BAŞARI
REHBERİ
PMI İŞ YÜRÜTME İLKELERİ
CEo’muzdan Mektup
Sayın Meslektaşlar,
Davranış Kurallarımızı güncelleyen ve onların yerine geçen PMI’nin Başarı Rehberini
paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Rehber, PMI’nin amaçları peşinde
sürdürdüğümüz ortak yolculuğumuzda bizi birleştiren ve yol gösteren temel
inançları ve nitelikleri açıklamaktadır.
Bu inançlar ve nitelikler topluma, hissedarlara, iş ortaklarına, ve her şeyin
ötesinde, iş arkadaşlarımıza bireyler ve şirket olarak nasıl çalıştığımız konusunda
kararlılığımızı yansıtır – her gün ve her yerde. İş hayatımızda sürekli olarak
karşılaştığımız büyük zorluklara ve baskılara aldırmadan bu kararlılığa saygı
duyuyoruz çünkü başarılı bir geleceği garanti altına almanın tek yolu budur. Dürüst
geribildirim sağlayarak ve koşullar gerektirdiğinde fikirleri paylaşmak ve endişeleri
dile getirmek için konuşmak suretiyle taahhütlerimize sadık kalmak için birbirimize
yardım ediyoruz.
Sizi bu Rehberi dikkatli bir şekilde okumaya davet ediyorum. Size günlük işlerinizde
ve karşılaşabileceğiniz karmaşık durumlarda yardımcı olacaktır. Ne yapmanız
gerektiğinden emin değilseniz, yardım istemek için bir dakikanızı ayırın. Sorunun
çözümü için size yardımcı olmaktan zevk duyacak pek çok deneyimli iş arkadaşı
ve konunun uzmanı olan kişi vardır.
Güven, iş birliği ve doğruluk, işte inovasyonun ve sonuç olarak başarımızın temelini
oluşturur.
Saygılarımla,
André Calantzopoulos
İÇİNDEKİLER
CEO’muzdan Mektup
03 Temel Fikirler
Uygulamalarımız
07 İş Yerinde Dürüstlük
09 Pazarlama ve Satış
Rekabet
11
13 Rüşveti ve Yolsuzluğu Önleme
15 Şirket Bilgileri
17 Şirket Açıklamaları ve Kayıtları
19 Mali ve Ticari Hususlar
21 Çıkar Çatışmaları ve Hediyeler ve Ağırlama
23 Tedarik Zinciri Sorumluluğu
25 Düşüncelerin Açıkça Dile Getirilmesi
27 Amirin Sorumlulukları
29 Uygulanabilirlik, Feragatler ve İstisnalar
TEMEL FİKİRLER
temel FİKİRLER
İş yürütme ilkeleri
konusundaki belirli temel
inançlar, PMI çalışanları
olarak bizi birleştirmekte ve
yönlendirmektedir.
Paylaşılan bu inançlar,
bu Rehberin özünü
oluşturmaktadır.
Sonraki sayfalar, — üçer aylık, yıllık dönemler ve önümüzdeki on yıllar boyunca — rekabet
avantajını sürdürmek için PMI’nin nasıl çalışması gerektiğini anladığımızı ortaya koymaktadır.
Okuyacağınız ilkeler,tütün işinde faaliyet gösteren başarılı bir şirket olarak dış dünyanın bizden neler
beklediğini ve PMI hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken çalışanlar olarak birbirimizden neler beklememiz
ve talep etmemiz gerektiğini yansıtmaktadır.
Şirketimizin geleceğini oluştururken geçmişimizle gurur duyabiliriz. Başarımızın, işin doğru
yapılmasından kaynaklandığını hiç unutmayarak, PMI’nin kayda değer büyümesini geliştirebiliriz Nasıl
faaliyet gösterdiğimiz konusunda toplumun güveninin sürekli olarak yenilediğimiz sürece geleceğimiz
konusunda kendimizden emin olmayı sürdürebiliriz; – ancak, bu sırada karmaşık zorluklarla da
karşılaşabiliriz.
