BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI OFİS
ERASMUS NEDİR? NE DEĞİLDİR?
ERASMUS Nedir?
• Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye
yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.
• Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli
öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.
• Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu
güçlendirmektir.
• Daha fazla bilgi için: http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmusprogram%C4%B1
Erasmus Programı Ne Değildir?
1- Erasmus programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
2- Erasmus programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.
3- Erasmus programı bir "diploma" programı değildir
ERASMUS Size Ne Sağlar?
Farklı
kültürleri
tanıma
Uluslararası
arkadaşlar
edinme
Bağımsızlık,
güven ve
motivasyon
kazanımı
Dil
becerisini
geliştirme
İş hayatına
kolay giriş
Farklı bir
akademik
sistem
deneyimi
Uluslararası
bakış açısı
kazanma
Başvuru Koşulları
•
Ön lisans, lisans, yüksek lisans yada doktora programlarımızda okuyan öğrencilerimiz Erasmus
programından yararlanabilmektedirler.
•
Üniversitemiz öğrencileri, Erasmus programı kapsamında 2. sınftan itibaren, Avrupa Birliği'ne üye
ülkelerdeki seçkin üniversitelerle imzaladığımız değişim anlaşmaları kapsamındaki ve
kontenjanlarımız dahilinde, eğitimlerinin 1 yarıyıl ya da 1 yılını yurtdışında geçirebilmektedirler.
•
Programa başvurmak için tek şart, Ön Lisans ve Lisans öğrencilerimizin ağırlıklı not ortalamasının en
az 2,20 , Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin de en az 2.50 olmasıdır. Değerlendirme %50
Erasmus İngilizce Sınavı Notu, %50 Transkript notu dikkate alınarak yapılmaktadır. Dil sınavından en
az 70 almak zorunludur.
•
Üstelik programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerimize gidilen ülkedeki yaşam giderlerine
göre aylık 300 Euro dan 500 Euro ya kadar karşılıksız hibe verilmektedir.
ERASMUS+ 2014-2015 Akademik Yılı
Ulusal Hibe Miktarları
•
Öğrenciler vizelerini aldıktan sonra pasaportlarının vize işlenmiş sayfasının fotokopisini ofise
getirmek zorundadır. Hibelerinin %70’lik kısmı öğrenciler gitmeden Vakıf Banktan açacakları EURO
hesaplarına yatırılmaktadır. Nihai ödeme, öğrencilerimizin eğitim dönemlerini tamamladıktan
sonra dönerken alacak oldukları teyit mektubu,transkript ve pasaport giriş ve çıkış tarihlerine göre
yapılır.
Gerekli Bilgiler
•
•
•
•
Erasmus dil sınavına girebilmeniz için genel not ortalamanızı gösteren, öğrenci işlerinden temin
edebileceğiniz transkriptiniz ile Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığına gelip, dilekçe
doldurmanız gerekmektedir. Dilekçe ile başvurmayan öğrencilerin başvurusu kabul
edilmeyecektir.
Erasmus dil sınavı grammer ve vocabulary bilginizi ölçecek şekilde, advanced seviyesinde
olacaktır. Erasmus dil sınavı Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından hazırlanmakta ve geçmiş
yıllara ait sınav örnekleri bulunmamaktadır.
Dil sınavı sonrasında, ikili gruplar halinde konuşma sınavı yapılacaktır, dil sınavına giremeyen
adaylar için ayrı bir sınav düzenlenmeyecektir.
Sınav sonucu %80 yazılı sınav ve %20 konuşma sınavı baz alınarak hesaplanacak ve en az %
70’ni başarmak gerekmektedir.
Gerekli Bilgiler
-
Okulumuzda pek çok bölüm için Avrupa’da bulunan okullar ile anlaşmalarımız bulunmaktadır.
Her bölüm için anlaşma yapılacak diye bir kural da yoktur.
-
Uluslararası Ofis her gün pek çok bölüm için okullar ile iletişime geçmekte ve her iki tarafın
anlaşma sağlanması uzun süren bir prosedürü ortaya çıkarmaktadır.
