İLERİ NÜKLEER FİZİK 1
TAKE HOME 2
SORULAR
1-) Çekirdek için manyetik dipol moment ifadesini türetiniz.
2-) Çekirdek için elektrik kuadrupole momentlerini şekil bazında anlatınız.
24
3-) Spin yörünge kuplajına göre 37 Li, 126C , 157N , 178Os, 11
Na çekirdeklerinde proton nötron
yerleşimlerini, nükleer spin ve pariteyi gösteriniz.
4-) 233
91 Pa çekirdeği için, nötron, proton ve alfa ayrılma enerjilerini hesaplayınız.
226
5-) 230
90Th → 88 Ra + α bozunumu için Q değerini hesaplayınız. Ürün çekirdeğinin kinetik
enerjisini hesaplayınız.
GEREKTİĞİNDE KULLANILACAKLAR
m(nötron) = 1.0086650u , m(proton)= 1.00727647u, m(elektron)=5.485803x10-4u, m(döteron)= 2.01355321u,
m(alfa)= 4.00150618u, 1u=931.502 Mev/ c2 = 1.660566x10-27 kg,
L-S kuplajında düzeylerin sınıflandırılması: 1s1/2, 1p3/2, 1p1/2, 1d5/2, 2s1/2, 1d3/2, 1f7/2, ……………………………
Z
1
2
90
91
90
A
1
4
232
233
230
ELEMENT
H
He
Th
Pa
Th
ATOMİK KÜTLE(u)
1.007825
4.002603
232.0380
233.0402
230.0331
Download

İLERİ NÜKLEER FİZİK 1 TAKE HOME 2 SORULAR 1