Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu e.V.
Adalbertstr. 94, D-10999 Berlin, Tel. (030) 695664-0, Fax (030) 695664-44, www.ikc-berlin.de, E-mail: [email protected]
RAMAZANSKA VAKTIJA - IMSAKIJA Ramazan 1432. h.g. – august 2011.
Jacija
(TERAVIJA)
h m
h m
Definicija posta:
05:22
13:14 17:26 21:03 22:48
02 Ut 02
03:31 05:24
13:14 17:25 21:01 22:46
03 Sr 03
03:33 05:25
13:14 17:24 21:00 22:44
04 Če 04
03:35 05:27
13:14 17:24 20:58 22:42
05 Pe 05 Džuma
03:37 05:28
13:14 17:23 20:56 22:39
06 Su 06
03:39 05:30
13:14 17:22 20:54 22:37
07 Ne 07
03:41 05:32
13:14 17:21 20:52 22:35
08 Po 08
03:44 05:33
13:14 17:20 20:51 22:33
09 Ut 09
03:46 05:35
13:14 17:20 20:49 22:30
10 Sr 10
03:48 05:37
13:14 17:19 20:47 22:28
11 Če 11
03:50 05:38
12 Pe 12 Džuma
03:52 05:40
13 Su 13
03:54 05:42
13:14 17:18 20:45 22:26 Nijjet za post:
13:13 17:17 20:43 22:23 „Nevejtu en esūme gaden lillāhi
13:13 17:16 20:41 22:21 te‘ālā min šehri ramadāne“.
14 Ne 14
03:56 05:43
15 Po 15
03:58 05:45
16 Ut 16 Noć Bedra
04:00 05:47
17 Sr 17
04:03 05:48
18 Če 18
04:05 05:50
19 Pe 19 Džuma
04:07 05:52
20 Su 20 Ulazak u i‘tikāf (iza ikindije)
04:09 05:53
21 Ne 21
04:11 05:55
22 Po 22
04:13 05:57
23 Ut 23
04:15 05:59
24 Sr 24
04:17 06:00
25 Če 25
04:19 06:02
26 Pe 26 Džuma, Lejletu-l-kadr
04:21 06:04
27 Su 27
04:23 06:05
28 Ne 28
04:25 06:07
29 Po 29
04:27 06:09
30 Ut 01 Ramazanski bajram, 1. dan
04:29 06:10
31 Sr 02 Ramazanski bajram, 2. dan
04:31 06:12
01 Če 03 Ramazanski bajram, 3. dan
04:33 06:14
Ikindija
01 Po 01 Ramazan 1432., 1. dan posta 03:29
Blagdani, faze mjeseca i
drugi
astrološki podaci
Podne
h m h m
Po takvimu
h m
U sedmici
h m
Po kalendaru
Izlaz
sunca
Akšam
IFTAR
RAMAZANSKE UPUTE
Zora
SEHUR
DAN
..
(Odlučih u ime Allaha da sutra
13:13 17:15 20:39 22:19 postim ramazanski post)
13:13 17:14 20:37 22:16 Iftarska dova:
13:13 17:13 20:35 22:14 „Allāhumme leke sumtu ve ‘alā
13:13 17:12 20:33 22:12 rizkike eftartu“.
(Allahu moj, postio sam u ime Tebe
13:12 17:10 20:31 22:09 i iftarim se Tvojom hranom)
13:12 17:09 20:29 22:07 Zekat – definicija:
13:12 17:08 20:27 22:04 Zekat (čišćenje imetka) je
13:12 17:07 20:24 22:02 propisan Kur’anom i Sunnetom,
kao stroga vjerska dužnost,
13:12 17:06 20:22 21:59 farz-‘ajn, svakom imućnom
13:11 17:05 20:20 21:57 muslimanu i muslimanki koji
posjeduju šerijatom odreĎenu
13:11 17:03 20:18 21:54
količinu imovine ili novčanih
13:11 17:02 20:16 21:52 sredstava – nisāb.
13:11 17:01 20:13 21:49 Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:
„Moja milost sve obuhvata.
13:10 17:00 20:11 21:47
Zapisao sam da će Moja milost
13:10 16:58 20:09 21:45 posebno stići one koji su
13:10 16:57 20:07 21:42 bogobojazni, koji daju zekat i
koji u dokaze Naše vjeruju“.
13:09 16:56 20:05 21:40
(El-E‘arāf: 156.)
Muhammed,
a.s.,
kaže:
13:09 16:54 20:02 21:37
„Podijelite jednu četrdesetinu
13:09 16:53 20:00 21:35 od vašeg imetka“, tj. 2,5%!
Bajram-namaz je u utorak, 30. augusta 2011., u 07 sati
Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu želi Vam
BAJRAM ŠERIF MUBAREK ! ! !
Dobrodošli u IKB Berlin – V A K U F
Commerzbank Berlin
Kontonummer: 238000400
Islamski post je stroga vjerska
dužnost svakog punoljetnog,
fizički
i
umno
zdravog
muslimana i muslimanke, da se
uzdrži od jela, pića, intimnog
odnosa, pušenja i sličnih radnji
koje kvare post, u ime Allaha,
dž.š., i to od zore do zalaska
sunca.
Allah, dž.š., u Kur’anu kaže:
„O vjernici, propisan vam je
post kao što je bio propisan i
onima prije vas, da biste bili
Allahu pokorni“. (El-Bekare, 184.)
Muhammed, a.s., kaže:
„Sve ima svoja vrata, a vrata
ibadeta su post. Zato onaj koji
posti i kad spava čini ibadet“.
BLZ: 100 400 00
Sadekatu-l-fitr:
Muhammed, a.s., kaže:
„Ramazanski post lebdi (nije
primljen) između Zemlje i Neba
sve dok vjernik ne dadne
sadekatu-l-fitr“.
S ad ek atu - l- fi tr
se d aj e z a sv ak og
čl an a po rodi c e !!!
.
Download

Ramazanska vaktija