-
Okulumuzda derslerin büyük çoğunluğunun Türkçe olması Erasmus anlaşması yapmakta büyük
bir engel oluşturmaktadır.
-
Uluslararası Ofis, Erasmus hakkı kazanan öğrencilerin belgelerini hazırlamakla yükümlü değildir,
başvuru belgelerinin hazırlanması, vize alınması, imza alınması gibi işlemleri, öğrenciler
yapmakla hükümlüdür.
-
Erasmus programından yararlanmış öğrenciler tekrardan erasmus programına dahil edilebilir
fakat 10 puanlık bir kesinti de yapılacaktır.
-
Daha önce Erasmus’a gitmiş olan öğrencilerin iletişim bilgilerini vermemiz mümkün değildir.
Bölümler
Bilgisayar Mühendisliği
Anlaşmalı Ülkeler
AVUSTURYA
DANİMARKA
SLOVENYA
İNGİLTERE
İSPANYA
PORTEKİZ
HOLLANDA
BELÇİKA
İTALYA
YUNANİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
ESTONYA
LİTVANİYA
ROMANYA
BULGARİSTAN
MACARİSTAN
HIRVATİSTAN
FRANSA
İSVEÇ
FINLANDİYA
POLANYA
ALMANYA
İşletme
Uluslararası İlişkiler
Grafik Tasarım
Mimarlık
Tasarım
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Turizm İşletmeciliği
Sahne ve Gösteri Sanatı
Gastronomi
Hukuk
Uluslararası Taşımacılık ve
Lojistik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mütercim ve Tercümanlık
Rusça
Yönetim Bilişim Sistemleri
Mütercim ve Tercümanlık
Hakla İlişkiler ve Reklamcılık
İktisat
İletişim ve Tasarım
İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği /
Endüstriyel Tasarım
Psikoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarımı
Sinema ve TV
Bankacılık ve Finans
Matematik
İç Mimarlık
Sosyoloji
Uluslararası Ticaret
Başvuru Belgeleri
•
Erasmus programı ile yurtdışında eğitim görmesi kesinleşen öğrencilerin gitmeden önce aşağıda ki
evrakları tamamlamaları gerekmektedir;
•
•
•
•
•
•
•
Başvuru formu
Erasmus Programından Yararlanmak için Başvuru formu
Öğrenim Protokolü
Öğrenim Sözleşmesi
Akademik Tanınma Belgesi
Genel Sağlık Sigortası belgesi
Alınan vizeyi gösteren pasaport görüntüsü
Başvuru Belgeleri
***Akademik Tanınma Belgesi
• Akademik Tanınma Belgesi öğrenci ile Bölüm Koordinatörü tarafından hazırlanıp
Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu’ndan geçirilmesi gerekmektedir. Bu belge ile
öğrencinin yurtdışında aldığı dersler ile üniversitemizde ki eşdeğer dersler
onaylanmaktadır. Erasmus dönemine ait en önemli evraklardan biri öğrenim
anlaşmasıdır. Bu belge aracılığı ile yurtdışında almış olduğunuz dersler ve
üniversitenize geldiğinizde muaf olacağınız kredi miktarı garanti altına
alınmaktadır. Bu anlaşmaya ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda
hem misafir olduğunuz kurumdan hem de kendi üniversitenizde ki bölüm
başkanınızdan onay almanız gerekmektedir.
• Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir.
Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi
olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin
yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır.
Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan önce kaldıkları
yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı
kadar derslerden muaf olurlar.
Başvuru Belgeleri
-Uluslararası Ofis gidecek öğrencilerin ders seçimi yapamaz.
-Öğrenciler kontenjan dahilinde gidecekleri okulun akademik takvimini incelemeli ve ders
programını dikkatli ve ayrıntılı olarak incelemelidir. Bazı okullar ders programlarını sömestır
olarak belirtmediğinden, yanlış ders seçimi yapılabilir. Bu sebeple öğrenciler ders seçimlerini
Erasmus koordinatör hocalarıyla birlikte yapmalı ve karşı okuldan onay alınması için en kısa
sürede Uluslararası ofis ile paylaşmalıdır.
