DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ
DERSİN KODU
MATE 217
DERSİN ADI
LİNEER CEBİR I
DERSİN TÜRÜ
Alan ve Alan Eğitimi Dersleri (A)
ÖĞRETİM ELEMANI
Ersin Kuset Bodur
ASİSTAN
-
EMU KREDİSİ
( 3, 0 ) 3
( Oda No: AS 147, Telefon No: 1424 )
ECTS KREDİSİ
DERSİN ÖNKOŞULU
-
DERSİN YANKOŞULU
-
WEB ADRESİ
http://brahms.emu.edu.tr/ersin
DERS KİTABI
Ders notları
DİĞER KAYNAKLAR
Lineer Cebir, 8. Baskı, H.Hilmi Hacısalihoğlu
Lineer Cebir Problemleri, Fethi Çallıalp, Birsen Yayıları
DERS SAATLERİ
Çarşamba 08:30 – 10:20;
GÖRÜŞME SAATLERİ
Ders saatinde açıklanacak
Cuma 08:30 – 10:20
DERSİN AMACI ve HEDEFLERİ Bu dersde matematiksel yapıların ve ifadelerin daha iyi
anlaşılabilmesi için gerekli olan temel bilgiler verilecektir.
R 2 ve R 3 de vektörler, mxn matrisleri; matris uzayında toplama
ve skaler çarpım, matris uzayında lineer bağımsızlık, vektör uzayı
kavramına kısa bir giriş. Lineer denklem sistemleri, Gauss
eliminasyonu, altuzaylar. Lineer bağımsızlık ve boyut. Lineer
dönüşümler, lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişki, matris
çarpımı, matrislerin tersi ve uygulamalar.
DERSİN KATALOG TANIMI
DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin dersle ilgili başarı değerlendirmesinde temel alınacak
performans öğeleri ve yüzdelik ağırlıkları şöyledir:
1. Ara Sınavı
Quiz
Derse Katılım
Bitirme Sınavı
: % 30 (28 Kasım-9 Aralık 2014)
: % 25 (1. Quiz 5 Kasım, 2. Quiz 26 Kasım, 3. Quiz 8 Ocak)
:%5
: % 40 (14-29 Ocak 2015)
85–100 (A); 80–84 (A-); 75–79 (B+); 70–74 (B); 66–69 (B-);
63–65 (C+); 60–62 (C); 57–59 (C-); 54–56 (D+); 50–53 (D);
45–49 (D- /FAIL); 0-44 (F/FAIL).
ÖĞRETME METHODU Ders teorik ve uygulamalı anlatıma dayanmaktadır.
DİĞER DERSLERLE BAĞLANTISI Bu ders bölümdeki diğer matematik dersleriyle yakından ilişiği olan bir
derstir.
GENEL EĞİTİM KAZANIMLARI Lineer Cebir kavramı, bilgisi ve kültürü
DERSİN İÇERİĞİ
Bölüm 1
1. Hafta
1.1 Matrisler; Matris İşlemleri, Matris Özellikleri, Matrisin Transpozesi (Devriği), Matrislerle ilgili
Teoremler
2. Hafta
1.2 Köşegen Matrisler, ve Simmetrik Matrisler, Satırca Denklik
Bölüm 2
3. Hafta
2.1 Doğrusal Denklem Sistemleri, Gauss Eliminasyonu, Homojen
Denklem Sistemleri ve Teoremler
4. Hafta
2.2 Elementer matrisler, Matrislerin Tersinin Gauss Yöntemi ile bulunması
2.3 Determinant Tanımı ve Özellikleri
Bölüm 3
5. Hafta
2.4 Ters Matrislerin Uygulamaları; Cramer Kuralı
6. Hafta
3.1
R 2 ve R 3 uzaylarında Vektörler
7. Hafta
3.2 Vektör Uzayı
3.3 Alt Uzaylar
8. Hafta
3.4 Lineer Bileşim, Germe
1. Ara Sınav Haftası
9. - 10. Haftalar
1. Ara Sınav Haftası
3.5 Lineer Bağımlılık, Lineer Bağımsızlık
11. Hafta
3.6 Baz ve Boyut
12. Hafta
3.7 Bir Matrise İlişkin Alt Uzaylar, Taban Değişimi
13. Hafta
3.8 Dual Uzayı ve Dual Tabanlar
14. Hafta
Bölüm 4
4.1 Lineer Dönüşümler, Lineer Dönüşümlerle Matrisler Arasındaki İlişki
15. Hafta
4.2 Lineer Dönüşümün Görüntüsü ve Çekirdeği
16. Hafta Final Sınavları
AKADEMİK DİSİPLİN Sınav sonuçlarını etkileyecek kopya çekmek veya kopya vermek dahil, her türlü hileli
davranışlarda bulunmak başkasının yerine sınava girmek veya başkasının kendi yerine sınava girmesini
sağlamak; veya bir dersin değerlendirilmesine esas teşkil eden bir proje veya herhangi bir çalışmada,
başkaları tarafından yapılan bir proje veya yazılı eserden veya bir metinden, kısmen veya tamamen alıntı
yaparak bunları kendi ürünü imiş gibi sunmak (aşırma/intikal suçu işlemiş olmak) ciddi disiplin suçlarıdır.
ÖNEMLİ UYARILAR
 Derse devam zorunludur.
 Herhangi bir öğrencinin derse zayıf katılımı ve/veya mazaret belirtmeden sınava girmemesi “NG”
notuyla sonuçlanır.
 Herhangi bir sınava katılamayan öğrenci 3 gün içerisinde geçerli bir mazaret belirtmediği takdirde
telafi sınav hakkı ortadan kalkar.
 Ara sınav için telafi sınavı dönemin son haftasında yapılacaktır, sınav tarihi ise sınav komitesi
tarafından açıklanacaktır. Telafi sınavı o gününe kadar işlenen tüm konuları kapsayacak.
Download

217 - Eastern Mediterranean University