5-6 YAS 1.GRUP DERS PROGRAMI
08:20-08:30
PAZARTESI
SALI
CARSAMBA
PERSEMBE
CUMA
S
A
B
A
H
S
P
O
R
U
08:30-09:00
K
A
H
V
A
L
T
I
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
SATRANÇ
SERBEST OYUN
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
SERBEST OYUN
SERBEST OYUN
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
ORF VE MÜZİK
EĞİTİMİ
SERBEST OYUN
MENTAL
ARİTMETİK
MENTAL
ARİTMETİK
GÖRSEL
SANATLAR
GÖRSEL
SANATLAR
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
SERBEST OYUN
SERAMİK
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
DRAMA
TURKÇE DİL
ETKİNLİĞİ
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
CİMNASTİK
TURKÇE DİL
ETKİNLİĞİ
GÖRSEL
SANATLAR
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
ORF VE MÜZİK
EĞİTİMİ
ŞEKİL SAYI
MATEMETİK
ETKİNLİĞİ
12:30-13:30
Ö
Ğ
L
E
Y
E
M
E
Ğ
İ
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
CİMNASTİK
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
SERBEST OYUN
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
DRAMA
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
SERBEST
ÇALIŞMA VE
ETKİNLİK
SERBEST
ÇALIŞMA VE
ETKİNLİK
SERBEST
ÇALIŞMA VE
ETKİNLİK
SERBEST
ÇALIŞMA VE
ETKİNLİK
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
SANAT
ETKİNLİKLERİ
SANAT
ETKİNLİKLERİ
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
SERBEST
ÇALIŞMA VE
ETKİNLİK
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
SANAT
ETKİNLİKLERİ
SANAT
ETKİNLİKLERİ
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
SERBEST
ÇALIŞMA VE
ETKİNLİK
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
17:30-18:30
EVE GİDİŞ
HAZIRLIK
3-4 YAS DERS PROGRAMI
08:20-08:30
PAZARTESI
SALI
CARSAMBA
PERSEMBE
CUMA
S
A
B
A
H
S
P
O
R
U
08:30-09:00
K
A
H
V
A
L
T
I
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
TURKÇE DİL
ETKİNLİĞİ
SERBEST OYUN
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
SERAMİK
SATRANÇ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
SERAMİK
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
SERBEST OYUN
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİĞİ
DRAMA
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
12:30-13:30
Ö
Ğ
L
E
Y
E
M
E
Ğ
İ
13:30-14:00
U
Y
K
U
Y
A
U
Y
K
U
H
A
Z
I
R
L
I
K
B
N
S
A
A
T
İ
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:30
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
EVE GİDİŞ
HAZIRLIK
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
EVE GİDİŞ
HAZIRLIK
TURKÇE DİL
ETKİNLİĞİ
TURKÇE DİL
ETKİNLİĞİ
EVE GİDİŞ
HAZIRLIK
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
EVE GİDİŞ
HAZIRLIK
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
EVE GİDİŞ
HAZIRLIK
4-5 YAS DERS PROGRAMI
08:20-08:30
PAZARTESI
SALI
CARSAMBA
PERSEMBE
CUMA
S
A
B
A
H
S
P
O
R
U
08:30-09:00
K
A
H
V
A
L
T
I
ORF VE MÜZİK
EĞİTİMİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİĞİ
CİMNASTİK VE
MODERN DANS
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
ŞEKİL SAYI VE
MATEMETİK
ETKİNLİĞİ
ŞEKİL SAYI VE
MATEMETİK
ETKİNLİĞİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİĞİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİĞİ
SATRANÇ
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİĞİ
GÖRSEL
SANATLAR
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
SERAMİK
SERAMİK
GÜRKAN HOCA GÜRKAN HOCA
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİĞİ
İNGİLİZCE
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİĞİ
12:30-13:30
Ö
Ğ
L
E
Y
E
M
E
Ğ
İ
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:30-13:30
SERBEST OYUN
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
ORF
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
Ö
Ğ
L
E
SANAT
ETKİNLİKLERİ
SANAT
ETKİNLİKLERİ
SATRANÇ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
SERBEST OYUN
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
SERAMİK
SERAMİK
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
K
U
Y
K
U
Y
A
U
Y
K
U
H
A
Z
I
R
L
I
K
A
İ H
K V
İ A
S
A
A
T
İ
N L
D T
İ
I
S
I
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:30
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
EVE GİDİŞ
HAZIRLIK
ŞEKİL SAYI
MATEMETİK
ETKİNLİĞİ
ŞEKİL SAYI
MATEMETİK
ETKİNLİĞİ
EVE GİDİŞ
HAZIRLIK
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
EVE GİDİŞ
HAZIRLIK
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
EVE GİDİŞ
HAZIRLIK
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
SERBEST OYUN
VE ETKİNLİK
EVE GİDİŞ
HAZIRLIK
17:30-18:30
5-6 YAS 2.GRUP SABAH PROGRAMI
08:20-08:30
PAZARTESI
SALI
CARSAMBA
PERSEMBE
CUMA
S
A
B
A
H
S
P
O
R
U
08:30-09:00
K
A
H
V
A
L
T
I
Y
E
M
E
Ğ
İ
13:30-14:00
S
E
R
B
E
S
T
V
E
D
İ
N
L
E
O
N
Y
M
U
E
N
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
CİMNASTİK
SANAT
ETKİNLİKLERİ
SANAT
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
GÖRSEL
SANATLAR
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
SERBEST OYUN
VE DİNLENME
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
FEN VE DOĞA
ÇALIŞMALARI
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
ŞEKİL SAYI VE
MATEMATİK
DRAMA
TÜRKÇE DİL
ETKİNLİKLERİ
E
H
V
A
E
Z
I
G
R
İ
L
D
I
İ
K
Ş
Download

5-6 yas 1.grup ders programı 3-4 yas ders programı 5