Název:
Jižní Asie
Oblast:
Zeměpis
Autor:
Mgr. Věra Sklenářová
Číslo:
VY_32_inovace_Z78_08
Stručná anotace:
Pracovní list do zeměpisu 7. ročníku pro samostatnou práci žáků, žáci
pomocí atlasu vyhledají a zpracují informace o Jižní Asii podle
zadaných úkolů
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Jižní Asie
Jižní Asie prošla dlouhodobým historickým vývojem, koloniálně byla závislá
převážně na Velké Británii. Značný vliv na utváření její kultury mělo v minulosti i
současnosti náboženství. V Indii je to především ………………
Druhým významným náboženstvím je ………………
Vysvětli, co znamená výraz koloniální závislost
1. V textu doplň věty o přírodních podmínkách (použij atlas)
Jižní Asie se rozkládá na poloostrově………………, mezi ………… mořem
a ……………… zálivem ……………….. oceánu. V blízkosti leží ostrov………,
vzdálenější je souostroví …………. Rozsáhlé nížině daly název v řeky ………..
a ………….. Řeka ……………… vytváří společně s Gangou největší deltu světa.
Podnebí ovlivňuje výrazně letní a zimní ………………
2. Napiš
Jižní Asie zahrnuje osm převážně zemědělských, zaostalých států.
a) Napiš jejich názvy
b) Který z nich má nejvíce obyvatel
c) Proč jsou vysoké přírůstky obyvatel v chudých zemích ekonomickou
brzdou?
d) Který stát je zemí velkých hospodářských i sociálních rozdílů?
e) Ve kterém státě lze zdolat Mount Everest, jak ho místní nazývají?
3. Rozhodni o správnosti tvrzení
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Hinduisté s oblibou jedí hovězí maso.
Letní monzun způsobuje velká sucha.
Nepál se rozkládá v nížině.
Na Maledivách je významným zdrojem příjmů cestovní ruch.
Indie nerozvíjí výzkum vesmíru.
Bombaj je oblíbeným místem natáčení telenovel.
Cejlon byl v minulosti spojen s Přední Indií.
4. Doplň původ
Maledivy jsou souostroví………………..
Cejlon je ostrov………………..
Vysvětli rozdíl
Cejlon x Srí Lanka
5. Najdi název státu:
a) TÁNBHU
b) KALAN RÍS
c) PÁLEN
d) DÉŠGLABAN
e) STÁNPÁKI
f) EIDIN
g) NISTÁNAFGHA
h) DIVYMALE
Které z nich jsou
 Nejzaostalejší
 Nejvyspělejší
 Největší
Afghánistán je země velmi chudá, přesto se o ní mluví. Víš v jaké souvislosti?
Víš, které extremistické hnutí zde působí?
Řešení:
Jižní Asie prošla dlouhodobým historickým vývojem, koloniálně byla závislá
převážně na Velké Británii. Značný vliv na utváření její kultury mělo v minulosti i
současnosti náboženství. V Indii je to především hinduismusDruhým
významným náboženstvím je islám
Vysvětli, co znamená výraz koloniální závislost-podřízenost a hospodářská
závislost na jiném státě
1.
Jižní Asie se rozkládá na poloostrově Přední Indie, mezi Arabským mořem
a Perským zálivem Indického oceánu. V blízkosti leží ostrov Cejlon,
vzdálenější je souostroví Maledivy. Rozsáhlé nížině daly název řeky Indus
a Ganga Řeka Brahmaputra vytváří společně s Gangou největší deltu světa.
Podnebí ovlivňuje výrazně letní a zimní monzun
2.
a) 1 Afghánistán, 2 Pákistán, 3 Indie, 4 Nepál, 5 Bhútán, 6 Bangladéš,
7 Cejlon, 8 Maledivy
b) Který z nich má nejvíce obyvatel Indie
c) Proč jsou vysoké přírůstky obyvatel v chudých zemích ekonomickou
brzdou? Problémy s výživou, chudobou, negramotností
d) Který stát je zemí velkých hospodářských i sociálních rozdílů? Indie
e) Ve kterém státě lze zdolat Mount Everest, jak ho místní nazývají? NepálSagarmatha
3.Rozhodni o správnosti tvrzení
h) Hinduisté s oblibou jedí hovězí maso. nejedí
i) Letní monzun způsobuje velká sucha. velké deště
j) Nepál se rozkládá v nížině. v horách
k) Na Maledivách je významným zdrojem příjmů cestovní ruch. ano
l) Indie nerozvíjí výzkum vesmíru. ne, má kosmický program
m) Bombaj je oblíbeným místem natáčení telenovel. ano
n) Cejlon byl v minulosti spojen s Přední Indií. ano
4.Doplň původ
Maledivy jsou souostroví korálové
Cejlon je ostrov pevninský
Vysvětli rozdíl
Cejlon x Srí Lanka ostrov x stát
5. Najdi název státu:
i) TÁNBHU Bhútán
j) KALAN RÍS Srí Lanka
k) PÁLEN Nepál
l) DÉŠGLABAN Bangladéš
m) STÁNPÁKI Pákistán
n) EIDIN Indie
o) NISTÁNAFGHÁ Afghánistán
p) DIVYMALE Maledivy
Které z nich jsou
 Nejzaostalejší Afghánistán, Bhútán
 Nejvyspělejší Indie, Pákistán
 Největší Indie
Afghánistán je země velmi chudá, přesto se o ní mluví. Víš v jaké souvislosti?
Víš, které extremistické hnutí zde působí?
Radikální islamistické hnutí Taliban , teroristická organizace Al-Kaida
Zdroj
Dvořák, Jiří a kol., Zeměpis 7, 1. vyd,. Fraus,Plzeň, 2005. ISBN 80-7238-304-3
Download

VY_32_INOVACE_Z78_08.pdf516.23 KB