ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
YÖNETİM KURULU
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
01.01.2014 – 30.06.2014
1. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER
1.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2014 – 30.06.2014 dönemine ait faaliyet raporudur.
1.b. Şirketin Ticaret Unvanı, Merkez ve Şube Bilgileri
Şirketin ticaret ünvanı : ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. dir.
Ticaret sicil no: 359210
İşletme adı : Şekeryatırım
1997 yılında faaliyetine başlayan Şeker Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu’nun BİST ve VİOP için verdiği tüm
yetki
belgelerine sahiptir.
Genel Müdürlük Merkezi İstanbul’da bulunan Şeker Yatırım’ın, biri Ankara ve diğeri İzmir’de olmak üzere iki
şubesi bulunmaktadır.
Buna ilaveten Şekerbank T.A.Ş. ile tesis edilmiş bulunan acentelik sözleşmesi ile Şekerbank’ın bütün şubeleri
Şeker Yatırım’ın acentesi statüsüne sahiptir. Borsa seans salonu bulunan şube sayısı ise 69’dur.
30 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan Şeker Yatırım, dördü Şekerbank’ın iki kendisinin toplam altı adet
yatırım fonunu yönetmektedir.
Ticaret Ünvanı
: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Ticaret Sicili
: İstanbul
Ticaret Sicil No
: 359210
Web adresi
: www.sekeryatirim.com
E – mail
: [email protected]
Genel Müdürlük
: Büyükdere Cad. No:171 MetroCity A Blok Kat :4-5 34330 Esentepe -Şişli/İstanbul
Telefon
: +90 (212) 334 33 33
Faks
: +90 (212) 334 33 34
Ankara Şubesi
: Atatürk Bulvarı Çakmak Apt.No:171/5-8 Bakanlıklar/ Ankara
Telefon
: +90 (312) 424 00 65
Faks
: +90 (312) 418 12 54
İzmir Şubesi
: Cumhuriyet Bulvarı No:22/2 Konak/ İzmir
Telefon
: +90 (232) 441 00 07
Faks
: +90 (232) 489 06 60
1.c. Şirketin Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu
Tescil edilmiş sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortaklık Yapısı-30.06.2014
Hissedarlar
Hisse Tutarı
1 - Şekerbank T.A.Ş.
29,711,995.00
99.04
288,002.50
0.96
2 – Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.
4- Diğer
Toplam
Hisse Oranı %
2.50
0.00
30,000,000.00
100.00
30.06.2014 tarihinde şirketimiz Ödenmiş Sermayesi 30.000.000,00 TL dir.
19.06.2014 tarihli yapılan hisse devri sonucu Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş nin hisse tutarı 288,002.50 olmuştur.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Organizasyon Şeması
30.06.2014 tarihi itibarıyla toplam 90 adet personel istihdam edilmekte olup toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır.
Dönem içerisinde ayrılan 4 personel ve yeni başlayan 5 personel ile önceki dönem sonu 89 olan personel
sayısı 30.06.2014 itibariyle 90 olarak gerçekleşmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ”Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler” çerçevesinde
şirketimiz personeline düzenli ücretlendirme yapılmıştır.
1.d. Şirketin Yönetim Kurulu, Üst Yönetim Kadrosu ve Personel Bilgileri
Şirketin yönetim kurulu ve üst yönetim bilgileri aşağıdaki gibidir.
Yönetim Kurulu Üyeleri 27.02.2014 tarihli 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında;3 yıllık süre ile seçilmişlerdir.
Adı Soyadı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş Görevi
Dr.Hasan Basri Göktan
Yönetim Kurulu Başkanı
Halit Haydar Yıldız
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ramazan Karademir
Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal Batmaz
Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Göktan
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Ramazan Öznacar
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı
Mehtap Önay
Mali ve İdari İşler Grup Başkanı
A.Necati Simer
Hazine Grup Başkanı
Özlem Sezen (*)
Hisse & Pazarlama & FX Grup Başkanı
Banu Yargılı
Operasyon Grup Başkanı
(*) 23.06.2014 tarihi itibariyle Özlem Sezen Hisse & Pazarlama & FX Grup Başkanı görevinden ayrılmıştır.
