YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü
Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi
Kompresör Deneyi Çalışma Notu
Laboratuar Tarihi:
Laboratuarı Yöneten:
Numara:
Adı Soyadı:
Grup/Alt grup: ….. / ….
Laboratuar Yeri: E1 Blok – Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı
Laboratuar Adı: Paralel Bağlı Pistonlu Kompresör
Konu: Kompresör Karakteristiklerinin İncelenmesi
Kullanılan Cihaz, Donatım ve Malzemeler:
- Pistonlu Kompresör
- Hacimsel Debimetre
- Manometre
- Sıcaklık Ölçer
İstenenler:
1- Bir pistonlu kompresörde (ideal gaz için) termodinamik çevrim analizini yapınız?
ifadesini türetiniz.
2- Paralel bağlı pistonlu kompresörde hacimsel verim, toplam verim ve sıkıştırma
oranlarını hesaplayınız, gerekli grafikleri çizerek sonuçları yorumlayınız.
Deneyin Yapılışı:
1)
2)
3)
4)
5)
Uygun küresel vanaları tam açık konuma getirin.
Sigortayı 1 konumuna getirip ana şalteri açın.
Kompresörü şalter yardımıyla çalıştırın.
Tank basıncı, manifold basınçlarını ve diğer değerleri tabloya kaydedin.
Gerekli değerler alındıktan sonra sistemi durdurun.
DENEY-2
A)
DENEYİN ADI: Paralel Bağlı Pistonlu Kompresör
B)
DENEYİN AMACI: Kompresörlerde hacimsel verim, toplam verim ve sıkıştırma
oranının nasıl hesaplandığını kavramak.
Ölçülen özellik/ölçüm
sayısı
P1 [bar]
P2 [bar]
P3 [bar]
P4 [bar]
T1 [°C]
T2 [°C]
T3 [°C]
T4 [°C]
T5 [°C]
Hava debisi [L/d]
N (Devir Sayısı)
Cos α
Akım (I)
Voltaj (V)
1
2
3
4
5
Hesap, Grafik ve Yorumlar
Download

Kompresörler 2 Deneyi - Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar