SİCİL DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
1. Sicil İş Hukuku Dergisi, altı ayda bir (yılda iki kez) yayımlanan hakemli bir dergidir.
2. Dergide yayımlanabilecek yazılar, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanını ilgilendiren
içerikte yazılardır (makale, karar incelemesi ve çeviri). Yazıların dili Türkçedir.
3. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere
gönderilmemiş olmalıdır.
4. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe ve İngilizce başlık ve hem Türkçe hem de İngilizce özet kısmı
içermelidir.
5. Dergiye gönderilen yazılarda ilgili yazıdaki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun
anahtar kelimeler kullanılmalıdır.
6. Dergiye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve
basılmaya hazır olarak gönderildiği kabul edilir.
7. Yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Dergide yer alan yazılar kaynak
gösterilmeden kullanılamaz. Dergide yayımlanan yazıların yayın hakkı MESS Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası’na aittir.
8. Dergiye gönderilen yazıların ilk değerlendirmesi Yayın Kurulu’nca yapılır ve şekil ile içerik
bakımından uygun bulunan yazılar bilimsel inceleme için en az iki hakeme gönderilir.
Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine veya yayımlanmamasına karar verilir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş
yazı Yayın Kurulu’nca tekrar hakeme gönderilebilir. Hakemlerin ve yazarların isimleri gizli
tutulur.
9. Yazıların yayımlanması konusunda son karar Yayın Kurulu’na aittir. Yayımlanmayan yazılar
iade edilmez.
Download

sicil dergisi yayın ilkeleri