MODÜL BİLGİ SAYFASI
: METAL TEKNOLOJİSİ
: OKSİ-GAZ İLE YATAYDA ALIN VE KÖŞE
BİRLEŞTİRME KAYNAĞI
KODU
:
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
: Uygulamalı olarak kaynak atölyesinde işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, sorucevap, grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve
bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Oksi-gaz kaynak elemanlarını hazırlayarak oksi-gaz alevini
oluşturabilecek; sağdan sola, soldan sağa telsiz ve telli dikiş
çekebilecek, kenet eki ve köşe kaynakları yapabilecek.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Oksijen ve Asetilen tüplerin Manometre basınç ayarlarını
yapabilecektir.
2. Alev oluşturup ayarlarını yapabilecektir.
3. Telsiz ve telli dikiş çekebilecektir.
4. Yatayda Köşe kaynağı yapabilecektir.
İÇERİK:
A. OKSİJEN VE ASETİLEN TÜPLERİNİN MANOMETRE AYARI
1. Oksi-gaz kaynağı
a. Oksi-gaz kaynağının tanımı ve elemanları
b. Oksijen ve asetilen tüplerini taşırken dikkat edilecek hususlar
c. Oksijen ve asetilen tüplerini açıp kapama
d. Manometre (regülatör) ayarı yapma
2. Oksi-gaz kaynak elemanlarının bakımı
a. Beklerin bakımı
b. Oksijen tüplerinin kontrolü ve bakımı
c. Hortumların bakımı ve toplanması
B. ALEV OLUŞTURMAK VE ALEV AYARI
1. Oksi- gaz kaynağında kullanılan gazlar
a. Yanıcı gazlar
b. Yakıcı gazlar
2. Kaynak alevi
a. Kaynak alevi çeşitleri
b. Üflecin yakılıp söndürülmesi ve kaçak kontrolü yapılması
c. Kaynak sırasında alınacak güvenlik önlemleri
C. DİKİŞ ÇEKMEK
1. Telsiz dikiş
a. Telsiz dikiş çekme yöntemleri
b. Telsiz dikiş çekme
2. Telli dikiş
a. Telli dikiş çekme yöntemleri
b. Oksi-gaz kaynağında kullanılan ilave teller
c. Telli dikiş çekme
ALAN
MODÜL
1
3. Dikiş sonunda üflece verilecek kaçırma hareketi
4. Malzeme kalınlığına ve cinsine göre üfleç seçiminin önemi
D. YATAYDA KÖŞE KAYNAĞI
1. Köşe kaynaklarının uygulandığı yerler
2. Köşe kaynaklarının uygulama pozisyonları
3. Köşe kaynağı çeşitleri
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. OKSİJEN VE ASETİLEN TÜPLERİNİN MANOMETRE AYARI
1. Oksi-Gaz kaynak elemanlarının bakımını yapar.
B. ALEV OLUŞTURMAK VE ALEV AYARI
1. Oksi- Gaz kaynağında kullanılan gazları yapar.
2. Kaynak alevinin kontrolunu yapar.
C. DİKİŞ ÇEKMEK
1. Telsiz dikiş çekme yöntemlerini yapar.
2. Telli dikiş çekme yöntemlerini yapar.
D. YATAYDA KÖŞE KAYNAĞI
1. Köşe kaynaklarının uygulama pozisyonlarını yapar.
2. Köşe kaynağı çeşitlerini uygular.
2
MODÜL BİLGİ SAYFASI
: METAL TEKNOLOJİSİ
: OKSİ-GAZ İLE DÜŞEYDE ALIN VE KÖŞE
BİRLEŞTİRME KAYNAĞI
KODU
:
SÜRE
: 40/8
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
: Uygulamalı olarak kaynak atölyesinde işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap,
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir.
GENEL AMAÇ
: Oksi-gaz kaynağı ile telli ve telsiz birleştirme kaynaklarını
düşey pozisyonlarda yapabilir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Telli dik alın kaynağı yapabilecektir.
2. Yukarıdan aşağıya dış köşe kaynağı yapabilecektir.
ALAN
MODÜL
İÇERİK
:
A. TELLİ DİK ALIN KAYNAĞI
1. Parça kalınlığına göre kaynak yönünü belirleme
2. Yukarıdan aşağıya kaynak
3. Dik alın kaynağında üfleç, tel açıları ve hareketleri
4. Dik kaynak uygulaması sırasında damlayan sıcak maden
damlacıklarına karşı tedbir alma
B. YUKARIDAN AŞAĞIYA DIŞ KÖŞE KAYNAĞI
1. Telsiz dış köşe kaynağı yapmak
a. Parça kalınlığına göre kaynak yönünü belirleme
b. Dik dış köşe kaynağında üflece verilecek açı ve hareketler
2. Telli dış köşe kaynağı yapmak
a. Parça kalınlığına göre kaynak yönünü belirleme
b. Dik dış köşe kaynağında üfleç ve tele verilecek açı ve hareketler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. TELLİ DİK ALIN KAYNAĞI
1. Parça kalınlığına göre kaynak yönünü belirler.
2. Dik alın kaynağında üfleç, tel açıları ve hareketlerini yapar.
3. Uygulaması sırasındaki sıcak maden damlacıklarına karşı tedbir alır.
B. YUKARIDAN AŞAĞIYA DIŞ KÖŞE KAYNAĞI
a. Telsiz dış köşe kaynağı yapar.
b. Telli dış köşe kaynağı yapar.
3
MODÜL BİLGİ SAYFASI
ALAN
: METAL TEKNOLOJİSİ
MODÜL
: OKSİ-GAZ İLE BORU VE PROFİLLERİN KAYNAĞI
KODU
:
SÜRE
: 40/16
ÖN KOŞUL
:
AÇIKLAMA
: Uygulamalı olarak kaynak atölyesinde işlenecektir.
ÖĞRETİM YÖNTEM
VE TEKNİKLERİ : Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
grup çalışması, uygulamalı çalışma, araştırma ve bireysel
öğretim yöntem ve teknikleri uygulanabilir
GENEL AMAÇ
: Oksi gaz kaynağı ile yuvarlak boruların ve profillerin
kaynağını yapabilecektir.
AMAÇLAR
:
Kursiyer
1. Küçük çaplı boruların alın kaynağını yapabilecektir.
2. Küçük çaplı boruların T kaynağını yapabilecektir.
3. Profil küt ek ve köşe kaynağı yapabilecektir.
İÇERİK:
A. KÜÇÜK ÇAPLI BORULARIN ALIN KAYNAĞI
1. Boruların küt ek kaynağı
2. Kaynak dikişini temizleme
B. KÜÇÜK ÇAPLI BORULARIN -T- KAYNAĞI
1. Ara kesit açılmış boruları puntalama
2. (T) kaynak işlemi sırasında üfleç ve tel açısı
3. Sızdırmazlık kontrolü
4. T kaynağı yapmak
C. PROFİL KÜT EK VE KÖŞE KAYNAĞI
1. Profil boruların alın kaynağı
2. Profilleri köşe kaynağı için hazırlama
3. Profilleri köşe oluşturacak şekilde puntalama
4. Üfleç ve tel açısı, hareketini vererek kaynak dikişlerini çekmek
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:
Kursiyer, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.
A. KÜÇÜK ÇAPLI BORULARIN ALIN KAYNAĞI
1. Boruların küt ek kaynağını yapar.
2. Kaynak dikişini temizler.
B. KÜÇÜK ÇAPLI BORULARIN -T- KAYNAĞI
1. Ara kesit açılmış boruları puntar.
2. Sızdırmazlık kontrolünü yapar.
3. T Kaynağı yapar.
C. PROFİL KÜT EK VE KÖŞE KAYNAĞI
1. Profilleri köşe kaynağı için hazırlar.
2. Profilleri köşe oluşturacak şekilde puntalar.
3. Üfleç ve tel açısı hareketini vererek kaynak dikişlerini çeker.
4
Download

Modül Bilgi Sayfaları