Gazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Dersin kodu ve adı: EM502 AC Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi
Ders Sorumlusu:
Doç.Dr. M. Timur Aydemir
Oda: 350, Telefon: 582 33 50
e-posta: [email protected]
Dersin Amacı:
AA makinaların dinamik davranışlarını incelemek amacıyla
kullanılacak modellerinin tanıtılması. Sürücü sistemlerin
modellerinin tanıtılması. Dinamik davranışın analitik olarak elde
edilmesi. Dinamik davranışın bilgisayarda benzetim yoluyla elde
edilmesi. Vektör denetim yönteminin tanıtılması.
İçerik:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
AA Sürücü Sistemlerin Genel Değerlendirmesi.
Asenkron Motorların ve Senkron Motorların d-q Modelleri
Yarıiletken AC Sürücülerin d-q Modelleri.
Asenkron Makinaların Karmaşık Vektör Analizi.
Vektör Kontrol ve Alan Yönlendirme Yöntemlerinin Temelleri.
Vektör Kontrol ve Alan Yönlendirme Yöntemlerinin Dinamiği.
Güç Dönüştürücülerde Akım Regülasyonu.
Kaynaklar:
1) Novotny, D.W., Lipo, T.A.; Vector Control and Dynamics of AC Drives, OXFORD
Science Publications, 1998 (Fotokopi olarak dağıtılacak)
2) Krause, P.C., Analysis of Electric Machinery, McGraw Hill, 1986
3) Leonhard, W.; Control of Electrical Drives, Springer-Verlag, 1990
Ödevler:
Ortalama olarak iki haftada bir ödev verilecektir. Ödevlerin yapılması
zorunludur. Bazı ödevler bilgisayar simülasyonu içerecektir. Simülasyon
için herhangi bir dil veya paket program kullanılabilir (Fortran, C, Pascal,
Simulink, v.b.)
Sınavlar:
Bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılacaktır. Ödev ortalaması,
ikinci ara sınav notu olarak kullanılacaktır.
Başarı notu hesabı: Arasınav ortalaması %60, Dönem sonu sınavı %40
Download

AC SÜRÜCÜLERİN DİNAMİK DAVRANIŞI VE