kpss
Yeni sorularla
son sınav sistemine
göre hazırlanmıştır.
2014
ezberbozan ezberletmezöğretir!
KPSS
EĞİTİM BİLİMLERİ
SORU BANKASI
gelişim psikolojisi
öğrenme psikolojisi
rehberlik ve özel eğitim
program geliştirme
öğretim teknolojileri ve
materyal tasarımı
sınıf yönetimi
öğretim ilke ve yöntemleri
ölçme ve değerlendirme
Komisyon
EZBER BOZAN KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI
ISBN 978-605-364-708-9
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarım; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
1. Baskı: Mart 2014, Ankara
Yayın - Proje Yönetmeni: Demet Tamer
Türkçe Redaksiyon: Cansel Işık Kahraman
Dizgi-Grafik Tasarım: Gülnur Öcalan
Kapak Tasarım: Gürsel Avcı
Baskı: Tuna Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş
Bahçekapı Mahallesi 2460. Sokak No: 7
Şaşmaz / ANKARA
(0312-278 34 84)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 16102
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
ÖN SÖZ
“Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinemez.”
Henry Adams
Değerli Öğretmen Adayları,
Kendini eğitime ve öğretime adamanın kutsallığını yaşamak için çıktığınız bu yolda iyi bir
başlangıç yapmak ve mutlu yarınlara ulaşmak için ilk adım çalışmaya karar vermeniz ve
doğru bir şekilde çalışmaya başlamanızdır. Bu doğrultuda hazırladığımız yayınlarımızla sizi
en uygun şekilde amacınıza ulaştırmayı hedefliyoruz.
Sınavda başarılı olabilmeniz için;
•
yeterli bilgi düzeyine,
•
çok sayıda soruyu anlayarak ve
•
hızlı bir şekilde cevaplama becerisine
sahip olmanız gerekmektedir.
Bu özellik göz önünde bulundurularak;
•
sınav formatına uygun sorular,
•
ayrıntılı çözümler,
•
konu bilgisi ve genel bilgi düzeyinizi ölçen testler
hazırlanmıştır.
Uzun bir çalışma ve yoğun bir emeğin ürünü olan bu kitabın size ihtiyacınız olan faydayı
sağlayacağına ve sizi KPSS’de başarıya ulaştıracağına inanıyoruz.
Kitapta yer alan sorularla ilgili öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey olur ise
[email protected] adresine e-posta göndermeniz yeterli olacaktır. Sorunuz en kısa sürede
yazarlarımız tarafından mutlaka cevaplandırılacaktır.
Bu ülkenin geleceğinin teminatı olan gençleri yetiştirme gibi kutsal bir meslek olan
öğretmenlik hayatınızda başarılar dileriz…
Pegem Akademi Yayıncılık
İÇİNDEKİLER
Ön Söz.................................................................................... iii
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ...............................................1
Bitişiklik Kuramları - 1....................................................146
Temel Kavramlar 1-2 .........................................................3
Bitişiklik Kuramları - 2....................................................150
Temel Kavramlar ve Fiziksel Gelişim 1-2 ..........................7
Edimsel Koşullanma - 1 ................................................155
Temel Kavramlar ve Fiziksel Gelişim 3-4 ........................12
Edimsel Koşullanma - 2 ................................................159
Fiziksel Gelişim 1-2 .........................................................17
Edimsel Koşullanma - 3 ................................................164
Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi -1 ....................................21
Edimsel Koşullanma - 4 ................................................168
Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi -2 ....................................26
Edimsel Koşullanma - 5 ................................................172
Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi -3 ....................................31
Edimsel Koşullanma - 6 ................................................176
Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi -4 ....................................36
Edimsel Koşullanma - 7 ................................................181
Kişilik Gelişimi -1 .............................................................41
Edimsel Koşullanma - 8 ................................................186
Kişilik Gelişimi -2 .............................................................45
Gestalt Kuramı - 1 .........................................................190
Kişilik Gelişimi -3 .............................................................49
Gestalt Kuramı - 2 .........................................................194
Kişilik Gelişimi -4 .............................................................53
Bilgi İşleme Kuramı - 1 ..................................................199
Ahlak Gelişimi -1 .............................................................58
Bilgi İşleme Kuramı - 2 ..................................................203
Ahlak Gelişimi -2 .............................................................62
Bilgi İşleme Kuramı - 3 ..................................................207
Ahlak Gelişimi -3 .............................................................67
Amaçlı Davranışçılık - 1 ................................................209
Ahlak Gelişimi -4 .............................................................72
Amaçlı Davranışçılık - 2 ................................................213
Tarama -1 ........................................................................77
Sosyal Öğrenme - 1 ......................................................215
Tarama -2 ........................................................................80
Sosyal Öğrenme - 2 ......................................................219
Tarama -3 ........................................................................84
Sosyal Öğrenme - 3 ......................................................223
Tarama -4 ........................................................................87
Karma Test - 1 ...............................................................227
Tarama -5 ........................................................................90
Karma Test - 2 ...............................................................229
Karma Test - 3 ...............................................................231
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ .........................................95
Karma Test - 4 ...............................................................233
Öğrenme Psikolojisine Giriş - 1 .................................97
Karma Test - 5 ...............................................................235
Öğrenme Psikolojisine Giriş - 2 ...............................102
Karma Test - 6 ...............................................................237
Genel Tarama - 1 ..........................................................240
Öğrenme Psikolojisine Giriş - 3 ...............................107
Genel Tarama - 2 ..........................................................242
Öğrenme Psikolojisine Giriş - 4 ............................... 111
Genel Tarama - 3 ..........................................................244
Tepkisel Koşullanma - 1........................................... 116
Genel Tarama - 4 ..........................................................247
Tepkisel Koşullanma - 2...........................................121
REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM ...............................249
Tepkisel Koşullanma - 3...........................................125
Çağdaş Eğitim Sistemi, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve
Tepkisel Koşullanma - 4...........................................129
Rehberlik - 1 ..................................................................251
Tepkisel Koşullanma - 5...........................................133
Çağdaş Eğitim Sistemi, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve
Bağ Kuramı - 1 ........................................................138
Rehberlik - 2 ..................................................................256
Bağ Kuramı - 2 ........................................................142
Çağdaş Eğitim Sistemi, Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve
Rehberlik - 3 ..................................................................261
v
İÇİNDEKİLER
Çağdaş Eğitim Sistemi, Öğrenci Kişilik
Özel Eğitim - 1...............................................................372
Hizmetleri ve Rehberlik - 4 ............................................265
Özel Eğitim - 2...............................................................376
Çağdaş Eğitim Sistemi, Öğrenci Kişilik
Tarama ..........................................................................380
Hizmetleri ve Rehberlik - 5 ............................................270
Rehberlik Modelleri ve
Rehberlikte Hizmet Alanları - 1 .....................................275
PROGRAM GELİŞTİRME ........................................387
Rehberlik Modelleri ve
Rehberlikte Hizmet Alanları - 2 .....................................280
Temel Kavramlar - 1 ......................................................389
Rehberlik Modelleri ve
Program Geliştirme İlkeleri
Rehberlikte Hizmet Alanları - 3 .....................................284
Türk Eğitim Sistemi ......................................................393
Rehberlik Modelleri ve
Program Ögeleri ve İyi Bir Programda
Rehberlikte Hizmet Alanları - 4 .....................................289
Bulunması Gereken Özellikler.......................................397
Rehberlik Türleri ve
Program ve Program Türleri..........................................400
Mesleki Danışma Kuramları - 1 .....................................294
Program Geliştirmenin Kurulsal Temelleri 1-2 ...............404
Rehberlik Türleri ve
Mesleki Danışma Kuramları - 2 .....................................298
Program Geliştirmenin Kurulsal Temelleri - 3 ................409
Rehberlik Türleri ve
Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri 1-2 .................413
Mesleki Danışma Kuramları - 3 .....................................302
Program Tasarım ve Yaklaşımları .................................417
Rehberlik Türleri ve
Program Tasarım ve Yaklaşımları 1-2 ...........................421
Mesleki Danışma Kuramları - 4 .....................................307
Program Geliştirme Planlaması ve Grup Modelleri .......425
Rehberlik Türleri ve
Mesleki Danışma Kuramları - 5 .....................................311
Program Geliştirme Tasarım ve Modelleri .....................429
Bireyi Tanıma Teknikleri - 1 ...........................................317
Eğitimde İhtiyaç Belirleme Yaklaşım ve Teknikleri ........431
Bireyi Tanıma Teknikleri - 2 ...........................................321
Hedef ve İlkeler .............................................................436
Bireyi Tanıma Teknikleri - 3 ...........................................326
Hedeflerin Aşamalı Sınıflanması 1-2.............................439
Bireyi Tanıma Teknikleri - 4 ...........................................330
Eğitimde Hedef 1-2 .......................................................444
Bireyi Tanıma Teknikleri - 5 ...........................................334
İçerik Düzenleme İlkeleri, Strateji ve Yaklaşımları ........448
Öğretmen - Öğrenci İletişimi - 1 ....................................340
İçerik Düzenleme Yaklaşımları ve
Öğretmen - Öğrenci İletişimi - 2 ....................................345
Belirtke Tablosu .............................................................452
Öğretmen - Öğrenci İletişimi - 3 ....................................350
İçerik Düzenleme Yaklaşımları ve
Psikolojik Danışma Kuramları - 1 ..................................354
Belirtke Tablosu 1-2.......................................................456
Psikolojik Danışma Kuramları - 2 ..................................359
Eğitim Durumlarının Belirlenmesi ve Düzenlemesi .......459
Rehberlikte Örgütleme Sistemi - 1 ................................364
Program Denenmesi, Değerlendirilmesi ve
Geliştirilmesi - 1.............................................................464
Rehberlikte Örgütleme Sistemi - 2 ................................368
vi
İÇİNDEKİLER
Program Denenmesi, Değerlendirilmesi ve
Öğretim Stratejileri - 1 ...................................................552
Geliştirilmesi - 2.............................................................468
Öğretim Stratejileri - 2 ...................................................557
Öğretimde Planlama ve Plan Türleri .............................470
Öğretim Yöntemleri, Yöntem ve Tekniklerinin
Çağdaş Eğitim Programları ve
Belirlenmesi İlkeler - 1 ...................................................559
Yeni İlköğretim Programlarının Özellikleri .....................474
