ERZURUM-ERZINCAN-BAYBURT
TURİZM POTANSİYELİ
TURİZM
ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT sahip olduğu doğal ve kültürel
kaynak değerleri açısından deniz – kum – güneş turizmi dışındaki
hemen her türlü turizm aktivitesi için uygun alanlar sunmaktadır.
TERMAL TURİZM
EKOTURİZM
TURİZM POTANSİYELİ
TARİH-KÜLTÜR
TURİZMİ
KIŞ TURİZMİ
TURİZM
TURİZM
Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 55’i 1500 – 3000 m yükselti kuşağında
yer almaktadır.
TURİZM
TÜRKİYE’DEKİ KIŞ TURİZM BÖLGELERİ
TURİZM
FAAL KAYAK/KIŞ TURİZM MERKEZLERİ
ERZİNCAN-ERGAN
KAYAK MERKEZİ
ERZİNCAN-ERGAN
YÜKSEKLİK:
1250 m - 3250 m
SEZON:150 days
KAR KALINLIĞI: 2-3 m
KAYILABİLİR ALAN(ha):
5250 Ha
KAYAK TÜRÜ: Nordic
Alpine Skiing, Snowboard
TESİS ALTYAPISI:
Mevcut:1
Planlanan:5
YATAK KAPASİTESİ:
Planlanan: 12000
İstanbul
Erzincan
Ankara
İzmir
ULAŞIM : Havaalanı Uzaklık (Erzincan-15 km) Kent merkezi Uzaklık (Erzincan-20 km)
BAYBURT-KOP
KAYAK MERKEZİ
BAYBURT-KOP
ALTITUDE:
2200 m - 2950 m
SEASON:
150 days
SNOW DEPTH: 2-3 m
SKIING TYPE:
Nordic Alpine Skiing,
Snowboard
MECHANİCAL
FACILITIES:
Existing: 1
BED CAPACITY
Existing: 110
İstanbul
Bayburt
Ankara
İzmir
PALANDOKEN
KAYAK MERKEZİ
ERZURUM PALANDOKEN
Erzurum
RAKIM :2150-3100m
SEZON UZUNLUĞU:150 gün
KAR KALINLIĞI.2-3 m
KAYAK ALANI (ha) .2390 Ha
KAYAK TÜRÜ:Kuzey ve Alp
Disiplini Snowboard
PİST SAYISI:27 Adet
MEKANİK TESİS
Mevcut:16 Adet
8500 Kişi/Saat
Planlanan:11 Adet
KAYAKÇI KAPASİTESİ
30000 – 35000 Kişi/Gün
YATAK KAPASİTESİ
Mevcut : 2600 Yatak
Planlanan: 8850 Yatak
ULAŞIM DURUMU: Havaalanı Uzaklık(15 km) Kent merkezi Uzaklık (5 km)
KONAKLI
KAYAK MERKEZİ
ERZURUM-KONAKLI
İstanbul
Erzurum
Ankara
İzmir
RAKIM: 2000 m - 3250 m
SEZON UZUNLUĞU:150 gün
KAR KALINLIĞI:2-3 m
KAYAK ALANI (ha)
460 Ha
62 Ha (Suni Karlama)
KAYAK TÜRÜ:Slalom, Büyük Slalom,
Super G
PİST SAYISI:11 Adet
MEKANİK TESİS HATTI
Mevcut: 6 Adet
8.000 (Kişi/Saat)
YATAK KAPASİTESİ
Planlanan: 4500
Ulaşım Durumu: Havaalanı Uzaklık (24 km) Kent merkezi Uzaklık (17 km)
KIŞ SPORLARI TESİSLERİ
KIŞ SPORLARI TESİSLERİ
ATLAMA KULESİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Türkiye’nin TEK Kayakla Atlama
Merkezi’dir.
2 adet Müsabaka Kulesi (K125, K95),
3 adet Antrenman Kulesi (K60, K40,
K25),
2 adet Hakem Kulesi,
25 adet Sporcu Evi,
1 adet Sosyal Tesis (100 Yataklı Kamp
Eğitim Merkezi),
Sporcuların ve halkın hizmetine açık
Fitness Salonu,
K125 Kulesinde halka açık kafeterya,
Suni Kar Yapma Göleti (7.500 m3 su
hacmine sahip),
Suni Kar Yapma Sistemleri,
Funiküler Sistemleri,
Yaz Atlayışları için sulama sistemleri
bulunmaktadır.
Tesisimiz yaz ve kış atlayışları için her
türlü altyapıya sahiptir.
BUZ HOKEYİ SALONU
2000 Seyirci Kapasiteli
Buz Hokeyi Salonu
500 Seyirci Kapasiteli
Buz Hokeyi Antrenman
Salonu
BUZ PATENİ SALONU
3000 Seyirci Kapasiteli
Buz Pateni Salonu
500 Seyirci Kapasiteli
Antrenman Salonu
CURLING SALONU
1000 Seyirci Kapasiteli
SÜRAT PATENİ SALONU
KANDILLI KAYAK MERKEZİ
CROSS COUNTRY VE BIATHLON
Şehir merkezine 37 km. uzaklıkta bulunan 160 hektar alana kurulan olan
kuzey disiplini kayak merkezi çok amaçlı olarak planlanmış olup, 12 ay
gençlere ve spor yapmak isteyenlere bir kamp merkezi olarak
düzenlenmiştir.
TERMAL TURİZM
50-60 C sıcaklık arasında potansiyel 150 adet
termal sıcak su alanı mevcuttur.
TARİH-KÜLTÜR-İNAÇ
TURİZMİ
TARİH-KÜLTÜR-İNAÇ
TURİZMİ
Bölgede değişik tarihi ve kültürel değerlerin varlığı kültür ve inanç turizmi
açısından zengin bir potansiyel oluşturmaktadır. Bölge genelinde bulunan cami,
medrese, kilise, han ve bedesten gibi tarihi ve dini yapılar ile sivil mimarlık
öğeleri (Erzurum, Bayburt ve Kemaliye evleri gibi), kültür ve inanç turizmi
açısından önemlidir.
EKOTURİZM
EKOTURİZM
Bölgenin tahrip edilmemiş, özgün ve çeşitlilik gösteren doğal kaynak varlığı, dünyada son
dönemde gelişme gösteren macera, keşif ve doğa sporlarına yönelik pek çok turizm
aktivitesine imkân sağlamaktadır. Bölgede son yıllarda rafting, kano gibi akarsu sporları,
yamaç paraşütü, dağ/doğa yürüyüşleri, mağara turizmi, yayla turizmi, kuş ve bitki inceleme
gibi alternatif turizm faaliyetleri öne çıkmaktadır.
KAMP VE KONGRE
TURİZMİ
Bölge yüksek rakımının ve özellikle yazın ikliminin uygun özelliklerinden
yararlanarak sporcu kampları ve kongreler için uygun noktalar sunmaktadır.
Bölge’de yer alan kış turizm merkezleri turizm sezonu dışında kongre turizmine
yönelik büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu potansiyele bölgede yer alan
üniversiteler de katkı sağlamaktadır.
Download

erzurum-erzincan-bayburt turizm potansiyeli