TOBB ETÜ
İKT 108
BAHAR 2014
TOBB ETÜ İktisat Bölümü
İKT 108
Bahar 2014
Ödev #1- TradeData
Teslim tarihi: 3 Şubat 2014 Pazartesi
(saat 16:00’ya kadar)
Ticaret Verileri
-
Aşağıdaki listeden öğrenci numaranıza karşılık gelen ülke (X ülkesi diyelim) ve Türkiye için
yıllara göre belirtilen verileri bulunuz.
-
Zaman serisini olabildiği kadar geçmişe götürünüz.
-
Sonra bulduğunuz veriyi kullanarak istenen sorularda aşağıdaki grafikleri Excel gibi bir programı
yardımı ile çiziniz.
 NOT: verileri sizlerin Excel türü bir bilgisayar programı ile çizmeniz beklenmektedir.
İnternetten bulunan çizilmiş grafikler kabul edilmeyecektir.
-
Grafik çizimlerinde grafik başlığı, eksen ve veri adı (gösterge) eklemeyi unutmayınız.
-
Kullanabileceğiniz kaynaklar:
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.principalglobalindicators.org/
ÖNEMLİ NOT:
- Ödevleri hem Excel dosyası olarak hem de çıktı olarak teslim edin.
-
Elektronik ortamdaki teslim edilecek ödevlerin hem ders asistanını Yenal’a
([email protected] ) hem de dersin hocasına ([email protected]) mail olarak atılması
gerekmektedir.
-
Ödevi mail ile gönderirken email konu kısmına ders kodu ve ödev numarası ve konusu (IKT
108- Ödev 1-Trade Data) ile mail sonuna öğrenci bilgileri (İSİM, SOYİSİM, ÖĞRENCİ NO)
mutlaka yazılmalıdır. Aksi durumda ödev gönderilmemiş sayılacaktır.
-
Ödevinizde kullandığınız kaynak bilgisi eklemeyi unutmayınız.
1/2
TOBB ETÜ
İKT 108
BAHAR 2014
TOPLANACAK VERİ VE GRAFİKLER
A) GRAFİK SORULARI
Aşağıdaki belirtilen verileri hem Türkiye hem de size verinle X ülkesi için geçmişten günümüze
bulunuz.
- Her bir sorudaki verileri aynı grafik üzerinde yıllara göre gösteriniz. (hem Türkiye için ayrı
grafik x ülkesi için ayrı grafik)
- Aynı grafikleri sadece 1980 sonrası için tekrar çiziniz.
Böylece her bir soru için Türkiye için 2 adet (tüm yıllar ve 1980 sonrası olmak üzere), x ülkesi
için 2 adet (tüm yıllar ve 1980 sonrası olmak üzere) olmak üzere 4 grafik çizilecek.
(Bu soruda toplam 3 soru X 4’er grafik= 12 grafik olacak)
1) Türkiye’de yıllara göre ticaret
i) Trade (% of GDP)
ii) Merchandise trade (% of GDP)
iii) Trade in services (% of GDP)
2) Yıllara göre İhracat
i) EX of goods and services (current US$)
ii) EX of goods and services (current LCU)
iii) EX of goods and services (constant 2005 US$)
iv) EX of goods and services (constant LCU)
v) EX of goods and services (% of GDP)
vi) EX of goods and services (annual % growth)
3) Yıllara göre ithalat
i) IM of goods and services (current US$)
ii) IM of goods and services (current LCU)
iii) IM of goods and services (constant 2005 US$)
iv) IM of goods and services (constant LCU)
v) IM of goods and services (% of GDP)
vi) IM of goods and services (annual % growth)
2/2
TOBB ETÜ
İKT 108
BAHAR 2014
B) SIRALAMA SORULARI
Aşağıdaki ilk 4 soruda belirtilen veriyi yıllara göre dünya ülkeleri için bulunuz. (yılları olabildiği
kadar geçmişe götürünüz). Bu şekilde her bir soru için aşağıdakine benzer yıllara ve ülke göre bir
tablo elde edeceksiniz. (her bir 4 soru için birer tane toplam 4 tablo)
Örnek:
Ülke Adı
1960
1961
1962
..
..
2012
Daha sonra her bir soru için 2012 yılı değerlerine göre ülkeleri sıralayınız. Yaptığınız sıralamayı
bir tablo haline getiriniz. Her bir soru için aşağıdakine benzer bir tablo oluşturunuz. Bu sıralamada
Türkiye ve size verilen ülkeyi kalın punto (BOLD) ile gösteriniz. Türkiye’nin ve size verilen
ülkenin sıralamada kaçıncı olduğunu yazınız. Örnek:
Ülke
2012 değerleri
Ülke Adı
Sıralaması
(Büyükten küçüğe sıralanmış)
1
2
3
4
Türkiye
5
Türkiye sıralaması: 4,
X ülkesi sıralaması: ?
1. Dünya ülkelerinin büyüklük sıralaması.
Ülkelerin 2012 yılında GSYİH’ya göre sıralamasını bulunuz. (GDP)) Bu sıralamada Türkiye ve
size verilen ülkeyi kalın punto (BOLD) ile gösteriniz. Türkiye’nin ve size verilen ülkenin
sıralamada kaçıncı olduğunu yazınız.
2. Dünya ülkelerinin ihracat sıralaması.
Ülkelerin 2012 yılında GSYİH’ya göre ihracat sıralamasını bulunuz. (Exports of goods and
services (% of GDP)) Bu sıralamada Türkiye ve size verilen ülkeyi kalın punto (BOLD) ile
gösteriniz. Türkiye’nin ve size verilen ülkenin sıralamada kaçıncı olduğunu yazınız.
3. Dünya ülkelerinin ithalat sıralaması.
ülkelerin 2012 yılında GSYİH’ya göre ithalat sıralamasını bulunuz. (Imporst of goods and services
(% of GDP)) Bu sıralamada Türkiye ve size verilen ülkeyi kalın punto (BOLD) ile gösteriniz.
Türkiye’nin ve size verilen ülkenin sıralamada kaçıncı olduğunu yazınız.
4. Dünya ülkelerinin servis ticareti sıralaması.
Ülkelerin 2012 yılında GSYİH’ya göre servis ticaretine göre sıralamasını bulunuz. (Trade in
services (% of GDP)) Bu sıralamada Türkiye ve size verilen ülkeyi kalın punto (BOLD) ile
gösteriniz. Türkiye’nin ve size verilen ülkenin sıralamada kaçıncı olduğunu yazınız.
5. Dünya ülkelerinin ticaret sıralaması.
(Bu soru için ülke ve yıl sıralaması yapmanıza gerek yoktur. 2012 yılı için her bir ülkenin 2
ve 3. Sorudaki değerleri toplamanız ve ülke sıralaması yapmanız yeterlidir.)
Ülkelerin 2012 yılında GSYİH’ya göre ticaret sıralamasını bulunuz. (GSYİH’ya göre ticareti
Exports of goods and services (% of GDP) + Imporst of goods and services (% of GDP) olarak
hesaplayınız) Bu sıralamada Türkiye ve size verilen ülkeyi kalın punto (BOLD) ile gösteriniz.
Türkiye’nin ve size verilen ülkenin sıralamada kaçıncı olduğunu yazınız.
3/2
TOBB ETÜ
İKT 108
BAHAR 2014
Öğrenci No
123301014
123301015
133301031
113301068
133301029
83301040
123301005
123301006
113301033
123301022
113301078
123301010
113301016
113301019
103301078
123301003
113301066
103301061
93101068
123301013
123301028
133301060
113301023
123301007
113301063
123301001
113302002
93301047
113101063
113301015
113301051
113301040
103301008
123301062
93301009
123301027
123301024
113301055
123301008
123301051
123301004
133301017
113301071
Ülke
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Czech Republic
Denmark
Egypt, Arab Rep.
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong SAR, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Poland
Portugal
Russian Federation
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
4/2
TOBB ETÜ
İKT 108
BAHAR 2014
123301021
123301043
113301043
103301051
123301009
133301037
123301047
113301058
123301029
92101006
123301017
133301024
Turkey
United Kingdom
United States
Panama
Mexico
Brazil
Argentina
Korea, Rep.
Denmark
Pakistan
United States
Uruguay
5/2
Download

1st Assignment