EK-3 FLORA LİSTESİ
RİZE İLİ SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN FLORA LİSTESİ (Kaçkar Dağları Milli Parkı UDGP)
UNESCO HİYERARŞİK SINIFLANDIRMA SİSTEMİ
Takson
Lokalite
Habitat
Sınıf
Fiz.
Fiz. alt
Fiz.
sınıf
sınıf
grup
Endemizm
Fitocoğrafik
Formas.
Durumu
Bölge
Türkçe Adı
Kaynak
Tehlike
Kategorisi
Toplama
PTERIDOPHYTA
Lycopodiaceae
Çamlıhemşin,
Lycopodium alpinum L.
Derindüz
Amlakıt
çevresi,
yaylası,
2100
m;,
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
__
Kurtpençesi
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
__
Kurtpençesi
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Atkuyruğu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Gazel dili
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Sarık eğrelti
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
LC
T
Yukarıkavrun yaylası, 2150 m,
Çamlıhemşin, Amlakıt yaylası çevresi,
Lycopodium selago L.
1900-2000 m; Yukarıkavrun yaylası
üstü, 2200 m,
Equisetaceae
Equisetum arvense L.
Çamlıhemşin,
Hisarcık
köyü
üstü,
1600-1700 m,
Nemli
alanlar
Ophioglossaceae
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Çamlıhemşin, Yukarıkavrun yaylası,
Çengovit çevresi, 2900 m,
Çayır,
kayalık
alanlar,
Adianthaceae
Çamlıhemşin,
arası,
Amlakıt
yaylası-
Cryptogramma crispa (L.) R.
Çovinovit
2200-2720
Br. ex Hooker
Yukarıamlakıt yaylası-Kışyatağı arası,
m;
2200-2350 m,
Çayır,
orman
açıklıkları,
Avr.-Sib.
elementi
Polypodiaceae
Çamlıhemşin-Çat
Polypodium vulgare L.
arası,
1250
m;
Yukarıamlakıt yaylası-Kışyatağı arası,
2200-2350 m,
Orman
açıklıkları
Benekli
eğrelti
Dennstaedtiaceae
Orman
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Çamlıhemşin, Çat köyü Meydan köyü
çevresi, orman açıklıkları, 1200 m,
açıklıkları,
kayalık
alanlar,
Kartal eğrelti
Literatür
Thelypteridaceae
Phegopteris
connectilis
(Michx) Watt
Lastera
Çamlıhemşin, Amlakıt yayla çevresi,
2000-2400
m;
Yukarıkavrun
yayla
üstü, 2200 m,
limbosperma
(All.)
Holub & Pouzar
Çamlıhemşin, Amlakıt yayla altı, 1850
Orman
açıklıkları,
Orman
açıklıkaları
m,
K
OT
Kn
Kal
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Şeritsi eğrelti
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Şeritsi eğrelti
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
değişen
LC
T
LC
T
Aspleniaceae
Asplenium viride Hudson
Çamlıhemşin, Ayder çevresi, 1650 m,
Asplenium adianthum-nigrum
Çamlıhemşin-Çat arası, Meydan köyü
L.
çevresi, 1120 m,
Asplenium septentrionale (L.)
Çamlıhemşin,
Hoffm. subsp. septentrionale
çevresi, 1500 m,
Asplenium septentrionale (L.)
Çamlıhemşin-Çat arası, Fırtına deresi,
Hoffm.
1000 m; Çat köyü, Lakubar çevresi,
subsp.
caucasicum
Fraser-Jenkins & Lovis
Orman
açıklıkları,
Orman
açıklıkları,
Çat
köyü,
Lakubar
Orman
açıklıkları,
1500 m,
Orman
açıklıkları,
Kara şeritli
eğrelti
Kara şeritli
eğrelti
Athyriaceae
Athyrium
filix-foemina
(L.)
Roth
Çamlıhemşin,
Elevit,
Cevizlidere,
1900-2000 m,
Kayalık
alanlar,
Hakiki
eğrelti
Çamlıhemşin, Amlakıt yaylası çevresi,
Athyrium
distentifolium
Tausch ex Opiz
1900-2000
m;
Orta
yayla
köyü,
Verçenik Dağı etekleri, 3100 m; Yukarı
kavrun yaylası, Çoovit çevresi, 2750
Kayalık
alanlar,
Hakiki
K
OT
Kn
Kal
__
__
değişen
eğrelti
m,
Gymnocarpium dryopteris (L.)
Çamlıhemşin,
Newman
çevresi, 1600-1700 m,
Cytopteris fragilis (L.) Bernh.
Aşağıkavrun
Yaylası
Orman
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Amlakıt Yaylası, Arkovit
Kayalık
çevresi, 2000-2400 m,
alanlar,
K
OT
Kn
Kal
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Polytrik bitkisi
LC
T
K
OT
Kn
Kal
Polytrik bitkisi
LC
Aspidiaceae
Orman
Polytrichum lonchitis (L.) Roth
Çamlıhemşin, Amlakıt Yaylası-Çinovit
alyları,
arası, 2200-2720 m,
kayalık
alanlar,
Polytrichum
Roth
aculeatum (L.)
Çamlıhemşin. Çat-Elevit arası, 12001800 m,
Orman
açıklıkları,
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Yaylası,
Derindüz çevresi, 2300 m, Kale-i Bala
Dryopteris oreades Fomin
çevresi, 1800 m,
Dryopteris
filix-mas
(L.)
Schott
Dryopteris
affinis
(Lowe)
Fraser-Jenkins subsp. borreri
(Newman) Fraser-Jenkins
Kayalık
alanlar,
Çamlıhemşin, Aşağıkavrun Yaylası alt
Kayalık
kesimleri, 1800 m,
alanlar,
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
K
OT
Kn
Kal
__
K
OT
Kn
Kal
K
OT
Kn
K
OT
K
K
Solucan
eğreltisi
Solucan
LC
L
LC
T
LC
T
LC
T
Böbrek eğrelti
LC
T
__
Böbrek eğrelti
LC
T
__
__
Böbrek eğrelti
LC
T
Kal
__
Öksin ele.
Böbrek eğrelti
LC
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Böbrek eğrelti
LC
T
OT
Kn
Kal
__
__
Eğrelti
LC
T
OT
Kn
Kal
LC
T
LC
T
eğreltisi
Orman
Çamlıhemşin, Çamlıhemşin-Çat arası,
Tozkaban çevresi, 820 m,
altları
kayalık
Solucan
eğreltisi
alanlar,
Orman
Dryopteris
remota
(A.Br.)
Çamlıhemşin, Çamlıhemşin-Çat arası,
Tozkaban çevresi, 820 m,
Druce
altları
kayalık
Solucan
eğreltisi
alanlar,
Orman
Dryopteris carthusiana (Vill.)
Çamlıhemşin, Çamlıhemşin-Çat arası,
H.P.Fuchs
Tozkaban çevresi, 820 m,
altları
kayalık
alanlar,
Orman
Dryopteris
x
deweveri
Çamlıhemşin-Çat
arası,
Tozkaban
altları
(Jansen) Jansen & Wachter
çevresi, 820 m,
kayalık
Dryopteris dilatata (Hoffm.)
Çamlıhemşin, Amlakıt Yaylası çevresi,
Kayalık
A.Gray
2000-2200 m,
alanlar,
Dryopteris expansa (C.Presl)
Çamlıhemşin, Elevit Cevizlidere, 2100
Fraser-Jenksin & Jermy
m
alanlar,
Çamlıhemşin,
orman
L
alatları,
Amlakıt
Yaylası,
Derindüz çevresi, 2300 m, Kale-i Bala
Dryopteris oreades Fomin
Kayalık
çevresi, 1800 m,
Kayalık
alanlar,
Orman
Dryopteris
remota
(A.Br.)
Çamlıhemşin-Çat
arası,
Tozkaban
çevresi, 820 m,
Druce
altları
kayalık
alanlar,
Polytrichum
aculeatum
(L.)
Çamlıhemşin. Çat-Elevit arası, 1200-
Orman
Roth
1800 m,
açıklıkları,
Polytrichum lonchitis (L.) Roth
Çamlıhemşin, Amlakıt Yaylası-Çinovit
Orman altı,
Daim yeşil
kalkanlı
eğrelti
K
OT
Kn
Kal
__
__
Daim yeşil
arası, 2200-2720 m,
kayalık alan
kalkanlı
eğrelti
SPERMATOPHYTA
GYMNOSPERMAE
Pinaceae
Abies nordmanniana (Stev.)
Çamlıhemşin,
Spach
Yaylası arası, 2000 M,
Çamlıhemşin,
Picea orientalis (L.) Link
Amlakıt-Hazindağ
Çamlıhemşin,
K
OR
Yi
Kn
Kal
__
__
Köknar
LC
T
K
OR
Yi
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Ladin
LC
T
K
OR
Yi
Kn
Kal
__
__
Sarı çam
LC
K
OR
Yi
Kku
Kal
__
__
Adi ardıç
LC
K
OR
Yi
Kku
Kal
__
__
Sabina ardıçı
LC
L
K
OT
Kse
Salp
__
__
Kaplanboğan
LC
L
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Krisyof otu
LC
L
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Kanavcı otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Anemon
LC
T
Çayır
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Anemon
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Anemon
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Haseki
LC
T
alanlar,
Amlakıt-Hazindağ
Yaylası arası, 2000 M,
Pinus sylvestris L.
Ormanlık
Ormanlık
alanlar,
Amlakıt
Yaylası,
Parçonit çevresi, 2400 m,
Yol kenarı,
L
Cupressaceae
Juniperus
communis
L.
Çamlıhemşin, Amlakıt Yaylası, Arkovit
çevresi, 2600 m,
subsp. nana Syme
Çamlıhemşin, Yukarıkavrun Yaylası,
Juniperus sabina L.
Orman
açıklıkları,
Pornag-Aröçovit arası, 2200-3000 m,
Orman
açıklıkları,
T
ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONES
Ranunculaceae
Çamlıhemşin, Amlakıt Y. çevresi, 1900
-2000m, Çat-Hisarcık
Aconıtum oriantale Miller
arası, 1200-
1600m, Elevit Y., Cevizlikdere, 1900-
Nemli
alanlar,
2200m, Yukarıkavrun Y.-Mezevit arası
Çamlıhemşin, Amlakıt Y. altı 1850m
Actea spicata L.
Hisarcık Kö. üstü, 1800-200m
Adonis aestivalis L. subsp.
aestivalis
Yol
Çamlıhemşini Çat Kö. çevresi, 1250m,
kenarları,
çayırlıklar,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Anemone ablana Stev.
Dağı çevresi, 2400-2850m
Anemone blanda Schott et
Çamlıhemşin, Meydan Köyü, Avesor
Kotschy
De., 1200m
Anemone
Çayır,
narcissiflora
subsp. narcissiflora
Aquılegıa olympica Boiss.
L.
Çamlıhemşin, Yukarıamlakıt Y. Çev.,
2100-2350m Yukarıkavrun Y., Mezevit
Kaçkar Dağı arası, 2750-3010m
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.-Arkovit,
küpesi
2000-2400m
Caltha polypetala Hochst. ex
Çamlıhemşin, Amlakıt- Hazindag Y. Çayır, nemli
Lorent
arası, Trevit-Palovit arası
Delphınıum
buschianum
Grossh.
Delphınıum formosum Boiss.
et Huet
Boiss.
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy arası,
&
brachylobus
Hoh.
subsp.
LC
Ir.-Tur. ele.
Hazeran
LC
T
Endemik
__
Hazeran
LC
T
Alp
__
__
Düğün çiçeği
LC
T
Kn
Kal
__
__
Düğün çiçeği
LC
T
OT
Kn
Alp
__
Düğün çiçeği
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Düğün çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Düğün çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Düğün çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Düğün çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Düğün çiçeği
LC
L
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
Çayır sedefi
LC
L
Çayırlık,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Çayır sedefi
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Altıntop
LC
T
kenarları,
Yukarıkavrun Y. Çengnevit çevresi
çayırlıklar,
Çamlıhemşin, Çat-Elevit arası, 1400m,
Çat-Hisarcık Kö.arası, 1200-1600m,
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y
K
OT
Kn
Alp
__
K
OT
Kn
SAlp
__
K
OT
Kn
SAlp
K
OT
Kn
K
OT
K
L
Yol
1800m,
Çayır, eğimli
yamaçlar,
Ortaköy, Baltaştepe, 2600m
Ranunculus
Nergiz
alanlar,
çevresi,
1950m, Yukarıkavrun Y.-Kaçkar Da.
Çayırlık,
arası 2350m
brachylobus
Çamlıhemşin, Çat-Elevit arası, 1200-
Ranunculus repens L.
1500m
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.
çevresi,1950m, Hisarcık Kö., Ortasırt
Ranunculus buhsei Boiss.
Y.-Lamlı
Nemli
alanlar,
arası,
2780m,
Kaler-
Çayırlık,
HirkanoÖksin ele.
L
Aşağıkavrun Y. arası, 1600-1750
Ranunculus
cappadocicus
Orman
Çat Kö. çevresi, 1200m,
altları ve
Aşağıkavrun Y.arası, 1600-1750m
Willd.
açıklıkları
Ranunculus
constantinopolitanus
(DC.)
Çayırlık, yol
Çat-Elevit arası, 1200-1500m
kenarları,
d’Urv.
Ranunculus dissectus Bieb.
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö. çevresi,
sensu lato
2100m
Ranunculus grandiflorus L.
Ranunculus polyanthemos L.
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da. çevresi, 2400-2850m
Ortayayla Kö., Verçenik Y. çevresi, Çayır, nemli
2500m
alanlar,
1600m,
minus
L.
var.
Çamlıhemşin, Elevit Y., Cevizlikdere,
majus (Crantz) Crepin
2150m
Trollıus ranunculinus (Smith)
Çamlıhemşin,
Yukarıamlakıt
Nemli
çayırlıklar,
Ortaköy-Çat, 2100m, Davis 21177.
Thalıctrum
Orman
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö. 1200Thalıctrum foetidum L.
Çayır,
Y.
çevresi, 2100-2350m yukarıkavrun Y.-
Stearn
pornag-Arçovit arası
Paeoniaceae
Paeonia mascula (L.) Miller
subsp.
arietina(Anders)
Orman
Ortaköy-Başköy (Cimil), 1950m,
açıklıkları ve
Paeonia
Hartwiss.
ex
K
OT
Kn
Kal
__
__
Şakayık
LC
L
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Şakayık
LC
L
K
CA
Kn
Kal
__
__
Hanımtuzluğu
LC
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Kazgagası
LC
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Kazgagası
LC
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kazgagası
LC
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
__
Şahtere
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
__
Gelincik
LC
T
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Gelincik
VU
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Kuduz otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kazteresi
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kazteresi
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Tüylü
LC
altları,
Cullen et Heywood
wittmanniana
Çamlıhemşin, Ayder. Aşağıkavrun Y.,
Lindley
2050m,
var.
Yukarıamlakıt Y., 2200m
nudicarpa Schipcz.
Orman
açıklıkları ve
altları,
Berberıdaceae
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1600-
Berberis vulgaris L.
Yol
kenarları,
2000m
T
Papaveraceae
Corydalis
alpestris
C.
A.
Meyer
Da., 3500m, Ortaklar Kö., Çermeşk Y.,
2500m
Corydalis conorhiza Ledeb.
Corydalis rutifolia (sibth. et
Sm.)
