gü
den
lüm
rum
nin
ve
ter
dim
ra
‰
œœœœœ œœ ‰
œ œ œ œ œ
e
ki
œœœœœ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
be nim gö
ne o lur
%‰ œ œ œ œ œ
zü
bir
mün nu
şey söy
ru
le
œœœœœœœ
çağlar
müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
33
kal bi min
bağ la mış
‰
œ œ œ œœœ
ne fes bi
kö tü ve
al
lim
nız
dı
ma
yıl
kal
a
yı
lar
ma
cı
yı
lar
œ œ œœœœœ œœ ‰ œ œ œ œ œ œœœœœ œœ
çok bek le
ne an ka
25
29
œ ∀œ œ
œ œ ‰
saz
‰ œ œ œ œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ −−
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
%‰
9
‰ œœœœœœ œœœœœ œœ
sen
lar
den
ça
söz
put
ler
la
istemiyorum sensiz nefes bile almayı
düşünmüyorum yine böyle yalnız kalmayı
çok bekledim kalmanı takatım nede mecalim
ezelden ve ebedden sen hep benimsin canım
benim gözümün nuru dertli başımın tacı
kalbim senden sözlerle sonra yıkıldı gönül tahtım
le
rı
ne
ni
me
bu
ca
ra
lim
lar
œ œ œ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ −−
sen hep be
an ka ra
nim
or
sin
da
ca
ağ
nım
lar
‰ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œœ
dert li ba
ar tık ba
şı
na
mın
da
ta
a
cı
cı
∃
‰ œ œ œ œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ −−
Fine
yı kıl dı
san ki di
gö
lek
nül
a
tah
ğa
tı
cı
artık terk etti beni kötü ve zalim yıllar
yandım hep senin için bana sözlerle kaldı acılar
ne istanbul durdurur nede beni buralar
dur de yeterki gülüm ankara orda ağlar
ne olur bir şey söyle artık bana da acı
bağlamışlar çaputları sanki dilek ağacı
Download

dilek ağacı.bak - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU