TEMEL SERVİKAL
OMURGA CERRAHİSİ
EĞİTİM TOPLANTISI
“KADAVRA DİSEKSİYONU İLE PRATİK UYGULAMA”
28 MART 2015
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
UYGULAMALI EĞİTİM LABORATUVARI
EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANI:
PROF. DR. EMRE ACAROĞLU
EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ:
PROF. DR. YETKİN SÖYÜNCÜ
TEMEL SERVİKAL
OMURGA CERRAHİSİ
EĞİTİM TOPLANTISI
“KADAVRA DİSEKSİYONU İLE PRATİK UYGULAMA”
28 MART 2015
’2015
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
GENEL BİLGİLER
28 Mart 2015
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulamalı Eğitim Laboratuvarı / İstanbul
Hedef Kitle:
Temel servikal mikrocerrahi becerilerini geliştirmek isteyen uzman hekimler.
Öğrenim Hedefleri:
Bu kursun sonunda katılımcı;
·
Servikal omurgaya anterior ve posterior yaklaşımların endikasyonlarını sayar.
·
Anterior ve posterior yaklaşımların uygulamalı anatomisini anlatır.
·
Servikal mikrodiskektomi tekniğininin uygulanmasını basamak basamak sıralar.
·
Servikal laminektomi ve posterior enstrumantasyon tekniklerinin uygulanmasını basamak
basamak sıralar.
·
Servikal omurga cerrahisinin olası komplikasyonlarını ve bu komplikasyonlara yaklaşımı
anlatır.
Kayıt ve Danışma:
Kayıt ve danışma masası 28 Mart 2015 günü 08:00-17:15 saatleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Tıp
Fakültesi Uygulamalı Eğitim Laboratuvarı’nda açık olacaktır.
Yaka Kartı:
Tüm katılımcıların Eğitim Toplantısı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında, yaka kartlarını
takmaları Eğitim Toplantısı’nın sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir.
Davet Mektubu:
Kaydını tamamlamış olan Eğitim Toplantısı katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu
gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmelerine
yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.
Katılım Belgesi:
Kaydını yaptırmış tüm katılımcılara, Eğitim Toplantısı bitiminde kayıt masasından dağıtılacaktır.
TEMEL SERVİKAL
OMURGA CERRAHİSİ
EĞİTİM TOPLANTISI
“KADAVRA DİSEKSİYONU İLE PRATİK UYGULAMA”
28 MART 2015
’2015
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
28 MART 2015, CUMARTESİ
08.00-08:30 Kayıt
08.30-08.45 Hoşgeldiniz - Kurs tanıtımı - Oriyantasyon
TOTBİD Omurga Çalışma Grubu ve Eğitim Toplantısı Başkanı: Dr. Emre ACAROĞLU
08.45-09.05 Servikal omurganın anterior cerrahi anatomisi, anterior yaklaşımlar
Dr. Yetkin SÖYÜNCÜ
09.05-09.25 Servikal disk herniasyonu (CHNP); insidans, klinik, doğal seyir, cerrahi endikasyonları
Dr. Erol YALNIZ
09.25-10.00 Anterior servikal diskektomi ve füzyon; hasta pozisyonu, mikroskop ve diğer cihazların
yerleşimi, servikal mikrodiskektomi ve füzyon (cerrahi teknik video gösterimi)
Dr. Serdar KAHRAMAN
10.00-10.30 KAHVE ARASI
10.30-12.00 Uygulama: Anterior servikal diskektomi ve füzyon; Dr. Serdar KAHRAMAN
TÜM EĞİTMENLER
12.00-13.00 ÖĞLE ARASI
13.00-13.20 Servikal omurganın posterior cerrahi anatomisi, posterior yaklaşımlar
Dr. Metin ÖZALAY
13.20-13.50 Servikal spondilitik miyelopati; insidans, klinik, doğal seyir, cerrahi endikasyonları
Dr. Ufuk AYDINLI
13.50-14.30 Servikal posterior dekompresyon, enstrumantasyon ve füzyon; hasta pozisyonu,
Mayfield uygulaması, laminaktomi ve enstrumantasyon (cerrahi teknik video gösterimi)
Dr. Deniz KONYA
14.30-15.00 KAHVE ARASI
15.00-16.30 Uygulama: Posterior servikal dekompresyon, enstrumantasyon ve füzyon
Dr. Deniz KONYA, TÜM EĞİTMENLER
16.30-17.00 Komplikasyonlar ve revizyonlar forumu
Dr. Ahmet ALANAY
17.00-17.15 Geri bildirim ve kapanış
Dr. Emre ACAROĞLU
TEMEL SERVİKAL
OMURGA CERRAHİSİ
EĞİTİM TOPLANTISI
“KADAVRA DİSEKSİYONU İLE PRATİK UYGULAMA”
28 MART 2015
’2015
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
KAYIT BİLGİLERİ
20 Şubat 2015
2 Mart 2015
20 Mart 2015
Ön Kayıt Başvuru Formu, TOTBİD web sayfasındaki etkinlik takviminde ‘’Temel Servikal Omurga
Cerrahisi Eğitim Toplantısı’’nın ilan sayfasında yer almaktadır.
Kayıt ücreti 550 Euro + KDV (%18)
İLETİŞİM BİLGİLERİ
TOTBİD Sekretaryası
Emre Aktuna
Bayraktar Mahallesi
İkizdere Sokak No: 21/12 GOP - Ankara
Telefon: 0312 436 11 40
Faks: 0312 436 27 16
E-posta: [email protected]
SPONSORLARIMIZ
Temel Servikal Omurga Cerrahisi Eğitim Toplantısı’na
katkılarından dolayı sponsor firmalara teşekkür ederiz.
Download

temel servikal omurga cerrahisi eğitim toplantısı