-Yanlış ders seçimi sonrasında alttan dersinizin kalması Uluslararası ofis’in sorumluluğunda
değildir.
Erasmus Bölüm
Koordinatörleri
İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi
İşletme İng. Yrd.Doç.Dr. Ayşen Akyüz
İşletme Tür. Prof.Dr. Turgut Özkan
İktisat İng. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ercilasun
İktisat Tür. Yrd.Doç.Dr. İlyas Sözen
Bankacılık ve Finans Prof. Dr. Sudi Apak
Turizm İşletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Perihan Paksoy
U. İlişkiler Yrd.Doç.Dr. Armağan Gözkaman
Yönetim Bilişim Sistemleri Yrd.Doç.Dr. Haluk Kul
U.Ticaret Yrd.Doç.Dr. Hakan Bal
U. Lojistik Yrd.Doç.Dr. Hakan Emanet
Girişimcilik Yrd.Doç.Dr. Pelin Şahin Yarbağ
Erasmus Bölüm
Koordinatörleri
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Makine Müh.. Prof.Dr. Hüseyin Cömert
Endüstri Müh. Doç.Dr. Kazım Sarı
Bilgisayar Müh. Yrd.Doç.Dr. Ediz Şaykol
Yazılım Müh. Yrd.Doç.Dr. Zeynep Altan
Elektronik – Haberleşme Müh. Prof. Dr. Abdullah Burak Polat
Kimya Müh. Doç.Dr. Şeyma Özkara Aydınoğlu
İnşaat Müh. Yrd.Doç.Dr. Ayşe Elif Özsoy Özbay
Enerji Sistemleri Müh. Yrd.Doç.Dr. Kenan Şentürk
İşletme Müh. Prof.Dr. Semra Birgün
Mimarlık Doç.Dr. Ayşe Nilay Evcil
İç Mimarlık Yrd.Doç.Dr. Bilge Gönül
Erasmus Bölüm
Koordinatörleri
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bilgisayar Yrd.Doç.Dr. Jeta Alo
Türk Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç.Dr. Ali Şeylan
Mütercim Tercümanlık İng. Doç.Dr. Mine Güven
Mütercim Tercümanlık Rus. Prof.Dr. Altan Aykut
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç.Dr. Uzay Kılıç
Tarih Öğretim Görevlisi Ahmet Büyükaksoy
Psikoloji Yrd.Doç.Dr. Saime Vicdan Yücel
Sosyoloji Yrd.Doç.Dr. Burak Kesgin
Erasmus Bölüm
Koordinatörleri
İletişim Fakültesi
TV Haberciliği ve Programcılığı Yrd.Doç.Dr. Zeynep Özarslan
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yrd.Doç.Dr. Tanses Yasemin Gülsoy
Görsel İletişim Yrd.Doç.Dr. Bengisu Bayrak
Yeni Medya Yrd.Doç.Dr. Gökhan Uğur
Erasmus Bölüm
Koordinatörleri
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Yrd.Doç.Dr. Hasan Dinçer
Gastronomi Doç.Dr. Hamparsun Hampikyon
Endüstri Ürünleri Yrd.Doç.Dr. Veli Şafak Uysal
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
Bilgisayar Mühendisliği
University of Applied Sciences Wiener Neustadt AVUSTURYA
Lillebaelt Academy of Professional Higher Education DANİMARKA
Instituto Poitecnico de Coimbra PROTEKİZ
Moray College İNGİLTERE
Business Academy South West DANİMARKA
Erasmus Hogeschool Brussel BELÇİKA
Universita Telematica Internazionale Uninettuno İTALYA
Czech University of Life Sciences Prague ÇEK CUMHURİYETİ
University of Hradec Kralove ÇEK CUMHURİYETİ
Vilnius University LİTVANYA
College for Information Technologies Zagreb HIRVATİSTAN
Stockholm University İSVEÇ
Radom Academy of Economics POLONYA
Bialystok University of Technology POLONYA
Hochschule Ruhr West ALMANYA
University of Applied Sciences Schmalkalden ALMANYA
Hamburg University of Applied Sciences (HAW) ALMANYA
Freie Universitat Berlin ALMANYA
Baden -Wuerttemberg Cooperative State University ALMANYA
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
İnşaat Mühendisliği
Instituto Poitecnico de Tomar Portekiz
Instituto Poitecnico de Coimbra Portekiz
Universita Telematica Internazionale Uninettuno İtalya
Bialystok University of Technology Polonya
Kimya mühendisliği
Instituto Poitecnico de Tomar Portekiz