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
DC.
subsp.erdelii
(Zucc.) Cullen & Davis
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.-Çovinovit,
2200-2720m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 2400-2850m
Taşlı-çakıllı
Taşlı-çakıllı
alanlar,
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1500-
Hausskn.
1800m
Çamlıhemşin, Çat-hisarcık Kö., 12001600m, Hisarcık-Ortasırt Y.,1500m
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m,
Papaver lateritium Koch
alanlar,
alanlar,
Fumarıa microcarpa Boiss. ex
Papaver dubium L.
Taşlı-çakıllı
Davalıyayla,Jahot, 2850-2950m
Taşlı-çakıllı
alanlar,
L
T
L
Brassıcaceae
Alyssum murale var. alpinum
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1500-
Boiss. ex Nyár
1800m
Arabis
brachycarpa
Rupr..
Arabis
Çamlıhemşin,
alanlar,
Yukarıkavrun
Y.,
Derebaşı, 2850m, 5viii
Sin.
caucasica
subsp. caucasica
Arabis hirsuta Scop.
Willd.
Taşlı-çakıllı
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö., 14001600m, Yukarıkavrun Y.,Kaçkar Da.,
3000-3100m
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö., 1400-
Kayalık
alanlar,
Kayalık
alanlar,
Taşlı
L
yamaçlar,
1600m
Barbarea plantaginea DC.
Barbarea
trichopoda
Hausskn. ex Bornm.
Bunıas orientalis L.
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Y., 2650m
alanlar,
Medik.
çayırlıklar,
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m,
Ortaklar
Kö.,
Çermeşk
Y.,
2200-
2300m
Cardamine impatiens L. var.
impatiens
Çamlıhemşin, Aşağıkavrun Y., 1800m
Cardamine impatiens L. var.
Çamlıhemşin,
pectinata (palas) Traytv.
1900m
Cardamine lazica Boiss. et
Bal.
Cardamine raphanifolia Pourr.
subsp.
Nemlşi
Çamlıhemşin, Çat Kö.,1250m,
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
Capsella bursa-pastoris (L.)
acris
(Gris.)
O.E
Schulz
Amlaktın
Y.,
Kaler,
Orman
açıklıkları,
Yol
kenarları,
Su
kenarları,
Su
kenarları,
Su
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
kenarları,
kazteresi
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kışteresi
LC
T
K
OT
Kn
Kal
Endemik
__
Kışteresi
NT
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Çobançantası
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Yaban teresi
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Yaban teresi
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Laz teresi
LC
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Yaban teresi
LC
K
OT
Kn
Kal
__
Yaban teresi
LC
L
K
OT
Kn
Alp
Endemik
__
Kaşık otu
LC
L
K
OT
Kn
SAlp
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kaya çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kaya çiçeği
LC
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kaya çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kaya çiçeği
LC
T
L
Su
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2200-2720m
Çat Kö., 1200m
kenarları,
nemli
T
çayırlıklar,
Cardamine tenera Gmel.
Cochlearıa
Nemli
sintenisii
Hausskn. ex Bornm
Çamlıhemşin, Kaler-Kavrun Y., 1600-
Nemli
çayırlıklar,
1750m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö. Puşut,
Orman
3000m
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2000-
kenarları,
HirkanoÖksin ele.
Yol
Descurainia sophia (L.)
2300m
nemli
alanlar,
Draba bruniifolia Stev. subsp.
Çamlıhemşin, ortayayla Kö., Verçenik
bruniifolia
Da., 2400-2850m
Draba hisipida Willd.
Kayalık
alanlar, yol
kenarları,
Çamlıhemşin, Hisarcık
Kö.,
Lamlı,
2780m
Kayalık
alanlar,
Draba nemorosa L.
Çamlıhemşin, Çiçekli Y., 2250m
Draba polytricha Ledeb.
Çamlıhemşin,
ortayayla
Kayalık
alanlar,
Kö.,
Kayalık
L
Atmeydan Gölü, 3100m
alanlar,
Çamlıhemşin, Hisarcık Kö., Ortasırt Y.,
Draba siliquosa Bieb.
Taşlı
Hirkano-
Kaya çiçeği
LC
T
__
Çırçır otu
LC
T
__
Avr.-Sib. ele.
Erisimum
LC
L
Alp
Endemik
__
Erisimum
LC
L
Kn
SAlp
__
__
Erisimum
LC
T
OT
Kn
Kal
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Çivit otu
VU
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Akça çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
Alp
Endemik
__
Akça çiçeği
EN
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Güneş gülü
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Menekşe
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Menekşe
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
K
OT
Kn
Alp
__
K
OT
Kn
Alp
Çayırlık,
K
OT
Kn
Çayırlık,
K
OT
K
yamaçlar,
2000-2500m
Öksin ele.
Yol
Erophila verna (L.) Chevall.
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
subsp. verna
Çengnevit, 2860m
Y.,
kenarları,
nemli
alanlar,
Erysımum diffusum Ehrh.
Erysımum kotschyanum Gay
Erysımum pulchellum (Willd.)
Gay
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Puşut,
Yol kenarı,
3000m
taşlık alan,
Çamlıhemşin, Elevit Y., HaçevanagHodeçur, 3000m
Çamlıhemşin, ortayayla Kö., 20002300m
Verçenik Da., 2400-2850m
Hesperis matronalis L. subsp.
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
adzharica(Tzvelev) Cullen
Ortayayla Kö., 2100m
Isatıs kozlowskyi Grossh.
Çamlıhemşin,
Davalıyayla,
Jahot,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y.- Parçovit,
Rothm.
2300-2450m
Thlaspı arvense L.
Çamlıhemşin, Hisarcık Kö., 1600m
Bornm
Kayalıktaşlık alan
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 3000m, Yukarıkavrun Y., Kaçkar
Da., 3000-3100 m
Turrıtıs glabra L.
Yol
kenarları,
2950m
Murbeckıella huetii (Boiss.)
Thlaspı sintenisii Hausskn. ex
Taşlı
yamaçlar,
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500 m
Çayırlık, yol
kenarları,
Yol
kenarları,
Orman
açıklıkları,
Gece
menekşesi
L
Cistaceae
Helianthemum nummularium
(L.) Miller subsp. tomentosum
(scop.) Schinz et Thellung
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
Orman
Ortayayla-Hisarcık Kö., 1600-2000 m
açıklıkları,
Violaceae
Viola
subsp.
altaica
Ker.-
oreades
Gawl.
(Bieb.)
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 2400-2850m
Becker
Trevit-Palovit Y.,2200-2700 m
Viola arvensis Murray
Çamlıhemşin,
Meydan-Çat,1050-
Orman
altları,
Orman
1200m Çat-Elevit, 1200-1500 m
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Ortaklar Kö., Çermeşk
Viola tricolor L.
Gölü çevresi
Orman
Üç renkli
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
__
Keten
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Keten
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Keten
LC
K
OT
Kn
Kal
__
__
Karamuk
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
__
Çayırlık,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Çayırlık,
K
OT
Kn
Kal
__
Çayırlık,
K
OT
Kn
Alp
Çayırlık,
K
OT
Kn
K
OT
K
açıklıkları,
menekşe
LC
L
Polygalaceae
Polygala alpestris Reichb.
Polygala major Jacq.
Polygala vulgaris L.
Çamlıhemşin, Ayder, 1400m,
Çayırlık,
Çamlıhemşin, Ortayayla-Hisarcık Kö.,
Yol kenarı,
1600-2000m
çayırlıklar,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2000m,
Çsayırlık,
Hisarcık Kö.- Ortasırt Y.1400-2000m
alanlanı,
L
Caryophyllaceae
Tarım
Agrostemma githago L.
çayırlık,
Arenarıa lychnidea Bieb.
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
Y.,
Çengnevit, 3000m
Taşlı
Arenarıa rotundifolia
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2000m
Arenarıa serpyllifolia L.
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Cerastıum cerastioides (L.)
Çamlıhemşin, Yukarıkavrun Y., Çoovit,
Britt.
Ortayayla Kö., Verçenik Da., 3100
Cerastıum dahuricum Fisch..
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2100-2350m
Sin.
Elevit y., Cevizlikdere, 2100m
Çamlıhemşin,
Cerastıum lazicum Boiss.
Taşlı
yamaçlar,
Yukarıkavrun
yamaçlar,
Kayalık
alanlar,
Hirkano-
Kum otu,
Öksin ele.
kanarya otu
Kum otu,
kanarya otu
Kum otu,
LC
L
LC
T
Boynuz otu
LC
T
__
Boynuz otu
LC
T
Endemik
Öksin ele.
Boynuz otu
LC
T
Alp
__
Öksin ele.
Boynuz otu
LC
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Karanfil
LC
T
OT
Kn
Alp
__
Ir.-Tur. ele.
Karanfil
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Karanfil
LC
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Bahar yıldızı
LC
kanarya otu
Y.,
Mezevit-Kaçkar Da.,2750-3010m
Ortayayla Kö., Verçenik Da., 2970m
Cerastıum
purpurascens
Adams
Çamlıhemşin, Yukarıkavrun Y.-Arçovit,
2200-3000m, Tirevit- Palovit, 2200-
Dianthus carmelitarum Reut.
Çamlıhemşin,
ex Boiss.
1600m
Dianthus liboschitzianus Ser.
Çamlıhemşin,
Çat-Hisarcık,
1200-
Yukarıkavrun
Y.,
Çengnevit, 2860m
1800m, Çat Kö.-Vanksi Y., 14002100m
glandulosa
Çakıllı
yamaçlar,
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1500Dianthus orientalis Adams
Gypsophıla
L
2700m
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1500-
Taşlı
yamaçlar,
Yol
kenarları,
Yol
L
T
(Boiss.) Walp.
kenarları,
1800m
çayırlıklar,
Gypsophıla silenoides Rupr.
Gypsophıla tenuifolia Bieb.
Mınuartia
aizoides
(Boiss.)
Bornm.
Woron.
Da. 3100m
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.,
Kaygut,
Çamlıhemşin,
Çengnevit,
imbricata
(Bieb.)
Yukarıkavrun
2900m,
Y.,
Amlakıt
Y.,
Çamlıhemşin, Hisarcık
Kö.,
Lamlı,
2780m, Yukarıkavrun Y., Çengnevit,
3100m
recurva
(All.)
Schinz et Thell.
Çamlıhemşin, Hisarcık
Kö.,
Lamlı,
2780m, Yukarıkavrun Y., Çengnevit,
3000m
Çamlıhemşin, Ayder, 2350-2450m
Sagina procumbens L.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1950-2100m
Scleranthus uncinatus Schur
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2100-2350m
Sılene
multifida
(Adams)
Rohrb.
Çamlıhemşin,
Çayırlıklar,
Taşlı
Çat-Ortayayla
Kayalık
alanlar,
Yol
kenarları,
Taşlı-çakıllı
alanlar,
Kayalık
Mınuartia verna (L.) Hiern
Sılene italica (L.) Pers.
Taşlı
yamaçlar,
yamaçlar,
Kaygut, 2200m
Woronow
Mınuartia
Çamlıhemşin, Yukarıkavrun Y.,Kaçkar
2200m
Mınuartia circassica (Albow)
Mınuartia
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
alanlar,
Kö.,
1700-1900m, Çiçekli yayla, 2250m
Kayalık
alanlar,
Çakıllı
alanlar,
Tarım alanı
açıklıkları,
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Bahar yıldızı
LC
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Bahar yıldızı
LC
L
K
OT
Kn
Kal
__
__
Minuatya
LC
L
K
OT
Kn
Alp
__
__
Minuatya
LC
L
K
OT
Kn
Alp
__
__
Minuatya
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Minuatya
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Minuatya
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Mercan otu
LC
L
K
OT
Kn
Kal
__
__
Yumak
LC
L
K
OT
Kn
Kal
__
__
Nakıl
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Nakıl
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Nakıl
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Nakıl
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Nakıl
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Nakıl
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Kuş otu
LC
T
T
Tarım alanı
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1300m
açıklıkları,
kayalıklar,
Sılene noctiflora L.
Hisarcık-Sıraköy, 1200-1800m
Sılene odontopetala Fenzl
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 2700m
Sılene saxatilis Sims
Çat-Hisarcık Kö., 1200-1600m
Sılene
Çamlıhemşin, Çat Kö., Vanksi Y.,
vulgaris
(Moench)
Garcke
1400 m,
Stellaria holostea L.
Çamlıhemşin, Çat Kö.,1200m
Çayırlık,
Taşlı
yamaçlar,
Taşlı
yamaçlar,
Yol
kenarları,
Tarım
alanları,
Stellaria nemorum L. subsp.
Çamlıhemşin,
glochidisperma Murb.
1700m, Amlakıt Y., Kaler, 1850m
Vaccaria pyramidata Medik.
Ayder,
Kaler,
1600-
Tarım
alanları,
K
OT
Kn
Kal
__
__
Kuş otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Arap baklası
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Oxyria
LC
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
K
OT
Kn
Kal
K
OT
Kn
Kal
çayırlıklar,
Çamlıhemşin, Hisarcık Kö.-Ortasırt Y.,
Tarım
alanları,
1400-2000m
Polygonaceae
Oxyria digyna (L.) Hill
Polygonum alpinum All.
Polygonum arenastrum Bor.
Polygonum aviculare L.
Polygonum bistorta L. subsp.
carneum (Koch) Coode et
Cullen. Sin.
Polygonum
Çamlıhemşin,
Y.,
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 16002000m
Nemli
alanlar,
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Çamlıhemşin,
Çakıllı
alanlar,
Çat
Kö.,
Lakubar,
Yol
kenarları,
Yol
kenarları,
1400m
Çoban
değneği
Çoban
değneği
Çoban
değneği
L
LC
T
LC
T
LC
T
LC
T
LC
T
Yol
Çamlıhemşin,
Yukarıamlakıt
Y.,
Hardumalı,2300m
kenarları,
nemli
Çoban
değneği
çayırlıklar,
cognatum
Meissn.
Polygonum convolvulus L.
Polygonum persicaria L.
Rumex acetosella L.
Rumex caucasicus Rech. fil.
Rumex crispus L.
Çayırlık,
Çamlıhemşin, Sıraköy, 2100m
nemli
alanlar,
Taşlı
Çamlıhemşin, Çat Kö.,1200m
yamaçlar,
Çamlıhemşin, Zilkale, Çat ve Palovit
De. Kavsağı
Çamlıhemşin,
Davalıyayla,
Jahot,
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 15001800m
1600m
Taşlı
yamaçlar,
1800m
Çamlıhemşin,
Taşlı-çakıllı
yamaçlar,
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1500-
horizontalis(Koch) Rech.fil.
Nemli
alanlar,
2450m
Rumex tuberosus L. subsp.
Chenopodıaceae
Yukarıkavrun
Mezevit- Kaçkar, 3000m
Çoban
değneği
Çoban
değneği
Çoban
LC
L
LC
T
Labada
LC
T
__
Labada
LC
T
__
__
Labada
LC
T
__
Ir.-Tur. ele.
Labada
LC
T
değneği
Çakıllı
yamaç, yol
kenarları,
Ayder-Kaler,1400-
Nemli
çayırlıklar,
Chenopodıum
foliosum
(Moench) Aschers.
