İ.T.Ü. İNŞAAT FAKÜLTESİ
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
JEODEZİ II –B CARSAMBA DERSİ
ÖDEV NO : 2
VERİLİŞ TARİHİ : 23 NİSAN 2014
TESLİM TARİHİ : 07 MAYIS 2014
KONU: Dilimden dilime koordinat dönüşümü ve Gauss-Krüger Konform Projeksiyon
düzleminde redüksiyonlarla I. ve II. Temel Ödevler
Verilenler: P1 noktası için B1, L1, Dilim Genişliği (DG), Dilim Orta Meridyeni (DOM)
boylamı L0,
P1 ve P2 noktaları arasındaki jeodezik eğri uzunluğu S12 ve bunun P1
noktasındaki azimutu A12
P3 noktası için SAĞA-YUKARI değerler ile koordinatların verildiği dilim
genişliği ve dilim orta meridyeni boylamı ile koordinatların dönüştürüleceği
yeni dilim genişliği ve dilim orta meridyeni boylamı
İstenenler: P1 ve P2 noktalarının verilen dilimdeki SAĞA ve YUKARI değerleri,
P3 noktasının yeni dilimdeki SAĞA ve YUKARI değerleri,
P2 ve P3 noktaları arasındaki jeodezik eğri uzunluğu S 23 ile bu kenara ait
azimutlar A23 ve A32
A) Her öğrenci, numarasının karşısında, Uluslararası Elipsoid üzerinde verilen P 1 noktasına
ait elipsoidal enlem ve boylam değerleri ile dilim genişliği ve dilim orta meridyeni
boylamı verilen dilimde noktanın SAĞA ve YUKARI değerlerini ve c meridyen
yakınsama açısını hesaplayacaktır. Daha sonra verilen A12 azimutu ve hesapladığı
meridyen yakınsama açısı ile bulacağı kenarın elipsoidal açıklık açısı T 12 ve verilen S12
jeodezik eğri uzunluğu ile Gauss-Krüger projeksiyon düzleminde redüksiyonlarla P2
noktasının SAĞA-YUKARI değerlerini hesaplayacaktır.
B) Yine her öğrenci, numarasının karşısında, Uluslararası Elipsoid için sol (batı) dilimde
SAĞA ve YUKARI değerleri verilen P3 noktasının sağ (doğu) dilimdeki SAĞA ve
YUKARI değerlerini,
a) Dolaylı yoldan (Önce SAĞA-YUKARI değerlerinden enlem ve boylam
hesaplanacak sonra bulunan bu enlem boylam ile yeni dilimde SAĞA-YUKARI
değerleri hesaplanacak)
b) Doğrudan dönüşüm eşitlikleri ile (Tablo 9 da verilen katsayılarla)
kontrollü olarak hesaplayacaktır.
C) P2 noktası için A) şıkkında hesaplanan SAĞA-YUKARI değerleri ve P3 noktası için B)
şıkkında hesaplanan SAĞA-YUKARI değerleri ile P2 ve P3 noktaları arasındaki jeodezik
eğri uzunluğu S23 ile bu kenara ait elipsoidal açıklık açıları T 23 ve T32 Gauss-Krüger
projeksiyon düzleminde redüksiyonlarla bulunacak ve hesaplanan meridyen yakınsama
açıları ile azimutlar A23 ve A32 hesaplanacaktır.
Sonuçlar için özet normu ektedir.
Doç. Dr. Serdar EROL
SONUÇLAR İÇİN ÖZET ÇİZELGESİ
ÖDEV NO: 2
Öğrencinin,
Adı Soyadı
:
Numarası
:
Ders Grubu
:
Dilim Genişliği =
Dilim Orta Meridyeni Boylamı =
Nokta No
P1
P3 (Dolaylı)
P2
P3 (Tablo 9)
kenar ve
azimutlar
SAĞA
S23
YUKARI
A23



