Şekil 5. 1. Güç kaynağı blok diyagramı
Şekil 5.1. Transformatörün yapısı
Şekil 5. 2. Çekirdek tip trafo
Şekil 5. 3. Mantel tip trafo
Şekil 5. 4. Çıkış voltajları farklı trafolar
Resim 5.1. Besleme transformatörü resmi
Şekil 5.5. Oto transformatörü şekli
Resim 5.2. Oto transformatörü resimleri
Şekil 5.6. Transformatör hesabı
Şekil 5. 7. Transformatörün A ve B noktalarındaki gerilimin durumu
Şekil 5. 8. Yarım dalga doğrultma devresi, diyot girişi ve çıkışı dalga
şekilleri
Şekil 5. 9. Yarım dalga doğrultma devresi, diyot girişi ve çıkışı dalga
şekilleri
Şekil 5. 10. Orta uçlu tam dalga doğrultma devresi ve dalga şekli
Şekil 5. 11. Orta uçlu tam dalga doğrultma devresi ve dalga şekli
Şekil 5. 12. Köprü tipi tam dalga doğrultma devresi ve dalga şekli
Şekil 5. 13. Doğru gerilim, nabazanlı doğru gerilim ve alternatif gerilim
Şekil 5. 14. Kondansatörlü filtre devresi çıkış dalga şekli ve 12 voltluk
gerilimin etkin ve maksimum değerleri
Şekil 5. 15. Bobinli filtre devresi ve çıkış dalga şekli
Şekil 5. 16. Pi () tipi filtre devresi
Şekil 5. 17. Zener diyotun regülatör olarak kullanılması
Şekil 5. 18. Seri regüle devresi
Şekil 5. 19. Seri regüle devreli DC güç kaynağı
ÖRNEK
Şekil 5. 20. Şönt regüle devresi
Tablo 5. 1. 78XX serisi pozitif gerilim regülatörleri giriş ve çıkış
gerilimleri
Tablo 5. 2. 78LXX serisi pozitif gerilim regülatörlerinin giriş ve çıkış
gerilimleri
Şekil 5. 21. 78XX entegresisin ayak bağlantısı
Şekil 5. 22. 78XX entegreli regüle devresi
Şekil 5. 23. Negatif gerilim regülatörü
Tablo 5. 3. 79XX serisi negatif gerilim regülatörleri giriş ve çıkış
gerilimleri
Tablo 5. 4. 79LXX serisi negatif gerilim regülatörlerinin giriş ve çıkış
gerilimleri
Şekil 5. 24. 1,2-37V 1,5 A ayarlanabilir gerilim regülatörü
Şekil 5. 25. 7812 ile 0-12V 1 A ayarlanabilir gerilim regülatörü
Şekil 5. 26. Yarım dalga gerilim ikileyici devre
Şekil 5. 27. Tam dalga gerilim ikileyici devre
Şekil 5. 28. Gerilim üçleyici
Şekil 5. 29. Gerilim dörtleyici devre
ÜNİTE 5 SORULARI
Download

PowerPoint Sunusu