Çamlıhemşin,
Ortayayla-
Hisarcık,
Yol
kenarları,
1600-2000m
K
OT
Kn
Kal
__
__
Kuzu kulağı
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Koyunkıran
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Koyunkıran
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Koyunkıran
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Keten
LC
K
OT
Kn
Kal
__
__
Keten
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Keten
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Turnagagası
LC
T
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Turnagagası
EN
L
K
OT
Kn
SAlp
__
Turnagagası
LC
L
K
OT
Kn
Kal
__
__
Turnagagası
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Turnagagası
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Turnagagası
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Turnagagası
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Turnagagası
LC
T
Hyperıcaceae
Hyperıcum bithynicum Boiss.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Uzunsırt,
2250m, Ayder, Aşağıkavrun Y., 2050m
Çamlıhemşin,
Hyperıcum hirsutum L.
Çat-Hisarcık,
1200-
Çamlıhemşin,
Hareketli
yamaçlar,
1600m
Hyperıcum linarioides Bosse
Çayırlık,
Davalıyayla,
L
Jahot
2600m, Yukarıkavrun Y.,
Arçovit,
Çayırlık,
2800m
Malvaceae
Yol
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1700m
Malva neglecta Wallr.
kenarları,
Ebe gümeci,
Hatmi
Lınaceae
Linum catharticum L.
Linum hypericifolium Salisb.
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1600-
Yol kenarı,
2000m
çakıllı alan
Çamlıhemşin,
Çat-Ortayayla
Kö.,
Linum nervosum Waldst. et
Çamlıhemşin,
Kit.
1800m
Taşlı
yamaçlar,
1700-1900m
Hisarcık-Sıraköy,
Taşlı
yamaçlar,
L
Geraniaceae
Erodium
cicutarium
(L.)
Çamlıhemşin, Ortayayla-Hisarcık Kö.,
L’Herit. subsp. cicutarium
1600-2000m
Geranium
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2400 m,
davisianum
Peşmen et Güner
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1950m
Geranium
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2200-2720m
platypetalum
Elevit, cevizlikdere, 2100m
Geranium psilostemon Ledeb.
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
Geranium purpureum Vill.
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
Geranium pyrenaicum Burm.
fil.
Geranium robertianum L.
Çamlıhemşin,
Çat
Kö.,
Lakubar,
1400m
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
Meydan Kö., 950m
Orman
açıklıkları,
Taşlı
yamaçlar,
Fisch.et Mey.
Geranium pusillum Burm. fil.
Nemli
çayırlıklar,
Orman
açaıklıkları,
Orman
açıklıkları
Çakıllı
yamaçlar,
Orman
açıklıkları,
Çakıllı
HirkanoÖksin ele.
yamaçlar,
Yol
Çamlıhemşin,
Geranium sanguineum L.
Çat-
Ortayayla
Kö.,
1700-1900m
kenarları,
orman
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Turnagagası
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Turnagagası
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Turnagagası
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
K
AG
YD
Kn
Kal
__
__
K
AG
YD
Kn
Kal
__
K
AG
YD
Kn
Kal
__
K
CA
YD
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
__
Geven
LC
L
K
OT
Kn
SAlp
__
Ir.-Tur. ele.
Geven
LC
L
K
OT
Kn
Alp
__
Geven
LC
L
K
OT
Kn
Kal
__
Geven
LC
açıklıkları,
Çamlıhemşin-Ayder,
Geranium sibiricum L.
Gürgendibi,
900m
Çamlıhemşin,
Geranium sylvaticum L.
Amlakıt
Y.,
Kaygut-
Çovinovit, 2200-2720m
Çayırlık,
Hareketli
yamaçlar,
Balsaminaceae
Orman
Çat-Ortayayla, 1700m
Impatiens noli-tangere L.
açıklıkları,
Dokunma
bana
LC
L
Aceraceae
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
Acer trautvetteri
Hisarcık kö., 1800m
Orman
içleri,
Akça ağaç
LC
T
Cehri
LC
T
Cehri
LC
T
Papaz külahı
LC
T
LC
T
Rhamnaceae
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Rhamnus imeretinus Booth
Rhamnus microcarpus Boiss.
Çamlıhemşin,
Çat-Ortayayla
Kö.,
2000m
Yol
kenarları,
Yol kenarları
Öksin ele.
HirkanoÖksin ele.
Celastraceae
Euonymus latifolius (L.) Miller
Orman
Çamlıhemşin, Ayder, 1650m
altları,
Fabaceae
Anthyllıs vulneraria L. var.
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1600-
boissieri (sag.) Bornm.
2000m
Çamlıhemşin, Ortayayla-hisarcık Kö.,
Astragalus falcatus Lam.
Taşlı
yamaçlar,
1600-2000m
Taşlı-çakıllı
alanlar,
Çamlıhemşin, Yukarıkavrun Y.,2200Taşlı-çakıllı
3000m
Astragalus fragrans Willd.
Ortayayla Kö., Verçenik Da.,
2400-
alanlar,
2850m
Çamlıhemşin, Hisarcık
Astragalus frickii Bunge
Astragalus
glycyphyllos
Kö.,
Lamlı,
2800m
L
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Yol kenarı,
hareketli
yamaçlar,
Taşlı-çakıllı
HirkanoÖksin ele.
Avr.-Sib. ele.
T
subsp. glycyphyllos
alanlar,
Astragalus incertus Ledeb.
Astragalus oreades Meyer
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
Y.,
Mezevit, 2250-2800m
alanlar,
Çamlıhemşin, Hisarcık Kö., Ortasırt Y.,
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
Astragalus viridissimus Freyn
Çamlıhemşin,
& Sint.
2100m, Ortayayla Kö., 2100m
Coronilla orientalis Miller var.
Çamlıhemşin, Hisarcık
balansae (Boiss.) Uhrova
2600-2850m
Coronilla orientalis Miller var.
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1600-
orientalis
2000m
Çamlıhemşin,
Çamlıhemşin,
Schinz & Thell.
2350m
Lathyrus
aureus
(Stev.)
Brandza
Lathyrus
Cevizlikdere,
Çamlıhemşin,
czeczottianus
Çamlıhemşin,
Kö.,
Lamlı,
Çat-Hisarcık,
1200-
Yukarıamlakıt
Y.,
corniculatus
Çat-hisarcık,
1200-
var.
Çamlıhemşin,
Hisarcık-Ortasırt
Y.,
Amlakıt
Y.,
Çat-Ortayayla
Kö.,
orman
Orman
SAlp
__
Öksin ele.
Geven
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Geven
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Geven
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
Endemik
Öksin ele.
Geven
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Taç otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Taç otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Taç otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Tatlı tırfıl
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Mürdümük
LC
K
OT
Kn
Kal
Endemik
__
Mürdümük
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Mürdümük
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Mürdümük
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Yonca
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Yonca
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Korunga
LC
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
__
LC
L
Orman
altları ve
Orman
Orman
altları,
Çiçekliyayla,
2250m,
Medicago lupulina L.
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Melılotus officinalis (L.) Desr.
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Psoralea acaulis Stev.
Kn
Yol kenarı,
açıklıkları,
Elevit, Cevizlikdere, 2100m
Çamlıhemşin,
OT
açıklıkları,
corniculatus
Onobrychis lasistanica Sirj
Çayırlık,
açıklıkları,
1700-1900m
L.
Nemli
K
açıklıkları,
Çayırlığınırmak, 1900-2000m
Çamlıhemşin,
Nemli
alanlar,
Çamlıhemşin,
Lathyrus roseus Stev.
Taşlı-çakıllı
çayırlıklar,
1400-2000m
Lathyrus pratensis L.
Taşlı
yamaçlar,
alanlar,
1600m
Bässler
Lotus
Elevit,
1600m
Hedysarum hedysaroides (L.)
Taşlı
yamaçlar,
2200m
Astragalus viciifolius DC.
Coronilla varia L. subsp. varia
Taşlı-çakıllı
Yukarıkavrun
Çengnevit, 2900m
Çamlıhemşin, Zilkale, 850m
Nemli
alanlar,
Y.,
Yol
kenarları,
Yol
kenarları,
Taşlı
yamaçlar,
Orman
HirkanoÖksin ele.
Gazal
boynuzu
L
T
açıklıkları
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1450m
Trifolium ambiguum Bieb.
Çamlıhemşin,
Amlakıt
2000-2400m, Hisarcık-Sıraköy, 1600-
Trifolium aureum Poll.
Çayırlık,
K
OT
Kn
Kal
__
__
Üçgül
LC
T
Çayırlık,
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Üçgül
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Üçgül
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Üçgül
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Üçgül
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Üçgül
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Üçgül
LC
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Fiğ
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Fiğ
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Fiğ
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Fiğ
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Fiğ
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Fiğ
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
LC
T
Çayırlık,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
LC
T
Taşlı
K
OT
Kn
Kal
__
__
LC
T
Y.-Arkovit,
2000m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y.- Çovinovit,
Trifolium canescens Willd.
Trifolium
pratense
L.
2200-2720m
var.
pratense
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
Trifolium rytidosemium Boiss.
Çamlıhemşin,
et Hoh. var. rytidosemium
Mezevit, 2150-2750m
Trifolium sintenisii Freyn. Sin.
Çamlıhemşin,
Y.-
Hisarcık
kö.,
Amlakıt
Y.,
Lamlı,
Arkovit,
Çamlıhemşin,
Hisarcık
kö.,
1600-
Vicia cracca L. subsp. cracca
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Kale, 1800m
Vicia
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Uzunsırt,
cracca
L.
subsp.
2250
Vicia dadianorum Soöö. et
Çamlıhemşin,
Lev. Sin.
1800m
Çamlıhemşin,
Vicia sepium L.
Vicia
villosa
Roth
subsp.
Çamlıhemşin,
Orman
Yol
kenarları,
Yol
kenarları,
Hisarcık-Sıraköy,
Orman
açıklıkları,
Ayder,
Kaler,
1600-
Amlakıt
Orman altı
ve açıklığı,
1700m, Elevit, Cevizlikdere, 2100m
villosa
Taşlı
açıklıkları,
1700m
tenuifolia (Roth) Gaudin
Çayırlık,
yamaçlar,
2400m
Vicia balansea Boiss.
Orman
açıklıkları,
çayırlık,
2400m
Çamlıhemşin,
Trifolium spadiceum L.
Yukarıkavrun
Nemli
alanlar,
Y.,
Çayırlığınırmak, 1900-2000m
Orman
açıklıkları,
HirkanoÖksin ele.
__
HirkanoÖksin ele.
L
L
Rosaceae
Nemli
Agrimonia eupatoria L.
Çat-Hisarcık Kö., 1600m
Alchemılla barbatiflora Juz.
Yukarıkavrun Y.-Kaçkar Da., 2350m
Alchemılla caucasica Juz.
Alchemılla compactilis Juz.
Çamlıhemşin,
Amlakıt
alanlar,
Y.-Parçovit,
2300-2450m
Çamlıhemşin, Kaler- Kavrun Y., 1600-
Taşlı
yamaçlar,
Arslan
pençesi
Arslan
pençesi
Arslan
yamaçlar,
1750m
Alchemılla
ellenbergiana
Rothm.
Alchemılla
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
çayırlıklar,
Da., 2900-3000m
mollis
(Buser)
Rothm.
Nemli
Nemli
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1950m
çayırlıklar,
pençesi
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
K
OT
Kn
SAlp
__
__
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
K
OT
Kn
Kal
__
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
__
Arslan
pençesi
Arslan
pençesi
LC
T
LC
T
LC
T
LC
T
Taşlı
Alchemılla pseudocartalinica
Juz.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2150-2200m
yamaçlar,
nemli orman
Arslan
pençesi
altları,
Alchemılla retinervis Buser
Alchemılla rizensis B.Pawl.
Alchemılla stricta Rothm.
Alchemılla surculosa Fröhner
Alchemılla
transcaucasica
Rothm.
Alchemılla
Nemli
Çamlıhemşin, Samistal Y., 2350m
alanlar,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 2700m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Uzunçay,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 2700m
Elevit,
Cevizlikdere,
2100m
ziganadagensis
B.Pawl.
Nemli
çayırlıklar,
1900m
Çamlıhemşin,
Çayırlık,
Çayırlık,
Nemli
orman
altları,
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
Nemli
çayırlıklar,
Arslan
pençesi
Arslan
pençesi
Arslan
pençesi
Arslan
pençesi
Arslan
pençesi
Arslan
pençesi
VU
LC
L
T
LC
LC
L
T
VU
L
Orman
Aruncus vulgaris Rafin.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1900-2000m
altları, nemli
Kamçıbıyık
LC
T
Alıç
LC
T
Alıç
LC
T
LC
T
alanlar,
Crataegus
microphylla
Orman
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1250m
altları ve
C.Koch
açıklıkları,
Crataegus monogyna Jacq.
subsp. monogyna
Çamlıhemşin, Kaler-Kavrun Y., 1600-
Geum urbanum L.
1750m
crantzii
1600m
(Crantz.)
Çamlıhemşin,
Orman
açıklıkları,
Orman altı
nemli
alanlar,
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö., 1200-
Potentilla argentea L.
Potentilla
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
HirkanoÖksin ele.
Nemli
alanlar,
Yukarıkavrun
Y.-
Nemli
Hakiki
karanfil otu
Beşparmak
otu
Beşparmak
LC
LC
L
T
G.Beck ex Fritsch var. crantzii
Potentilla
crantzii
(Crantz.)
G.Beck ex var. ternata (Blytt)
Peşmen
Pornag-Arçovit, 3000m
Çamlıhemşin,
çayırlıklar,
Ortayayla
Kö.,
Nemli
otu
K
OT
Kn
Kal
__
__
Çayırlık,
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Çayırlık,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2200m
Çayırlık,
K
OT
Kn
Kal
__
__
Çamlıhemşin, Çiçekliyayla, 2250m
Çayırlık,
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Çayırlık,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Çayırlık,
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
K
AG
YD
Kn
Kal
__
__
K
AG
YD
Kn
Kal
__
K
AG
Yd
Kn
Kal
K
AG
Yd
Kn
K
OT
K
OT
K
AG
K
AG
Atmeydan Gölü, 3100m
çayırlıklar,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Çovinovit,
Potentilla doddsii Davis
2700m
Ortayayla Kö., Verçenik Da., 2700m
Potentilla
elatior
Willd. ex
Schlecht.
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.,
Arkovit,
2400m
Potentilla
erecta
(L.)
Rauschel
Potentilla lazica Boiss. et Bal.
Çamlıhemşin, Ortaklar Kö., Çermeşk
Potentilla rupestris L.
Y., 2200-2300m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Çovinovit,
Potentilla ruprechtii Boiss.
2700m, Hisarcık Köyü, Lamlı mevkii,
woronowii
(Lonacz.)
Ö.Nilsson
Rosa pulverulenta Bieb.
Çamlıhemşin, Çat Kö., Vanksi Y.,
2200m,
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Elevit,
Orman
Cevizlikdere,
Yol
kenarları,
Çamlıhemşin, Hisarcık
minor Boiss.
2650m
Sorbus
Y.-Parçovit,
açıklıkları,
Sıbbaldıa parviflora Willd. var.
parviflora
ve
Yol
2150m
Sıbbaldıa parviflora Willd. var.
otu
Beşparmak
otu
Beşparmak
otu
Beşparmak
otu
Beşparmak
otu
Beşparmak
T
VU
L
LC
T
LC
T
LC
LC
L
T
L
Gül
LC
L
__
Gül
LC
T
__
__
Ahududu
LC
T
Kal
__
__
Böğürtlen
LC
T
Kn
Kal
__
__
Sibbaldya
LC
T
Kn
Kal
__
__
Sibbaldya
LC
T
YD
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Üvez
LC
T
YD
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Üvez
LC
T
otu
Orman altı
kenarları,
2300-2450m
Rubus saxatilis L.
Beşparmak
LC
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2700m
Çamlıhemşin,
Rubus idaeus L.
otu
LC
2780m
Rosa montana Chaix subsp.
Beşparmak
Kö.,
Lamlı,
Orman
kenarları,
çalılıklar,
Orman
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2200m
kenarları,
çalılıklar,
subfusca
(Ledeb.)
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Parçovit,
Boiss.
2300-2450m
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Çamlıhemşin,
Ormanlık
alanlar,
Çat-
Ortayayla
Kö.,
Ormanlık
var. torminalis
Sorbus
1700-1900
umbellata
(Desf.)
Fritsch var. cretica (Lindl.)
Schneider
alanlar,
Çamlıhemşin,
Hisarcık-Sıraköy,
1800m
Ormanlık
alanlar,
Kn
Kal
__
__
Üvez
LC
T
OT
Kn
SAlp
__
__
Büyücü otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Yakı otu
LC
K
OT
Kn
Alp
__
__
Yakı otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Yakı otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Yakı otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Yakı otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Yakı otu
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Yakı otu
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Yakı otu
LC
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Damkoruğu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Damkoruğu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Damkoruğu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Damkoruğu
LC
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Damkoruğu
LC
K
AG
K
YD
Onagraceae
Çamlıhemşin,
Circaea alpina L.
Epilobium algidum Bieb.
Epilobium
Amlakıt
Y.,
Arkovit,
anagallidifolium
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 2700m
Epilobium
Çamlıhemşin, Yukarıkavrun- Pornag-
Nemli
alanlar,
L
anatolicum
Hausskn.
prionophyllum
Nemli
alanlar,
Arçovit, 2200-3000m
Lam.
Orman
altları,
2000-2400m
subsp.
(Hausskn.)
Çamlıhemşin, Kaler-Kavrun Y., 16001750m
Çayırlık,
P.H.Raven
Epilobium angustifolium L.
Epilobium colchicum Albow
Y.,
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Epilobium roseum Schreber
(Boiss.)
P.H.Raven
Çamlıhemşin,
Nemli dere
kenarları,
1750m
Epilobium ponticum Hausskn.
subsessile
Yukarıkavrun
Mezevit, 2900m
Çamlıhemşin, Kaler-Kavrun y., 1600-
Epilobium palustre L.
subsp.
Çamlıhemşin,
Hisarcık
kö.,
Lamlı,
Nemli dere
kenarları,
Dere kenarı,
Çayırlık,
2400-2600m
Çamlıhemşin,
Çat
Kö.,
Lakubar,
Nemli
çayırlıklar,
1500m
L
T
L
Crassulaceae
Sedum alpestre Vill.
Sedum annuum L.
Sedum gracile C.A.Meyer
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1950m, Çat-
Kayalık
Elevit, 1200-1500m
alanlar,
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.-Arkovit,
2000-2400m
Çamlıhemşin,
alanlar,
Amlakıt
Y.,
Arkovit, Taşlı-kayalık
yamaçlar,
2600m
Sedum hispanicum L. var.
Çamlıhemşin,
hispanicum
1900-2200m
Sedum pallidum Bieb. var.
Çamlıhemşin,
Kayalık
Elevit,
Cevizlikdere,
Taşlı
yamaçlar,
Amlakıt
Y.,
Kaler,
Kayalık
HirkanoÖksin ele.
L
T
bithynicum (Boiss.) Chamb.
Sedum pallidum Bieb. var.
pallidum
Sedum pilosum Bieb.
alanlar,
Kayalık
Çamlıhemşin,Ayder, Kaler, 1650m
alanlar,
Çamlıhemşin, Ortayayla-Hisarcık Kö.,
Kayalık
1600-2000m
alanlar,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2000m
Sedum spurium Bieb.
Sedum stoloniferum Gmelin
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.-Arkovit,
2000-2400m, Zilkale Kö., Kito, 1350m
Çamlıhemşin,
Sedum tenellum Bieb.
Sempervivum
1800m
Yukarıkavrun
Y.,
Kaçkar Da. 3000-3100m
furseorum
Çamlıhemşin,
Sempervivum
minus
Turrill
var. minus
alanlar,
Taşlı
yamaçlar,
Kayalık
alanlar,
Yukarıkavrun
Y.,
Çengnevit, 2800m
Muirhead
Kayalık
Taşlı
yamaçlar,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2000m
Taşlı
yamaçlar,
Damkoruğu
LC
Damkoruğu
LC
T
Damkoruğu
LC
T
Damkoruğu
LC
T
__
Damkoruğu
LC
T
Endemik
Öksin ele.
Herdem taze
EN
T
SAlp
__
__
Herdem taze
LC
T
Kn
Kal
__
__
Dalak otu
LC
T
OT
Kn
Kal
__
__
Taşkıran otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Taşkıran otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Taşkıran otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
Taşkıran otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Taşkıran otu
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Taşkıran otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Taşkıran otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Taşkıran otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
K
OT
Kn
Kal
__
K
OT
Kn
Kal
__
K
OT
Kn
SAlp
__
K
OT
Kn
Alp
__
K
OT
Kn
Alp
K
OT
Kn
K
OT
K
__
HirkanoÖksin ele.
HirkanoÖksin ele.
HirkanoÖksin ele.
L
Saxifragaceae
Chrysosplenıum
dubium
Gaye ex Ser.
Saxifraga cymbalaria L. var
huetiana (Boiss.) Engler &
Irmscher
Çamlıhemşin, Zilkale Kö., Tozkaban,
Kayalık
980m
alanlar,
Çamlıhemşin, Ortayayla-Hisarcık Kö.,
Kayalık
1600-2000m
alanlar,
Saxifraga cymbalaria L. var.
Çamlıhemşin, Şenköy, Palovit De.,
cymbalaria
1050m
Saxifraga exarata Vill. var.
adenophora (C.Koch) Engler
et Irmscher
Çamlıhemşin,
Çamlıhemşin,
exarata
Derebaşı, 2850m
Saxifraga juniperifolia Adams
Saxifraga moschata Wulfen
Saxifraga
subsp.
paniculata
cartilaginea
Miller
(Willd.)
D.A. Webb
Saxifraga
paniculata
Miller
Ortayayla
Kö.,
Atmeydan Gölü, 3100m
Saxifraga exarata Vill. var.
Kayalık
alanlar,
Yukarıkavrun
Y.,
Kayalık
alanlar,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 3100m
Taşlı-çakıllı
alanlar,
Çamlıhemşin, Hisarcık
Kö.,
Lamlı,
2400-2600m
Çamlıhemşin,
Nemli
kayalıklar,
Kayalık
alanlar,
Yukarıkavrun
Y.-
Kayalık
Mezevit, 2150-2750m
alanlar,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2700m
Kayalık
HirkanoÖksin ele.
Avr.-Sib. ele.
L
subsp. paniculata
alanlar,
Çamlıhemşin,
Saxifraga rotundifolia L.
Hisarcık
Kö.
Lamlı,
Kayalık
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Taşkıran otu
LC
L
K
OT
Kn
Alp
__
__
Taşkıran otu
LC
L
K
OT
Kn
Kal
__
__
Yürek yaprak
LC
L
K
CA
Kn
Kal
__
__
Frenk Üzümü
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Astrasya
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
LC
T
Çayırlık,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kimyon
LC
T
Çayırlık,
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Kimyon
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Kimyon
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
K
OT
Kn
Alp
__
K
OT
Kn
Kal
__
K
OT
Kn
Kal
K
OT
Kn
K
CA
Kn
2400-2600m
alanlar,
Saxifraga sibirica L. subsp.
Çamlıhemşin, Yukarıkaçkar Y., 2300-
Kayalık
mollis (Sm.) Matthews
2900m
alanlar,
Parnassiaceae
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2100m
Parnassia palustris L.
Orman altı,
Grossularıaceae
Ribes biebersteinii Berl. ex
DC.
Ormanlık
Çamlıhemşin, Hisarcık Kö., 1500m
alanlar,
YD
Apiaceae
Astrantia
maxima
Palas
subsp. maxima
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2300m
Bupleurum falcatum L. subsp.
Çamlıhemşin,
persicum (Boiss.) Koso-Pol.
Çengnevit, 3200m
Bupleurum falcatum L. subsp.
polyphyllum (Ledeb.) Wollf
Carum
caucasicum
(Bieb.)
Y.,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2100m
Çamlıhemşin,
meifolium
(Bieb.)
Boiss.
Yukarıkavrun
Y.,
Chaerophyllum
Çamlıhemşin, Aşağıkavrun Y., 1800m
Çamlıhemşin,
Caucalis platycarpos L.
Hisarcık-Sıraköy,
astratiae
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 2500m
Chaerophyllum aureum L.
Chamaesciadium
acaule
Çamlıhemşin,
Elevit,
Cevizlikdere,
2150m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Eryngium giganteum Bieb.
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
Heracleum apiifolium Boiss.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2200-2700m
C.Koch
subsp.
incanum
(Boiss. et Huet) Davis. Sin.
Heracleum
platytaenium
Çamlıhemşin,
Nemli
Nemli
alanlar,
Da., 3100m
pastinacifolium
Taşlı
alanlar,
(Bieb.) Boiss.
Heracleum
Taşlı
yamaçlar,
yamaçlar,
1800m
Boiss. et Bal.
Taşlı-çakıllı
yamaçlar,
Derebaşı, 2850m
Boiss.
Carum
Yukarıkavrun
Çayırlık,
Yukarıkavrun
Kaçkar Da., 3000-3100m
Hisarcık-Sıraköy, 1600-2000m
Çayırlık,
Orman
açıklıkları,
Y.,
Orman altı,
Hirkano-
Tavşan
kulağı
Tavşan
kulağı
Frenk
maydanozu
Frenk
maydanozu
LC
LC
L
T
__
LC
__
Çakır dikeni
LC
T
__
Öksin ele.
Tavşancıl otu
LC
T
SAlp
Endemik
__
Tavşancıl otu
LC
Kal
Endemik
Öksin ele.
Tavşancıl otu
LC
Öksin ele.
L
Orman altı
nemli
L
alanlar,
Orman
YD
T
altları,
Boiss.
Heracleum
sphondylium
L.
Çamlıhemşin,
Davalıyayla,
subsp. artvinense (Manden.)
2850-2950m
Davis
Yukarıkavrun Y., Daş, 2950m
Heracleum
sphondylium
L.
Jahot,
Orman
altları,
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö., 1200-
Orman
1600m
altları,
Heracleum trachyloma Fisch.
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Orman
et Mey.
Yukarıkavrun Y., Arçovit, 2600m
altları,
subsp. cyclocarpum (C.Koch)
Davis
Laserpıtıum
affine
Ledeb..
Sin.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y.-Hardumalı,
Ligusticum
alatum
(Bieb.)
Çamlıhemşin, Şenköy, Palovit De.,
Sprengel
1100m
Scalıgeria tripartita (Kalen.)
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1500-
Tamamsch.
1800m
Seseli libanotis (L.) W.Koch
Xanthogalum
purpurascens
Lalem.
Orman
açıklıkları,
2300m
Çayırlık,
Nemli
çayırlıklar,
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1500-
Taşlı
yamaçlar,
1800m
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö., 12001600m
Çayırlık,
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Tavşancıl otu
EN
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Tavşancıl otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Tavşancıl otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Enguban
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Ligurya otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
__
LC
L
K
OT
Kn
Kal
__
__
Seseli
LC
L
K
OT
Kn
Kal
__
__
__
LC
K
CA
YD
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Kızılcık
LC
K
CA
YD
Kn
Kal
__
__
Hanımeli
LC
T
K
CA
YD
Kn
SAlp
Endemik
__
Hanımeli
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Siyah mürver
LC
T
K
CA
YD
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Kartopu
LC
T
K
CA
YD
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Kartopu
LC
T
T
Cornaceae
Cornus sanguinea L. subsp.
australis
Çamlıhemşin, Çat Kö.- Vanksi Y.,
1400-2100m
(C.A.Meyer) Jav.
Ormanlık
alanlar,
L
Caprifoliaceae
Lonicera
caucasica
Pallas
subsp.
orientalis
(Lam.)
Chamb. et Long
Sambucus nigra L.
Viburnum lantana L.
Viburnum orientale Pallas
Rubiaceae
Orman
Çamlıhemşin, Ayder, 1800m
Lonicera caprifolium L.
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.,
açıklıkları,
2300m,
Hisarcık Kö., 1700m
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Çamlıhemşin, Hisarcık Kö.-Ortasırt Y.,
1400-2000m
Aşağıkavrun Y.,2050m
Ormanlık
alanlar, yol
kenarları,
Yol
kenarları,
Ormanlık
alanlar,
Yol
kenarları,
Asperula laxiflora Boiss.
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Puşut,
Asperula taurina L. subsp.
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö., 1200-
caucasica (Pobed.) Ehrend.
1600m
Asperula
involucrata
Wahlenb.
Orman
Hisarcık-Sıraköy, 1500-1800m
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1950m
Galium odoratum (L.) Scop.
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
Galium
Çamlıhemşin,
verum
L.
subsp.
Galium album Miller subsp.
prusense (C.Koch) Ehrend. et
Krendl
Yol
kenarları,
Kayalık
alanlar,
Hisarcık-Ortasırt
Y.,
Orman
açıklıkları,
1400-2000m
Çamlıhemşin,
Orman
açıklıkları,
Galium rotundifolium L.
verum
Orman
açıklıkları,
2750m
Amlakıt
Y.,
Arkovit
Orman
açıklıkları,
2000-2400m
K
OT
Kn
Alp
__
K
OT
Kn
Kal
__
K
OT
Kn
Kal
__
K
OT
Kn
Kal
K
OT
Kn
K
OT
K
Öksin ele.
Asperula
LC
Asperula
LC
T
__
Asperula
LC
T
__
Avr.-Sib. ele.
Yoğurt otu
LC
T
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Yoğurt otu
LC
T
Kn
Kal
__
__
Yoğurt otu
LC
T
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Yoğurt otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Yoğurt otu
LC
L
K
OT
Kn
Alp
__
Medit. ele.
Yoğurt otu
LC
L
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Yoğurt otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Ir.-Tur. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Kedi otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Kedi otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kedi otu
LC
T
HirkanoÖksin ele.
L
Orman
Galium fissurense Ehrend et
Schönb.-Tem.
açıklıkları,
Yukarıkavrun Y., Çoovit, 2800m
taşlı
yamaçlar,
Galium incanum Sm. subsp.
incanum
Çamlıhemşin,
Y.
Puşut,
3000m
Yukarıkavrun Y., Çengnevit, 3100m
Galium spurium L. subsp.
Çamlıhemşin,
spurium
1700-1900m
Cruciata laevipes opiz
Verçenik
Çat-
Ortayayla
Kö.,
Kayalık
alanlar,
Kayalık
alanlar,
Çamlıhemşin, Tirevit-Palovit Y., 2200-
Taşlı
yamaçlar,
2700m
Cruciata taurica (Palas ex
Çamlıhemşin,
Willd.) Ehrend.
Kaçkar Da., 3000-3100m
Yukarıkavrun
Y.,
Hareketli
yamaçlar,
Valerianaceae
Valeriana alliariifolia Adams
Valeriana montana L.
Valeriana phu L.