A32



c












Not: Özet normundaki büyüklükler verilen büyüklüklerin biriminde ve gösteriminde olacaktır.
Uzunluk birimleri mm
(millimetre) hanesine kadar yazılacaktır.
Açı birimleri ise
dd dd ssssss
şeklinde yazılacaktır.
JEODEZİ II-B CARSAMBA / 2013-2014 Bahar Yarıyılı
ÖDEV NO :2
VERİLENLER
P3 NOKTASI İÇİN
DOM !
SAĞA
YUKARI
=== ! ========== ===========
39 ! 765611.092 4341378.998
ESKİ
DG DOM
== ===
6
33
YENİ
DG DOM
== ===
6
39
NO
=========
10050311
B1
=============
39 34 4.4203
L1
=============
36 33 56.3565
A12
=============
178 40 40.424
S12
==========
35689.327
DG
==
6
10080359
39 34 13.2511
36 34
5.9858
178 56 10.896
35714.450
6
39 ! 765647.073
4341404.121
6
33
6
39
10080364
39 34
36 33 59.9564
178 46 55.223
35708.775
6
39 ! 765639.500
4341398.446
6
33
6
39
10080377
39 34 11.9028
36 34
9.5856
179
2 25.694
35733.898
6
39 ! 765675.481
4341423.569
6
33
6
39
10080422
39 34
36 34
3.5562
178 53 10.021
35728.223
6
39 ! 765667.908
4341417.894
6
33
6
39
10090355
39 34 10.5544
36 34 13.1855
179
35753.346
6
39 ! 765703.889
4341443.017
6
33
6
39
10090398
39 34
0.3752
36 34
7.1561
178 59 24.820
35747.671
6
39 ! 765696.316
4341437.342
6
33
6
39
10090406
39 34
9.2060
36 34 16.7854
179 14 55.292
35772.794
6
39 ! 765732.297
4341462.465
6
33
6
39
10090418
39 33 59.0269
36 34 10.7559
179
5 39.619
35767.119
6
39 ! 765724.724
4341456.790
6
33
6
39
10090606
39 34
7.8577
36 34 20.3852
179 21 10.091
35792.242
6
39 ! 765760.705
4341481.913
6
33
6
39
10090607
39 33 57.6785
36 34 14.3558
179 11 54.418
35786.567
6
39 ! 765753.132
4341476.238
6
33
6
39
10090608
39 34
6.5093
36 34 23.9851
179 27 24.889
35811.690
6
39 ! 765789.113
4341501.361
6
33
6
39
10100202
39 33 56.3302
36 34 17.9556
179 18
9.216
35806.015
6
39 ! 765781.540
4341495.686
6
33
6
39
10100401
39 34
5.1610
36 34 27.5849
179 33 39.688
35831.138
6
39 ! 765817.521
4341520.809
6
33
6
39
10100402
39 33 54.9818
36 34 21.5555
179 24 24.015
35825.463
6
39 ! 765809.948
4341515.134
6
33
6
39
10100406
39 34
3.8126
36 34 31.1848
179 39 54.487
35850.586
6
39 ! 765845.929
4341540.257
6
33
6
39
10100407
39 33 53.6334
36 34 25.1554
179 30 38.814
35844.911
6
39 ! 765838.356
4341534.582
6
33
6
39
10100409
39 34
2.4642
36 34 34.7846
179 46
9.286
35870.034
6
39 ! 765874.337
4341559.705
6
33
6
39
10100412
39 33 52.2851
36 34 28.7552
179 36 53.613
35864.359
6
39 ! 765866.764
4341554.030
6
33
6
39
10100415
39 34
1.1159
36 34 38.3845
179 52 24.084
35889.482
6
39 ! 765902.745
4341579.153
6
33
6
39
10100418
39 33 50.9367
36 34 32.3551
179 43
8.411
35883.807
6
39 ! 765895.172
4341573.478
6
33
6
39
10100419
39 33 59.7675
36 34 41.9843
179 58 38.883
35908.930
6
39 ! 765931.153
4341598.601
6
33
6
39
10100424
39 33 49.5884
36 34 35.9549
179 49 23.210
35903.255
6
39 ! 765923.580
4341592.926
6
33
6
39
10100428
39 33 58.4192
36 34 45.5842
180
4 53.682
35928.378
6
39 ! 765959.561
4341618.049
6
33
6
39
10100430
39 33 48.2400
36 34 39.5548
179 55 38.009
35922.703
6
39 ! 765951.988
4341612.374
6
33
6
39
10100432
39 33 57.0708
36 34 49.1841
180 11
35947.826
6
39 ! 765987.969
4341637.497
6
33
6
39
10100439
39 33 46.8916
36 34 43.1546
180
1 52.808
35942.151
6
39 ! 765980.396
4341631.822
6
33
6
39
10110511
39 33 55.7224
36 34 52.7839
180 17 23.279
35967.274
6
39 ! 766016.377
4341656.945
6
33
6
39
10110806
39 33 45.5433
36 34 46.7545
180
7.606
35961.599
6
39 ! 766008.804
4341651.270
6
33
6
39
10110807
39 33 54.3741
36 34 56.3838
180 23 38.078
35986.722
6
39 ! 766044.785
4341676.393
6
33
6
39
3.0720
1.7236
8 40.493
8
8.481
Download

ODEV2