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Instituto Poitecnico de Coimbra Portekiz
Bialystok University of Technology Polonya
Makine mühendisliği
Instituto Poitecnico de Coimbra Portekiz
Endüstri Mühendisliği
Bialystok University of Technology Polonya
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt Almanya
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
Mimarlık
University of Central Lancashire İngiltere
University of Catania İtalya
University of Sassari İtalya
Estonian University of Life Sciences Estonya
TTK University of Applied Sciences Estonya
Technical University of Cluj Napoca Romanya
Bialystok University of Technology Polonya
University College of Northern Denmark Danimarka
İç Mimarlık
Bialystok University of Technology Polonya
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
Sinema TV
BKF University of Applied Sciences, Budapest Macaristan
Hamburg University of Applied Sciences (HAW) Almanya
University "KORE" of Enna İtalya
Grafik tasarım
University College of Northern Denmark Danimarka
Instituto Superior de Educacao e Ciencias (ISEC) Portekiz
Vilnius College of Design Litvanya
Tasarım
Business Academy South West Danimarka
Academy of Fine Arts of L-aquila İtalya
Halkla İlişkiler Reklamcılık
Universidad de Murcia İspanya
Instituto Poitecnico de Tomar Portekiz
Universita Telematica Internazionale Uninettuno İtalya
Görsel İletişim
Vilnius University Litvanya
Tekstil ve Moda Tasarımı
Vilnius College of Design Litvanya
Hamburg University of Applied Sciences (HAW) Almanya
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
Psikoloji
University of Social Sciences & Humanities Polonya
Freie Universitat Berlin Almanya
SRH University of Applied Sciences Almanya
Alice Salomon Hochschule Berlin Almanya
Sosyoloji
University of Lodz Polonya
Matematik
Kazimierz wielki University Polonya
Tarih
European Humanities University Litvanya
İngiliz Dili & Edebiyatı, Mütercim - Tercümanlık (ing)
International ART CAMPUS Prague Çek Cumhuriyeti
Vilnius University Polonya
Universitatea de Vest din Timisoara Romanya
The Catholic Institute of Higher Studies (ICES) Fransa
Panstwowa Wyzsa Szkola Zawodowa W Koninie Polonya
Mütercim - Tercümanlık RUS
Euroacademy Estonya
New Bulgarian University Bulgaristan
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
Hukuk
Tallinn University of Applied Sciences Estonya
Radom Academy of Economics Polonya
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jane Pawia II Polonya
University of Social Sciences & Humanities Polonya
Carl von Ossieetzky Universitat Oldenburg Almanya
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
U. İlişkiler
Roskilde University Danimarka
University of Ljubljana Slovenya
Universita Degli Studi Di Cagliari İtalya
University of Macedonia Dept.of International & European Studies Yunanistan
Cevro Institut Çek Cumhuriyeti
Metropolitan University Prague Çek Cumhuriyeti
European Humanities University Litvanya
The Catholic Institute of Higher Studies (ICES) Fransa
Radom Academy of Economics Polonya
Stanislaw Staszıc College of Public Administration Polonya
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
Bankacılık ve Finans
The "Baltazar Adam Krcelic" College of Business & Management Hırvatistan
University of Szczecin Polonya
Turizm İşletmeciliği
Stenden University Hollanda
Tio University of Applied Sciences Hollanda
Szolnoki Foiskola Macaristan
BKF University of Applied Sciences, Budapest Macaristan
Vern' University of Applied Sciences Hırvatistan
