TOBB ETÜ
İKT 233
YAZ 2014
TOBB ETÜ İktisat Bölümü
İKT 233
Yaz 2014
Ödev #1- GDP Verisi
Teslim tarihi: 23 Mayıs 2014 Cuma
(saat 14:00’e kadar)
Türkiye Verileri
-
Türkiye ile ilgili sorular için belirtilen verileri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının web
sitesinden İstatistiki Veriler (EVDS) kısmından bulunuz. Kullanacağınız kaynak:
http://www.tcmb.gov.tr/
-
Her soruyu ait veriyi ayrı bir Excel çalışma sayfasında (worksheet) kaydediniz.
-
İstenen verilere ait grafikleri Excel’de yıllara göre çiziniz. Ayrıca her soruda bazı şıklarda “size
verilen yıl için” denilen kısımda istenen grafiği son iki sayfada yer alan öğrenci numaranıza
karşılık gelen yıl için çiziniz. Her soru için kullanmanız gereken yıl ayrı ayrı belirtilmiştir.
-
Her soru için istenen grafiği (ya da grafikleri) ya verinin olduğu çalışma sayfasında ya da ayrı bir
çalışma sayfasında oluşturunuz. Ancak bir soruya ait grafiklerin tümü aynı çalışma sayfasında
olsun.
-
Zaman serisini olabildiği kadar geçmişe götürünüz. Hangi yılların verilerinin olduğu size verilen
yıl tablosunda görülebilir.
 NOT: verileri sizlerin Excel türü bir bilgisayar programı ile çizmeniz beklenmektedir.
İnternetten bulunan çizilmiş grafikler kabul edilmeyecektir.
-
Grafik çizimlerinde grafik başlığı, eksen ve veri adı (gösterge) eklemeyi unutmayınız.
ÖNEMLİ NOT:
- Ödevleri hem Excel dosyası olarak hem de grafik çıktısı olarak teslim ediniz. Verilerin
çıktısını vermeyiniz.
-
Elektronik ortamdaki teslim edilecek ödevlerin hem ders asistanını Gizem’e
([email protected] ) hem de dersin hocasına ([email protected]) mail olarak atılması
gerekmektedir.
-
Grafik çıktılarını ders asistanı Gizem Tekin’in ofisine (Ofis #206) iletiniz.
-
Ödevi mail ile gönderirken email konu kısmına ders kodu ve ödev numarası ve konusu (IKT
233- Ödev 1-GDP verisi) ile mail sonuna öğrenci bilgileri (İSİM, SOYİSİM, ÖĞRENCİ NO)
mutlaka yazılmalıdır. Aksi durumda ödev gönderilmemiş sayılacaktır.
1/2
TOBB ETÜ
İKT 233
YAZ 2014
TOPLANACAK VERİ VE GRAFİKLER
1) Aşağıdaki şıklarda istenen verileri toplayınız . (b) şıkkında istenen verileri (a) şıkkında
kullandığınız verilerin büyüme oranı olarak Excel yardımı ile hesaplatınız. Bu soruda her şık için
birer adet, toplam 8 grafik olacak. Tüm verileri bir Excel sayfasında ve grafikleri de aynı Excel
sayfasında gösteriniz.
a) Türkiye’de yıllara göre GSYİH’sı (GDP) (bin TL)
i) Cari fiyatlarla yıllık GSYİH
ii) Sabit Fiyatlarla yıllık GSYİH
iii) Cari fiyatlarla yıllık kişibaşı GSYİH
iv) Sabit Fiyatlarla yıllık kişibaşı GSYİH
b) Türkiye’de yıllara göre GSYİH büyüme oranı (GDP growth rate)
i) Sabit fiyatlarla yıllık GSYİH büyüme oranı (kendiniz excelde hesaplayınız)
ii) Cari fiyatlarla yıllık GSYİH büyüme oranı (kendiniz excelde hesaplayınız)
iii) Sabit fiyatlarla yıllık kişibaşı GSYİH büyüme oranı (kendiniz excelde hesaplayınız)
iv) Cari fiyatlarla yıllık kişibaşı GSYİH büyüme oranı (kendiniz excelde hesaplayınız)
a şıkkı i ve ii de istenen verileri aynı grafik üzerinde de ayrıca çiziniz. Bu şekilde grafik sayısı toplam
9 olacak.
2) Türkiye’de yıllara göre GSYİH (GDP) bileşenleri
Bu soruda her şık için ikişer adet (bir zaman serisi, bir de sütun grafik olmak üzere) toplam 4
grafik olacak. Tüm grafikler ve verileri aynı Excel sayfasında gösteriniz. Diğer serilerin yanında
büyük kaldığı için GSYİH toplamını zaman serisi grafiklerinde göstermeyin.
a) İktisadi faaliyet kollarına göre GSYİH
İktisadi faaliyet kollarına göre (sabit fiyatlara) GSYİH verisini bulun. Aynı Excel sayfasında
yıllara karşılık GSYİH’nın faaliyet kolu bileşenleri tek bir grafikte gösterin. Ayrıca aynı Excel
sayfasında size verilen yıl için iktisadi faaliyet kollarına göre GSYİH’ya ait bir sütun grafik
çiziniz.
b) Harcama kalemlerine göre GSYİH
Başka bir Excel sayfasında “Harcama kalemlerine göre (sabit fiyatlarla) GSYİH” verisini
bulun. Aynı sayfada yıllara karşılık GSYİH’nın harcama kalemi bileşenleri tek bir grafikte
gösterin.
Ayrıca aynı Excel sayfasında Size verilen yıl için harcama kalemine göre GSYİH’ya ait bir
sütun grafik çiziniz.
Öğrenci No
123201023
123201003
123201008
123201031
113201009
93201046
113101075
SİZE VERİLEN
YIL
2006
2013
1998
2003
2000
2013
2011
2/2
TOBB ETÜ
İKT 233
YAZ 2014
2007
2001
2006
2004
2002
2005
2004
2012
2011
2010
1999
2008
2003
2008
2004
2005
1999
123201001
113201030
123201060
83201049
123201026
123201005
123201047
123201002
133201049
103201020
103301011
133201010
103101006
123201009
123201035
93201039
103201029
123201034
83201044
123201019
123201014
103201022
113201035
113201071
93201037
123201011
83201018
93201047
123201018
123201068
113201056
123201007
133201021
123201006
103201061
123201032
93201016
1998
2012
2010
2007
2002
2009
2007
2004
2008
1999
2003
2001
2010
2000
2006
2011
2012
2009
2001
2009
2001
123201025
2013
103201033
133201005
83201061
113201075
113201031
113201034
123201024
2000
2002
2000
2005
1999
2003
3/2
Download

1/2 TOBB ETÜ İktisat Bölümü İKT 233 Yaz 2014 Ödev #1