ÖN ÇALIŞMA
► Yapılacak deneyleri SPICE tabanlı simülasyon programları
►
►
►
►
ile deneyiniz. Bu sonuçları pratik sonuçlar ile
karşılaştıracağınızdan not ediniz.
5 mm’lik LED’lerin eşik gerilimi 2V ve maksimum akım 20
mA olduğunda göre 5V’luk kaynağa bağlanan LED’in zarar
görmemesi için minimum kaç ohm’luk direnç ile seri
bağlanmalıdır. Direnç çok büyük seçilirse ne olur?
5.6V’luk zener diyotun gücü 0.5 W ise 60 V’luk kaynağın
5.6V’a sabitlenmesinde kullanılacak minimum direnç kaçtır?
Diyot akım/gerilim denklemini yazarak, parametreleri
açıklayınız. 1N4001 için bu parametreler nedir? Eşik
geriliminin sıcaklığa bağlılığını yorumlayınız. LED için bu
denklem nasıl değişir?
Not: Ön çalışma kişisel olarak hazırlanacaktır. Grupça
yapılan çalışmalar kabul edilmeyecektir.
ELEKTRONİK DEVRELER-I
LABORATUVARI
DENEY-1
Diyot, LED, Zener Diyot
Karakteristiklerinin Ölçümü
Arş.Gör.Dr. Koray GÜRKAN
Diyot
Through Hole (Delikli Montaj)
Surface Mount (Yüzey Montaj)
Diyot
► 1N4007





IF =1 A
VF = 1.1 V
VRRM=1000 V
PD= 3 W
IR=5 mA
(Forward Current)
(Forward Voltage @ 1A)
(Repetitive Reverse Voltage)
(Max. Power Dissipation)
(Reverse Current @VR)
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4001.pdf
Light Emitting Diode (LED)
Işık Spektrumu
Katalog Bilgileri
LED Bağlantısı
Zener Diyot
Zener Diyot
► 1N4734A




VZ=5.6 V
1 W (Max. Power Dissipation)
DO-41 (Package)
%5 (Tolerance)
http://www.mouser.com/ds/2/149/1N4734A-193035.pdf
Deney Malzemeleri
► 1N4001
► 5mm
(Genel Amaçlı Diyot)
LED
► 1N4734A
(1 W 5.6 V Zener Diyot)
► Multimetre
► ETS-7000
Deney Seti
1. Deney Diyot Testi
????
2.Deney
+ VR1 +
VD
-
Ölçülecek
VS
(V)
0.2
0.4
0.6
1.2
2.4
4.8
9.6
VD
VR1
Hesaplanacak
ID
PD
3.Deney
+ VR1 +
VLED
-
Ölçülecek
VS
(V)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
VLED
VR1
Hesaplanacak
ILED
PLED
4.Deney
+ VR1 +
VZ
-
Ölçülecek
VS
(V)
2.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
VZ
VR1
Hesaplanacak
IZ
PZ
Rapor
•
Ölçülen ve hesaplanan değerlere göre ;
 VD-ID eğrisi
 VLED-ILED eğrisi
 Vz-Iz eğrisi
eğrilerini bilgisayar programlarını kullanarak çizdiriniz.
•
•
•
2V’luk eşik gerilimi olan 3 adet LED ve bir adet 150 ohm’luk
direnç seri bağlanıyor. Bu bağlantının aynısı tekrarlanarak
bütün bağlantılar paralel hale getiriliyor ve 50 paralel grup
oluşturuluyor. Sistem şematiğini çizerek, bu sistemi
besleyecek 12V’luk adaptörün vermesi gereken minimum
akım kaç A’dir hesaplayınız.
LED sürücülerinde ışık şiddetinin nasıl kontrol edildiğini
araştırınız.
12…60 V DC giriş gerilimini sabitleyen 5.6V’lık regülatör
tasarlayarak çıkış direncini hesaplayınız.
Download

Elektronik Devreler-I Lab. Deney