Dıpsacaceae
Orman
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2000m
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
açıklıkları,
Y.,
Derebaşı, 2750m
Çamlıhemşin,
Arçovit, 2850m
Taşlı
yamaçlar,
Yukarıkavrun
Y.,
Taşlı
yamaçlar,
Cephalaria gigantea (Ledeb.)
Bobrov
Çamlıhemşin,
Çat
Kö.,
1200m,
Yukarıkavrun-Pornag-Arçovit,
2200-
3000m
Cephalaria procera Fisch. et
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1500-
Lall.
1800m
Knautia involucrata Somm. et
Çamlıhemşin,Amlakıt
Lall.
Aşağıkaçkar Y., 1400-1800m
Scabiosa
columbaria
subsp.
columbaria
L.
var.
columbaria
Scabiosa
Orman
açıklıkları,
Y.,
2000m,
Yol
kenarları,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Palemir
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Ir.-Tur. ele.
Palemir
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Eşek kıulağı
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Uyuz otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Uyuz otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Civanperçemi
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Civanperçemi
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
Kediayağı
LC
K
OT
Kn
Alp
__
Ir.-Tur. ele.
Papatya
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Papatya
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Papatya
LC
K
OT
Kn
SAlp
Endemik
Öksin ele.
Papatya
NT
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
__
LC
T
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Uzunçay,
1900m,
Orman
Yukarıkavrun-Pornag-Arçovit,2200-
açıklıkları,
3000m
columbaria
subsp.
Orman
açıklıkları,
columbaria
L.
var.
intermedia (Post) Matthews
Orman
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun-Pornag- açıklıkları ve
Arçovit, 2200-3000m
yol
kenarları,
Asteraceae
Achillea biserrata Bieb.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2000m
Achillea latiloba Ledeb. ex
Çamlıhemşin,
Nordm.
Pornag, 2500m
Antennaria
dioica
(L.)
Gaertner
Y.,
(Boiss.
et
Bal.)
Grierson
Taşlı
yamaçlar,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Çaygovit,
2700m
Çamlıhemşin, Hisarcık
Kö.,
Orman
açıklıkları,
yol
Hisarcık Kö., Lamlı, 2700m
Anthemis cretica L. subsp.
argaea
Yukarıkavrun
Yol
kenarları,
kenarları,
Lamlı,
2800m
Yol kenarı,
kayalık
alanlar,
Anthemis cretica L. subsp.
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
iberica (Bieb.) Grierson
Mezevit-Kaçkar Da., 2750-3000m
Y.,
Yol kenarı,
hareketli
yamaçlar,
Anthemis marschalliana Willd.
subsp.
pectinata
(Boiss.)
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2500m
Çayır,
L
Grierson
Anthemis melanoloma Trautv.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Hardumalı,
subsp. trapezuntica Grierson
2300m
Arctium platylepis (Boiss. et
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Orman
açıklıkları,
Orman
altları,
Bal.) Sosn. ex Grossh.
Orman
Çamlıhemşin,
Aster alpinus L.
Elevit,
Cevizlikdere,
1900-2200m
açıklıkları,
yol
K
OT
Kn
Kal
__
__
Saraypatı
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Saraypatı
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Bellis
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Saka dikeni
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Saka dikeni
LC
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Kartam
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
Endemik
Öksin ele.
Yanardöner
NT
T
K
OT
Kn
SAlp
Endemik
Öksin ele.
Yanardöner
NT
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Yanardöner
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Yanardöner
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Yanardöner
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Yanardöner
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Deve dikeni
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Deve dikeni
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Ir.-Tur. ele.
Deve dikeni
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Deve dikeni
LC
T
kenarları,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Hardumalı,
Aster caucasicus Willd.
2300m
Carduus
adpressus
C.A.Meyer
Carduus lanuginosus Willd.
Alpinik
Y., 2500m
çayırlık,
Çamlıhemşin,
1050m
C.Koch.Sin
Meydan-Çat
Centaurea hypoleuca DC.
Centaurea
nigrifimbria
(C.Koch.) Sosn.
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.,
Kaynakpınar, 2800m
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Çamlıhemşin,
subsp. vestitum (Wimmer et
Grab.) Petrak
echinus
(Bieb.)
Hand.-Mazz.
Cırsıum hypoleucum DC.
Orman
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Arçovit, 2800-3000m
Cırsıum arvense (L.) Scop.
Taşlık
yamaçlar,
Hisarcık-Sıraköy,
Çamlıhemşin,
Cırsıum aggregatum Ledeb.
Y.,
1800m
Çamlıhemşin,
Alpinik
çayırlık,
Çayırlığınırmak, 1900-2000m
var. pulcherrima
Centaurea triumfettii All.
Yol
kenarları,
Centaurea pulcherrima Willd.
Cırsıum
Kö.,
Haçevanag-Hodeçur Y., 3000m
Centaurea helenioides Boiss.
Yol
kenarları,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Hornem. Sin.
appendicigera
Çayır,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2000m
Carlina biebersteinii Bernh. ex
Centaurea
nemli alan,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1950
Bellis perennis L.
Orman
kenarları,
Yukarıkavrun
Davalıyayla,
Y.,
Jahot,
2850-2950m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Uzunsırt,
2250m
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 15001800m
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
Orman
açıklıkları,
Çayırlık,
Alpinik
çayırlık,
Taşlı
yamaçlar,
Yol
kenarları,
Yol
kenarları,
Orman
L
açıklıkları,
Cırsıum
munitum
(Bieb.)
Fischer
Cırsıum
obvallatum
(Bieb.)
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Puşut,
Alpinik
3000m
çayırlık,
Çamlıhemşin,
Elevit,
Cevizlikdere,
1900-2200m
Cırsıum osseticum (Adams)
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1600-
Petrak
2000m
Boiss.
pseudopersonata
et
Bal.
subsp.
pseudopersonata
Cırsıum
pubigerum
(Desf.)
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Hardumalı,
2300m
2000m,
2150-2750m
rhizocephalum
(Boiss.) Davis et Kupicha
Yukarıkavrun
Çamlıhemşin,
Y.-
Mezevit,
Yukarıkavrun
Y.,
Çamlıhemşin,
subsp. simplex
2250m
Cırsıum trachylepis Boiss.
Çamlıhemşin, Aşağıkaçkar Y., 2000m
Cicerbita
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1600-
boissieri
(Rouy)
Cicerbita
Crepis
bourgaei
(Boiss.)
alpestris
(Jacq.)
Y.,
Crepis conyzifolia (Gouan) A.
subsp.
djimilensis
(C.Koch) Lamond
Crepis paludosa (L.) Moench
Crepis setosa Hall. fil.
Doronicum balansae Cavill.
Doronicum orientale Hoffm.
K
OT
Kn
Kal
__
K
OT
Kn
Kal
__
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
Çayır,
K
OT
Kn
K
OT
K
Öksin ele.
Küçük deve
LC
T
Deve dikeni
LC
T
__
Deve dikeni
LC
T
Endemik
Öksin ele.
Deve dikeni
LC
T
Kal
__
__
Deve dikeni
LC
T
Kn
SAlp
__
__
Deve dikeni
LC
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Deve dikeni
LC
T
K
OT
Kn
Kal
Öksin ele.
Deve dikeni
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
__
VU
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Hindiba
LC
L
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Hindiba
LC
L
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Hindiba
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Hindiba
LC
T
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Kaplan otu
NT
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Kaplan otu
LC
T
Taşlı
Yol
Çamlıhemşin, Hisarcık Kö., 1700m
Çamlıhemşin,
Çamlıhemşin,
Taşlı
Taşlı
yamaçlar,
Yukarıkavrun-Pornag-
Arçovit,2200-3000m
Tausch
Kerner
Yukarıkavrun
2000m
Beauverd
__
yamaçlar,
Mezevit, 2250-2800m
Cırsıum simplex C.A. Meyer
C.Jeffrey
Alp
HirkanoÖksin ele.
dikeni
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1600-
et Sint.) Davis et Parris
C.A.Meyer subsp. sinuatum
Kn
kenarları,
DC. var. glomeratum (Freyn
Cırsıum
OT
yamaçlar,
Fischer
Cırsıum
K
Yukarıkavrun
Yol
kenarları,
L
Taşlı
yamaçlar,
çayır,
Y.,
Çengnevit, 2860m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2000-2400m
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö., 12001600m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö.-Verçenik
Da., 2100m, Yukarıkavrun Y., 2800m
Çamlıhemşin, Meydan-Çat-Kö., 1050-
Taşlı
yamaçlar,
Ormanlık
alanlar,
Ormanlık
1200m
Erigeron acer L. subsp. acer
Erigeron
acer
L.
subsp.
alanlar,
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m,
Çat-Hisarcık Kö., 1200-1600m
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun-Pornag-
pycnotrichus (Vierh.) Grierson
Arçovit, 2200-3000m
Erigeron
Çamlıhemşin,
caucasicus
Stev.
subsp. caucasicus
Erigeron
subsp.
caucasicus
venustus
Stev.
(Botsch.)
Grierson
Gnaphalium stewartii Clarke
Amlakıt
Arkovit,
Çayır,
Orman
2300m
altları,
Çamlıhemşin, Yukarıkaçkar Y., 2300-
Kayalık
2900m
alanlar,
Çamlıhemşin, Yukarıkavrun Y., çoovit,
Orman
açıklıkları,
2900m
Çamlıhemşin,
Gnaphalium supinum L.
Y.,
Orman
açıklıkları,
Yukarıkavrun
Y.,
Derebaşı, 2850m
Orman
açıklıkları,
Orman
Gnaphalium sylvaticum L.
Yukarıkavrun Y., Çoovit, 2850m
Helichrysum
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Kayalık
Da., 2800m
alanlar,
graveolens
(Bieb.) Sweet
Helichrysum
plicatum
DC.
subsp. plicatum
Hieracium
Çamlıhemşin,
Davalıyayla,
açıklıkları,
Jahot,
argillaceoides
(Litw.et Zahn) Juxip
Çayırlık, yol
kenarları,
2600m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2000-2400m
Kayalık
alanlar,
Hieracium djimilense Boiss. et
Çamlıhemşin, Çat Kö., Vanksi Y.,
Kayalık
Bal.
2100-2300m
alanlar,
Hieracium
hypopityforme
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Derindüz,
Taşlı
yamaçlar,
Juxip
2200m
Hieracium labillardieri Avret-
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1850m, Çat
Touvet
Kö., Lakubar, 1500m
Hieracium lazicum Boiss. et
Çamlıhemşin,
Bal.
1800m
alanlar,
Çamlıhemşin, Yukarıkavrun Y., 2200-
Kayalık
3000m
alanlar,
Hieracium macrolepis Boiss.
Hieracium
ovalifrons
(Woronow et Zahn) Juxip
Hieracium rigens Jordan
Taşlı
yamaçlar,
Hisarcık-Sıraköy,
Kayalık
K
OT
Kn
Kal
__
__
Şifa otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Şifa otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Şifa otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Şifa otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Ölmez otu
LC
L
K
OT
Kn
Alp
__
__
Ölmez otu
LC
L
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Şahin otu
LC
L
K
OT
Kn
SAlp
Endemik
Öksin ele.
Şahin otu
VU
L
K
OT
Kn
SAlp
Endemik
Öksin ele.
Şahin otu
VU
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Şahin otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Şahin otu
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Şahin otu
LC
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Şahin otu
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Şahin otu
LC
L
T
L
Kayalık
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık, 1400m
alanlar,
L
çayır,
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
Y.-
Taşlı
T
yamaçlar,
Mezevit, 2150-2750m
Inula orientalis Lam.
Çamlıhemşin, Ayder, Kaler, 1400m
Inula vulgaris (Lam.) Trevisan
Çamlıhemşin, Zilkale, 700m
Çamlıhemşin,
Jurinea alpigena C. Koch
Jurinella
moschus
(Habl.)
(Boiss.) Danin et Davis
Lapsana communis L. sensu
lato
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Andız otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Andız otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Geyik göbeği
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Geyik göbeği
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Arslan dişi
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Eşek dikeni
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Ir.-Tur. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
__
LC
T
altları,
Orman
açıkları,
Hisarcık-Sıraköy,
Orman
açıklıkları,
1800m
Bobrov subsp. pinnatisecta
Çamlıhemşin, Ortaklar Kö., Çermeşk
Y., 2300m
Çayır,
orman
açıklıkları,
Çayır,
Çat Köyü, 1200m
orman
açıklıkları,
Leontodon hispidus L. var.
hispidus
(L.)
Picris hieracioides L.
açıklıkları,
Orman
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 16002000m
Pilosella cymosa (L.) C.H. et
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
F.W.Schultz
Da., 2900-3000m
Pilosella hoppeana (Schultes)
C.H. et F.W.Schultz subsp.
isaurica Hub.-Mor.
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Orman
açıklıkları,
Da., 2700m
Pilosella hoppeana (Schultes)
C.H. et F.W.Schultz subsp.
Orman
Orman
Çamlıhemşin, Zilkale, 700m
Gaertner
Orman
açıklıkları,
açıklıkları,
2000m
Mycelis muralis (L.) Dum.
hybridus
Çamlıhemşin, Aşağıkaçkar Y., 2000m
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1600-
Logfia arvensis (L.) Holub
Petasites
Orman
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2200-2700m
pilisquama (NP.) Sell et West
Orman
açıklıkları,
Pilosella hoppeana (Schultes)
C.H. et F.W.Schultz subsp.
testimonialis (Naegli ex Peter)
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
Orman
açıklıkları,
Sell et West
Pilosella
x
auriculoides
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.-
Orman
(A.F.Lang) Sell et West
Arkovit,2000-2400m
Pilosella
Çamlıhemşin,
x
fallax
(Willd.)
Avret-Touvet
Sell et West
Çamlıhemşin,
Bal.) Kirpicz.
1600m
Scorzonera cana (C.A.Meyer)
Hoffm. var. alpina (Boiss.)
Chamberlain
Çamlıhemşin,
2100m
integrifolius
OT
Kn
SAlp
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
İskorçin
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
İskorçin
LC
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Ir.-Tur. ele.
Kanarya otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Kanarya otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Kanarya otu
VU
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Kanarya otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Kanarya otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Kanarya otu
LC
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Kanarya otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Ir.-Tur. ele.
Kanarya otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Kanarya otu
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Kanarya otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
Orman
Kaşfaç,
Orman
açıklıkları,
Ortayayla
Elevit,
Kö.,
Alpinik
çayırlık,
Cevizlikdere,
Orman
açıklıkları,
Çamlıhemşin,
Senecio inops Boiss. et Bal.
K
açıklıkları,
Atmeydanı Gölü, 2900-3100m
Hoffm. var. cana
subsp.
Ayder-Kaler,
Çamlıhemşin,
Scorzonera cana (C.A.Meyer)
Taşlı
yamaçlar,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2100m
Prenanthes abietina (Boiss. et
Clairv.
Y.-
Mezevit, 2250-2800m
Pilosella x ruprechtii (Boiss.)
Senecio
açıklıkları,
Yukarıkavrun
Yukarıkavrun
Y.,
Kaçkar Da., 3000-3100m
Çayır,
Tavşan
salatası
L
(L.)
aurantiacus
(Hoppe ex Willd.) Briq et
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun-Mezevit,
Taşlı
yamaçlar,
2150-2750m
Cavill. var.leiocarpus Boiss.
Senecio
Clairv.
integrifolius
subsp.
(L.)
karsianus
Matthews
Senecio lazicus Boiss. et Bal.
