MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İMAL USULLERİ-I DERSİ VİZE SINAVI
1.Soru 2.Soru 3.Soru 4.Soru 5.Soru 6.Soru 7.Soru 8.Soru 9.Soru 10.soru Toplam
Ad Soyad
Fakülte No
İmza
:
:
:
08.04.2014
1-) uzunluğundaki iki numuneden birinin boyunun çekme deneyi ile 2 ’a çıktığını ve diğerinin ise basma deneyi ile 1/2 ’a indiğini
düşünelim. Her iki deneyde de gerçek şekil değişimi miktarlarının eşit, fakat mühendislik şekil değişimi miktarlarının farklı olduğunu
gösteriniz. (20P)
2-) Homojen çekirdeklenme için kritik yarıçap değerini veren ifadeyi türetiniz. (20P)
3-) Katılaşmada serbest enerji hangi bileşenlerden meydana gelir? Grafik çizerek izah ediniz. (20P)
4-) Metal kalıba dökümde oluşan ilk bölge aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
a) Eşeksenli bölge
b) Kolonsal bölge
c) Chill bölgesi d) Dendritik bölge
5-) Aşağıdaki döküm yöntemlerinden hangisinde mum model kullanılır? (5P)
a) Kum kalıba döküm
b) Hassas döküm
c) Basınçlı döküm
d) Sürekli döküm
6-) Soğuk hazneli makine hangi döküm yönteminde kullanılır? (5P)
a) Kum kalıba döküm
b) Sürekli döküm
c) Hassas döküm
d) Basınçlı Döküm
7-) Aşağıdakilerden hangisi mikrosegregasyona sebep olan etkenlerden biri değildir? (5P)
a) Katılaşma aralığının büyük olması
b) Soğumanın hızlı olması
c) Katılaşan alaşım elementlerinin difüzyon katsayılarının büyük olması
8-) Katılaşma ………………
……………… ise akıcılık en iyidir. (5P)
9-) Aşağıdakilerden hangisi malzemelerin elastisite modülüne etki etmez? (5P)
a) Tekstür (doku)
b) Isıl işlem
c) Kimyasal kompozisyon
d) Sıcaklık
10) Aşağıda verilen kum kalıp için kutu içine alınmış boşlukları gerekli ifadelerle doldurunuz. (10P)
Download

Dosyayı İndir