GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
GÜN
KONU
ANLATICI
SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ
04,09,2014
Çarşamba
PLEVRAL EFÜZYONLU HASTAYA YAKLAŞIM
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
07,09,2014
Cuma
PARAPNÖMONİK EFÜZYONLAR
ASİYE KANBAY
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
11,09,2014
Çarşamba
TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ
CANAN GEDİK
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
14,09,2014
Cuma
MALİGN EFÜZYONLAR
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
18,9,2014
Çarşamba
MALİGN EFÜZYONLARDA PALYATİF CERRAHİ
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
21,9,2014
Cuma
Kardiyolojik hastalıklarda akciğer ve akciğer –kalp etkileşimi
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
25,9,2014
Çarşamba
Renal patolojilerde akciğer sorunları
ASİYE KANBAY
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
28,9,2014
Cuma
Gastrointestinal hastalıklarda akciğer sorunları
CANAN GEDİK
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
2,10,2014
Çarşamba
Endokrinolojik hastalıklarda akciğer sorunları
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
5,10,2014
Cuma
Hematolojik hastalıklarda akciğer sorunları
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
9,10,2014
Çarşamba
Genel anestezi sırasında akciğer sorunları
ASİYE KANBAY
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
12,10,2014
Cuma
Preoperatif pulmoner değerlendirme
CANAN GEDİK
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
Çarşamba
Cerrahi sonrası akciğer sorunları
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
26,10,2014
Cuma
zel durumlarda akciğer cerrahisi (ileri yaş, sınırlı rezerv, neoadjuvan tedavi
Ö
sonrası, DPAH’da cerrahi)
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
30,10,2014
Çarşamba
Bronkoskopide anestezi
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
02,11,2014
Cuma
Bronkoskopik anatomi
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
6,11,2014
Çarşamba
ERKAN CEYLAN
Bronkoskopi endikasyon, kontrendikasyon, hasta hazırlanması, komplikasyonlar ÇAKANLAR
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
9,11,2014
Cuma
Bronkoalveoler lavaj
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
13,11,2014
Çarşamba
Transbronşiyal İğne aspirasyonu
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
16,11,2014
Cuma
Akım-Volüm Halkası
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
20,11,2014
Çarşamba
Difüzyon testi
ERKAN CEYLAN
ÇAKANLAR
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
23,11,2014
Cuma
Akciğer hastalıklarında maluliyet belirlenmesi
ERKAN CEYLAN
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
27,11,2014
Çarşamba
Egzersiz fizyolojisi ve egzersiz testleri
ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
30,11,2014
Cuma
Bronşprovakasyon testleri
CANAN GEDİK
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
4,12,2014
Çarşamba
Preoperatif pulmoner değerlendirmede SFT
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
7,12,2014
Cuma
Maksimum istemli ventilasyon, solunum kas gücü ölçümleri
ERKAN CEYLAN
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
23,10,2014
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
11,12,2014
Çarşamba
Havayolu Direnci ve Komplians
ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
14,12,2014
Cuma
Küçük Havayolu Hastalıklarında Kullanılan Testler
CANAN GEDİK
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
18,12,2014
Çarşamba
Tuberkuloz Patogenezi
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
21,12,2014
Cuma
Tuberkuloz İmmunolojisi
ERKAN CEYLAN
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
25,12,2014
Çarşamba
Tuberkuloz Tanısında Kullanılan Testler
ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
28,12,2014
Cuma
Akciğer Tuberkulozu Radyolojisi
CANAN GEDİK
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
4,1,2015
Çarşamba
Tuberkulin Cilt Testi, İnterferon Gama Salınım Testleri
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
5,1,2015
Cuma
Lenf Bezi Tuberkulozu
ERKAN CEYLAN
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
8,1,2015
Çarşamba
Miliyer Tuberkuloz
ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
11,1,2015
Cuma
Menenjit ve Merkezi Sinir Sistemi Tuberkulozu
CANAN GEDİK
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
15,1,2015
Çarşamba
Akciğer Dışı Sistemlerin Tuberkulozu
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
18,1,2015
Cuma
Bağışıklığın Baskılandığı Durumlarda Tüberküloz
ERKAN CEYLAN
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
22,1,2015
Çarşamba
Tüberküloz Dışı Mikobakteri İnfeksiyonları
ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
25,1,2015
Cuma
Tuberkuloz Tedavisinin Esasları ve Anti-Tuberkuloz İlaclar
CANAN GEDİK
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
29,1,2015
Çarşamba
Doğrudan Gozetimli Tedavi (DGT)
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
29,1,2015
Cuma
Analjezikler, radyokontrast maddeler ve astım-allerji ilişkisi.
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
5,2,2015
Çarşamba
Egzersiz astımı, astımda spor
ASİYE KANBAY
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
8,2,2015
Cuma
Aspirinle indüklenen astım
CANAN GEDİK
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
12,2,2015
Çarşamba
Zor astım
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
15,2,2015
Cuma
Noktürnal astım
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
19,2,2015
Çarşamba
Steroide dirençli ve bağımlı astım
ASİYE KANBAY
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
22,2,2015
Cuma
Brittle astım
CANAN GEDİK
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
26,2,2015
Çarşamba
Öksürükle seyreden astım
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
26,2,2015
Cuma
Mesleki astım
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
5,3,2015
Çarşamba
Mite allerjisi
ASİYE KANBAY
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
8,3,2015
Cuma
KOAH’da nütriyonel yaklaşım
CANAN GEDİK
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
12,3,2015
Çarşamba
KOAH’da Pulmoner Hipertansiyon ve Korpulmonale
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
15,3,2015
Cuma
KOAH’da sistemik etkiler
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
19,3,2015
Çarşamba
KOAH’da psikiyatrik sorunlar
ASİYE KANBAY
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
22,3,2015
Cuma
KOAH’da Rehabilitasyon
CANAN GEDİK
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
26,3,2015
Çarşamba
PTE’de akciğer, kardiyovasküler sistemde gelişen patofizyolojik değişiklikler
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
29,3,2015
Cuma
Derin ven trombüsü tanı tedavi ve takibi
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
2,4,2015
Çarşamba
TE’de konvansiyonel radyoloji, tomıografi, MR, ventilasyon/perfüzyon
P
sintigrafisi, anjiografi
ASİYE KANBAY
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
5,4,2015
Cuma
PTE’de antikoagülan tedavi
CANAN GEDİK
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
9,4,2015
Çarşamba
PTE’de trombolitik tedavi
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
12,4,2015
Cuma
PTE’de cerrahi tedavi, venöz filtreler
ERKAN CEYLAN
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
16,4,2015
Çarşamba
Gebelik ve PTE
ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
19,4,2015
Cuma
Kronik tromboembolik Pulmoner Hipertansiyonda hemodinami
CANAN GEDİK
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
26,4,2015
Çarşamba
Kronik tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon tedavi ve prognoz
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
03,05,2015
Cuma
Pulmoner tromboendarterektomi
ERKAN CEYLAN
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
7,5,2015
Çarşamba
Pulmoner arteryel hipertansiyonda etyopatogenez
ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
10,5,2015
Cuma
Pulmoner arteryel hipertansiyonda tanım ve sınıflama
CANAN GEDİK
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
14,5,2015
Çarşamba
Pulmoner arteryel hipertansiyonda klinik özellikler ve tanı
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
17,5,2015
Cuma
Pulmoner arteryel hipertansiyonda medikal tedavi
ERKAN CEYLAN
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
21,5,2015
Çarşamba
Akciğer kanserinin moleküler biyolojisi
ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
24,5,2015
Cuma
Akciğer kanserinde Evreleme
CANAN GEDİK
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
28,5,2015
Çarşamba
Akciğer kanserinde operasyon öncesi değerlendirme
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
28,5,2015
Cuma
Akciğer kanserinde parankim koruyucu operasyonlar
ERKAN CEYLAN
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
4,6,2015
Çarşamba
İleri yaş ve sınırlı rezervi olan akciğer kanserinde cerrahi
ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
7,6,2015
Cuma
Erken evre NSCLC adjuvan KT
CANAN GEDİK
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
11,6,2015
Çarşamba
Bölgesel ilerlemiş NSCLC çok modelli tedavi
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
14,6,2015
Cuma
SCLC cerrahi
ERKAN CEYLAN
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
18,6,2015
Çarşamba
Süperior sulcus tümörlerinde cerrahi
ASİYE KANBAY
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
19,4,2015
Cuma
VCS kava rezeksiyon ve rekonstrüksiyon tekniği
CANAN GEDİK
DOÇ.DR.ASİYE KANBAY
25,6,2015
Çarşamba
Metastatik NSCLC KT
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
2,7,2015
Cuma
Metastatik ve ikinci primer akciğer kanserinde cerrahi
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
5,7,2015
Çarşamba
Akciğer kanserinde Brakiterapi
ASİYE KANBAY
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
9,7,2015
Cuma
İleri evre NSCLC prognostik faktörler
CANAN GEDİK
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
Akciğer kanseri tedavisinde palyatif tedaviler
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
ASİYE KANBAY
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
CANAN GEDİK
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
FATMA NİLÜFER
ÇAKANLAR
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
ASİYE KANBAY
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
CANAN GEDİK
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
12,7,2015
Çarşamba
16,7,2015
Cuma
19,7,2015
Çarşamba
23,7,2015
Cuma
26,7,2015
Çarşamba
30,7,2015
Cuma
2,8,2015
Çarşamba
6,8,2015
Cuma
9,8,2015
Çarşamba
13,8,2015
Cuma
16,8,2015
Çarşamba
20,8,2015
Cuma
SPİROMETRİ UYGULAMA VE YORUMLAMA
BRONKODİLATASYON TESTİ UYGULAMA VE YORUMLAMA
BRONKOPROVOKASYON TESTİ UYGULAMA VE YORUMLAMA
DİFÜZYON TESTİ
STATİK – DİNAMİK AKCİĞER VOLÜMLERİ UYGULAMA VE YORUMLAMA
KPET, 6 DAKİKA YÜRÜME TESTİ UYGULAMA VE YORUMLAMA
KAN GAZI TAYİNİ VE OKSİMETRİ UYGULAMA VE YORUMLAMA
FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ UYGULAMA (FOB)
FOB – BAL
FOB – BRONŞ BİYOPSİSİ
FOB- TRANSBRONŞİYAL BİYOPSİ
23,8,2015
Çarşamba
27,8,2015
Cuma
30,8,2015
Çarşamba
FOB- TRANSBRONŞİYAL İĞNE ASPİRASYONU (KONVANSİYEL VEYA EBUS İLE)
GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ TEKNİKLERİ (RİJİT BRONKOSKOPİ, KOTER, STENT)
İNTRAPLEVRAL / İNTRABRONŞİAL FOTODİNAMİK TEDAVİ VE OTOFLORESAN,
KRİYOTERAPİ, ELEKTROKOTER, LAZERTERAPİ, BRAKİTERAPİ KATETERİ
YERLEŞTİRİLMESİ VB.)
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
ERKAN CEYLAN
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
ASİYE KANBAY
PROF.DR. ERKAN CEYLAN
Download

2014-2015 Akademik Yılı Eğitim Programı