T.C.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU GÜNDEMİ
TOPLANTI TARİHİ : 17/04/2014
TOPLANTI SAATİ
: 16.00
TOPLANTI SAYISI:2014/4
TOPLANTI YERİ: Rektörlük Toplantı Salonu (9.Kat)
1. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Rafet AKDENİZ’in yaptığı NKUBAP.00.17.YL.11.01 nolu ‘‘Total
Larenjektomi Hastaları için Konuşma Kodlama Sistemi’’ başlıklı yüksek lisans projesi sonuç
raporunun görüşülmesi hakkında,
2. Yürütücülüğünü Prof.Dr. Ahmet GÜREL’in yaptığı NKUBAP.00.20.TU.13.01 nolu ‘‘Kronik Obstruktif
Akciğer Hastalığı (Koah)’nda YKL-39’un Hastalığın Progresyonunda ve Ağırlığının Tespitindeki Rolü
ve Diğer İnflamasyon Parametreleri ile İlişkisi’’ başlıklı tıpta uzmanlık projesi sonuç raporunun
görüşülmesi hakkında,
3. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. İbrahim Savaş DALMIŞ’ın yaptığı NKUBAP.00.17.YL.12.08 nolu
‘‘Kontrol Mekanizması Gövdesine Tümleşik Dıştan Silindirli Hidrolik Kaldırıcı Tasarımı ve Deneysel
Olarak İncelenmesi’’ başlıklı yüksek lisans projesi sonuç raporunun görüşülmesi hakkında,
4. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Rza ATAV’ın yaptığı NKUBAP.00.17.YL.13.01 nolu ‘‘Alpaka Liflerinin
Boyanabilirliğinin Geliştirilmesi’’ başlıklı yüksek lisans projesi sonuç raporunun görüşülmesi
hakkında,
5. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Korkmaz BELLİTÜRK’ün yaptığı NKUBAP.00.24.YL.13.16 nolu “Farklı
Oranlarda Vermikompost Uygulamasının Bazı Sebzelerin Besin Elementi İçerikleri Üzerine Olan
Etkileri’’ başlıklı yüksek lisans projesinin 12 aylık ek süre talebinin görüşülmesi hakkında,
6. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Oktay ASUTAY’ın yaptığı NKUBAP.00.M6.AR.12.01 nolu “Aromatik,
Halkalı ve Alifatik Aldoksim ve Ketoksimlerin Deoksimasyonu’’ başlıklı araştırma projesinin 6 aylık
ek süre talebinin görüşülmesi hakkında,
7. Yürütücülüğünü Öğr.Gör.Dr. Çetin YAĞCILAR’ın yaptığı NKUBAP.00.MB.AR.13.05 nolu ‘‘Tilapya
Yetiştiricilinde Akuaponik Sistemin Kullanılması’’ başlıklı araştırma projesinin bütçe değişikliği
talebinin görüşülmesi hakkında,
8. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK’ün yaptığı NKUBAP.00.10.AR.13.09 nolu
‘‘Yeni Biyoalgılama Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Bazı Hastalık Belirteçlerinin Tayinlerinde
Kullanılması’’ başlıklı araştırma projesinin bütçe değişikliği talebinin görüşülmesi hakkında,
9. Yürütücülüğünü Prof.Dr. A.Canan SAĞLAM’ın yaptığı NKUBAP.00.24.AR.13.22 nolu ‘‘Tbbi
Aromatik Bitkiler Eğitim ve Koleksiyon Bahçesi’’ başlıklı araştırma projesinin bütçe değişikliği
talebinin görüşülmesi hakkında,
10. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. S.Özmen ERUSLU’nun yaptığı NKUBAP.00.17.AR.12.06 nolu ‘‘Farklı
Takviye Malzemeleriyle Desteklenmiş Plastik Esaslı Hybrid Kompozit Malzemelerde Termal Şekil
Değiştirme ve Burkulma Davranışlarının İncelenmesi’’ başlıklı araştırma projesinde proje ekibine
yardımcı araştırmacı eklenmesi talebinin görüşülmesi hakkında,
11. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Aysun SAĞBAŞ’ın yaptığı NKUBAP.00.17.AR.13.09 nolu ‘‘Namık Kemal
Üniversitesi Çorlu Yerleşkesinde Rüzgar Enerji Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik
İstatistiksel Tahmin Modelinin Geliştirilmesi ve Kurulabilecek Rüzgar Santrali için Teknik Ekonomik ve
Termodinamik Analizinin Gerçekleştirilmesi’’ başlıklı araştırma projesinde proje ekibine yardımcı
araştırmacı eklenmesi talebinin görüşülmesi hakkında,
12. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Birol TOPÇU’nun yapacağı ‘‘Deneysel Olarak Oluşturulan Testiküler
İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Urtica Dioica’nın Koruyucu Etkisinin Apoptotik ve Proliferatif
Olarak İncelenmesi’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor
sonucunun görüşülmesi hakkında,
13. Yürütücülüğünü Prof.Dr. Poyraz ÜLGER’in yapacağı ‘‘Bir Traktör Kabininde Sıcaklık,Nem ve Hava
Hızı Dağılımının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ile Modellenmesi’’ başlıklı araştırma projesi
başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
14. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. İlknur KORKUTAL’ın yapacağı ‘‘Ganos Dağları Doğal Florasında
Bulunan Kültür Asmasına (Vitis Vinifera L.) ait Genetik Materyallerin Toplanması ve DNA
İzolasyonlarının Yapılması’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden gelen
değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
15. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Özgür SAĞLAM’ın yapacağı ‘‘Deltametrin ve Spinetoram Etkili
