DERLEME MUSA EROĞLU
dizi bozlak
seyir çıkıcı
durak sesi la
arıza sesi sib reb
EVİNİZE VARAMADIM ARIMDAN
sarı kızım yörü yörü
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
tel 419 69 55 -60 kızılay
metronom 90
% 4 intro b œ œ
bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&4 œ
saz
&œ
bœ œ bœ œ
&≈
bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
3
œ œ œœ œ œœ œœ
çağlar müzik kursu
saz
5
saz
& ‰ bœ œ œ
œ œ œ
& œ bœ œ œ.
bœ œ
œ bœ œ
œ œ œ.
şan
7
ah ey
9
a
&‰
11
&‰
13
&‰
15
rın
ya
da
rim
œ bœ œ
sarı
kı
œ bœ œ
çağlar müzik kursu
sarı
kı
n a
œ œœ
bœ bœ œ œ œ œ œ
‰
dan
œœ œœ
‰
œ œ œœ œ œœ œœ
‰
den
sarım
zı m yö
œ œ œ
zı m yö
œ œ œ œ œœ b œ ‰
œ œ
rü
rü
ah ey
evinize varamadım arından arından
küçüğüdüm ayırdılar yarimden sarım
aslansın yarim
sarı kızım yürü yürü
sarmalım yürü
ah ey
evinizin önü zeytin sekisi sekisi
yel estikçe gelir yarin kokusu
aslansın yarim
sarı kızım yürü yürü
sarmalım yürü
yö
rü
yö rü
œ. œ œ œ œ
œ bœ œ bœ œ œ œ.
œ œ ‰
œ œœ
rın
b œ b œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ ..
saz
œœ
œ œ
œœ œ
œ œœ
œ œ bœ œ œ
ni
œœ œ
œ œœ
ra
ma
dım
œ œ bœ œ œ
kü çü ğü
dü m a
yı r
dı
la r
evi
œ bœ œ
as
lan
œœ œ
sar
ma
œœœ
sar
ma
ze
va
œ œ œ.
œœ œ œ
sı n yarim
œ œ œ.
œœ
œ
œ œ œ.
œœ
œ
lı m yörü
lı m yörü
ah ey
evinize vara gele yol sandım yol sandım
ayağıma diken battı gül sandım sarım
aslansın yarim
sarı kızım yürü yürü
sarmalım yürü
çağlar müzik kursu
tel 419 69 55 -60 kızılay
%
Fine
Download

Finale 2007 - [EV¦-N¦-ZE VARAMADIM ARINDAN.MUS]