Senecio
nemorensis
L.
subsp. nemorensis
Senecio ovatifolius Boiss.
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
Y.,
Çamlıhemşin,
Çat-Hisarcık
Kö.,
1500m
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1350
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 2900-3000m
Senecio platyphyllus DC. var.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Husayd,
platyphyllus
2300m
Senecio
pseudo-orientalis
Taşlı
yamaçlar,
Mezevit, 2900m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2200-2700m
Schischkin
Ortayayla Kö., 2450m
Senecio taraxacifolius (Bieb.)
Çamlıhemşin,
DC. subsp. taraxacifolius
Mezevit, 2600m
Senecio viscosus L.
Çamlıhemşin, Çat-Ortaköy, 2100m
Solidago virgaurea L. subsp.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Hardumalı,
Yukarıkavrun
Y.,
Kayalık
alanlar,
Or. açıklığı,
kayalık alan
Orman
L
L
alpestris
(Waldst.
et
Kit.)
altları, nemli
2300m
Gaudin
alanlar,
Tanacetum armenum (DC.)
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Puşut,
Alpinik
Schultz Bip.
2750m
çayır,
Tanacetum
(Willd.)
K
OT
Kn
Alp
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Teke sakalı
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Ir.-Tur. ele.
Teke sakalı
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Teke sakalı
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
__
Teke sakalı
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Teke sakalı
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Ir.-Tur. ele.
Hindiba
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Hindiba
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Hindiba
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Hindiba
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Hindiba
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
Alp
Endemik
__
Teke sakalı
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
__
LC
T
coccineum
Grierson
subsp.
chamaemelifolium (Somm. et
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.,
Çayırlığınırmak, 1900m
Çayır,
Lev.) Grierson
Tanacetum kotschyi (Boiss.)
Çamlıhemşin,
Grierson
Kaçkar Da., 3100m
Tanacetum
macrophyllum
(Waldst. et Kit.) Schultz Bip.
Tanacetum parthenium (L.)
Schultz Bip.
Tanacetum
sorbifolium
Yukarıkavrun
1800m
Çamlıhemşin, Çat-Kö., 1200m
Çamlıhemşin,
Ortayayla-Çat
1700m
Taraxacum crepidiforme DC.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2100m
subsp. crepidiforme
Ortayayla Kö., Puşut, 3000m
Taraxacum
Çamlıhemşin,
fedtschenkoi
Taraxacum
macrolepium
1050-
rechingeri
van
scaturiginosum
G.Hangl.
Telekia speciosa (Schreber)
Baumg.
Tragopogon aureus Boiss.
Çamlıhemşin, Yukarıamlakıt Y., 2100-
Çamlıhemşin, Ayder, 1100-1400m
oreades
Orman
altları,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Puşut,
Orman
açıklıkları,
3000m
Kaçkar Da., 2750-3000m
Tripleurospermum
Yol
kenarları,
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
Çamlıhemşin,
oreades
Çayır,
Çat-Elevit, 1200-1500m
caucasicum (Willd.) Hayek
(Boiss.) Rech fil. var. oreades
Taşlı
yamaçlar,
Tripleurospermum
Tripleurospermum
Orman
açıklıkları,
2350m
Soest
Taraxacum
Kö.,
1200m
Schischkin
Taraxacum
Meydan-Çat,
Alpinik
çayır,
Çamlıhemşin, Aşağıkaçkar Y., 1400-
(Boiss.) Grierson
Hand.-Mazz.
Y.,
Yukarıkavrun
Y.,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2300m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Çovinovit,
Alpinik
çayır,
Alpinik
çayır,
Alpinik
(Boiss.)
Rech
tchihatchewii
Fil.
var.
(Boiss.)
çayırlık,
2700m
E.
Hossain
Campanulaceae
Asyneuma
amplexicaule
(Willd.) Hand.-Mazz. subsp.
Çamlıhemşin, Hisarcık
amplexicaule
2500m
var.
Kö.,
Lamlı,
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
__
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Çan çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Çan çiçeği
LC
amplexicaule
Campanula
aucheri
A.DC..
Sin.
Çamlıhemşin, Yukarıkaçkar Y., 23002900m
Campanula betulifolia C.Koch
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1500-
Kayalık
1800m
alanlar,
L
Campanula collina Sims
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2600m
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Çan çiçeği
LC
T
Campanula lactiflora Bieb.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2000m
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Çan çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Çan çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Çan çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Çan çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Çan çiçeği
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Çan çiçeği
LC
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Orman gülü
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Orman gülü
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Trabzon çayı
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Trabzon çayı
LC
T
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö., 1200-
Campanula latifolia L.
açıklıkları,
1600m
Campanula olympica Boiss..
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Husayd,
Sin.
2250m
Campanula rapunculoides L..
sin.
Campanula
stevenii
Bieb.
subsp. stevenii
Campanula
Orman
açıklıkları,
Yukarıkavrun
Y.,
tridentata
Çamlıhemşin,
Taşlı
yamaçlar,
Mezevit, 2600m
Schreber
Taşlı
yamaçlar,
Çamlıhemşin, Ayder De.,
Çamlıhemşin,
Ormöan
Ortayayla
Kö.,
Çayır, taşlı
Atmeydan Gölü, 2900-3100m
yamaçlar,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Çovinovit,
Ormanlık
HirkanoÖksin ele.
L
Ericaceae
Rhododendron
caucasicum
Pallas
2700m
Rhododendron luteum Sweet
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1950m
Rhododendron
Çamlıhemşin,
ungernii
Trautv.
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium uliginosum L.
Pyrolaceae
alanlar,
Topluca
Kö.,
Ormanlık
alanlar,
İsina,
1350m
alanlar,
Çamlıhemşin, Hisarcık
Kö.,
Lamlı,
1900 m,
Çamlıhemşin,
Mezevit, 2800m
Ormanlık
Ormanlık
alanlar,
Yukarıkavrun
Y.,
Ormanlık
alanlar,
Sarı orman
gülü
Çamlıhemşin,
Pyrola rotundifolia L.
Elevit,
Cevizlikdere,
1900-2200m
Ormanlık
alanlar,
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
L
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Yağ otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Androsas
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Androsas
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
Androsas
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
Endemik
Öksin ele.
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Çuha çiçeği
LC
T
Lentibulariaceae
Pinguicula balcanica Casper
subsp. pontica Casper
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2200m
Çayır
Primulaceae
Androsace ablana Steven
Androsace intermedia Ledeb.
Ortayayla
Kö.,
Atmeydan Gölü, 3100m
Yukarıkavrun
Y.,
Primula auriculata Lam.
Primula elatior (L.) Hill subsp.
meyeri (Rupr.) Valentine et
Lamond
Primula elatior (L.) Hill subsp.
(Kusn.)
W.W.Sm. et Forrest
Orman
Meydan Kö., Avesor De., 1200m
altları,
Çermeşk
Y.,
Alpinik
çayırlık,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2200-2700m
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Ir.-Tur. ele.
Çuha çiçeği
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Çuha çiçeği
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Çuha çiçeği
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Çuha çiçeği
NT
T
__
Avr.-Sib. ele.
Çuha çiçeği
LC
T
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 2400-2800m
Çamlıhemşin,
Kavrun
Y.,
Pornag,
3000m
Çamlıhemşin, Yukarıkavrun Y., Kaçkar
Da., 2800m
veris
L.
subsp.
HirkanoÖksin ele.
2300-
Sint.
columnae (Ten.) Lüdi
HirkanoÖksin ele.
2600m, Tirovit-Palovit Y., 2200-2700m
Primula longipes Freyn et
Primula
Orman
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2300m
Çamlıhemşin,
Primula algida Adams
Orman
açıklıkları,
Y., 2200-2300m
Çengnevit, 3200m
Cyclamen parviflorum Pobed.
Orman
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Ortaklar Kö., Çermeşk
Çamlıhemşin,
Androsace villosa L.
pseudoelatior
Çamlıhemşin,
Çamlıhemşin, Koluna Kö., 900m
Çayır,
Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata L.
Çamlıhemşin, Yukarıkaçkar Y., 23002900m
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Acı tırfıl
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Centiyan
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Centiyan
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Centiyan
LC
L
Gentianaceae
Gentiana aquatica L.
Gentiana gelida Bieb.
Gentiana nivalis L.
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 20002200m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Puşut,
3000m
Çamlıhemşin, Çiçekliyayla,2200m
Nemli
çayırlıklar,
L
Elevit, Haçevanag Y., 2500m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö.-Verçenik
Gentiana pyrenaica L.
Da., 2900m
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
K
OT
Kn
SAlp
__
K
OT
Kn
SAlp
K
OT
Kn
K
OT
K
Centiyan
LC
T
Centiyan
LC
T
Centiyan
LC
L
Öksin ele.
Centiyan
LC
L
__
Öksin ele.
Swertia
LC
T
Kal
__
__
LC
T
Kn
Kal
__
__
LC
T
OT
Kn
Kal
__
__
Cinsaçı
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Asperugo
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Erik otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Köpekdili
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Köpekdili
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Engerek otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Hirkano-
__
LC
T
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Gentiana septemfida Pallas
Da., 3100m, Yukarıkavrun Y., Mezevit,
2250-2800m
Gentiana verna
L.
subsp.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Çaygovit,
pontica (Soltok.) Hayek
2300m
Gentianella
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Husayd,
caucasea
(Loddiges ex Sims) Holub
2150m
Swertia iberica Fischer ex
Çamlıhemşin, Aşağıkaçkar Y., 2000m
C.A.Meyer
Yukarıkavrun Y., Mezevit, 2700m
Avr.-Sib. ele.
HirkanoÖksin ele.
HirkanoÖksin ele.
Orman
açıklıkları,
çayır,
Çayır,
Convolvulaceae
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1600-
Convolvulus arvensis L.
Calystegia
silvatica
2000m
(Kit.)
Griserb.
Yol
kenarları,
Orman
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
altları,
çalılıklar,
Gündüz
sefası
Deniz
sarmaşığı
Cuscutaceae
Çamlıhemşin, Ortaköy-Çat, 1700m
Cuscuta europaea L.
Çalılıklar,
Boraginaceae
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Asperugo procumbens L.
Brunnera
Da., 2400-2850m
macrophylla
(Adams) Johnston
Buglossoıdes
arvensis
(L.)
Çamlıhemşin, Ortayayla-Hisarcık Kö.,
1600-2000m
germanicum
Jacq.
Cynoglossum
Çayır,
Çamlıhemşin, Çat-Kö.,1150m
orman
açıklıkları,
Johnston
Cynoglossum
Yol
kenarları,
holosericeum
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Çamlıhemşin, Ortayayla-İşmer, 2000-
Steven
2200m
Echium vulgare L.
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
Huynhia pulchra (Roemer et
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2000-
Çayır,
Taşlı9
yamaçlar,
Taşlı
yamaçlar,
Yol
kenarları,
Çayır,
L
Schultes) Greuter et Burdet
Myosotis
alpestris
F.W.Schmidt subsp. alpestris
Myosotis
amoena
(Rupr.)
Boiss.
Myosotis arvensis (L.) Hill
subsp. arvensis
Myosotis
Öksin ele.
2300m
Taşlı
Elevit, Cevizlikdere, 2100m
Yukarıkavrun
2700m,
Y.,
Çengnevit, 2600m
lithospermifolia
(Willd.) Hornem.
Çamlıhemşin,
Meydan-Çat,
1050-
Çamlıhemşin, Hisarcık
Kö.,
Lamlı,
Myosotis propingua Fischer.
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
et Mey. ex DC.
Y., 2500m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2000Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
Y.,
Kaçkar Da., 3000-3100m
Çamlıhemşin, Sıraköy,2100m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
et Bal.
Da., 2900-3000m
Onosma trapezunteum Boiss.
Çamlıhemşin, Ortayayla-Hisarcık Kö.,
et Huet ex Hand.-Mazz.
1600-2000m
Symphytum
Çamlıhemşin,
Symphytum
Wickens
Kn
Kal
__
Öksin ele.
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
K
OT
Kn
Kal
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Nonnea
LC
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Ir.-Tur. ele.
Nonnea
LC
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Nonnea
LC
K
OT
Kn
Kal
Endemik
__
Emzik otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Karakafes otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Karakafes otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
LC
T
Taşlı
yamaçlar,
Yol
Taşlı
Çayır,
Taşlı
Orman
açıklıkları,
Elevit,
Cevizlikdere,
2100m
longipetiolatum
OT
yamaçlar,
2300m
Nonea pulmonaroides Boiss.
asperum
K
açıklıkları,
Nonea melanocarpa Boiss.
Lepechin
__
Orman
Çamlıhemşin, Meydan Kö., 950m
Nonea intermedia Ledeb.
__
yamaçlar,
2780m
Myosotis platyphylla Boiss.
Myosotis sicula Guss.
SAlp
kenarları,
1200m
Myosotis olympica Boiss.
Kn
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da.,
OT
Orman
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
Unutmabeni
K
yamaçlar,
Orman
altları,
Ir.-Tur. ele.
HirkanoÖksin ele.
çiçeği
Unutmabeni
çiçeği
Unutmabeni
çiçeği
Unutmabeni
çiçeği
Unutmabeni
çiçeği
Unutmabeni
çiçeği
Unutmabeni
çiçeği
Unutmabeni
çiçeği
LC
T
LC
T
LC
T
LC
T
LC
T
LC
T
LC
T
LC
T
L
T
L
Orman
Çamlıhemşin, Aşağıkavrun Y., 1800m
altları ve
açıklıkları,
Solanaceae
Atropa belladonna L.
Hyoscyamus niger L.
Scrophulariaceae
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
Çamlıhemşin, Ortayayla-Hisarcık kö.,
1600-2000m
Orman
açıklıkları,
Yol
kenarları,
Güzel avrat
otu
Ban otu
Digitalis ferruginea L. subsp.
Çamlıhemşin,
schischkinii (Ivan.) Werner
1400-2000m
Euphrasia amblyodonta Juz.
Euphrasia
juzepczukii
Çamlıhemşin,
Hisarcık-Ortasırt
Y.,
Orman
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Yüksük otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Gözlük otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Gözlük otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Gözlük otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
Endemik
Öksin ele.
Gözlük otu
LC
T
açıklıkları,
Kavrun
Y.-Mezevit,
2150-2750m
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
Y.,
Hirkano-
Denissova
Arçovit, 2700m
Euphrasia lebardensis Kem.-
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Nath.
Da., 2850m
Euphrasia minima Jacq. ex
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Uzunsırt,
DC. subsp. davisii Yeo
2250m
Euphrasia pectinata Ten.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2050m
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Gözlük otu
LC
T
Euphrasia petiolaris Wettst.
Çamlıhemşin, Kaçkar Y., 2300-2900m
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Gözlük otu
LC
T
Çamlıhemşin,
Taşlı
K
OT
Kn
Alp
__
__
Batak otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Domalika
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Domalika
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Domalika
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Domalika
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Domalika
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Domalika
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
__
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Medit. ele.
Sıraca otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Sıraca otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Ir.-Tur. ele.
Sıraca otu
LC
T
Tarım alanı
K
OT
Kn
Kal
__
__
Sıraca otu
LC
T
Limosella aquatica L.
Y.,
yamaçlar,
Mezevit, 2700m
Melampyrum arvense L. var.
arvense
Pedicularis
Yukarıkavrun
atropurpurea
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1900m
Çamlıhemşin,
Çayır,
Amlakıt
Y.-
Nordm.
