Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu e.V.
Adalbertstr. 94, D-10999 Berlin, Tel. (030) 695664-0, Fax (030) 695664-44, www.ikb-berlin.de, E-mail: [email protected]
RAMAZANSKA VAKTIJA - IMSAKIJA Podne
Ikindija
Akšam
IFTAR
Jacija
(TERAVIJA)
Blagdani, faze mjeseca i
drugi
astronomski podaci
Izlaz
sunca
Po takvimu
U sedmici
Po kalendaru
DAN
Zora
SEHUR
Ramazan 1434. h.g. – juli/august 2013.
h m
h m
h m
h m
h m
h m
..
RAMAZANSKE UPUTE
Definicija posta:
Islamski post je stroga vjerska
dužnost svakog punoljetnog,
fizički
i
umno
zdravog
muslimana i muslimanke, da se
uzdrži od jela, pića, intimnog
odnosa, pušenja i sličnih radnji
koje kvare post, u ime Allaha,
dž.š., i to od zore do zalaska
sunca.
Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:
„O vjernici, propisan vam je
post kao što je bio propisan i
onima prije vas, da biste bili
Allahu pokorni“. (El-Bekare, 184.)
Muhammed, a.s., kaže:
„Sve ima svoja vrata, a vrata
ibadeta su post. Zato onaj koji
posti i kad spava čini ibadet“.
09 Ut 01 Ramazan 1434., prvi dan posta
02:45 04:51 13:13 17:36 21:32 23:27
10 Sr 02
02:47 04:52 13:14 17:36 21:31 23:26
11 Če 03
02:49 04:53 13:14 17:35 21:30 23:25
12 Pe 04 Džuma
02:50 04:54 13:14 17:35 21:29 23:23
13 Su 05
02:52 04:55 13:14 17:35 21:29 23:22
14 Ne 06
02:53 04:56 13:14 17:35 21:28 23:21
15 Po 07
02:55 04:58 13:14 17:34 21:27 23:19
16 Ut 08
02:57 04:59 13:14 17:34 21:25 23:18
17 Sr 09
02:59 05:00 13:14 17:34 21:24 23:16
18 Če 10
03:01 05:01 13:14 17:33 21:23 23:15
19 Pe 11 Džuma
21 Ne 13
03:03 05:03 13:14 17:33 21:22 23:13 Nijjet za post:
03:04 05:04 13:14 17:33 21:21 23:11 „Nevejtu en esūme gaden lillāhi
03:06 05:05 13:14 17:32 21:20 23:09 te‘ālā min šehri ramadāne“.
22 Po 14
03:08 05:07
23 Ut 15
03:10 05:08
24 Sr 16 Noć Bedra
03:12 05:10
25 Če 17
03:14 05:11
26 Pe 18 Džuma
03:16 05:13
20 Su 12
27 Su 19
28 Ne 20 Ulazak u i'tikaf (iza ikindije-namaza)
29 Po 21
30 Ut 22
31 Sr 23
01 Če 24
02 Pe 25 Džuma
03 Su 26 Lejletu-l-kadr
04 Ne 27
05 Po 28
06 Ut 29
07 Sr 30
08 Če 01 Ramazanski bajram, 1. dan
09 Pe 02 Ramazanski bajram, 2. dan
10 Su 03 Ramazanski bajram, 3. dan
(Odlučih u ime Allaha da sutra
13:15 17:32 21:18 23:08 postim ramazanski post)
13:15 17:31 21:17 23:06 Iftarska dova:
13:15 17:31 21:15 23:04 „Allāhumme leke sumtu ve ‘alā
13:15 17:30 21:14 23:02 rizkike eftartu“.
(Allahu moj, postio sam u ime Tebe
13:15 17:30 21:13 23:00 i iftarim se Tvojom hranom)
03:18 05:14 13:15 17:29 21:11 22:58 Zekat – definicija:
03:20 05:16 13:15 17:29 21:10 22:56 Zekat (čišćenje imetka) je
03:22 05:17 13:15 17:28 21:08 22:54 propisan Kur’anom i Sunnetom,
kao stroga vjerska dužnost,
03:25 05:19 13:15 17:27 21:06 22:52 farz-‘ajn, svakom imućnom
03:27 05:20 13:15 17:27 21:05 22:50 muslimanu i muslimanki koji
posjeduju šerijatom odreĎenu
03:29 05:22 13:14 17:26 21:03 22:48
količinu imovine ili novčanih
03:31 05:24 13:14 17:25 21:01 22:46 sredstava – nisāb.
03:33 05:25 13:14 17:24 21:00 22:44 Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:
„Moja milost sve obuhvata.
03:35 05:27 13:14 17:24 20:58 22:42
Zapisao sam da će Moja milost
03:37 05:28 13:14 17:23 20:56 22:39 posebno stići one koji su
03:39 05:30 13:14 17:22 20:54 22:37 bogobojazni, koji daju zekat i
koji u dokaze Naše vjeruju“.
03:41 05:32 13:14 17:21 20:52 22:35
(El-E‘arāf: 156.)
Muhammed,
a.s.,
kaže:
03:44 05:33 13:14 17:20 20:51 22:33
„Podijelite jednu četrdesetinu
03:46 05:35 13:14 17:20 20:49 22:30 od vašeg imetka“, tj. 2,5%!
03:48 05:37 13:14 17:19 20:47 22:28 Sadekatu-l-fitr:
Bajram-namaz je u četvrtak, 08. augusta 2013., u 06.30
Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu želi Vam
BAJRAM ŠERIF MUBAREK!!!
Dobrodošli u IKB Berlin – V A K U F
Commerzbank Berlin
Kontonummer: 238000400
BLZ: 100 400 00
Muhammed, a.s., kaže:
„Ramazanski post lebdi (nije
primljen) između Zemlje i Neba
sve dok vjernik ne dadne
sadekatu-l-fitr“.
S ad ek atu - l- fi tr
se d aj e z a sv ak og
čl an a po rodi c e !!!
.
Download

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu e - IKB