Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ
Anabilim Dalı
Doğum Yeri ve Tarihi
Tel (Cep)
Tel (İş)
Faks
E-posta (1)
E-posta (2)
Yazışma Adresi
:
:
:
:
:
:
:
:
Din Sosyolojisi
Pötürge 1973
(0354) 242 11 20
(0354) 242 11 21
[email protected]
[email protected]
Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km
66900 YOZGAT
Öğrenim Durumu
LİSANS
Üniversite
Akademik Birim
İl
Mezuniyet Yılı
:
:
:
:
Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
İstanbul
1998
:
:
:
:
:
:
:
Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Felsefe ve Din Bilimleri
İletişim Araçları ve Dini Hayat
Pof.Dr. M.Tayfun AMMAN
İstanbul
2003
:
:
:
:
:
:
:
Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Felsefe ve Din Bilimleri
İnternet ve İslam: Din Sosyolojisi Açısından Dini Siteler Üzerine Bir Araştırma
Prof.Dr.Ali COŞKUN
İstanbul
2012
YÜKSEK LİSANS
Üniversite
Enstitü
Anabilim Dalı
Tez Başlığı
Tez Danışmanı
İl
Mezuniyet Yılı
DOKTORA
Üniversite
Enstitü
Anabilim Dalı
Tez Başlığı
Tez Danışmanı
İl
Mezuniyet Yılı
Çalıştığı Kurumlar, Görev ve Akademik Unvanları
Görev / Unvan
Kurum
Tarih Aralığı
1
Öğretmen
İstek Özel Atanur Oğuz Lisesi/Beşiktaş-İstanbul
01.09.1998-31.08.1999
2
Öğretmen
İstek Özel Belde Anadolu Lisesi/Üsküdar-İstanbul
01.09.2000-31.08.2010
3
Öğretmen
Kaptanpaşa İmam Hatip Ortaokulu/Beyoğlu-İstanbul
01.09.2010-31.07.2013
4
Öğretmen
Belma Güde Ortaokulu/Üsküdar-İstanbul
31.07.2013-02.01.2014
5
Yrd. Doç.Dr.
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Yozgat
06.01.2014- ……………
6
7
İdari Görevler
Kurum
Görev Tanımı
Tarih Aralığı
1
2
3
4
5
6
Uzmanlık ve Çalışma Alanları
1
Din Sosyolojisi
2
3
4
5
6
7
Üyesi Olduğu Bilimsel / Mesleki Kuruluşlar
Kuruluş
Tarih Aralığı
1
Kitaplar
Yıl
Kitap yazarlığı
1
Kitap Adı
Yayın Evi
: İletişim Araçları ve Din
: Akademi Titiz Yayınları/İstanbul
2013
2
Kitap Adı
Yayın Evi
: İnternet ve İslam
: Akademi Titiz Yayınları/İstanbul
2013
3
Kitap Adı
Yayın Evi
:
:
4
Kitap Adı
Yayın Evi
:
:
5
Kitap Adı
Yayın Evi
:
:
Kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı
1
2
3
Kitap Adı
Bölüm / Ünite
Adı
Yayın Evi
:
:
Kitap Adı
Bölüm / Ünite
Adı
Yayın Evi
:
:
Kitap Adı
Bölüm / Ünite
Adı
Yayın Evi
:
:
:
:
:
Ansiklopedi vb. yayınlarda madde yazarlığı
1
Ansiklopedi
Madde Adı
Cilt ve sayfa
:
:
:
2
Ansiklopedi
Madde Adı
Cilt ve sayfa
:
:
:
3
Ansiklopedi
Madde Adı
Cilt ve sayfa
:
:
:
Kitap Editörlüğü / Derlemeler
1
Kitap Adı
Yayın Evi
:
:
2
Kitap Adı
Yayın Evi
:
:
3
Kitap çevirisi
Kitap Adı
Yayın Evi
: Din Sosyolojisi-Tarih ve Teoriler
: Rağbet Yayınları/İstanbul (Pof. Dr. Ali Coşkun’un editörlüğünde
Roberto Cipriani’nin “Sociology of Religion: An Historical
Introduction” kitabının 87 -122 sayfaları arasının çevrilmesi.)
2
Kitap Adı
Yayın Evi
:
:
3
Kitap Adı
Yayın Evi
:
:
1
2011
Makaleler
Yıl
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1
2
3
Uluslararası SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler
1
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ulusal diğer dergilerde yayımlanan makaleler
1
2
3
4
5
Makale çevirisi
1
2
Bildiriler
Yıl
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1
2
3
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1
2
3
4
Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan, ancak yayımlanmayan bildiri
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan, ancak yayımlanmayan bildiri
1
“İnternet ve Din” Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu- İstanbul
2006
Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda yapılan ve yayımlanan müzakereler
1
2
3
4
Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
Tarih Aralığı
Son iki yılda verdiği Lisans dersleri
1
2
3
4
Son iki yılda verdiği Yüksek Lisans dersleri
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Son iki yılda verdiği Doktora dersleri
1
2
Tamamlanan Yüksek Lisans tezi yönetimi
1
2
3
4
5
6
Tamamlanan Doktora tezi yönetimi
1
2
3
4
Bilimsel Hakemlik ve Danışma Kurulu Üyeliği
Hakemlik / Üyelik
Dergi / Yayın
Tarih Aralığı
1
2
3
4
5
Diğer Akademik Etkinlikler
Yıl
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay düzenlenmesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar
1
Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay düzenlenmesi gibi etkinliklerde alınan görevler
1
2
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay düzenlenmesi gibi etkinliklerde yapılan başkanlıklar
1
Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay düzenlenmesi gibi etkinliklerde alınan görevler
1
2
3
4
5
Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum, TV programı ve söyleşi gibi etkinliklere konuşmacı
olarak katılımlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Download

Özgeçmiş (TR) - Bozok Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi