Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu e.V.
Adalbertstr. 94, D-10999 Berlin, Tel. (030) 695664-0, Fax (030) 695664-44, www.ikb-berlin.de, E-mail: [email protected]
RAMAZANSKA VAKTIJA - IMSAKIJA -
Ramazan 1435. h.g. – juni/juli 2014.
Izlaz
sunca
Podne
Ikindija
Akšam
IFTAR
Jacija
(TERAVIJA)
Blagdani, faze mjeseca i
drugi
astronomski podaci
RAMAZANSKE UPUTE
Zora
SEHUR
Po takvimu
U sedmici
Po kalendaru
DAN
..
h m
h m
h m
h m
h m
h m
Definicija posta:
Islamski post je stroga vjerska
dužnost svakog punoljetnog,
fizički
i
umno
zdravog
muslimana i muslimanke, da se
uzdrži od jela, pića, intimnog
odnosa, pušenja i sličnih radnji
koje kvare post, u ime Allaha,
dž.š., i to od zore do zalaska
sunca.
Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:
„O vjernici, propisan vam je
post kao što je bio propisan i
onima prije vas, da biste bili
Allahu pokorni“. (El-Bekare, 184.)
Muhammed, a.s., kaže:
„Sve ima svoja vrata, a vrata
ibadeta su post. Zato onaj koji
posti i kad spava čini ibadet“.
28 Su 01 Ramazan 1435., prvi dan posta
02:33 04:42
13:12 17:36 21:37 23:35
29 Ne 02
02:34 04:43
13:12 17:36 21:37 23:34
30 Po 03
02:35 04:43
13:12 17:36 21:37 23:34
01 Ut 04
02:36 04:44
13:12 17:36 21:36 23:34
02 Sr 05
02:37 04:45
13:12 17:36 21:36 23:33
03 Če 06
02:38 04:45
13:12 17:36 21:35 23:32
04 Pe 07 Džuma
02:39 04:46
13:12 17:36 21:35 23:32
05 Su 08
02:40 04:47
13:13 17:36 21:34 23:31
06 Ne 09
02:41 04:48
13:13 17:36 21:34 23:30
07 Po 10
02:43 04:49
13:13 17:36 21:33 23:29
08 Ut 11
02:44 04:50
09 Sr 12
02:45 04:51
10 Če 13
02:47 04:52
13:13 17:36 21:33 23:28 Nijjet za post:
13:13 17:36 21:32 23:27 „Nevejtu en esūme gaden lillāhi
13:14 17:36 21:31 23:26 te‘ālā min šehri ramadāne“.
11 Pe 14 Džuma
02:49 04:53
12 Su 15
02:50 04:54
13 Ne 16 Noć Bedra
02:52 04:55
14 Po 17
02:53 04:56
15 Ut 18
02:55 04:58
02:57 04:59
16 Sr 19
17 Če 20
Ulazak u i'tikaf (iza ikindije-namaza)
02:59 05:00
18 Pe 21 Džuma
03:01 05:01
19 Su 22
03:03 05:03
20 Ne 23
03:04 05:04
21 Po 24
03:06 05:05
22 Ut 25
03:08 05:07
23 Sr 26 Lejletu-l-kadr
03:10 05:08
24 Če 27
03:12 05:10
25 Pe 28 Džuma
03:14 05:11
26 Su 29
03:16 05:13
27 Ne 30
03:18 05:14
28 Po 01 Ramazanski bajram, 1. dan
03:20 05:16
29 Ut 02 Ramazanski bajram, 2. dan
03:22 05:17
30 Sr 03 Ramazanski bajram, 3. dan
03:25 05:19
(Odlučih u ime Allaha da sutra
13:14 17:35 21:30 23:25 postim ramazanski post)
13:14 17:35 21:29 23:23 Iftarska dova:
13:14 17:35 21:29 23:22 „Allāhumme leke sumtu ve ‘alā
13:14 17:35 21:28 23:21 rizkike eftartu“.
(Allahu moj, postio sam u ime Tebe
13:14 17:34 21:27 23:19 i iftarim se Tvojom hranom)
13:14 17:34 21:25 23:18 Zekat – definicija:
13:14 17:34 21:24 23:16 Zekat (čišćenje imetka) je
13:14 17:33 21:23 23:15 propisan Kur’anom i Sunnetom,
kao stroga vjerska dužnost,
13:14 17:33 21:22 23:13 farz-‘ajn, svakom imućnom
13:14 17:33 21:21 23:11 muslimanu i muslimanki koji
posjeduju šerijatom odreĎenu
13:14 17:32 21:20 23:09
količinu imovine ili novčanih
13:15 17:32 21:18 23:08 sredstava – nisāb.
