DİZİ KEREM
DURAK SESİ LA
SEYİR ÇIKICI
ARIZA SESİ Sİb2 * segah *
değişken fa# *eviç * mib *hisar *
KAYNAK AŞIK DAİMİ
DERLEME ARİF SAĞ
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 560--KIZILAY
BUGÜN BİZE PİR GELDİ
usul / nim sofyan
œ #œ œ œ
metronom 64
intro
& 42 œ
œ œ
#œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
&œ œ œ
œœ œ œœ
œ
&œ
œ
œ
œ
œœ œœ œœ œ œœ
&
œ
œ œ œœ œ œ
œ œœ
œ
œ
œ
&œ œ œ
œœ œ œœ
œ
œ œœ œœ œ œœ
œ
&
œ
œ
œ
saz
3
saz
5
œ
saz
çağlar müzik kursu kızılay
œ
7
saz
9
11
13
&
saz
çağlar müzik kursu kızılay
œ
œ
bu
gün
œ bœ
&œ
15
gül
& .. œ
17
&œ
ö
19
ali
& .. œ
21
ey
#œ bœ
œ
bi
ze
œ
le
œ bœ
nü
œ bœ
œ
yel
œ bœ
val
œ
lah
œ
œ
ri
te
œ
œ
œ
sı
ra
mür
œ
œœœ
şah
œ
œ œ œ
œ
şan
œ
œ
saz
œ
gel
œ
te
za
œ
hım
œ
œ œ œ
pir
œ
œ
œ œœ œ œ
œ
ze
œ
œ
œ bœ
œ
œ
œ
œ bœ
œ
kan
be
œ
gel
œ bœ
ey
val
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
di
di
œ
çağlar müzik kursu kızılay
ri
œ
œ
œ
œ
œ.
gel
œ œ
œ
œ
di
œ
œ
..
œ
œ
œ
çağlar müzik kursu kızılay
lah
dizi kerem
durak sesi la
seyir çıkıcı
arıza sesi sib2
23 usul/ nim sofyan
&œ
œ bœ
&œ
œ bœ
œ œ œ
œ
val
pi
rim
hak
25
ey
&œ
27
œ
ila
la
lah
œ bœ
œ
œ
œ
kaynak Aşık Daimi
derleme arif sağ
BUGÜN BİZE PİR GELDİ
sayfa 2
œ
œ
œ
he
œ
œ
nota yazım aydın çağlar
tel 419 69 55-60 kızılay
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ bœ
œ
œ
œ
œ
œ
ey
val
il
œ
œ
dir
gü
œ
lal
lah
lah
œ
œ
œ
%
œ ..
çağlar müzik kursu kızılay TEL 419 69 55-60
zel
şah
3
2
1
padişahım
karadan
ali
bizim
şahımız
bugün bize pir geldi
haktır
bizi
yaradan
kabe
kıble
gahımız
gülleri teze geldi
ben pirimden vazgeçmem
miraçtaki
muhammed
önü sıra kamberi
bin yıl geçse aradan
o bizim padişahımız
aliyel mürteza geldi
nakarat
eyvallah pirim eyvallah
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
hak la ilahe illalah
TEL 419 69 55--60 KIZILAY
eyvallah şahım eyvallah
adı güzeldir güzel şah
adı
gü
zel
Download

BUGÜN BİZE PİR GELDİ ANA SAYFA.musx