BÖLÜM DIŞI BAŞVURU SONUÇLARI
ADI-SOYADI
ALES NOTU(EA) ALES %50
MEZUNİYET NOTU MEZUNİYET %20 DİL NOTU
İsmail Arslan
98,691
49,345
57,53
11,506
78,75
Yasemin Arslan
98,574
49,287
61,96
12,392
Cem Yeşil
76,176
38,088
73,86
14,772
Batuhan Kartal
84,626
42,313
75,9
Ediz Sait Yörü
72,248
36,124
Yusuf Gündüz
86,73
43,365
Mustafa Arslan
73,269
Ezgi Çağla Bozkurt
Emrah Özmen
DİL %10
BİLİM SINAVI BİLİM SINAVI %20 ORTALAMA SONUÇ
8
63
12,6
81,451 ASiL
80
8
58
11,6
81,279 ASiL
65
6,5
85
17
76,36 ASiL
15,18
75
7,5
50
10
79,993 ASiL
57,53
11,506
100
10
83
16,6
69,6
13,92
70
7
38
7,16
36,634
73,16
14,632
60
6
60
12
69,266 ASiL
67,287
33,643
72,93
14,586
50
5
80
16
69,229 ASiL
78,022
39,011
70,13
14,026
50
5
50
10
68,037 ASiL
Semra Özalp
66,011
33,005
73,16
14,632
75
7,5
60
12
67,137 ASiL
Mustafa Duran
76,158
38,079
64,3
12,86
55
5,5
50
10
66,439 ASİL
Sibel Şehriban Ataş
70,178
35,089
84,4
16,88
55
5,5
45
9
66,469 BAŞARISIZ
İlhan Dilek
75,487
37,743
70,36
14,072
50
5
45
9
65,815 BAŞARISIZ
Tahir Sarı
69,967
34,983
56,36
11,272
70
7
60
12
Ümit Yaşar Gül
78,068
39,034
60,56
12,112
50
5
45
9
65,146 BAŞARISIZ
Umut Kork
74,23 ASiL
71,885 BAŞARISIZ
65,255 YEDEK
74,61
37,305
60,56
12,112
70
7
40
8
64,417 BAŞARISIZ
Metin Bingöl
69,414
34,707
67,83
15,566
60
6
35
7
63,273 BAŞARISIZ
Seda Çiçek
71,517
35,758
76,9
15,38
50
5
35
7
63,138 BAŞARISIZ
Şerife Aktaş
57,976
28,988
80,4
16,08
50
5
63
12,6
Bülent Çelik
63,651
31,825
74,021
14,802
75
7,5
40
8
62,668 YEDEK
62,127 BAŞARISIZ
10.09.2014 tarihinde yapılan İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans(Genel İşletme) Programı Bilim sınavı sonuçları 12.09.2014 (Bugün)Üniversitemiz
web sayfasında yayınlanmıştır. Ancak 08.09.2013 tarih ve 28759 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tunceli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav
Yönetmeliğinin 8.Maddesinin b bendi gereği ''Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuran adayların değerlendirmelerinin yapılabilmesi için
bilim sınav notunun en az 50/100 olma şartı aranır.''maddesi uyarınca yeniden değerlendirmiş olup, sehven yapılan sınav sonuçları yukarıda belirtilen
şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca 14.08.2014 tarihinde yayınlanan gazete ilanında Bilim Sınavından 50 ve üzerinde puan alamayan adaylar başarısız
kabul edilecektir denilmektedir.
Download

İşletme Anabilim Dalı Bölüm Dışı Sonuçlar