DÜZELTME İLANI
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI ÖDEMİŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4737 sayılı Kamu ihale
Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar
verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması
gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası : 2015/1578
1-İdarenin
a) Adresi : Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi 143 35750 ÖDEMİŞ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2325449097 - 2325451269
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
2- Düzeltmeye Konu İlanın yayımlandığı
a) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : ÖDEMİŞ KENT GAZETESİ -19.01.2015
3- Düzeltilen (madde/maddeler) şunlardır
3. maddenin (b) bendinde İhale tarihi sehven hata olduğundan 09.02.2015 olarak düzeltilmiş olup iş bu
düzeltme ilanı verilmiştir.
BASIN : 12183
Download

düzeltme ilanı - Ödemiş Kent Gazetesi