MODÜL BİLGİ SAYFASI
: METAL TEKNOLOJİSİ
: ELEKTRİK ARK KAYNAĞI İLE YATAYDA ALIN VE
KÖŞE BİRLEŞTİRME
KODU
:
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak kaynak atölyesinde işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer bu modül ile gerekli ortam ve donanım sağlandığın
da sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak kaynak işlerini
gerçekleştirebilecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Elektrik ark kaynak makinesini kaynak yapmaya hazır hâle getirip uygun
akım ayarı yapabilecektir.
2. Elektrik ark kaynak yöntemi ile yatayda alın ve köşe birleştirme kaynağı
yapabilecektir.
ALAN
MODÜL
İÇERİK:
A. ELEKTRİK ARK KAYNAK MAKİNESİNİ HAZIRLAMA
1. Makineyi kaynağa hazırlamak
2. Uygun akım ayarı yapmak
B. KAYNAK UYGULAMALARI
1. Puntalama yapmak
2. Yatayda alın ve köşe kaynağı yapmak
3. Yatay konumda bindirme kaynağı yapmak
4. Kalınlıkları farklı parçaların kaynağını yapmak
5. Yatayda iç köşe kaynağı yapmak
6. Yatayda dış köşe kaynağı yapmak
7. Yatayda flanş kaynağı yapmak
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. ELEKTRİK ARK KAYNAK MAKİNESİNİ HAZIRLAMA
1. Makineyi kaynağı hazırlar.
2. Uygun akım ayarı yapar.
B. KAYNAK UYGULAMALARI
1. Puntalama işlemini yapar.
2. Yatayda alın ve köşe kaynağı yapar.
3. Yatay konumda bindirme kaynağı yapar.
4. Kalınlıkları farklı parçaların kaynağını yapar.
1
MODÜL BİLGİ SAYFASI
: METAL TEKNOLOJİSİ
: ELEKTRİK ARK KAYNAĞI İLE DÜŞEYDE ALIN VE
KÖŞE BİRLEŞTİRME
KODU
:
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak kaynak atölyesinde işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Kursiyer bu modül ile tekniğine uygun olarak elektrik ark ile
düşeyde alın ve köşe birleştirme kaynağı yapabilir..
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Küt kaynağını uygun özellikleriyle yapabilecektir.
2. Aşağıdan yukarıya V kaynağını yapabilecektir.
3. İç Köşe kaynağı yapabilecektir.
4. Dış Köşe kaynağı yapabilecektir.
ALAN
MODÜL
İÇERİK:
A. KÜT KAYNAĞI
1. Yukarıdan aşağıya dik küt ek kaynağı yapma
a. Pozisyon kaynakları
b. Yukarıdan aşağıya dik küt ek kaynağı
2. Aşağıdan yukarıya dik küt ek kaynağı yapma
a. Aşağıdan yukarıya dik küt ek kaynağı
b. Kaynak esnasında dikkat edilecek hususlar
B. AŞAĞIDAN YUKARIYA -V- KAYNAĞI
1. Aşağıdan yukarıya -V- kaynağı
2. Kaynak esnasında dikkat edilecek hususlar
C. İÇ KÖŞE KAYNAĞI
1. Aşağıdan yukarıya iç köşe kaynağı yapmak
2. Yukarıdan aşağıya iç köşe kaynağı
3. Kaynak esnasında dikkat edilecek hususlar
D. DIŞ KÖŞE KAYNAĞI
1. Yukarıdan aşağıya dış köşe kaynağı
2. Elektrot hareketleri
3. Elektrot çeşitleri ve açıları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
2
A. KÜT KAYNAĞI
1. Yukarıdan aşağıya küt kaynağı yapar
2. Aşağıdan yukarıya küt kaynağı yapar.
B. AŞAĞIDAN YUKARIYA -V- KAYNAĞI
1. Aşağıdan yukarıya –V- kaynağını yapar.
2. Kaynak inceliklerini uygular.
C. İÇ KÖŞE KAYNAĞI
1. Aşağıdan yukarıya iç köşe kaynağı yapar.
2. Yukarıdan aşağıya iç köşe kaynağı yapar.
D. DIŞ KÖŞE KAYNAĞI
1. Yukarıdan aşağıya dış köşe kaynağı yapar.
2. Elektrot hareketlerini ve açılarını inceler.
3
MODÜL BİLGİ SAYFASI
: METAL TEKNOLOJİSİ
: ELEKTRİK ARK KAYNAĞI İLE BORU VE PROFİL
BİRLEŞTİRME
KODU
:
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
:Uygulamalı olarak kaynak atölyesinde işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Elektrik ark kaynağı makinesini kaynağa hazır duruma
getirebilecek, boru ve profil birleştirme kaynağını
yapabilecek.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Boru kaynağı yapabilecektir.
2. Borulara T kaynağı yapabilecektir.
3. Profil boruların kaynağını yapabilecektir.
ALAN
MODÜL
İÇERİK:
A. BORU KAYNAĞINI
1. Boruların tanımı
2. Boru çeşitleri
3. Boru kesmede kullanılan araçlar
4. Küçük çaplı boruların küt ek kaynağı ve kaynağa hazırlama
B. BORULARA “T” KAYNAĞI
1. Ara kesitler
2. Parçaların birbirine alıştırılması
3. Ara kesitleri açılmış boruların puntalanması
4. Boru kaynaklarında sızdırmazlığın önemi
5. “T” kaynağı yapmak
6. Kaynak dikişinin temizlenmesi
7. Boruların düşeyde kaynatılması
C. PROFİL BORULARIN KAYNAĞINI
1. Profil boruların tanımı ve standartları
2. Profil borularının alın kaynağı
3. Profil boruların köşe kaynağı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. BORU KAYNAĞINI
1. Boru ve çeşitlerinin tanımlamasını yapar.
2. Boruları kaynağa hazırlayarak kaynatır.
4
B.
1.
2.
3.
BORULARA “T” KAYNAĞI
Parçaları birbirine alıştırarak ara kesitleri açar.
T kaynağı yapar.
Kaynak dikişlerini temizler.
C. PROFİL BORULARIN KAYNAĞINI
1. Profil boruların alın kaynağını yapar.
2. Profil boruların köşe kaynağını yapar.
5
Download

Modül Bilgi Sayfaları