TOBB ETÜ
İKT 233
YAZ 2014
TOBB ETÜ İktisat Bölümü
İKT 233- Makroekonomi Teorisi I
Yaz 2014
ÖDEV #2- PHİLLİPS EĞRİSİ ÇİZİMİ
Teslim Tarihi: 4 Temmuz 2014
(saat 16:00’ya kadar)
1. Aşağıdaki listeden öğrenci numaranıza karşılık gelen ülke ve Türkiye için yıllara göre
enflasyon (inflation) ve işsizlik oranı (unemployment rate) verisini "World Development
Indicators" veri bankasından bulunuz. Enflasyon verisini hem CPI hem de GDP deflator
kullanarak hesaplatınız.
2. Zaman serisini olabildiği kadar geçmişe götürünüz. Verile çoğu ülke için 1980 sonrası bazı ülkeler
için ise 1990 sonrasını kapsıyor.
3. Bulduğunuz veriyi kullanarak her bir ülke için aşağıdaki grafikleri Excel gibi bir bilgisayar
programı yardımı ile çiziniz:
a) Yıllara göre işsizlik oranı (bkz. Sayfa 47 şekil 2-3)
b) Yıllara göre enflasyon oranı (Enflasyon oranını hem CPI hem de GDP deflator kullanarak
aynı grafikte gösteriniz) (bkz. Sayfa 50 şekil 2-4 ve sayfa 186 şekil 8-4).
c) Enflasyona oranına karşılık işsizlik oranı (Orijinal Phillips Eğrisini) (Enflasyon oranı için
CPI ya da GDP deflatordan birisini kullanınız.) (bkz. Sayfa 182 şekil 8-1 ve sayfa185 şekil
8 -2)
d) Enflasyon değişimine karşılık işsizlik oranını (Beklentilere göre revize edilmiş Phillips
Eğrisini) (Enflasyon oranı için CPI ya da GDP deflatordan birisini kullanınız.) (bkz. Sayfa
188, şekil 8-5)
e) Exceli kullanarak (c) ve (d) şıklarındaki grafikler için (Phillips eğrileri için) "Eğilim
çizgisi ekleyin" ve eğilim çizgisinin denklemini hesaplatın. (bkz. Sayfa 188, şekil 8-5)
4. Bu şekilde her öğrenci toplam 4 X 2 =8 adet grafik çizecek (toplam iki ülke ve her ülke için 4 adet
grafik). Grafik çizimlerinde grafik başlığı, eksen ve veri adı (gösterge) eklemeyi unutmayınız.
ÖNEMLİ NOT:
-
Ödevleri hem Excel dosyası olarak hem de çıktı olarak ders asistanına teslim edin.
-
Verilerin çıktısını almayın.
-
Elektronik ortamdaki teslim edilecek ödevlerin hem ders asistanına ([email protected] ) hem
de dersin hocasına ([email protected]) mail olarak atılması gerekmektedir.
-
Ödevi mail ile gönderirken email konu kısmına ders kodu ve ödev nosu (IKT 233- Ödev 2Phillips Curve) ile mail sonuna öğrenci bilgileri (isim soy isim, öğrenci no) mutlaka
yazılmalıdır. Aksi durumda ödev gönderilmemiş sayılacaktır.
1/2
TOBB ETÜ
İKT 233
YAZ 2014
Öğrenci No
Ülke
123201023
123201003
135101003
123201008
123201031
113201009
93201046
123201001
113201030
123201060
83201049
123201026
123201005
123201047
123201002
133201049
103201020
133201010
123201009
123201035
131301007
93201039
103201029
123201034
83201044
123201019
123201014
103201022
113201035
113201071
93201037
123201011
83201018
93201047
123201018
123201068
113201056
123201007
133201021
91301062
123201006
Argentina
Australia
Austria
Barbados
Belgium
Bolivia
Brazil
Canada
China
Colombia
Costa Rica
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt, Arab Rep.
El Salvador
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong SAR, China
Hungary
Iceland
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Korea, Rep.
Luxembourg
Malaysia
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
2/2
TOBB ETÜ
İKT 233
YAZ 2014
103201061
123201032
93201016
123201025
103201033
125101001
133201005
83201061
113201075
113201031
113201034
123201024
123401002
Philippines
Poland
Portugal
Singapore
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Thailand
Trinidad and Tobago
United Kingdom
United States
Uruguay
3/2
Download