Hardumalı,2300m
Pedicularis comosa L. var.
Çamlıhemşin, Yukarıkavrun Y., 2200-
acmodonta (Boiss.) Boiss.
3000m
Pedicularis condensata Bieb.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1900-2000m
Pedicularis
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Çovinovit,
nordmanniana
Bunge
2700m
Pedicularis pontica Boiss.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2100-2350m
Pedicularis
Çamlıhemşin,
wilhelmsiana
Fischer ex Bieb.
stricta
(C.Koch) Albov
bicolor (Sm.) Greuter
chrysantha
Jaub. et Spach
1800-
Çamlıhemşin, Amlakıt Y.- Kışyatağı,
Çamlıhemşin, Ayder, 1650m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., İşmer Y.,
kotschyana
Çamlıhemşin,
Çayır, taşlı
yamaçlar,
Yol
kenarları,
2200m
Scrophularia ilwensis C.Koch
Scrophularia
Kö.,
2200-2350m
Scrophularia canina L. subsp.
Scrophularia
Hisarcık
2000m
Rhynchocorys
Taşlı
yamaçlar,
Hisarcık
Köyü,
1650m
Çamlıhemşin, Meydan-Çat, 1100m
Öksin ele.
kenarları,
Bentham
Çamlıhemşin,
Scrophularia olympica Boiss.
Samistal
Y.,
2200-
2900m, Ortayayla Kö., Verçenik Da.,
3100m
Taşlı
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Sıraca otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Sıraca otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Sığır kuyruğu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Sığır kuyruğu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Sığır kuyruğu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Yavşan otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Ir.-Tur. ele.
Yavşan otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Yavşan otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Ir.-Tur. ele.
Yavşan otu
LC
L
K
OT
Kn
Kal
__
Yavşan otu
LC
L
K
OT
Kn
SAlp
__
Yavşan otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Ir.-Tur. ele.
Yavşan otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Yavşan otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Yavşan otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Yavşan otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Ir.-Tur. ele.
Yavşan otu
LC
T
yamaçlar,
Scrophularia scopolii Hoppe
ex
Pers.
var.adenocalyx
Çamlıhemşin, Meydan Kö., 950m
Çayır,
Somm. et Lev.
Verbascum
gnaphalodes
Bieb.. Sin.
Verbascum
Çamlıhemşin, Kaler-Kavrun Y., 1600-
pyramidatum
Bieb.
Çamlıhemşin, Hisarcık Kö., 1800m
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
Veronica
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
anagallis-aquatica
Veronica
anagallis-aquatica
Elenevsky
Veronica
beccabunga
kenarları,
Y., 2500m
L. subsp. oxycarpa (Boiss.)
L.
subsp. beccabunga
Veronica biloba Schreber
Veronica filiformis J.E.Smith
Veronica gentianoides Vahl
subsp. gentianoides
Veronica hispidula Boiss. et
Huet subsp. ixodes (Boiss. et
Bal.) M.A.Fischer
Veronica manga M.A.Fischer
Veronica officinalis L.
Veronica peduncularis Bieb.
Veronica pusilla Kotschy var.
Yol
kenarları,
Yol
Verbascum thapsus L.
L. subsp. anagallis-aquatica
Yol
kenarları,
1750m
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 16002000m
Çayır,
Nemli
çayırlıklar,
su kenarları,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2000-2400m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Y., 2500m
Taşlı
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1850m
yamaçlar,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2200m
Çayır,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Alpinik
Da., 2500m
çayırlık,
Çamlıhemşin,
Çat
Kö.,
Lakubar,
1500m
Çamlıhemşin,
Zilkale
Kö.,
Çayır,
1700- Taraım alanı
açıklıkları,
2000m
Çamlıhemşin,
HirkanoÖksin ele.
Çat
Kö.,
Lakubar,
1500m
Çamlıhemşin, Ortaklar Kö., Çermeşk
HirkanoÖksin ele.
HirkanoÖksin ele.
pusilla
Y., 1700 m,
Çamlıhemşin, Hisarcık
Veronica serpyllifolia L.
Kö.,
Lamlı,
2550m
Çamlıhemşin,
Veronica telephiifolia Vahl
Elevit,
Haçevanag-
Davalı Aşıtı, 2950m
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Yavşan otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Yavşan otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Canavar otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Canavar otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Medit. ele.
Canavar otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Mayasıl otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Köpek otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Tıbbi misk
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Ir.-Tur. ele.
Lallemant
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
Ballıbaba
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Ballıbaba
LC
T
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Ballıbaba
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Ballıbaba
DD
Nemli
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Nane
LC
Nemli
alanlar,
Orobanchaceae
Orobanche
caryphyllacea
Smith
Yol kenarı,
Çamlıhemşin, Çiçekliyayla, 2000m
orm. açıklığı
Çamlıhemşin, Ortayayla-Hisarcık Kö.,
Orobanche elatior Sutton
1600-2000m
Orobanche fuliginosa Reuter
Çamlıhemşin,
Hisarcık-Sıraköy,
1800m
Lamiaceae
Çamlıhemşin, Tirevit-Palovit Y., 2200-
Ajuga orientalis L.
2700m
Ballota nigra L. subsp. nigra
Calamintha
grandiflora
(L.)
Moench
Galeopsis bifida Boenn.
Galeopsis ladanum L.
Orman
Çamlıhemşin, Zilkale, 700m
açıklıkları,
Orman
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1950m
açıklıkları,
Orman
Çamlıhemşin, Zilkale Kö., 950m
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 15001800m
Lallemantia canescens (L.)
Çamlıhemşin,
Fisch. et Mey.
2450m
açıklıkları,
Davalıyayla,
Jahot,
Da., 2970m
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1500-
Aucher ex Bentham
1800m
gundelsheimeri
C.Koch
Lamium
sulphureum
Yukarıkavrun
Çayır,
Orman
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1200m
Çamlıhemşin,
Nemli
orman
altları,
Lamium crinitum Montbret et
Lamium
Çayır, yol
kenarları,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Lamium album L.
Orman
altları ve
açıklıkları,
Y.,
Hausskn. et Sint. ex R.Mill
Kaçkar Da.,3000-3100m
Mentha longifolia (L.) Hudson
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö., 1200-
L
T
subsp. longifolia
Nepeta
nuda
1600m
L.
subsp.
albiflora (Boiss.) Gams
alanlar,
Orman
Çamlıhemşin, Zilkale, 700m
Origanum vulgare L. subsp.
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö., 1200-
viride (Boiss.) Hayek
1600m
Prunella vulgaris L.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2400m
Salvia verticillata L. subsp.
verticillata
Satureja spicigera (C.Koch)
Boiss.
Scutellaria albida L. subsp.
colchica
(Rech.
fil.)
Edmondson
annua var. annua
Çat-Hisarcık,1200-
Çamlıhemşin,
Arçovit, 2200-3000m
Stachys
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö.,1200-
subsp.
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Mercanköşk
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Erik Otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Ada çayı
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Santor otu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Kaside
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Kaside
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Medit. ele.
Kaside
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Karabaş
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Karabaş
LC
T
K
OT
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Karabaş
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Ir.-Tur. ele.
Karabaş
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Karabaş
LC
T
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Karabaş
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Yer meşesi
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kekik
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kekik
LC
T
Orman
Yukarıkavrun
yamaçlar,
Kotschy subsp. balansae
L.
LC
Çayır, taşlı
Çat-Elevit, 1200-1500m
Stachys balansae Boiss, et
cretica
Kedi otu
Orman
2900m
Stachys annua (L.) L. subsp.
__
açıklıkları,
1800m
1600m
__
Orman
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1500-
Çamlıhemşin,
Kal
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Meydan-Çat, 1050m
fil.
Kn
Çayır,
Çamlıhemşin, Çat, 1200m
Scutellaria velenovskyi Rech.
OT
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Yukarıkaçkar Y., 2300-
Scutellaria pontica C.Koch
K
açıklıkları,
Y.,
Taşlı
yamaçlar,
Taşlı
yamaçlar,
trapezuntica Rech. fil.
1600m
Stachys iberica Bieb. subsp.
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö., 1200-
iberica var. iberica
1600m
Stachys macrantha (C.Koch)
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Çovinovit, Or. altları ve
Stearn.
2600m
Stachys
rizeensis
Bhattacharjee
Teucrium
chamaedrys
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö.,
Puşut,
L.
fil.
Thymus praecox Opiz subsp.
grossheimii (Ronniger) Jalas
var. grossheimii
Thymus praecox Opiz subsp.
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 16002000m
Çamlıhemşin,
Taşlı
yamaçlar,
3000m
subsp. trapezunticum Rech.
Taşlı
yamaçlar,
L
Orm.
açıklığı, taşlı
yamaçlar,
Yukarıkavrun
Y.,
Arçovit, 2800m
Çamlıhemşin, Tirevit-Palovit Y., 2200-
Taşlı
yamaçlar,
Taşlı
grossheimii (Ronniger) Jalas
yamaçlar,
2700m
var. medwedewii
Thymus
pseudopulegioides
Klokov et Des.-Shost.
Wiedemannia orientalis Fisch.
et Mey.
Ziziphora clinopodioides Lam.
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2100m
Çamlıhemşin, Sıraköy, 2100m
Çamlıhemşin,
Davalıyayla,
Taşlı
yamaçlar,
Çayır,
Jahot,
Taşlı
yamaçlar,
2450m
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Kekik
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
Endemik
Ir.-Tur. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Ir.-Tur. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Sinir otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Sinir otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Yabani defne
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
Yabani defne
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
K
OT
Kn
Alp
__
__
__
LC
K
OT
Kn
SAlp
Öksin ele.
Sütleğen
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Sütleğen
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Sütleğen
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Sütleğen
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Yer Fesleğeni
LC
T
Plantaginaceae
Plantago
major
L.
Yol
Çamlıhemşin, Çiçekliyayla, 2250m
Plantago lanceolata L.
subsp.
major.
kenarları,
Yol
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2100m
kenarları,
Thymelaeaceae
Daphne glomerata Lam.
Daphne mezereum L.
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2000m
Çayır,
Çamlıhemşin,
Orman
Amlakıt
Y.-Çovinovit,
açıklıkları,
2200-2720m
Santalaceae
Çamlıhemşin,
Thesium alpinum L.
Thesium
arvense
Horvatovszky
Thesium
Yukarıkavrun
Y.,
Çamlıhemşin,
Çat
Kö.,
Lakubar,
procumbens
Taşlı
yamaçlar,
1500m
C.A.Meyer
Taşlı
yamaçlar,
Mezevit, 2250-2800m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Taşlı
yamaçlar,
Da., 2900-3000m
L
T
L
Euphorbiaceae
Euphorbia djimilensis Boiss.
Çamlıhemşin, Yukarıamlakıt Y., 2100-
Euphorbia herniariifolia Willd.
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö.,
var. glaberrima Hal.
Y., 2200m
Euphorbia
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Uzunsırt,
oblongifolia
İşmer Çayır, nemli
alanlar,
Yol
kenarları,
(C.Koch) C.Koch
2250m
Euphorbia squamosa Willd.
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2100m
Mercurialis ovata Sternb. et
Çamlıhemşin,
Hoppe
2000m
Empetraceae
Orman
açıklıkları,
2350m
Hisarcık
kö.,
1800-
Çayır, nemli
alanlar,
Yol
kenarları,
HirkanoÖksin ele.
__
Empetrum nigrum L. subsp.
hermaphroditum
(Hagerup)
Böcher
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
Y.,
Çengnevit, 2550-2700m
Taşlı
yamaçlar,
Kn
Alp
__
__
Karga üzümü
LC
Yd
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Kestane
LC
T
AG
Yd
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Doğu kayını
LC
T
K
AG
Yd
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Meşe
LC
T
K
AG
Yd
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Fındık
LC
T
K
AG
Yd
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Fındık
LC
T
K
AG
Yd
Kn
Kal
__
__
Kızılağaç
LC
T
K
AG
Yd
Kn
Kal
Endemik
Öksin ele.
Huş ağacı
VU
K
AG
Yd
Kn
Kal
__
__
Huş ağacı
LC
T
K
AG
Yd
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Huş ağacı
LC
T
K
AG
Yd
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Titrek kavak
LC
T
K
AG
Yd
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Söğüt
LC
T
K
AG
Yd
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Söğüt
LC
T
K
OT
K
AG
K
L
Fagaceae
Ormanlık
Çamlıhemşin,
Castanea sativa Miller
alanlar,
Çamlıhemşin, Hazindag-Amlakıt
Fagus orientalis Lipsky
Y.,
2000m
Çamlıhemşin,
Quercus pontica C.Koch
Ormanlık
alanlar,
Topluca
Kö.,
İsina,
1350m
Ormanlık
alanlar,
Corylaceae
Corylus
avellana
L.
var.
avellana
Corylus
avellana
L.
var.
pontica (C.Koch) Winkler
Ormanlık
Çat-Elevit, 1200-1800m
Çamlıhemşin,
alanlar,
Çat-Ortayayla
Kö.,
1700-1900m
Ormanlık
alanlar
Betulaceae
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
subsp. barbata (C.A.Meyer)
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Yaltırık
Çamlıhemşin,
Betula browicziana A.Güner
Hisarcık
Kö.-Ortasırt
Yaylası arası, 1800m, Çamlıhemşin,
Hisarcık Kö., 1800m
Betula litwinowii Doluch.
Betula medwediewii Regel
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2150-2200m
Çat, Vanksi Y., 2300m
Çamlıhemşin,
Nemli dere
kenarları,
Ormanlık
alanlar,
Ormanlık
alanlar,
Yukarıamlakıt-
Kışyatağı, 2200-2350m
Ormanlık
alanlar,
L
Salicaceae
Populus tremula L.
Salix caprea L.
Salix caucasica Andersson
MONOCOTYLEDONAE
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Çamlıhemşin,
Yukarıamlakıt
Y.,
2100m
Ormanlık
alanlar,
Orman
açıklıkları,
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1600-
Nemli
2000m
alanlar
Lemnaceae
Çamlıhemşin, Çat Kö., 1250m
Lemna minor L.
Su içi,
K
OT
Kn
Kal
__
__
Su mercimeği
LC
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Soğan
LC
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Soğan
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
Soğan
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Medit. ele.
Soğan
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Soğan
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Kral tacı
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Ir.-Tur. ele.
Altın yıldız
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
Endemik
Öksin ele.
Zambak
EN
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Misk
LC
T
Çazyır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Bacakkıran
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Tükürük otu
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Mavi yıldız
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Mavi yıldız
LC
T
T
Liliaceae
Allium djimilense Boiss. ex
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Regel
Da., 2900m
Allium rupestre Steven
Çamlıhemşin, Çat, 1600m
Allium
scorodoprasum
Orman
açıklıkları,
Da., 2900-3000m
L.
subsp. rotundum (L.) Stearn
Allium szovitsii Regel. Sin.
Fritillaria latifolia Willd.
Gagea glacialis C.Koch
taşlık
L
alanlar,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Allium schoenoprasum L.