3
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:
27.02.2014 tarihinde yapılan olağan Genel Kurulda alınan karar doğrultusunda yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur
hakkı ile birlikte üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin brüt toplamı 1.016.233 TL’ dir.
3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
3.a. Şirketin 2014 Hesap Döneminde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler
Finansal durum bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
3.b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Şirkette, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:V No:68 sayılı tebliğ uyarınca iç kontrol sistemi ve denetimine ilişkin
esaslar uygulanmakta olup, aylık olarak sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine raporlama yapılmaktadır.
3.c. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri
Şirketin sahip olduğu İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki gibidir:
İştirakler – 30.06.2014
İştirak
İştirak Payı
İştirak Tutarı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş
% 6.07
2.731.689,17
Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş
% 0.00002
3,20
Şeker Mortgage Finansman A.Ş
% 0.000005
1,00
3.d. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
2014 hesap dönemi içinde Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
3.e. Hesap dönemi içerisinde yapılan denetimler
Hesap dönemi içerisinde sözleşme yapılan denetim kuruluşları aşağıda gösterilmiştir.
Şirket
Konusu
Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ( KPMG)
Bağımsız Denetim
Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ( KPMG)
BT Denetimi
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young)
Vergi ve Mali Müşavirlik
*Şirket dönem içersisinde herhangibir kamu denetiminden geçmemiştir.
3.f. Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar
Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
3.h. Belirlenen hedefler ve olağan ve olağanüstü Genel Kurullar
27.02.2014 tarihinde A grubu, B grubu pay sahipleri ve genel olmak üzere 2 adet olağan Genel Kurul yapılmıştır.
3.ı Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar
İlgili dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı 2.153,-TL.
Türk Eğitim Vakfı
150
Bodem Eğitim
2.003
4
3.j. İlişkili şirketlerle yapılan işlemler
Şirketin ilişkili kişi ve şirketler ile yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir:
Acente
Komisyon
Giderleri
(TL)
Şekerbank Pers.Sos.Sig.Sandığı Vakfı
Şekerbank Genel Muhasebe Müd
Şeker Finansal Kiralama A.Ş
Sekar Oto Kiralama
Şekerbank Munzam Vakfı SEMVAK
SBN Sigorta A.Ş.
(TL)
26.875
Diğer Giderler
(Teminat
mekt+Kredi Faizi)
+bina+kur faizi
(TL)
(TL)
1.307.822
7.825
89.520
336.728
308.063
1.307.822
Portföy
Yönetim
Ücretleri
(TL)
Şekerbank Genel Muhasebe Müd
Şekerbank Pers.Sos.Sig.Sandığı Vakfı
Şekerbank
TAŞ.Pers.Mun.Sos.Güv.Yard.San.Vakfı
BTA Securities JSC
Samruk Kzyna
Şekerbank T.A.Ş. Yatırım Fonları
Şeker Finansal Kiralama A.Ş
Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş
Şeker Mortgage Finansman A.Ş.
Kira Giderleri
Sigorta
İşlemleri
116.395
Komisyon
Gelirleri
(TL)
41.062
27.855
751.640
94.999
17.753
35.945
85.493
4.500
644.791
Halka Arz
(TL)
364.000
8.554
751.640
5
316.164
364.000
7.825
4. FİNANSAL DURUM
4.a. Sektörel Gelişmeler
2014 Birinci Çeyrekte Makro Görünüm
1YY14 hem küresel hem de yerel tarafta önemli gelişmelerin kaydedildiği bir dönem olmuştur. Küresel taraftaki dalgalı seyir
Fed’in varlık alım miktarında yavaşlamaya başladığı Ocak ayı itibariyle başlamıştır. Fed kaygılarına ek olarak Kırım-Ukrayna
kaynaklı Rusya-ABD gerginliği de piyasaları etkilemişti. Yerel tarafta yerel seçimler sonrası politik belirsizliğin azalması ve
küresel ekonomiye ilişkin de daha yumuşak mesajların gelmesi ile başlayan iyimserlik Haziran ayında AMB Başkanı Draghi’nin
beklenenin ötesinde attığı genişleme adımları ile daha da güçlenmiştir. Her ne kadar Fed son dönemde yayınladığı raporlarda
piyasalardaki “aşırı” iyimserliğe dikkat çekerek varlık programının Ekim ayı itibariyle bitirileceğini tekrarlıyor olsa da; genel
olarak piyasalarda bir iyimserlik havası hakim gibi görünmektedir. Küresel piyasalarda gözlemlenen iyimserlik hali Türkiye’nin
risk primlerini de olumlu yönde etkilemiş ve Para Politikası Kurulunun Mayıs ayı ile beraber faiz indirimlerine başlamasına yol
açmıştır. PPK Mayıs-Haziran döneminde Ocak ayında ani ve hızlı bir şekilde %4.5’den %10’a yükselttiği 1 haftalık repo faizini
%8.75’e çekerken, faiz koridorunu %12 ile %8 bandında bırakmıştır. Faiz indirimlerinin başlamasına ve devamına yönelik güçlü
sinyallere rağmen küresel finansal piyasalardaki iyimserlikle Türk Lirası döviz sepeti karşısında 2.63 ortalama seviyesinden 2.51
seviyelerine güçlenirken, gösterge faiz de %10.8 seviyelerinden %9’un altına gerilemiştir.
1. Çeyrekte kaydedilen %4.3 GSYH büyümesi ile yıla iyi bir başlangıç yapılmıştır…
1Ç14’de net dış talep özellikle ihracat tarafındaki güçlü performans sayesinde manşet büyümeyi 2.7 baz puan desteklemiştir.
Yatay seyreden ithalata karşın, altın ihracatının 1Ç14’deki güçlü etkisi bu performansta inkar edilemez. Bu anlamda, altın
ihracatındaki belirsiz trendi düşündüğümüz de ihracatın manşet büyümeye olan desteğinin devam edeceğini kesin olarak iddia
etmek pek de kolay değildir. Diğer yandan, 1Ç14’deki tüm belirsizliklere ve sıkı para koşullarına rağmen, özel hane halkı
tüketim iştahının – her ne kadar 2013’deki oranlardan daha zayıf olsa da- etkileyici olduğunu söylememiz gerekir. Gelecek
dönemde, kamu harcamalarının GSYH’nın alışılmış destekleyicisi olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Para politikasındaki
gevşeme paralelinde özel hane halkı tüketiminde de bir hızlanma olasıdır. Her ne kadar, Avrupa Merkez Bankasının
beklenilenden cesur adımları PPK’nın para politikasını gevşetme yönünde elini rahatlatacak olsa da zamanından önce ve/veya
güçlü faiz indirimleri de TL üzerindeki baskının artmasına ve bu anlamda da özellikle yatırım iştahında zayıflamaya neden
olabilir. Şu an 2014 yılı GSYH büyüme tahminimizi yukarı yönlü riskleri göz ardı etmeden, piyasa beklentisi olan %2.7’nin
üzerinde, %3 seviyesinde tutuyoruz. 2014 için hükümetin GSYH büyüme tahmini %4 seviyesidir.
2014 Ocak-Mayıs döneminde cari açık %38 gerilemiş ve 19.8 milyar dolar olmuştur…
Yılın ilk beş ayında, cari açık %38 yıllık daralma ile 19.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen senenin aynı
döneminde cari açık 32.3 milyar dolardı. Ayrıntılarda düşüşün ihracatın geçen senenin aynı dönemine göre 6 milyar dolar
artması ve ithalatın da toplamda 6 milyar dolar gerilemesi ile gerçekleştiği görülmektedir. Oca-May14 döneminde altın ticareti
manşet dış ticaret dengesini 5.5 milyar dolar ile desteklemiştir. 1Ç’de çok zayıf seyreden sermaye girişleri sonucunda (59
milyon dolar giriş, 11.6 milyar dolar cari açık) cari açık net hata noksan ve Merkez Bankası yabancı para rezervleri ile finanse
edilmiştir. Yerel seçim sonrasında azalan siyasi belirsizlik ve Nisan ayında Merkez Bankası’ndan gelen güçlü gevşeme sinyalleri
ve Mayıs ayında bu yönde atılan ilk adımla beraber sermaye girişlerinde Nis-May14’de ciddi artış görülmüştür. 2014’e ilişkin
olarak; sorunun yapısal olması nedeniyle, ciddi bir gelişme beklememekteyiz. Yılsonu cari açık tahminimizi 50 milyar dolar
(GSYH’nın %6.5’i) seviyesidir.
1YY’da enflasyon %5.7 seviyesine ulaştı…
1YY’da TÜFE enflasyonu %5.7 seviyesinde, yıllık enflasyon ise %9.2 seviyesinde gerçeklemiştir. Merkez Bankası’nın yılsonu
tahmini olan %7.6 ve yıllık hedef olan %5 oranları göz önüne alındığında pek de iyi bir performansa işaret etmemektedir.
Gelecek döneme ilişkin olarak; her ne kadar baz yılının olumlu etkisini ve kur geçirgenliğinin azalan baskısını göz ardı etmesek
de, enerji fiyatlarında olası yukarı yönlü ayarlamalar, kuraklık riski ve halen yüksek seyreden ÜFE’den TÜFE üzerine gelecek
olası baskı bizi yıllık enflasyon tahminimizi %8’den %8.8’e revize etmeye sevk etmektedir. Para Politikası ile ilgili olarak;
Haziran enflasyonu beklentilerin üzerinde kaldı ve çekirdek endeksler de anlamlı bir düzelme gerçekleşmedi. Bunlara rağmen,
TL yatay seviyelerini koruduğu sürece PPK’nun üyelerinin enflasyonun düşeceğine dair güçlü inançları ve AMB’nın beklenenin
ötesinde attığı cesur adımların etkisi ile ölçülü faiz indirimlerine devam edeceğini düşünüyoruz.
1YY itibariyle bütçe Maliye Bakanlığının beklentileri dâhilinde performans gösterdi…
1YY14 bütçe gerçekleşmeleri 1YY13 gerçekleşmelerinden daha zayıf bir performans sergilemektedir. Buna göre; gelirler %1
reel yıllık büyüme gösterirken, giderler %5 reel yıllık artış göstermiş ve 3.4 milyar TL bütçe açığı (1YY13: 3.1 milyar TL fazla)
oluşturmuştur. Tek seferlik gelirlerin bütçe üzerindeki bozucu etkisi 2014 ve 2013 için göz önüne alındığında, vergi gelirlerini
karşılaştırmanın daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Haziran ayında vergi iade ödemeleri de rakamları bozmuştur. Oca-May
döneminde ile reel bazda yatay seyreden vergi gelirleri zayıf iç talebi göstermektedir. Bununla beraber, 1YY14 gerçekleşmeleri
Maliye Bakanlığı 2014 yılsonu tahminleri ile uyumludur. Fakat bütçe performansının gelirler tarafındaki performansa
bağımlılığı göz önüne alındığında, özellikle vergi gelirlerinin gücü ve tek seferlik gelirlerin sürdürebilirliğine ilişkin soru işaretleri
anlamında, yıl sonu bütçe açığı tahminimiz GSYH’nın %2.5 seviyesi ve faiz dışı fazla beklentimiz ise GSYH’nın %0.7’si
seviyesindedir. Maliye Bakanlığı tahminleri ise sırasıyla %1.9 ve %1’dir.
6
PAY PİYASASI FAALİYETLERİ
BIST’in 2014 yılının ilk yarısında işlem hacmi 2013 yılının aynı dönemine göre %3.7 azalışla 409.5 milyar TL seviyesinde
gerçekleşti.