Öğretim Yöntemleri, Yöntem ve Tekniklerinin
Tarama - 1 .....................................................................478
Belirlenmesi İlkeler - 2 ...................................................563
Tarama - 2 .....................................................................481
Öğretim Yöntemleri, Yöntem ve Tekniklerinin
Belirlenmesi İlkeler - 3 ...................................................567
Tarama - 3 .....................................................................485
Öğretim Teknikleri - 1 ....................................................571
Öğretim Teknikleri - 2 ....................................................576
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL
TASARIMI ................................................................491
Öğretim Teknikleri - 3 ....................................................580
Test - 1 ..........................................................................493
Öğretim Teknikleri - 4 ....................................................584
Test - 2 ..........................................................................496
Öğretim Teknikleri - 5 ....................................................588
Test - 3 ..........................................................................500
Öğretim Teknikleri - 6 ....................................................590
Bireysel Öğretim Teknikleri - 1 ......................................594
SINIF YÖNETİMİ ......................................................503
Bireysel Öğretim Teknikleri - 2 ......................................598
Test - 1 ..........................................................................505
Kavram Öğretim Teknikleri - 1 .......................................602
Test - 2 ..........................................................................510
Kavram Öğretim Teknikleri - 2 .......................................606
Test - 3 ..........................................................................514
Öğrenme Stratejileri ve Stilleri - 1 .................................610
Düşünme Becerileri - 1..................................................615
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ .........................519
Öğretim İlke ve Temel Kavramlar - 1 .............................521
Tarama - 1 .....................................................................619
Öğretim İlke ve Temel Kavramlar - 2 .............................525
Tarama - 2 .....................................................................623
Öğrenme-Öğretme Kuram Model ve
Tarama - 3 .....................................................................628
Yaklaşımları - 1 .............................................................530
Tarama - 4 .....................................................................632
Öğrenme-Öğretme Kuram Model ve
Tarama - 5 .....................................................................636
Yaklaşımları - 2 .............................................................534
Tarama - 6 .....................................................................640
Öğrenme-Öğretme Kuram Model ve
Yaklaşımları - 3 .............................................................538
Öğrenme-Öğretme Kuram Model ve
Yaklaşımları - 4 .............................................................543
Öğrenme-Öğretme Kuram Model ve
Yaklaşımları - 5 .............................................................548
vii
İÇİNDEKİLER
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..............................643
Temel Kavramlar - 1 ......................................................645
Temel Kavramlar - 2 ......................................................649
Temel Kavramlar - 3 ......................................................653
Temel Kavramlar - 4 ......................................................657
Temel Kavramlar - 5 ......................................................661
Ölçme Araçlarında Aranan Nitelikler - 1 ........................663
Ölçme Araçlarında Aranan Nitelikler - 2 ........................667
Ölçme Araçlarında Aranan Nitelikler - 3 ........................671
Ölçme Araçlarında Aranan Nitelikler - 4 ........................675
Ölçme Araçlarında Aranan Nitelikler - 5 ........................679
Ölçme Araçları - 1 .........................................................681
Ölçme Araçları - 2 .........................................................685
Ölçme Araçları - 3 .........................................................690
Ölçme Araçları - 4 .........................................................694
Ölçme Araçları - 5 .........................................................698
Ölçme Araçları - 6 .........................................................702
Test ve Madde İstatistikleri - 1 .......................................704
Test ve Madde İstatistikleri - 2 .......................................708
Test ve Madde İstatistikleri - 3 .......................................712
Test ve Madde İstatistikleri - 4 .......................................716
Test ve Madde İstatistikleri - 5 .......................................720
Test ve Madde İstatistikleri - 6 .......................................723
Test ve Madde İstatistikleri - 7 .......................................727
Test ve Madde İstatistikleri - 8 .......................................731
Tarama - 1 .....................................................................737
Tarama - 2 .....................................................................741
Tarama - 3 .....................................................................745
Tarama - 4 .....................................................................749
Tarama - 5 .....................................................................753
Tarama - 6 .....................................................................757
Cevap Anahtarı .............................................................761
viii
eğitim bilimleri
eğitim bilimleri
eğitim bilimleri
eğitim bilimleri
eğitim bilimleri
eğitim bilimleri
eğitim bilimleri
eğitim bilimleri
eğitim bilimleri
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
eğitim biliml
eğitim bilimleri
ğitim bilimleri
eğitim bilimleri
Gelişim Psikolojisi
Temel Kavramlar 1 - 2
1.