Kayalık-
Kayalıktaşlık
alanlar,
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 16002000m
Çayır,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Kayalık
Da., 2900-3000m
alanlar,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Orman
açıklıkları,
Y., 2400-2850m
Çamlıhemşin, Ayder, 1400m
Çayır,
Lilium carniolicum Bernh. ex
W.Koch
subsp.
ponticum
(C.Koch) Davis et Henderson
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1900-200m
var. artvinense (Miscz.) Davis
Orman
açıklıkları,
et Henderson
Muscari armeniacum Leichtlin
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
ex Baker
Da., 2400-2850m
Narthecium balansae Briq.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1900m
Ornithogalum
Çamlıhemşin, Tirevit-Palovit Y., 2200-
oligophyllum
Clarke
2700m
Polygonatum orientale Desf.
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
Orman
açıklıkları,
çayır,
Polygonatum verticillatum (L.)
Çamlıhemşin,
All.
2000m
Scilla bifolia L.
Scilla monanthos C.Koch
Ortaklar
Hisarcık
Kö.,
1800-
Orman
açıklıkları,
Kö.,
Çermeşk
Y.,
2300-
Çamlıhemşin,
Hareketli
taşlı yamaç
2600m
Pokut
Y.-
Çoverni,
Taşlı
Mührü
süleyman
Mührü
süleyman
yamaçlar,
1600-2000m
Çamlıhemşin, Yukarıamlakıt Y., 2100-
Scilla rosenii C. Koch
Taşlı
yamaçlar,
2350m
Scilla siberica Haw. subsp.
Çamlıhemşin, Ayder, Abuçor Y., 1600-
armena (Grossh.)Mordak
1800m
Orman
açıklıkları,
K
OT
Kn
SAlp
__
Ir.-Tur. ele.
Mavi yıldız
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Ir.-Tur. ele.
Mavi yıldız
LC
T
LC
T
Sarımtırak
Çamlıhemşin,
Veratrum album L.
Yukarıkavrun-Mezevit,
2150-2750m
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
beyaz çiçekli
yalancı
çöpleme
Iridaceae
Crocus scharojanii Rupr.. Sin.
Çamlıhemşin,
Yukarıamlakıt
Y.,
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Çiğdem
LC
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Çiğdem
LC
T
Çamlıhemşin, Zilkale, 850m
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Ir.-Tur. ele.
Gladiol
LC
T
Çamlıhemşin, Ortaköy-Çat, 1900m
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
__
Sefalantera
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Köloglossum
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Salep
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Salep
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Kal
__
__
LC
T
Or. açıklığı,
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Gudyer
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
Gymnadenia
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
__
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Orkide
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
__
LC
T
2350m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Husayd,
Crocus vallicola Herbert
2300m
Gladiolus kotschyanus Boiss.
L
Orchidaceae
Cephalanthera
rubra
(L.)
viride
(L.)
L.C.M.Richard
Coeloglossum
Hartm.
Çamlıhemşin, Hisarcık
Kö.,
Lamlı,
2600-2850m
Orman
açıklıkları,
çayır,
Dactylorhiza euxina (Nevski)
H.Baumann et Künkele var
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2000m
euxina
Dactylorhiza
(Steudel)
urvilleana
Baumann
et
Künkele
Çamlıhemşin,
Çat-Ortayayla
Kö.,
1400m
Epipactis persica (Hausskn.
Çamlıhemşin, Çat-Vanksi Y., 1400-
ex Soo) Nannfeldt
2100m
Goodyera repens (L.) R.Br.
Çamlıhemşin, Çat-Kö., 1350m
Gymnadenia conopsea (L.)
Çamlıhemşin,
R.Br.
Çoovit, 2800m
Listera cordata (L.) R. Br.
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2400m
Orchis palustris Jacq.
Traunsteinera
sphaerica
Yukarıkavrun
Y.,
Çamlıhemşin, Ortaklar Kö., Çermeşk
Y., 2200-2300m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2000m
Bataklık
sahlepi
(Bieb.) Schlechter
Juncaceae
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Hardumalı,
Juncus alpigenus C.Koch
2300m
Juncus articulatus L.
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2100m
Juncus bufonius L.
Çamlıhemşin, Çat, 1300m
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
K
OT
Kn
Kal
__
__
K
OT
Kn
Kal
__
__
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
Çayır,
K
OT
Kn
Çayır,
K
OT
K
T
LC
T
LC
T
Hasır otu
LC
T
__
Hasır otu
LC
T
__
Öksin ele.
Kuzu gevreği
LC
T
SAlp
__
__
Kuzu gevreği
LC
T
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Kuzu gevreği
LC
T
OT
Kn
SAlp
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
Ekşi çimen
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
Ekşi çimen
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Ekşi çimen
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Ekşi çimen
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Ekşi çimen
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Ekşi çimen
LC
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Ekşi çimen
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Ekşi çimen
LC
T
Dere
kenarları,
Nemli dere
kenarları,
2000m
alanlar,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Derindüz,
Juncus filiformis L.
2400m
pseudosudetica
(V.Krecz.) V.Krecz
Çamlıhemşin, Amlakıt y., Uzunsırt,
2250m
Çamlıhemşin,
Luzula spicata (L.) DC.
Hisarcık
Kö.,
1800-
2000m
Luzula turcica Chrtek et Krisa
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 2400-2850m
Gevşek hasır
LC
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1600- Çayır, nemli
Juncus effusus L.
Luzula
Nemli
alanlar,
otu
Gevşek hasır
otu
Gevşek hasır
otu
Cyperaceae
Blysmus
compressus
(L.)
Panzer ex Link
Carex
atrata
L.
subsp.
aterrima (Hoppe)Celak.
Carex atrata L. subsp. atrata
Carex brevicollis DC.
Carex canescens L.
Da.,
2400-2850m, Yukarıkavrun Y.-
Mezevit, 2150-2750m
Çamlıhemşin,
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.-
Çayır, nemli
alanlar,
Arçovit, Çayır, nemli
2300-2450m
1750m
Carex echinata Murray
Y.,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2300m
Bal.
leersii (Kneucker) W.Koch
Amlakıt
Kaynakpınar, 2700-2900m
Çamlıhemşin,
Carex divulsa Stokes subsp.
kenarları,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Carex capitellata Boiss. et
Carex caucasica Steven
Dere
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2100m
alanlar
Kaler-Kavrun,
1600-
Çamlıhemşin,Elevit,Cevizlikdere,
2100m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2100m
Çamlıhemşin, Kaler-Kavrun, 1750m
Dere
kenarları,
Çayır, nemli
alanlar,
Dere
kenarları,
Çayır,
L
Carex nigra (L.) Reichard
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik Çayır, nemli
subsp. dacica (Heuffel) Soo
Da., 2400-2850m
Carex nigra (L.) Reichard
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö.,
subsp. nigra
2300m
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Ekşi çimen
LC
L
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Ekşi çimen
LC
L
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Ekşi çimen
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Ekşi çimen
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Ekşi çimen
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
Ekşi çimen
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Ekşi çimen
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Öksin ele.
Ekşi çimen
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Venüs otu
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Fıkara saçı
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Ayrıkçimi
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
Tilki kuyruğu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
Tilki kuyruğu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Tilki kuyruğu
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Çayır otu
LC
alanlar,
200- Çayır, nemli
alanlar,
Carex orbicularis Bott subsp.
kotschyana (Boiss. et Hohen.)
Çamlıhemşin, Yukarıkaçkar Y., 2300- Çayır, nemli
Kukkonen
2900m, Tirevit-Palovit Y., 2200-2400m
var.
caucasica
alanlar,
Ö.Nilsson
Çamlıhemşin,
Carex ovalis Good.
Carex
pallescens
chalcodeta
L.
var.
(V.Krecz.)
Ö.Nilsson
sylvatica
latifrons
1600-
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
Çayır,
Y.- Çayır, nemli
Mezevit, 2150-2750m
alanlar,
2350m
Carex pyrenaica Wahlenb.
subsp.
Kaler,
Çamlıhemşin, Yukarıamlakıt Y., 2100-
Carex pontica Albov
Carex
Ayder,
1700m
Çayır,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., Derindüz, Çayır, nemli
2300m
alanlar,
Hudson
(V.Krecz.)
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 1900m
Çayır,
Ö.Nilsson
Cyperus glaber L.
Eriophorum vaginatum L.
Scirpus sylvaticus L.
Dere
Çamlıhemşin, Ayder, 1200m
Çamlıhemşin,
kenarları,
Yukarıkavrun
Y.,
2200m
Nemli
alanlar,
Çamlıhemşin, Çiçekliyayla, 2200m
Sandalya
sazı
Poaceae
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus
arundinaceus
Poiret
Alopecurus glacialis C.Koch.
Sin.
Alopecurus laguroides Bal.
Anthoxanthum odoratum L.
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.-Parçovit,
2300m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Çayır, yol
Da., 2500m
kenarları,
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2500m
Çamlıhemşin, Kavrun Y.,
Mezevit-
Kaçkar Da., 2900m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2000-2400m
L
subsp. alpinum (A.et D Löve )
orman
açıklıkları,
B.Jones et Melderis
Briza markowiczii Woronow
Bromus
benekenii
(Lange)
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
Y.,
Çengnevit, 2900m
Çamlıhemşin,
Çat-Hisarcık,1200-
Bromus hordeaceus L. subsp.
Çamlıhemşin, Ayder, Sorger 80-55-31
hordeaceus
Çat-Elevit, 1200-1800m
japonicus
Thunb.
Bromus sterilis L.
Calamagrostis
arundinacea
(L.) Roth
Calamagrostis
pseudphragmites (Haller fil.)
Koeler
Dactylis glomerata L. subsp.
glomerata
Deschampsia caespitosa (L.)
P.Beauv.
Deschampsia
flexuosa
(L.)
Trin
Tzvelev
Festuca amethysina L. subsp.
orientalis Krajina var. turcica
Markgr.-Dannenb.
Festuca
anatolica
Markgr.-
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1600-
Kuş ekmeği
LC
K
OT
Kn
Kal
__
__
Brom
LC
K
OT
Kn
Kal
__
__
Brom
LC
L
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Brom
LC
L
K
OT
Kn
Kal
__
__
Brom
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Domuz ayrığı
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Kanş
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
Kanş
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
Elym
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Fetük
LC
T
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Fetük
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Fetük
LC
T
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Fetük
NT
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Fetük
LC
T
Yol
Orman
Orman
Yol kenarı,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2450m
Çamlıhemşin,
Amlakıt
Y.-Parçovit,
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1500m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2200-2700m
Çamlıhemşin,
Orman
açıklıkları,
Orman
açıklıkları,
2300-2450m
Amlakıt
Y.,
Arkovit,
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
Y.,
Çengnevit, 2700m
Çamlıhemşin,
Çamlıhemşin, Hisarcık
2780m
Yol
kenarları,
Yol
kenarları,
Orman
açıklıkları,
Yukarıkavrun
Dannenb.
Festuca drymeja Mertens et
__
Çamlıhemşin, Çat-Elevit, 1200-1800m
Festuca artvinensis Markgr.-
Dannenb
__
açıklıkları,
Derebaşı, 2850m
Heldr. subsp. uluana Markgr.-
Alp
2000m
Dannenb. subsp. anatolica
Festuca cyllenica Boiss. et
Kn
açıklıkları,
2600m
Elymus panormitanus (Parl.)
OT
kenarları,
1600m
subsp. japonicus
K
L
altları,
Trimen
Bromus
Orman
açıklıkları ve
Y.,
Orman
açıklıkları,
Kö.,
Lamlı,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Da., 3000m
Çamlıhemşin, Meydan Kö., 950m
Orman
açıklıkları,
Orman
açıklıkları,
Orman
T
açıklıkları,
Koch
Festuca pontica E. Alexeev
Çamlıhemşin,
ex Markgr.-Dannenb.
Çengnevit, 2860m
Çamlıhemşin,
Festuca pratensis Hudson
Festuca
woronowii
subsp.
turcica
Yukarıkavrun
Y.,
Orman
açıklıkları,
Elevit,
Cevizlikdere,
Orman
açıklıkları,
2100m
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Fetük
EN
T
K
OT
Kn
SAlp
__
__
Fetük
LC
T
K
OT
Kn
Alp
Endemik
Öksin ele.
Fetük
NT
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
Fetük
LC
T
Hackel
Markgr.-
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2500m
Çayır,
Dannenb.
Festuca
woronowii
Hackel
Çamlıhemşin,
Yukarıkavrun
Y.,
Orman
Çengnevit, 2900m
açıklıkları,
Glyceria arundinacea Kunth
Çamlıhemşin, Ayder, Kaler, 1600m
Or. açıklığı,
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
Gliserya
LC
L
Helictotrichon
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
__
LC
L
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
L
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
__
İnci otu
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Öksin ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
SAlp
__
Avr.-Sib. ele.
Kurt kılı
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
Kal
__
Avr.-Sib. ele.
__
LC
T
K
OT
Kn
Alp
__
__
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
__
LC
T
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
LC
T
subsp. woronowii
argaeum
(Boiss.) Parsa
Da., 2900-3000m
Helictotrichon
(Schrader)
planiculme
Besser
ex
Schultes et schultes fil.
Çamlıhemşin,
Hisarcık
Helictotrichon versicolor (Vill.)
Çamlıhemşin,
Schultes et Schultes fil.
Derebaşı, 2850m
Hyalopoa
pontica
(Bal.)
Tzvelev
Koeleria cristata (L.) Pers.
Melica ciliata L. subsp. ciliata
Milium schmidtianum C.Koch
Nardus stricta L.
Phleum alpinum L.
Phleum pratense L.
Kö.,
Yukarıkavrun
Da., 2970 m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö.,
Puşut,
Çamlıhemşin, Çat-Hisarcık Kö., 1200-
Orman
açıklıkları,
1600 m
Çamlıhemşin,
Taşlı
yamaçlar,
3000 m
Yukarıkavrun
Y.,
Çengnevit, 2550-2700m
Çamlıhemşin, Hisarcık Kö., Ortasırt Y.,
Çayır,
Orman
açıklıkları,
2200 m
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 3100m
Çayır,
Çamlıhemşin, Hisarcık-Sıraköy, 1500-
Orman
açıklıkları,
1800 m
Çamlıhemşin,
F.Hermann
Atmeydan Gölü, 2400-2850 m
Poa annua L.
Y.,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., Verçenik
Poa alpina L. subsp. fallax
Poa angustifolia L.
1800-
2000m
Çamlıhemşin,
Ortayayla
Yukarıkavrun
Çoovit, 2750m
Çamlıhemşin, Amlakıt Y., 2100m
Kö.,
Orman
açıklıkları,
Y.,
Orman
salkım otu
Orman
salkım otu
Orman
salkım otu
Poa bulbosa L.
Çamlıhemşin,Yukarıkavrun Y., Çoovit,
Çamlıhemşin, Ortayayla Kö., 2450m
Poa nemoralis L.
Çamlıhemşin, Ayder, Kaler, 1700m
Poa trivialis L.
Çamlıhemşin,
K
OT
Kn
Alp
__
__
K
OT
Kn
SAlp
__
Öksin ele.
K
OT
Kn
Kal
__
__
Çayır,
K
OT
Kn
Alp
__
__
Çayır,
K
OT
Kn
SAlp
__
__
açıklıkları,
2850m
Poa longifolia Trin.
Poa pratensis L.
Orman
Yukarıkavrun
Çengnevit, 3100m
Çamlıhemşin, Çiçekliyayla, 2250m
Orman
açıklıkları
Orman
açıklıkları,
Y.,
Orman
salkım otu
Orman
salkım otu
Orman
salkım otu
Orman
salkım otu
Orman
salkım otu
LC
T
LC
T
LC
T
LC
T
LC
T
Download

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Görev Tanımları