Maddelerin Fasülye Tohum Böceği, Acanthoscelides Obtectus (Coleoptera Bruchidae) Üzerine Akut ve
Resudiel Toksisitesi ’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme
rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
16. Yürütücülüğünü Prof.Dr. Aydın GÜREL’in yapacağı ‘‘Önder Çiftçi Danışmanlık Derneğinin Kırsal
Kalkınmada Etkinliği: İstanbul İli Silivri İlçesi Örneği’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun
hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
17. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Gülay VURAL’ın yapacağı ‘‘Trakya’da Büyük ve Küçük Ruminantlarda
Kistik Echinococcosisin Yayılışı ve Genotiplerinin Belirlenmesi’’ başlıklı araştırma projesi
başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
18. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Alpay DORUK’un yapacağı ‘‘Fiziksel Programlama Platformları
Kullanarak Elektrikli Araçların Anlık Hızının İnternet ve Mobil Sistemler Üzerindeki Takibi’’ başlıklı
araştırma projesi başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi
hakkında,
19. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Mustafa MİRİK’in yapacağı ‘‘Zeytin Dal Kanseri Etmeni Pseudomonas pv.
Savastanoi’ye Karşı Farklı Bitkilerin Uçucu Yağlarının Etkisi’’ başlıklı araştırma projesi
başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
20. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Muzaffer TAŞ’ın yapacağı ‘‘Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Merkezi Araştırma Laboratuarı Alt Yapı Geliştirme Projesi’’ başlıklı kurumsal proje başvurusunun
hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
21. Yürütücülüğünü Prof.Dr. Aslı KORKUT’un yapacağı ‘‘Kentsel Park ve Yeşil Alanlara Yönelik Kent
Halkının Algısı ve Tutumu: İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli Örneği’’ başlıklı araştırma projesi
başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
22. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Erdal KILIÇ’ın yapacağı ‘‘Güneş Enerjisi Destekli Araç için Gövde
Tasarımı ve İmalatı’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor
sonucunun görüşülmesi hakkında,
23. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Halil Nusret BULUŞ’un yapacağı ‘‘Fiziksel Programlama Platformları
Kullanarak Elektrikli Araçların Pil Durumunun İnternet Üzerinden Takibi’’ başlıklı araştırma projesi
başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
24. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Erkan GÖNÜLOL’un yapacağı ‘‘Mikroalg Elde Etmek Amacıyla
Fotobiyoreaktör İmalatı ve Biyodizel Üretimi’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden
gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
25. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Gülen ÖZDEMİR’in yapacağı ‘‘Trakya Bölgesinde Geleneksel Gıdaların
Ekonomiye Kazandırılmasında Kırsal Kadının Rolü ve Örgütlenme Olanakları’’ başlıklı araştırma
projesi başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
26. Yürütücülüğünü Prof.Dr. Murat ALTIN’ın yaptığı NKUBAP.00.24.DR.10.01 nolu ‘‘Korunan, Otlanan
ve Sürülüp Terk Edilen Doğal Meraların Bazı İşlevleri ile Kimi Ekolojik Faktörler Arasındaki İlişkiler’’
başlıklı doktora projesi sonuç raporunun görüşülmesi hakkında,
27. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Aslıhan DELİTUNA’nın yaptığı NKUBAP.00.17.AR.12.13 nolu “Metal
Oksit Partikülleri ile Pamuklu Kumaşlara Antibakteriyel Özellikler Kazandırma Olanaklarının
Araştırılması’’ başlıklı araştırma projesinin 6 aylık ek süre talebinin görüşülmesi hakkında,
28. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Mehmet Recai DURGUT’un yapacağı ‘‘Mikrodalga Yöntemiyle Mikroalg
Yağından Biyodizel Üretiminde Optimum Reaksiyon Koşullarının Belirlenmesi’’ başlıklı araştırma
projesi başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
29. Yürütücülüğünü Prof.Dr. Rasim YILMAZ’ın yapacağı ‘‘TR21 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin
Faaliyetlerinin ve Büyümesinin Önündeki Engellerin Analizi’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun
hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
30. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Filiz TURAN’ın yapacağı ‘‘Kafeik Asit Feniletil ester (CAPE)’in Sepsis
Modelinde Mortalite ve Akciğer Hasarı Üzerine İki Farklı Dozunun Karşılaştırılması’’ başlıklı araştırma
projesi başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
31. Yürütücülüğünü Prof.Dr. Hasan BOYNUKARA’nın yapacağı ‘‘ngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık
Sınıflarında Öğretim Ortamlarını Zenginleştiren Akıllı Tahta Kullanımının Konuşma Becerilerini