Bir araştırmacı, çocukların yaşa bağlı bilişsel gelişimlerini incelemek amacıyla üç, altı ve dokuz yaşlarından 180 çocuk seçmiştir. Seçtiği çocuklarla yedi yıl
boyunca çalışmış ve yaptığı incelemeler sonucunda
elde ettiği verilerle genellenebilir sonuçlara ulaşmaya
çalışmıştır.
4.
Yukarıda sözü edilen araştırmacının kullandığı
araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisine
örnek oluşturur?
A)
Nitel
B)
Korelasyonel
C)
Boylamsal
D)
Sırasal
E)
Kesitsel
Bir araştırmada 2 aylık bazı bebeklerde utangaçlığın
belirtileri gözlenmiştir. Bu bebekler kaşlarını çatmakta
ve hareketsiz bir şekilde yatmaktadırlar. Daha sonraları bu bebeklerin tanımadıkları yetişkinler gördüklerinde aşırı korktukları, yeni durum ve objelerle
karşılaştıklarında sinirlendikleri belirlenmiştir. 3 ya da
4 yaşlarına geldiklerinde de çevreleri tarafından utangaç olarak isimlendirildikleri gözlenmiştir. Psikolog
Jerome Kogan’a göre bazı bebekler yeni durumlara
karşı diğerlerinden daha fazla tepki göstermektedirler.
En küçük bir stres bile kalp atışlarını hızlandırmakta,
kas gerilimini artırmakta ve hormonal düzeyde değişikliklere neden olmaktadır. Bu aşırı fizyolojik tepki
gösterme özelliği de daha sonraları sosyal ortamlarda
bebeklerin utangaçlık örüntüsü göstermelerine yol
açmaktadır.
Yukarıdaki açıklamaya göre bebeklerin utangaçlık
örüntüsü oluşturmalarında rol oynayan etkenin
aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
2.
A)
Çevre
Bir araştırmacı, zekâ ile problem çözme becerisi
arasındaki ilişkiyle ilgili olarak yapılmış 80 ilişkisel
araştırmayı değerlendirerek bu çalışmaların bir sentezini oluşturmaya çalışmıştır.
B)
Tarihsel zaman
C)
Kalıtım
D)
Olgunlaşma
Araştırmacının kullandığı yöntemin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
E)
Hormonlar
A)
Boylamsal
B)
Meta-analiz
C)
İçerik analizi
D)
Örnek olay
E)
Nicel
I.
Derin’in başlangıçta kelimeleri doğru telaffuz
edemezken ilerleyen zamanlarda iki-üç kelimelik
cümleler kurmaya başlaması
II.
Yalın’ın, annesi ile babası ayrıldıktan sonra
giderek içine kapanması
III.
Zeynep’in anaokuluna başladıktan sonra ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken eskisi kadar
zorlanmaması
5.
3.
IV.
Yukarıdaki örnek durumda kullanılan araştırma
aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturabilir?
Faruk’un boyunun uzaması için basketbol kursuna gitmesi
Yukarıdaki ifadelerden hangisi “gelişme” kavramına örnek değildir?