İşlem Hacmi (Milyon TL)
BİST
Şekeryatırım
Ocak
2013
83.886
2014
76.858
Değişim
-8,38%
Şubat
63.154
57.598
-8,80%
Mart
61.180
60.724
-0,75%
Nisan
61.139
72.646
18,82%
Mayıs
78.567
69.861
-11,08%
Haziran
77.257
71.770
-7,10%
Toplam
425.184
409.457
-%3.70
2013
2014
Değişim
1.692
1.714
%1.34
1.653
1.116
-%32.45
1.210
1.104
-%8.74
1.388
1.474
%6.21
1.557
1.526
-%2.03
1.458
1.270
-%12.93
8.958
8.204
-%8.42
Şekeryatırım’ın 2014 yılının ilk yarısında işlem hacmi ise 2013 yılının aynı dönemine göre %8.4 azalarak 8.2 milyar TL
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Aylık Kümülatif Pazar Payı
1,20%
1,15%
1,10%
1,14%
1,12%
1,09%
1,09%
1,12%
1,08%
1,06% 1,06%
1,08%
1,06% 1,06% 1,06%
1,05%
1,01%
1,05%
1,00%
1,01% 1,01%
1,03%
1,00%
0,95%
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
2014
Temmuz
2013
0,90%
2013 yılını %1.08 kümülatif pazar payı ile tamamlayan Şeker Yatırım’ın 2014 yılının ilk yarısı sonu itibariyle kümülatif
pazar payı %1.00 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Şeker Yatırım’ın hisse senetleri Pazar payını sektörde faaliyet gösteren aracı kurumlar ile karşılaştırırsak;
2014 yılının ilk yarısı itibariyle Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %1.00 kümülatif Pazar payı ile 86 aracı kurum
arasında 33. sırada yer almıştır.
7
BYETLERİ
*Aracı Kurumlar
BORÇLANMA ARAÇLARI FAALİYETLERİ - BONO
SKY
*Piyasa
Pazar Payı
BORÇLANMA ARAÇLARI FAALİYETLERİ - REPO
30.06.2014
30.06.2013
Değişim %
201.228.461
769.727.254
-73.86 %
60.971.509.668
77.659.068.443
-21.49%
%0.33
%0,99
-45.85%
30.06.2014
30.06.2013
Değişim %
SKY
12.289.185 512
16.531.978.283
-25.66 %
*Piyasa
649.592.072.515
624.470.898.999
4.02 %
1.89%
%2.65
-10,37%
YATIRIM FONLARI
FON BÜYÜKLÜĞÜ
30.06.2014
PİYASA DEĞERİ
30.06.2014
PİYASA
ORAN %
Şekerbank T.A.Ş A Tipi Hisse Senedi Fonu
551.324
337.386.644
0,16%
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Fon
675.518
440.002.026
0,15%
1.404.192
432.564.170
0,32%
122.106
2.228.889.747
0,01%
105.846.641
11.792.871.306
0,90%
28.633.589
12.741.010.524
0,22%
137.233.370
27.972.724.416
0,49%
YATIRIM FONLARI
FON BÜYÜKLÜĞÜ
30.06.2013
PİYASA DEĞERİ
30.06.2013
PİYASA
ORAN %
Şekerbank T.A.Ş A Tipi Hisse Senedi Fonu
1.293.854
347.495.477
0,37%
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Fon
1.320.458
419.605.226
0,31%
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Altın Fon
1.942.289
478.088.548
0,41%
637.505
1.658.956.228
0,04%
106.437.398
15.809.457.607
0,67%
39.729.594
4.952.859.148
0,80%
Pazar Payı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Altın Fon
Şekerbank T.A.Ş B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Likit Fon
Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
Toplam
Şekerbank T.A.Ş B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Likit Fon
Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
Toplam
151.361.097 23.666.462.233
0,64%
Yönetimini yapmış olduğumuz yatırım fonları portföy büyüklüğü 2013 yılı 4. çeyrek dönem sonunda 151.3 milyon TL
iken, 2014/2. çeyrek dönem sonunda 137.2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
V.İ.O.P
İşlem Hacmi
Komisyon Geliri
30.06.2014
30.06.2013
Değişim %
2.050.983.999
2.277.990.936
-9.97 %
500.118
626.362
-20.16 &
Pazar Payı
0.50
0.49
2.04
Şirketimizin 2013/2 döneminde gerçekleşen VİOP işlem hacmi 2,278 milyon TL seviyesinde iken 2014/2.
döneminde 2,051 milyon TL'ye düşmüş olup bir önceki yılın aynı dönemine göre %9.97 gerilemiştir. Aynı dönemde
pazar payımız % 2.04'lük artış göstermiştir.
