DİL VE KÜLTÜR
Öğrenme Amaçları:
Bu bölümün sonunda:
 Dilin tanımı.
 Kültürün tanımı.
 Dil ve kültür arasındaki bağlantı.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
2
Dil Nedir?
Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii
bir vasıta; kendi kanunları içerisinde yaşayan
ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren,
koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir
müessese; binyıllar boyunca gelişerek
meydana gelmiş bir soysal kurum; seslerden
örülmüş bir ağ; temeli bilinmeyen zamanlarda
atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
3
Dil Nedir?
Dil, diğer insanlarla bütün ilişkilerimizde bize
aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen
bir vasıta olarak hayatımızın her safhasında
mevcuttur. Evde, okulda, sokakta, çarşıda, iş
yerinde ve her yerde onunla beraber yaşıyoruz.
İnsan konuştuğu dili doğduğu günden itibaren
hazır bulur
.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
4
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
5
Kültür nedir?
Kültür:İnsan toplumuna özgü bilgi, inanç ve
davranışlar büyünü ile bu bütünün parçası olan
maddi nesneler.Toplumsal yaşamın dil,
düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar,
yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi
her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına
alır
.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
6
Kültür nedir?
Kültür terimini günümüzdeki anlamına yakın
bir şekilde ilk kez 17. yüzyılda Samuel von
Pufendorf kullanmıştır. Ona göre kültür
doğaya karşıt olan ve belli bir toplumsal
bağlam içinde ortaya çıkan tüm insan
eserleridir
.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
7
Kültür nedir?
Alman filozof Immanuel Kant kültürü insanın
mantıksal özünden dolayı özgürce hayata
geçirebileceği amaçların, ideallerin tümü
olarak tanımlamıştır
.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
8
Kültür nedir?
Bir başka Alman filozof Herder kültürü bir
ulusun, bir halk ya da topluluğun yaşam tarzı
olarak yorumlamıştır
.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
9
Kültür nedir?
Kültürü tanımlamaya çabalayanlardan bir
diğeri de antropolojinin kurucularından
Edward Burnett Taylor olmuştur. Ona göre
kültür “bilgilerden, inançlardan, sanattan,
ahlaktan ve insanın toplumda yaşayan bir
varlık olması nedeniyle edindiği bütün öbür
yetenekler ve alışkanlıklardan oluşan karmaşık
bir bütün” dür
.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
10
Dil , Kültür ve İnsan arasındaki
bağlantı
Bir arada yaşama ihtiyacının ortaya koyduğu
sosyal organizasyonların doğal nitelikteki en
küçük örneği aile, en büyük ve en geniş örneği
de millettir.
Ailede, maddî ve manevî yakınlıklara dayanan
bir sosyal bütünleşme vardır. Bu bütünleşme,
aile fertleri arasındaki "akrabalık bağları" ve
"aile bilinci" ile gerçekleştirilmiştir.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
11
Dil , Kültür ve İnsan arasındaki
bağlantı
Millet dediğimiz toplulukta ise, sosyal
bütünleşme, o topluluğu oluşturan bireyler
arasındaki ortak kabullerden doğan ortak
özellikler ile sağlanmıştır. Bu ortak özellikler,
onların yaşayış biçimlerinden, hayat ve olaylar
karşısındaki tutum ve davranış tarzlarından
kaynaklanan yakınlıklar, benzerlikler ve
tıpkılıklardır.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
12
Dil , Kültür ve İnsan arasındaki
bağlantı
Millet varlığında sosyal akrabalık bağım kuran
ve toplum bilincin; oluşturan çeşitli öğeler ve
"ortak değerler" vardır. Bunların hepsine
birden kültür adını veriyoruz. Dil kültürün
temel taşıdır.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
13
Dil , Kültür ve İnsan arasındaki
bağlantı
Dil - kültür ilişkisini gereğince kavrayabilmek
için, bu ilişkiye geçmeden önce, kültürün ne
olduğu, özellikleri ve öğeleri üzerinde biraz
durmamız gerekiyor.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
14
Kültürün diğer alanlarla ilişkisi
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
15
Bölüm ile ilgili sorular
Aşağıdaki soruyu yorumlayınız…
Dil nedir?
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
16
Bölüm ile ilgili sorular
Aşağıdaki soruyu yorumlayınız…
Kültür nedir?
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
17
Bölüm ile ilgili sorular
Aşağıdaki soruyu yorumlayınız…
Kültürün insan üzerinde ne gibi etkileri
vardır?
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
18
Bölüm ile ilgili sorular
Aşağıdaki soruların doğru şıkkını
işaretleyiniz…
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
19
Bölüm ile ilgili sorular
1- Aşağıda verilen iletişim çeşitlerinden
hangisi yanlış verilmiştir.
a)
mektupla iletişim
b)
internetle iletişim
c)
telefonla iletişim
d)
düşünerek iletişim
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
20
Bölüm ile ilgili sorular
DOĞRU YANIT “D” ŞIKKIDIR.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
21
Bölüm ile ilgili sorular
2- Aşağıda verilen iletişim
öğelerinden hangisi yanlış
verilmiştir.
a)
kanal
b)
mesaj
c)
alıcı
d)
cep telefonu
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
22
Bölüm ile ilgili sorular
DOĞRU YANIT “D” ŞIKKIDIR.
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
23
Bölüm ile ilgili sorular
Aşağıdaki verilen ifadelerin
doğrumu yanlışımı olduğunu
yazınız…
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
24
Bölüm ile ilgili sorular
İletişim anlatma anlaşma üzerine
kuruludur.( )
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
25
Bölüm ile ilgili sorular
İletişim anlatma anlaşma üzerine
kuruludur.( DOĞRU)
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
26
Bölüm ile ilgili sorular
İnsanlar kavramlarla düşünür,
düşündüklerini de göstergelerle
anlatırlar. Dil göstergeleri nesne
ve kavramların kendisi değildir.
Dilde anlamı olan en küçük
birime dil göstergesi denir.( )
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
27
Bölüm ile ilgili sorular
İnsanlar kavramlarla düşünür,
düşündüklerini de göstergelerle
anlatırlar. Dil göstergeleri nesne
ve kavramların kendisi değildir.
Dilde anlamı olan en küçük
birime dil göstergesi denir.
(DOĞRU )
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
28
Bölüm ile ilgili sorular
Simge, dili kullanmadan bilgi ve
iletileri aktaran en basit
araçlardır.( )
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
29
Bölüm ile ilgili sorular
Simge, dili kullanmadan bilgi ve
iletileri aktaran en basit
araçlardır.( YANLIŞ )
Dil ve Kültür
Fatih KÖROĞLU
30
Gösterimiz Bitmiştir
Teşekkür ederiz.
Hazırlayan ve Sunan
FATİH KÖROĞLU
Download

Ders Notu Sunum Hazırlama