Geliştirmeye Etkisi’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor
sonucunun görüşülmesi hakkında,
32. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Murat ATEŞ’in yapacağı ‘‘Polianilin, Polipirol, Pedot/Nano-CuO Metal Oksit
Kompozitlerinin Karakterizasyonları ve Süperkapasitör Davranışları’’ başlıklı araştırma projesi
başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
33. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Ahmet KUBAŞ’ın yapacağı ‘‘Tekirdağ İlinde Bulunan Tüketicilerin İnternet
Üzerinden Satınalma Yaklaşımlarının Analizi’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden
gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
34. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Selen İlhan ALP’in yapacağı ‘‘Okulöncesi çocuklarda Montessori ve Orff
Temelli Müzik Eğitimi Sonrası Sosyal Becerilerin Değerlendirilmesi’’ başlıklı araştırma projesi
başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
35. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Zeki Ünal YÜMÜN’ün yaptığı NKUBAP.00.17.YL.13.07 nolu “Güre
(Edremit/Balıkesir) ile Küçükkuyu (Ayvacık/Çanakkale) Arasındaki Ege Denizindeki Ağır Metal
Kirliliklerinin Yayılımı ve Foraminiferler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması’’ başlıklı araştırma
projesinin 6 aylık ek süre talebinin görüşülmesi hakkında,
36. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. İlker NİZAM’ın yapacağı ‘‘Trakya Bölgesi Doğal Florasından Toplanan
Fiğ(Vicia sp.) Türlerinin Bazı Bitkisel Özelliklerinin ve Verimlerinin Belirlenmesi’’ başlıklı araştırma
projesi başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
37. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Fulya TAN’ın yapacağı ‘‘Saha Koşullarında Toprak Üstü Beton Silolarda
Uygulanan Sıkıştırma Basıncının Belirlenmesi’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden
gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
38. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Elman BAHAR’ın yapacağı ‘‘Ganos Dağları Floryasından Toplanan Kültür
Asması (Vitis Vİnifera L.) Genetik Metaryallerinin Moleküler Karakterizasyonunun Yapılması’’ başlıklı
araştırma projesi başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi
hakkında,
39. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Özlem KOCAHAN YILMAZ’ın yapacağı ‘‘Hareketli Cisimlerin Yüzey
Profillerinin Ölçümünün Genelleştirilmiş Morse Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Geliştirilmesi’’
başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun
görüşülmesi hakkında,
40. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Hamit AKTÜRK’ün yapacağı ‘‘Karizmatik Dini Otoritenin Bağlıları
Üstündeki Gücü-Bir Dede Bir Şeyh Örneği’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden
gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
41. Yürütücülüğünü Prof.Dr. Aslı KORKUT’un yapacağı ‘‘Kentsel Park ve Yeşil Alanlara Yönelik Kent
Halkının Algısı ve Tutumu’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden gelen
değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
42. Yürütücülüğünü Ör.Gör.Dr. Aziz ŞATANA’nın yapacağı ‘‘Trakya Bölgesi’nde Üretilen Şeker
Pancarında (Beta vulgaris L.) Besin Elementlerinin Araştırılması’’ başlıklı araştırma projesi
başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
43. Yürütücülüğünü Prof.Dr. Mustafa KULAÇ’ın yapacağı ‘‘Sıçanlarda Yanık Yara İyileşmesinde Topikal
Olarak Uygulanan Nigella Sativa Yağının Etkileri’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun
hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
44. Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Soner ÇELEN’in yapacağı ‘‘Güneş Enerjisi Destekli Mikrodalga Bantlı
Kurutucu Tasarımı ve Kullanılabilirliği’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden gelen
değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
45. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Ali TİLBE’nin yapacağı ‘‘Okullarda Kara Tahta Dönemini Sona Erdiren Akıllı
Tahtanın Yabancı Dil Fransızca Hazırlık Sınıflarında Kullanımı ve Karşılaştırılması’’ başlıklı araştırma
projesi başvurusunun hakemlerden gelen değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
46. Yürütücülüğünü Doç.Dr. Ahmet MENTEŞ’in yapacağı ‘‘Tekirdağ İlinde Bulunan Turizm İşletmelerinin
Organizasyon Yapılarının Analizi’’ başlıklı araştırma projesi başvurusunun hakemlerden gelen
değerlendirme rapor sonucunun görüşülmesi hakkında,
47. Dilek, istek ve temenniler…
Download

tc namık kemal üniversitesi rektörlüğü bilimsel - E