Satakunnan Ammattikorkeakoulu Finlandiya
Bialystok University of Technology Polonya
Karlshochschule International University Almanya
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
İktisat
Universidad de Malaga İspanya
Universita Degli Studi Di Foggia İtalya
Universita Europa İtalya
Universita Degli Studi Della Tuscia İtalya
Estonian University of Life Sciences Estonya
Vilnius University Litvanya
The "Baltazar Adam Krcelic" College of Business & Management Hırvatistan
Radom Academy of Economics Polonya
Stanislaw Staszıc College of Public Administration Polonya
University of Szczecin Polonya
University of Lodz Polonya
Johannes Guttenberg-Universitat Mainz Almanya
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
İşletme
University of Applied Sciences Wiener Neustadt Avusturya
FHWien University of Applied Sciences of WKW Avusturya
University College of Northern Denmark Danimarka
Lillebaelt Academy of Professional Higher Education Danimarka
VIA University College, Teko Design + Business Danimarka
Business Academy South West Danimarka
IBS Mednarodna Poslovna Sola Ljubljana Slovenya
University of Maribor Slovenya
Moray College İngiltere
The Manchester Metropolitan University İngiltere
Comillas Pontificial University İspanya
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
İşletme
Universidad de Malaga İspanya
Instituto Poitecnico de Coimbra Portekiz
Rotterdam University of Applied Sciences Hollanda
Saxion University of Applied Sciences Hollanda
Tio University of Applied Sciences Hollanda
Karel de Grote University College Belçika
Universita Della Valle D'aosta İtalya
Universita Degli Studi Di Foggia İtalya
Universita Europa İtalya
Universita Del Salento İtalya
Universita Degli Studi Della Tuscia İtalya
Universita Telematica Internazionale Uninettuno İtalya
Czech University of Life Sciences Prague Çek Cumhuriyeti
Banking Institute College of Banking Çek Cumhuriyeti
University of Hradec Kralove Çek Cumhuriyeti
Vilnius University Litvanya
Mykolas Romeris University Litvanya
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
İşletme
Szolnoki Foiskola Macaristan
BKF University of Applied Sciences, Budapest Macaristan
College for Information Technologies Zagreb Hırvatistan
Vern' University of Applied Sciences Hırvatistan
Zagreb School of Economics & Management Hırvatistan
ICN Business School Fransa
Satakunnan Ammattikorkeakoulu Finlandiya
Radom Academy of Economics
University of Szczecin Polonya
Bialystok University of Technology Polonya
School of Humanities & Journalism Polonya
Hochschule Ruhr West Almanya
Kühne Logistics University – KLU Almanya
European University of Applied Sciences Rhein - Erft (EUFH) Almanya
Hochschule Emden / Leer Almanya
FOM Hochschule füer Oekonomie & Management Almanya
Ludwigshafen University of Applied Sciences Almanya
Carl von Ossieetzky Universitat Oldenburg Almanya
Bremen University Almanya
SRH Hochschule für Wirtschaft und Medien Calw Almanya
Erasmus Anlaşmalı Bölümler ve Okullar
Endüstriyel Tasarım
ESAD Portekiz
Gastronomi
Universita Degli Studi Di Parma İtalya
Başvuru Belgeleri
*** GENEL SAĞLIK SİGORTASI
Erasmus+ Programı'na katılan tüm öğrencilerin gidecekleri ülkedeki sağlık kurumlarında
alacakları tedavileri karşılayacak sağlık sigortasına sahip olmaları gerekmektedir. İstenen
sağlık sigortası seyahat sağlık sigortası değildir! Sağlık sigortaları Türkiye’de bulunan sigorta
firmalarına yaptırılabilir.
