ADI-SOYADI
Orhan Nakış
Gamze Balçık
Zarife Aktekin
Samet Koçdemir
Ezgi Çakmak
Turna Yalçın
Serkan Bayar
Cafer Kuhak
Esra Yüksel
Elçin Acaroğlu
Meryem Coşkun
BÖLÜM İÇİ BAŞVURU SONUÇLARI
ALES NOTU(EA) ALES %50 MEZUNİYET NOTU
MEZUNİYET %20
77,15
59,009
70,803
82,335
71,175
62,185
73,953
67,661
65,336
59,743
65,606
38,575
29,504
35,401
41,167
35,587
31,092
36,976
33,83
32,668
29,871
32,803
81,33
73,63
77,2
75,03
70,13
81,25
84,13
58,12
75,5
66,38
62,75
16,266
14,726
15,44
15,006
14,026
16,25
16,82
11,624
15,1
13,276
12,55
DİL NOTU
60
75
50
50
50
50
50
50
50
50
50
DİL %10
6
7,5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
BİLİM SINAVI
90
100
75
45
75
70
60
70
40
60
35
BİLİM SINAVI %20ORTALAMA
18
20
15
9
15
14
12
14
8
12
7
78,841
71,73
70,841
70,173
69,613
66,342
70,796
64,454
60,768
60,147
57,353
SONUÇ
ASIL
ASIL
ASIL
BAŞARISIZ
ASIL
ASIL
ASIL
ASIL
BAŞARISIZ
ASIL
BAŞARISIZ
10.09.2014 tarihinde yapılan İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans(Genel İşletme) Programı Bilim sınavı sonuçları 12.09.2014 (Bugün)Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır. Ancak 08.09.2013
tarih ve 28759 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tunceli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 8.Maddesinin b bendi gereği ''Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına
başvuran adayların değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bilim sınav notunun en az 50/100 olma şartı aranır.''maddesi uyarınca yeniden değerlendirmiş olup, sehven yapılan sınav sonuçları
yukarıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca 14.08.2014 tarihinde yayınlanan gazete ilanında Bilim Sınavından 50 ve üzerinde puan alamayan adaylar başarısız kabul edilecektir
denilmektedir.
Download

BÖLÜM İÇİ BAŞVURU SONUÇLARI ADI