ELK 105 Elektrik‐Elektronik Mühendisliğine Giriş dersi uygulama programı ( I. ve II. Öğretim ) 2014‐2015 Güz
Hafta
Sorumlu
1. Hafta 16.09.2014 (II.Ö.) Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ
18.09.2014 (I.Ö.)
Hoş geldiniz etkinliği ile birlikte KTÜ ve bölüm tanıtımı yapılacak, eğitim‐öğretimle ilgili mevzuatlar, öğrencileri bekleyen genel uygulamalardan bahsedilecektir.
2. Hafta 23.09.2014 (II.Ö.) Doç. Dr. H.İ. OKUMUŞ
25.09.2014 (I.Ö.)
Elektrik‐Elektronik Mühendisliği, Elektrik Muhendisleri Odası, EMO‐Genç, ERASMUS ve FARABİ öğrenci değişim programları. 3. Hafta 30.09.2014 (II.Ö.) Doç. Dr. Salim KAHVECİ
02.10.2014 (I.Ö.)
Ders Konusu
Staj hakkında bilgilendirme.
4. Hafta 07.10.2014 (II.Ö.) Doç. Dr. İsmail KAYA
09.10.2014 (I.Ö.)
Kablosuz algılayıcı ağlar başlığı altında anlatılacak alt başlıklar: fiziksel veriler, algılayıcılar, fiziksel veri birimleri, elektriksel işaret birimleri, algılayıcı sistemi blok diyagramı, haberleşme sistemi blok diyagramı, ADC, DAC, mikroişlemciler.
5. Hafta 14.10.2014 (II.Ö.) Doç. Dr. A. ATASOY
16.10.2014 (I.Ö.)
Devre teorisinde temel kavramlar
6. Hafta 21.10.2014 (II.Ö.) Yrd. Doç. Dr. Adnan CORA
23.10.2014 (I.Ö.)
Elektro‐manyetik Büyüklükler ve Birimleri
7. Hafta 28.10.2014 (II.Ö.) Yrd. Doç. Dr. Y. SEVİM 30.10.2014 (I.Ö.)
8. Hafta 04.11.2014 (II.Ö.) Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ
06.11.2014 (I.Ö.)
9. Hafta ARASINAV HAFTASI
10 ‐ 16 Kasım 2014
Sensörler ve Elektrik Elektronik Müh. Bölümünde kullanılaan programlar
Aakademik Öğrenme Becerileri (I. Kısım: Teknik rapor, yazı, makale vb. hazırlama, alıntı yapma, bilimsel hırsızlık, dublikasyon, aşırma vb.)
Arasınav Haftası nedeniyle ders yapılmayacaktır. Sınavlarda başarılar.
10. Hafta Genel Hatları ile Elektrik Güç Sistemleri ve Akıllı Şebekeler. Enterkonnekte şebeke,
18.11.2014 (II.Ö.) Ö
Yrd. Doç. Dr. F.M. NUROĞLU üretim, iletim ve dağıtım sistemleri, konvansiyel enerji ve yenilenebilir enerji 20.11.2014 (I.Ö.)
kaynakları, ve genel ifadelerle akıllı şebekeler üzerine giriş seviyesinde bilgi paylaşımı LAB.
verilecektir.
11. Hafta Tıbbi Görüntü İşlemeKonu Tanımı: Sağlık alanında kullanılan görüntüleme 25.11.2014 (II.Ö.) Yrd. Doç. Dr.Mehmet ÖZTÜRK yöntemleri ve bu yöntmler ile elde edilen görüntülerin nasıl işlendiği ve LAB.
27.11.2014 (I.Ö.)
değerlendirildiği anlatılacaktır.
12. Hafta Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Aakademik Öğrenme Becerileri (II. Kısım: Teknik rapor hazırlama ve yazma. Doğru 02.12.2014 (II.Ö.) LAB.
kaynağa atıfta bulunma, Doğru kaynak araştırması yapma)
04.12.2014 (I.Ö.)
13. Hafta 09.12.2014 (II.Ö.) Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ MATLAB ve SIMULINK kullanımı
11.12.2014 (I.Ö.)
LAB.
14. Hafta 16.12.2014 (II.Ö.) Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ MATLAB ve SIMULINK kullanımı, Elektronik ortamda resmi yazışma kuralları.
LAB.
18.12.2014 (I.Ö.)
15. Hafta Ders Tamamlama ve Mazeret Haftası, Derslerin Son Günü
22 ‐ 26.12.2014
16 ‐17. Haftalar 29 Aralık 2014 GÜZ YARIYILI YARIYIL SONU SINAVLARI
10 Ocak 2015 AÇIKLAMA:
10. haftadan itibaren Laboratuvar çalışmaları başlayacaktır. Laboratuvar çalışmaları ders saati dışında planlanacak ve ayrıca duyurulacaktır
Her öğrenci en az bir defa laboratuvar çalışmasına katılmak zorundadır. Laboratuvar çalışmasına katılmayan devamsızlıktan doğrudan kalır
23 Eylül 2014
Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ
Bölüm Başkanı
Download

EEMG_2014-2015 Güz Dönemi Programı.xlsx