PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, ODRŽAVANJE I PROJEKTOVANJE SIGNALIZACIONE OPREME
Srbija - Subotica, Beogradski Put 58, Tel.: +381 (0) 24 553 681, +381 (0) 24 553 682, Fax: +381 (0) 24 553 682
e-mail: [email protected], [email protected], web.: www.selma.rs, www.foton.rs
2.6 FAMALASER III 507 DVRM-G
by
FamaLaser III
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ELEKTRO INSTALACIONOG MATERIJALA I OSTALE ELEKTRIČNE OPREME
Srbija - Subotica, Beogradski Put 58, Tel.: +381 (0) 24 553 681, Fax: +381 (0) 24 553 682
e-mail: [email protected], [email protected], web.: www.rampa.rs
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, ODRŽAVANJE I PROJEKTOVANJE SIGNALIZACIONE OPREME
Srbija - Subotica, Beogradski Put 58, Tel.: +381 (0) 24 553 681, +381 (0) 24 553 682, Fax: +381 (0) 24 553 682
e-mail: [email protected], [email protected], web.: www.selma.rs, www.foton.rs
FamaLaser III
FamaLaser III 507 DVRM-G
Detaljan opis:
- velika udaljenost – max.1800m – ciljano, tačno, brzo merenje
- pogon tokom 24 sata, ugrađena infra jedinica
- brzo montiranje (na stalku i u automobilu) kompaktan uređaj
- daljinsko očitavanje registracijske tablice, max. 200 m
- merenje u mestu i u pokretu (GPS)
- merenje iz patrolnih kola i sa stalka
- ručno, poluautomatsko i automatsko merenje i dokumentiranje
- optički i elektronski nišan
- digitalno video snimanje na 32 Gbyte SD karticu, max. 80 sati
- datumiranje merenih podataka
- reprodukcija na licu mesta jednostavno rukovanje, koriščenje, arhiviranje na
PC Uređaj je snabdeven laserom (LIDAR) koji radi u infracrvenom talasnom
opsegu. Omogućava brzo, tačno, daljinsko merenje brzine u selektovanom
opsegu i merenje rastojanja.
Uređaj se može postaviti na tronogare samostalno, u automobil na držač kao i
pričvršćivanjem na komandnu tablu pored volana. Uređaj je opremljen
sopstvenim akumulatorom, ali se može priklučiti i na konektor upaljača za
cigarete. Merenja se mogu vršti u ručnom poluautomatskom i automatskom
režimu. U automatskom režimu rada, video snimanje počinje/završava u slučaju
kada automobil dostigne ili prekorači unapred podešenu vrednost brzine.
Video snimak se može pregledati na licu mesta.
Zadnjih 20000000 mernih podataka se automatski memorišu.
U slučaju merenja u pokretu, merenje brzine patrolnih kola obezbeđuje GPS
(Global Positioning System) sistem.
Zahvaljujući tome uređaj se može koristiti iz bilo kog automobila !
U slučaju merenja u mestu, korišćenjem GPS modula, sačuvaju se i podaci o
tačnom mestu merenja. Uređaj je sposoban da osim video snimanja prekoračenja
brzine snima i druge događaje. Na primer: nepropisno preticanje, parkiranje u
zabranjenom, prelazak preko crvenog, saobraćajno veštačenje itd.
Mogućnost brzog puštanja u pogon. Nakon uključenja odmah spreman za rad.
Ne zahteva nikakvo pozicioniranje.
Tehničke karakteristike:
Opseg brzine:
Tačnost merenja:
Laser:
Opseg merenja:
Kamera:
Vidljivost reg.tablice:
Kompresija video signala:
Video snimak:
Radni temperaturni opseg:
Dimenzije:
Napon napajanja:
Potrošnja energije:
0 km/h - 400 km/h
±2 km/h, ±3 km/h u pokretu
ProLaser III, I. Laserska klasa
3-1800 m
Sony, 36x optički zoom, tip za dan i noc
danju 200 m, noću 120 m
MPEG-4, max. 32 Gbyte SD kartica
10 slika/sec, u boji, max.704 x 560 pixel
-30C - +60C
20 cm (W) x 18 cm (H) x 22cm (D)
10.0-16.5 V DC
1A
Uz uređaj za merenje brzine i udaljenosti
dobijate i propratni korisnički program,
pomoću kojeg možete da vršite pregled i
štampanje zabeleženih snimaka, pogledate
položaj merenja na mapi i dijagram brzine
merenog vozila.
Pomoću GPS kordinata, koji se upisuju
prilikom merenja sa priključenom GPS
antenom, možete u korisničkom programu
pogledati na mapi gde je vršeno merenje.
Ukoliko je vršeno merenje iz pokreta,
položaj na mapi se menja.
Korisnički program Vam pruža mogućnost
da na dijagramu vidite brzinu merenog
vozila i njegovu promenu.
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ELEKTRO INSTALACIONOG MATERIJALA I OSTALE ELEKTRIČNE OPREME
Srbija - Subotica, Beogradski Put 58, Tel.: +381 (0) 24 553 681, Fax: +381 (0) 24 553 682
e-mail: [email protected], [email protected], web.: www.rampa.rs
Download

FamaLaser III DVRM-G