8
PORTFÖY YÖNETİMİ
Bireysel Müşteriler Portföy Toplamı TL
Bireysel Müşteriler Sayısı
Kurumsal Müşteriler Portföy Toplamı TL
Kurumsal Müşteriler Sayısı
Toplam TL
Toplam Müşteri Sayısı
30.06.2014
30.06.2013
695,509
1,664,409
71
69
48,661
721,566
1
2
744,171
2,385,976
72
71
Portföy Yönetim Bölümü olarak sürdürmekte olduğumuz limitsiz ‘’Herkese Portföy Yönetimi’’ hizmetimizde yaklaşık 2
yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Başladığımız ilk ayımızda 54,188 TL olan yönettiğimiz bireysel portföylerin
büyüklüğü, 30/06/2014 tarihiyle 695,509 TL tutara ulaşmıştır. Yönetilen bireysel portföylerin sayısı ise 69 kişidir.
SWEET İŞLEMLERİ
30.06.2014
30.06.2013
İşlem Hacmi -EUR-
2.383.051
2.238.155
İşlem Hacmi -TL-
6.905.843
5.626.052
Komisyon -EUR-
15.862
17.824
Komisyon -TL-
45.968
44.806
YURTDIŞI KURUMSAL SATIŞ FAALİYETLERİ
30.06.2014
30.06.2013
İşlem hacmi
92.478.337
135.681.355
40.406
74.240
Dönem içinde açılan hesap sayısı
2
2
Toplam hesap sayısı
38
28
30.06.2014
30.06.2013
60
87
Para Yatırma
1,590,905.81
1,540,744.22
Para Çekme
120,655.09
776,647.10
2,079,053,785.54
1,364,886,508.76
558,034.03
0
komisyon geliri
KALDIRAÇLI İŞLEMLER
Hesap Açma Sayısı
İşlem Hacmi -USDGelir -TL-
9
4.b. Şirket hakkında finansal bilgiler
Şirketin 30.06.2014 ve 30.06.2013 dönemlerine ait karşılaştırmalı gelir tablosu aşağıdaki gibidir.
Cari Dönem
Önceki Dönem
30.06.2014
30.06.2013
Değişim %
6.208.161.648
13.616.372.184
-54,41%
(6.198.096.369)
(13.603.122.445)
-54,44%
10.065.279
13.249.739
-24,03%
(727.120)
(835.034)
-12,92%
(10.064.878)
(9.902.203)
1,64%
Diğer Faaliyet Gelirleri
192.544
1.045.466
-81,58%
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
(30.698)
(332.981)
-90,78%
(564.873)
3.224.987
-82,48%
691.189
717.798
-3,71%
KAR-ZARAR TABLOSU-KarşılaştırmalıSatış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR ZARAR
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KAR ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
(3.749.886)
-100,00%
129.316
192.899
-32,96%
Finansman Giderleri
(838.811)
(761.720)
10,12%
VERGİ ÖNCESİ KAR ZARARI
(712.495)
(568.821)
25,26%
65.993
154.171
-57,19%
(646.502)
(414.650)
55,92%
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KAR ZARARI
Tüm Finansal tablolar ve dipnotlara www.sekeryatirim.com adresinden ulaşılabilmektedir.
MALİ BÜYÜKLÜĞÜMÜZ
30.06.2014
30.06.2013
Değişim %
Ödenmiş Sermaye
30.000.000
30.000.000
0,00%
Özsermaye
37.001.036
35.120.466
5,35%
Aktif Büyüklük
92.916.283
104.794.330
-11,33%
(712.495)
(568.821)
25,26%
65.993
154.171
-57,19%
(646.502)
(414.650)
55,92%
Vergi Öncesi Dönem Karı
Vergi
Net Dönem Karı
Seri V No:34 sayılı tebliğe göre 30.06.2014 tarihinde hesaplanan
Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası
: 3.486.422,68
Asgari Özsermaye Fazlası
: 26.281.555,23
Toplam Borçlar/Sermaye yet.tabanı : 1,97
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar : 1,50
6. SERMAYE ARTTIRIMI
01.01.2014 - 30.06.2014 tarihleri arasında sermaye artırımı yapılmamıştır.
7. DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.
10
Download

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş