DİZİ KEREM
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb2 segah
KAYNAK MEHMET AYDIN
DERLEME ALİ DEMİRHAN
YORUM ADEM ASLANDOĞAN
YÜCE DAĞ BAŞINDA KAR HAVASI VAR
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
yürük semai
metronom 60
2ˆ2 œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
% 7
œ œ œ œ œ
yü ce dağ
yü ce dağ
œ
%œ œ
3
ba
ba
şın
şın
‰
da
da
œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ
œ
%
‰
œ
% œ œ
‰
5
7
bül bü lün
sü rü nün
gü
pe
lü
şin
nen
de
o yar be
va de li
ni
va
sev
de
miş
siz
œ− œ œ œ œ
rin
nun
el
kur
rin
nun
kar
bir
har
ge
ha
sü
va
rü
œ
da
zer
ben
bi
va
aç
var
lar
saz
saz
sı
kurt
var
lar
saz
saz
œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœ
de
ten
œ œ œ
bi zim le
ku zu nun
sı
ot
œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœ
œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
el
le
kur du
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ
ne
can
o
u
da
da
ya
mut
ri
lar
saz
saz
œ œ œœœ œ œ œœœ
va
va
œ œ œœ œœœœœ œ œ œ œ œœœœ œ œ œœ œ œ œ
11
ben
œ−
ney
bi
ku
zim
zu
le
nun
dem oy
ne
ι
œ
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
%œ
13
m
œ
œ
oy
oy
1
yüce dağ başında kar havası var
bülbülün gülünen davası var
o yar beni sevmiş bende o yari
ellerin bizinen ne davası var
œ
re
œ
oy
gi
ne
can
da
da
œ œ œ œ œ
∃ œ
% −−
le
du
œ
var
var
œ œ œ œ œ
‰
œ
sı
sı
% œ œ œ
9
dem
oy
œ−
saz
2
yücedağ başında bir sürü otlar
sürünün peşinde gezer aç kurtlar
vadeli vadesiz biten umutlar
kurdunun kuzunun can davası var
nakarat
ben neydem oy
nere gidem oy
nasıl edem oy
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
va
va
sı
sı
na
‰
var
var
sıl
œ−
e
de
∃−
−
D.C. al Fine
3
dereler sel olmuş bulanık çaylar
bu aşkın ateşi cihanı dağlar
sevdiğim karşımda ah çekip ağlar
gözünen gönülün ne davası var
Download

yüce dağ başında kar havası var.bak