ELEKTROMETRİ ÖDEVİ
Ödevin Veriliş Tarihi: 10.04.2014
Ödevin Teslim Tarihi: 17.04.2014
ÖDEV NO : 1
Her öğrenci numarasının karşısındaki verilerden yararlanarak
ölçülen uzunluğun, Lineer Kırılma İndisi modeline göre, hız
düzeltmesini hesaplayacaktır. Lineer Kırılma İndisi modeline göre
hesaplanan hız düzeltmesi ile düzeltilen uzunluk;
a. Adım adım indirgeme ile (K1, K2, K3, K4 , K5 hesaplanarak),
b. Doğrudan indirgeme ile
elipsoid üzerine indirgenecektir.
Rα = 6374500.000 m
k = 0.13
Geoid Yüksekliği (N ) = 41.500 m
alınacaktır.
Alet: DI 3000 ( n0 = 1.000282 Ngr = 105.777 )
Doç. Dr. H.Hakan Denli
Download

ödev 1 açıklama