Örnek: Kimyager fizyolog Ivan Pavlov,
köpeklerin sindirim sistemi üzerinde
araştırmalar yaparken “koşullanma kavramı”nı
keşfetti. Köpeklerin tükürük bezleri ve sindirim
sistemi arasındaki ilişkiyi incelemek için deneye
başlayan Pavlov, midenin sindirim işlemine
başlamadan önce tükürük bezlerinin harekete
geçmesi gerektiğini buldu. Daha sonra çeşitli
uyarıcıların sindirim sistemini nasıl etkileyeceği
üzerinde çalışmaya başlayan Pavlov, deneye
köpeğe yemek vereceği zaman yanıp sönen
bir ışık, tıklayan bir metronom ve bir zili dahil
etti. Bu uyarıcılardan önce sadece yemeği
gördüğünde salya akıtmaya başlayan köpek,
bir süre sonra sadece bu uyarıcıları görünce
de salya akıtmaya başladı. Böylece Pavlov
şartlı refleksi keşfetmiş oldu ve aynı zamanda
uyarıcılar sık sık yanlış uyarılar verdiğinde şartlı
refleksin kaybolduğunu da ortaya koydu.
[ n ] B E Y İ N D E R G İ S İ OCAK 2016 [ 1 0 3 ]
Download

Örnek: Kimyager fizyolog Ivan Pavlov, köpeklerin sindirim