A) I ve II
B) II ve III
D) II, III ve IV
Rutherford, Mathur ve Quinn yapılandırılmış iş birlikçi
öğrenme etkinlikleri ve doğrudan eğitim vermenin,
suçlu ve saldırgan kız çocuklarının iletişim becerilerine olan etkisini belirlemek amacıyla bir araştırma
gerçekleştirmiştir. Yaşları 14 ile 17 arasında değişen
on dört ergenle yürütülen çalışmada iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmış ve çalışma sonucunda
bireylerin iletişim becerileri açısından ilerleme kaydettiği, saldırganlık davranışlarının ise azaldığı gözlenmiştir. İzleme çalışmasında ise iletişim becerilerinde
düşüş gözlenmesine karşılık katılımcıların iletişim
becerilerinin başlangıç noktasından daha yüksek
düzeyde olduğu belirlenmiştir.
C) II ve IV
E) III ve IV
3
A)
Deneysel araştırma
B)
Korelasyonel araştırma
C)
Betimsel araştırma
D)
Nitel araştırma
E)
Sırasal araştırma
Gelişim Psikolojisi
6.
Temel Kavramlar 1 - 2
Tek yumurta ikizleri aynı genetik donanıma sahip
olsalar bile aralarında bireysel farklılıkların bulunduğu
görülmektedir.
9.
Tek yumurta ikizlerinde gözlenen bu farklılığa
gelişimi etkileyen faktörlerden hangisi yol açmaktadır?
7.
A)
Yaşantı
B)
Olgunlaşma
C)
Tarihsel Zaman
D)
Kalıtım
E)
Kritik Dönem
I.
Yeşim Hanım’ın on bir aylık bebeğiyle eskiye
oranla daha çok konuşmaya başlaması
II.
Erhan Bey’in uzun süredir görmediği yeğenine yaşını söyleyerek aldığı pantolonun küçük
gelmesi
III.
İki kardeşe ilköğretim yıllarında uygulanan ilgi
envanterinden elde edilen puanlardaki kararlılığın yıllara bağlı olarak artması
Yukarıdaki örneklere karşılık gelen gelişim kavramları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kimi çocuklar bireysel bazı becerileri sergilerken diğer
çocuklara göre zorlanırlar. Örneğin, ilköğretim birinci
sınıfa başladıklarında bazıları daha düzgün yazı
yazarken bazıları onlar kadar düzgün yazamazlar. Aslında bu durum bireysel beceri farklılıklarının dışında,
çocukların gelişimlerinin hangi aşamasında olduklarını belirleyen en önemli etken olan -------------------kavramıyla ilgilidir.
Olgunlaşma-Büyüme-Yaş
B)
Kritik dönem-Büyüme-Yaş
C)
Kritik dönem-Yaş-Olgunlaşma
D)
Hazırbulunuşluk-Kritik dönem-Büyüme
E)
Hazırbulunuşluk-Büyüme-Yaş
Yukarıda sözü edilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
8.
10. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi ergenlik döneminde gözlenen hızlı bedensel değişimin doğrudan bir sonucu olarak nitelendirilemez?
A)
Değişim
B)
Büyüme
C)
Olgunlaşma
A)
Dış görünüşe verilen önemin artması
D)
Farklılaşma
B)
Karşı cinse olan ilginin artması
E)
Kritik dönem
C)
Psikomotor davranışlarda sakarlık gözlenmesi
D)
Erkeklerde meme düğümcüklerinin oluşması
E)
Dönemin sonuna doğru birincil cinsiyet özelliklerinin kazanılması
Lisede edebiyat öğretmeni olarak görev yapan
Neslihan Hanım, bir ilköğretim okuluna Türkçe
öğretmeni olarak tayin istemiştir. Neslihan Hanım,
göreve başladığında dersiyle ilgili birtakım zorluklar
yaşamıştır. Girdiği sınıflardan bazı öğrenciler okul psikolojik danışmanına giderek öğretmenlerinin anlattığı
birçok şeyi anlamakta güçlük çektiklerini, Neslihan
Öğretmen’in anlattığı birçok konuya dair önceden herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını, bu nedenle de
Türkçe dersinde başarısız olacaklarıyla ilgili endişelerini belirtmişlerdir.
11. Yedi yaşında olan iki öğrenciden birisi okumayı oldukça erken öğrenmiş olmasına rağmen diğer öğrenci
henüz okumayı öğrenememiştir.
Öğrencilerin yaşadığı sıkıntılarla ilişkili olan gelişim kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A)
Bu durum hangi gelişim ilkesiyle açıklanır?
Zekâ
B)
Olgunlaşma
C)
Büyüme
D)
Hazırbulunuşluk
E)
Kritik dönem
4
A)
Gelişim yordanabilir bir sıra izler
B)
Gelişim genelden özele doğrudur
C)
Gelişimde bireysel farklılıklar vardır
D)
Gelişimde kritik dönemler vardır
E)
Gelişim nöbetleşe devam eder
Download

ezberbozan - Pegem.net