DİZİ GARİP
SEYİR İNİCİ ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb kürdi
DO # nim hicaz
YÖRE KARADENİZ
KAYNAK
YORUM/ KAZIM KOYUNCU/ ŞEVVAL SAM
BEN SENİ SEVDUĞUMİ DA DÜNYALARA BİLDİRDUM

metronom q
usul türk aksağı
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
œ œ
& 2ˆ3
8 #œ œ J
5
&
œ œ œœ
ben se
in
de
en dur
geç ti
dun
biz
& œ œ œ.
9
el dur dum
saç la ri
ni sev
re ye
œ œ œ œ
J
du ğu mi da
de re ye de
la
sev
ru
da
ni
luk
œ œ œ œ œ
dün
al
ya
de
kaş
den
la
sev
ru
da
ni
luk
ba
al
la
re
ba
ce
œ œ œ.
œ
J
ra
den
œ œ œ œ œ #œ bœ œ œ œ œ #œ bœ
J
ni
bum
bil dur dum
taş la ri
j
œ œ œ #œ bœ
ba
al
ba
ce
nu
bum
..
j
œ
mi
dan
#œ œ œ œ. œ œ œ #œ bœ œ œ. œ œ œ œ œ œ. #œ
intro
en dur dun
geç ti biz
kaş
den
ba
al
ba
ce
la
sev
& œ œ #œ bœ œ œ. œ œ œ #œ bœ
13
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
ben seni sevduğumi da dünyalara bildurdum
endurdun kaşlarin/babani babanimi eldurdum
endurdun kaşlaruni / endurdun kaşlaruni
babanimi babanimi eldurdum
çağlar müzik kursu tel 419 69 55-60 kızılay
nu
bum
j œ œ #œ bœ
œ
ru
da
mi
dan
ni
luk
ba
al
ba
ce
nu
bum
en
geç
%
j
œ œ œ œ.
mi
dan
dur
ti
dun
biz
kaş
den
el dur dum
saç la
ri
Fine
en dereye dereyede /al dereden taşlari
geçti bizden sevdaluk / al cebum al cebumdan saçlari
geçti bizden sevdaluk / geçti bizden sevdaluk
al cebumdan al cebumdan saçlari
Download

ben seni sevduğumi dünyalara bildurdum.mus