13:15 17:31 21:17 23:06 Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:
„Moja milost sve obuhvata.
13:15 17:31 21:15 23:04
Zapisao sam da će Moja milost
13:15 17:30 21:14 23:02 posebno stići one koji su
13:15 17:30 21:13 23:00 bogobojazni, koji daju zekat i
koji u dokaze Naše vjeruju“.
13:15 17:29 21:11 22:58
(El-E‘arāf: 156.)
Muhammed,
a.s.,
kaže:
13:15 17:29 21:10 22:56
„Podijelite jednu četrdesetinu
13:15 17:28 21:08 22:54 od vašeg imetka“, tj. 2,5%!
13:15 17:27 21:06 22:52 Sadekatu-l-fitr:
Bajram-namaz je u ponedjeljak, 28. jula 2014., u 06.00
Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu želi Vam
BAJRAM ŠERIF MUBAREK!!! PREKRENI LIST!
Dobrodošli u IKB Berlin – V A K U F
Commerzbank Berlin IBAN: DE74 1004 0000 0238 0004 00 BIC: COBADEFFXXX
Muhammed, a.s., kaže:
„Ramazanski post lebdi (nije
primljen) između Zemlje i Neba
sve dok vjernik ne dadne
sadekatu-l-fitr“.
S ad ek atu - l- fi tr
se d aj e z a sv ak og
čl an a po rodi c e !!!
.
RAMAZAN 2014.
_____________________________________________________________________________________________
Adalbertstr. 94; D-10999 Berlin; Tel.: (030) 695664-0; Fax: (030) 695664-44;
Internet: www.ikb-berlin.de, [email protected]
RAMAZANSKI I BAJRAMSKI
PROGRAM IKB-a 1435./2014.








Teravih-namaz….............................. sat i po nakon nastupanja iftara
Mukabele...................................…… ponedjeljak-četvrtak iza ikindije-namaza;
petkom iza džume-namaza;
subotom i nedjeljom iza podne-namaza
Vjerska pouka nedjeljom……...…..... zajednički čas svih polaznika (12.30-13.30)
Vjerska pouka subotom.................... mukabela iza podne-namaza
Vjerski program – mubarek noći…... program u povodu Noći odluke (lejletu-l-kadr)
u srijedu navečer 23. jula, odn. 26. dana
ramazana poslije teravih-namaza
Hatma džematlija IKB-a za 60 min... 12.30 h u mesdžidu IKB-a
Iftari u IKB-u…………………...…..... po Vašoj narudžbi u IKB-u se pripremaju iftari za
Vas i Vaše goste
Ramazanski bajram
● ponedjeljak, 28. juli, sabah-namaz u 04.30 h
● ponedjeljak, 28. juli, bajram-namaz u 06.00 h
● petak, 01. august, džuma-namaz u 14.00 h
● petak, 01. august, bajramsko druženje omladine IKB-a u 19.00 h
● subota, 02. august, bajramsko druženje Foruma intelektualaca IKB-a u 17.00 h
● subota, 02. august, bajramsko druženje Foruma žena IKB-a u 17.00 h
● subota, 02. august, bajramska baklava uz kahvu sa rukovodstvom IKB-a u 19.00 h
● nedjelja, 03. august, bajramska akademija nakon podne-namaza
● nedjelja, 03. august, bajramska zakuska za džemat IKB-a nakon akademije
Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu e.V.
želi svim muslimanima
RAMAZAN I BAJRAM ŠERIF MUBAREK!
Berlin, ramazan 1435./2014.
Predsjedništvo IKB-a
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Konto IKB-a:
Radno vrijeme IKB-a tokom ramazana:
Gerichtstand:
Commerzbank Berlin
Ponedjeljak-četvrtak : 13.oo do iza teravih-namaza
Amtsgericht Charlottenburg
IBAN: DE74 1004 0000 0238 0004 00
Petak-nedjelja
: 11.oo do iza teravih-namaza
Nz 10 141
BIC: COBADEFFXXX
Download

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu e - IKB