EM502
AC Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi
2. Ödev
11.11.2014
Üç fazlı, yıldız bağlı, üç telli bir asenkron motorun parametreleri şu biçimde
tanımlanmaktadır:
rs=0.5 , rr=1.6, Lls= Llr=4 mH, Lm=225 mH, kutup sayısı=4, J=0.1 kg-m2, anma
gücü= 5 HP, anma gerilimi= 380 V (faz arası) Motorun faz gerilimlerinin aşağıdaki gibi
olduğunu varsayın:
vas(t)= 310 sin (250t); vbs(t)= 310 sin (250t-2/3); vcs(t)= 310 sin (250t-4/3)
a) Motor, başlangıçta yüksüzken, stator sargıları enerjilendirilmektedir. Motor yol
aldıktan, yani senkron hıza ulaştıktan bir süre sonra, anma yüküyle
yüklenmektedir. Motorun yol alma ve yüklenme sürecini, durağan eksen
takımlarında incelemek amacıyla bir bilgisayar programı yazarak koşturunuz. vas,
vds, vqs, ias, ids, iqs, iar, idr, iqr, Tem ve hızın zamana göre değişimlerini aynı sayfada
çizdiriniz. (Bu değişkenler içerisinde birbirinin aynı olanlar varsa bunu belirtiniz
ve yalnızca bir tanesini çizdiriniz.) Ayrıca, momentin hıza göre değişimini
çizdiriniz. Sonuçları kısaca yorumlayınız.
b) (a) şıkkında yapılanları senkron eksen takımında ve rotor akısı eksen takımında
yineleyiniz.
Download

Ödev 2