1) SGK anlaşmalı ülkeler ve sağlık sigortası: Türkiye'nin bazı ülkelerle Sosyal Güvenlik
Anlaşması bulunmaktadır. SGK anlaşmalarının içerikleri her ülke için farklı olabilmektedir.
Sağlık sigortasını da kapsayan anlaşmalı ülkelerde, öğrenciler eğitim için bulundukları sürede
de SGK haklarında bir kesinti olmaksızın gittikleri ülkede sağlık sigortasından
yararlanabilmektedirler. Öğrencinin bu hakkından yararlanabilmesi için SGK’dan her ülke için
farklı bir kodu olan bir belge alması gerekmektedir. Sağlık sigortasından yararlanmak için
izlemeniz gereken prosedürü lütfen bağlı bulunduğunuz SGK şubesinden öğreniniz.
SGK Anlaşması Olan Ülkeler
Listesi
(Bu listedeki ülkelerle yapılmış SGK anlaşmalarının sağlık sigortasını kapsayıp
kapsamadığını SGK'ya başvurarak öğrenebilirsiniz).
Geri döndüğünüzde aşağıda ki belgeleri Erasmus Ofisine teslim ediniz;
Erasmus dönemleri sona eren öğrenciler Türkiye’ye dönerken yanlarında Orijinal
Transkriptlerini ve devam sertifikalarını getirmek zorundadır.
Eğitim süreleri sona eren öğrenciler aşağıda ki evrakları tamamlamak
zorundalardır;
•
•
•
•
Öğrenim Nihai Rapor Formu
Devam sertifikası
Pasaport fotokopisi (giriş – çıkış tarihleri)
Transkript
Gerekli Bilgiler
•
•
•
•
•
Erasmus Programı çerçevesinde yurt dışında en az 3 ay en fazla 12 ay kalınabilir. 3 aydan daha kısa süren
hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez. Beykent Üniversitesi Erasmus giden
öğrenci başvuruları 1 dönem olarak hazırlanır.
Alttan dersin olması, Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmaya engel değildir. Minimum akademik
ortalamayı 2,20 elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.
Gideceğiniz kuruma herhangi bir eğitim ücreti ödemeniz gerekmemektedir. Erasmus+ öğrencileri Türkiye'de
öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, eğitim ücretlerini öğrenciler, kayıtlı oldukları kendi
kurumlarına yatırırlar ancak ders seçimi yapılmaz.
Erasmus hibesi dışında kalacak yer, seyahat ve vize masrafları için ek bir ödenek verilmez. Erasmus hibesi
ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Birimimiz tarafından bunun dışında herhangi bir
ödenek verilmemektedir.
Erasmus öğrenim dönemim için kalacak yeri ayarlamak için, misafir olunacak üniversite uluslararası
öğrenciler için konaklama sağlamak zorunda değildir, ancak birçoğu, öğrencilerin zamanında başvurmaları
durumunda yurt odası ayırır ve kampüs dışında konaklama konusunda bilgi verir. Karşı kurumun Uluslararası
Ofis Birimi size nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler
verecektir. Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendi
barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.
Gerekli Bilgiler
•
•
•
•
Vize İşlemleri; Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu
arayınız. Vize prosedürleri ve istenen belgeler değişime gidilen ülkeye göre değişmektedir. İlgili
ülkenin Büyükelçilik/ Konsolosluk web sitesini kontrol ediniz. İstenilen bütün evrakları
tamamlamış olmaya çok dikkat ediniz. Erasmus Ofisi tarafından Erasmus öğrencisi olduğunuz
ve bu kapsamda size aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazıyı
büyükelçiliğe iletmeniz vize alınmanız konusunda size kolaylık sağlayabilecektir.
Erasmus öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt
dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç
ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir
kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt
ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu
çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.
Yeşil Pasaport sahibi olanların vizeye başvurması konusunda gideceğiniz ülkenin
konsolosluğundan bilgi alınız
Başvurular, Erasmus ofisine yapılır.
Download

Erasmus Programı Ne Değildir?