Verein zur Förderung der islamischen Kultur in Österreich – Tewhid Moschee
1 slika
u boji
veličine
4,5x 3,5
prijavni list
HADŽDŽ 1436h – 2015g.
od 06./07.09.2015 do 26./27.09.2015
Ime i prezime
_______________________________________________________________________
Ime oca
_______________________________________________________________________
Datum i mjesto rođenja
______________________________________________________________________
Krvna grupa
_______________________________________________________________________
Adresa stanovanja
_______________________________________________________________________
Državljanstvo
_______________________________________________________________________
Broj pasoša
_______________________________________________________________________
Validnost pasoša (od–do)
_______________________________________________________________________
Datum isteka vize
_______________________________________________________________________
Ime mahrema (za ženu)
_______________________________________________________________________
Srodstvo mahrema
_______________________________________________________________________
Da li ste već obavili hadž? _______________________________________________________________________
Kontakt telefon
_______________________________________________________________________
Potpis i datum
_______________________________________________________________________
POTREBNO:
POPUNITI FORMULAR ; 1 SLIKA U BOJI ; POTVRDA O VAKCINACIJI ; KOPIJA PASOŠA SA VAŽEĆOM
VIZOM ; ZA MAHREMA RODNI I VJENČANI LIST ; UPLATA 3800 EURA
BROJ MJESTA JE OGRANIČEN – PRIJAVE I UPLATE ODMAH NA ADRESU:
Murlingeng. 61, A-1120 Wien
UPLATE MOŽETE VRŠTI DIREKTNO U BIROU MESDŽIDA TEWHID ILI PREKO BANKE:
Verein zur Förderung der islamischen Kultur in Österreich, Bank BAWAG, Blz. 14000, Kontonummer.04710660137
BIC: BAWAATWW IBAN: AT331400004710660137
Murlingengasse 61, A-1120 Wien, www.ummet.at E.Mail: [email protected] Tel: 0043 676 879 61 4511
Download

Verein zur Förderung der islamischen Kultur in