ELEKTRONİK DEVRELER-II
LABORATUVARI
DENEY-1
İşlemsel Kuvvetlendiriciler
-DC
-DC
Gerilim İzleyici
Gerilim Kuvvetlendirici
Hazırlık
Deneyde
kullanılacak
işlemsel
kuvvetlendiricinin
katalogundan
“Bias
Current” ve “Offset Voltage” değerlerini
bulunuz.
► Deneyde ölçülecek devrelerin DC analizini
yaparak ölçülmesi gereken parametrelerin
teorik değerlerini hesaplayınız.
►
VCC
+
V+
V-
Vo
RI1
-
RO
RI2
VEE
Vo=Avd.(V+ - V-)
VCC
V+
+
V-
-
Vo
VEE
Vo=?
Negatif Geribesleme Durumu
►V+=V-
(İ.K. Girişleri eşit gerilimde)
►I=0
(İ.K. Giriş akımı=0)
Varsayımlarıyla devre analizi yapılır.
► V1
 giriş
► V2 = 0
► Vo = ?
=0
► V2  giriş
► Vo= ?
V1
R1
► V1
V2
R2
Vo
Deney Malzemeleri
► UA741C
(General Purpose Bipolar Opamp)
► Multimetre
► ETS-7000 Deney Seti
► Bağlantı kabloları
► Dirençler (1k, 3k3, 10k, 100k, 1M)
1. Deney
V1
V2
V1 =.... V2 =.... Ibias=.... (hesap)
2. Deney
V2
+10 V
V1
Vo
- 10 V
V1 =.... V2 =....
Vo=....
3. Deney
V2
V1
+10 V
Vo
- 10 V
V1 =.... V2 =....
Vo=....
Rapor
1. deneyde UA741 yerine MC34001
kullanılırsa sonuçlar nasıl değişir?
►2. devrenin Vo değerini teorik olarak
hesaplayınız. 3k3 direncinin yerine 10k
takılırsa çıkış ne olurdu?
►3. devrenin Vo değerini teorik olarak
hesaplayınız. Ölçüm değeriyle olan
farkı açıklayınız.
►
Download

V o