Serpil KAHRAMAN AKDOĞU
Yaşar Universitesi Selçuk Yaşar Kampüsü, Bornova/Izmir.
email: [email protected] Tel:+90(232) 4115216.
Doğum Tarihi: 11.05.1977
Eğitim
 2005-2009 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Doktora Programı.
 2003-2005 İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi Yüksek Lisans.
 1999-2000 San Diego State University Ca/ABD, PreMBA Diploma.
 1994-1999 İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü.
Tezler
 Yüksek Lisans Tezi: “1929-1939 İktisadi Devletçilik ve Sanayileşme Politikaları“
Danışman: Prof.Dr.Tevfik Güran- İstanbul Unv.İktisat Tarihi ABD Başkanı.
 Doktora Tezi:“Finansal Krizler ve Krizlerin Öngörülebilirliği“
Danışmanlar: Prof.Dr.Kaya Ardıç –İstanbul Unv. İktisat Bölümü, Prof.Dr.Taner BerksoyOkan Unv. İİBF Dekanı.
Araştırma Alanları
 Para Teorisi ve Politikası, Finansal Krizler, Uluslararası İktisat.
Akademik Unvanlar ve İş Deneyimi
 2010-
Yaşar Üniversitesi, İİBF Ekonomi Bölümü, Yrd.Doç.Dr.
 2007-2010 Yaşar Üniversitesi, İİBF Ekonomi Bölümü, Öğretim Görevlisi.
 2007-2009 Ekonomist, Haber Masası- Yeni Asır Tv.
 2002 -2004 Koçbank A.ş., Müşteri Yetkilisi, Genel Müd., İstanbul.
 2000- 2001 Ereks İhracat İthalat ve Tic. A.ş., İhracat Bölümü, İstanbul.
 2000
Genel Sigorta A.ş., Finansal Danışman, Genel Müd., İstanbul.
İdari Görevler
 2013 -…
İzmir Üniversiteler Platformu, Engelli Birimi Yaşar Üniversitesi Temsilcisi.
 2012 - …..
Yaşar Üniversitesi Engelli Koordinasyon ve Destek Birimi Üyesi.
 2009-2011 Yaşar Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyesi.
 2007- 2012 Yaşar Üniversitesi, İİBF Ekonomi Bölümü Lisans Program Sorumlusu.
Seminer ve Eğitimler
 Doç. Dr. Peter Martinsson (Gotebourg University), Deneysel İktisat (2005).
 Koçbank /Koç Yatırım A.ş., Yatırım ve Bankacılık Ürünleri, Kredi Kartı Operasyon, internet
bankacılığı, bankacılık sistemleri (banksoft, gwb, tfs vb.)
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 Kahraman Akdoğu, S. (2014). “1929 Krizi Sonrasında Türkiye Ekonomisinde İktisat Politikası
Arayışları: İktisadi Devletçilik”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Mayıs, yayın).
 Kahraman Akdoğu, S. (2012). “Türkiye’de Mali Serbestleşme Süreci ve Krizlerin Kısa Bir
Özeti”, AKÜ İİBF Dergisi, Aralık 2012, Sayı.2, Cilt XIV, s.189-209.
Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 S.Kahraman Akdoğu and A.Ö. Birkan, (2013). “Interaction Between Stock Prices and
Exchange Rate in Emerging Market Economies” (in review).
 Kahraman Akdoğu, S. and M. Umutlu (2014). “The Link Between Financial System and
Economics: Functions of the Financial System, Financial Crises and Policy Implications” (in
review).
 Kahraman, S.; Çolpan Nart E. and G. Huyugüzel Kışla (2009). “The Determinants of Currency
Crises: A Panel Data Analysis”, EUROJournal, MEFE Middle Eastern Finance and
Economics, December 2009, Issue.5, pp.107-116.
 Kahraman, S.(2009). “AB Akdeniz Bölgesel Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu”, Joy –Journal
of Yasar University, No:12, Vol:3, Izmir, s.1721-1742.
 Kahraman, S. and E. Colpan Nart (2008). “Yarışmacı Piyasalar” – Joy-Journal of Yasar
Üniversitesi, No:10, Vol.3 Izmir, 2008, s.1301-1312.
Uluslar arası Kitap Bölümü
 Kahraman Akdoğu, S.(2012), Encyclopaedia DCSR Heidelberg: Springer Verlag (in review).
Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 Kahraman Akdoğu, S. (2012). “Cds and Sovereign Debt in Perihperial EU”, Crisis Aftermath:
Economic Policy Changes in the EU and its Member States, Szeged University, Hungary, 89.March.2012, Edt. Beata Farkas and Julia Mezö, pp.141-149. (invited speaker).
 Colpan Nart E. and S. Kahraman (2008). “The Monetary Approach To The Exchange Rate
Determination”, ICBME International Conference on Business Management, and
Economics, Izmir/Turkey, pp.23-34.
Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 Kahraman Akdogu, S. and O. Büktel (2011). “Causality Between Stock Exchange Returns
and Currency Performance in Emerging Markets”,CBETM International Conference on
Business Economics and Tourism Management Dubai/UAE.
Diğer Konferans, Kongre ve Seminerler
 EngelsIzmir- Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Kongresi (30.Ekim03.Kasım.2013), İzmir.
 YÖK- 6.Engelsiz Üniversite Çalıştayı (04-05.Nisan.2013), Süleyman Demirel Üniversitesi,
Isparta.
Ekonomik Çözüm Gazetesi Köşe Yazıları
Kahraman Akdoğu, S.(28.07-03.08.2012). “Sanayi Üretim Endeksi ve Büyüme”.
Kahraman Akdoğu, S.(14-20.07.2012). “İran Petrolleri Karşılık Altın mı?” S.919.
Kahraman Akdoğu, S.(07-13.07.2012). “Haziran Ayı Enflasyon Sürprizi ve Beklentiler”, S.919.
Kahraman Akdoğu, S.(30.06-06.07.2012). “İspanya Endişeleri Haklı Çıkardı”, S.918.
Kahraman Akdoğu, S.(23-29.06.2012).“Yunanistan Seçimlerine İlişkin Olası Senaryolar-II”,
S.917.
Kahraman Akdoğu, S.(16-22.06.2012). “Yunanistan Seçimlerine İlişkin Olası Senaryolar-I”,
S.916.
Kahraman Akdoğu, S.(07-15.06.2012). “AB Perspektifinden Kriz”, S.915.
Kahraman Akdoğu, S.(02-08.06.2012). “Yatırımcı İçin Yeni Referans: CDS”, S.914.
Kahraman Akdoğu, S.(12-18.05.2012). “Standard and Poors”, S.911.
Öğretim Hareketliliği
 University of Szeged/ Macaristan – Finansal Krizler, Para Krizleri (03.2012).
 University of Tuscia/Italya – Politik İktisat (04.2008).
 University of Szeged/ Macaristan – Politik İktisat (03.2010).
Verilen Dersler (2007-2013)

Introduction to Economics (1-2) (YL.-L.), Microeconomics (YL), Macroeconomics (YL),
Mathematical Economics (1-2) (L.), Money, Banking and Financial Markets (YL-L.),
Monetary Theory and Policy (YL-L), International Political Economy (L), International
Economics (YL-L), Labor Economics (L), Linear Programming (L), Income Distribution (L),
History of Economic Thought (YL), International Financial Institutions (YL), Crisis
Management (YL), Monetary Theory (YL).
Download

Detaylı Özgeçmiş - Ekonomi Bölümü