PMI’nin itibarı, bireysel eylemlerimizin toplamından oluşmaktadır. Kaybedecek bu kadar çok şey
varken hepimizin doğru şekilde doğru yöne yönelmemiz gerekmektedir. Sadece birimizin yanlış davranışı,
binlercemizin emeğine gölge düşürebilir. Ve bu yüzden bu Rehberdeki yönlendirmeler çok önemlidir: eğer
bu yönlendirmelere uyulması konusunda kendimize ve çalışma arkadaşlarımıza güvenebilirsek, PMI’nin
iş dünyasının en tepesindeki yerini koruyabiliriz; eğer yolumuzu kaybedersek, birey olarak bizler ve şirket
olarak PMI için sonuçları son derece ciddi olur.
Bu kavramları günlük işlerinizde uygulamanıza yardımcı olmak için bu Rehber sıkça ortaya çıkan
ve büyük özen gerektiren konuları kapsamaktadır. Pek tabii ki hiç birimiz cevapların tümüne sahip
değiliz ve bu doğaldır — mevcut en iyi cevapları bulmaya çalışıyoruz.
04
temel FİKİRLER
Bu Rehberde, PMI için iş
yaparken paylaştığımız
nitelikler belirtilmektedir:
Sorgularız, düşüncemizi ifade ederiz ve yenilik yaratırız. Piyasa dinamiktir. Kuruluşlar her zaman
ilerleme sağlayabilir. Sorunları açıkça kabul ederiz. Pasif kalmak çözüm değildir. Her çalışan sürekli şu
soruları sorarak “yapıcı memnuniyetsizlik” sergilemelidir: Bugün ne yapıyoruz? Bunu neden yapıyoruz?
Ne gibi yenilikçi çözümler önerebilirim? Yanlış giden bir şey veya iyileştirebileceğimizi düşündüğümüz
iş uygulamaları, süreçler veya ürünler farkettiğimizde düşüncelerimizi paylaşırız. Sorunların gündeme
getirilmesi veya çözümlerin önerilmesi, birbirimize karşı olan bağlılığımızı anlamlı hale getirir. Çalışanlar
düşüncelerini açıkça bildirme görevini uygun şekilde yerine getirdiklerinde, şirket de onları dikkatle
dinleyecek ve buna uygun şekilde hareket edecektir.
İş birliği yaparız. Başkalarını işe dâhil etmek, iş yapmaya engel teşkil etmez. Bu, problem çözümünde
olmazsa olmaz bir adımdır. Düşünce ve görüş çeşitliliğien iyi sonuçları yaratır. İşimizi katılımcı bir şekilde
yönetiyoruz ve bireysel engelleri ve departmanlar ve fonksiyonlar arasındaki iş birliği engellerini yıkıyoruz.
Sorumluluk alırız ve harekete geçeriz. İş yapma tarzımızda ivedilik anlayışına sahibiz. Problemleri
çözmeleri için başkalarını beklemeyiz. Sorunları üstlere havale etmeyiz. Ekiplerimizi yönlendirir ve
yaptıkları işlerin sonuçlarıyla ilgili sorumlulukları üstleniriz. Hata yapmamakile yetinmeyiz. İlerlemek için
ihtiyacımız olan bilgilere sahip olduğumuzda kararlı bir şekilde hareket ederiz. Ancak daha da önemlisi,
hız güdüsüyle düşünceli olmayı harmanlarız. Nihai eylemi yapmadan önce durup; söz konusu eylemin
yasal olup olmadığını; sağduyu testinden geçip geçmediğini; iyi bir kararı yansıtıp yansıtmadığını; PMI’nin
iş yapış şekline uygun olup olmadığını sorgulamak için mutlaka zamanımız vardır.
temel FİKİRLER
Hukukun üstünlüğüne değer veriyoruz. Yasaları adil bir şekilde uygulayan; temel hakları koruyan;
popülerlik veya siyasi güçten ziyade eşitliğe değer veren siyasi sistemlere bağlıyız. Hukukun üstünlüğü bizi,
ticari özgürlüklerimize yapılan keyfi saldırılardan korur. Yasaların ve yönetmeliklerin aşırı olduğu durumlarda
değiştirilmesi için çabalayabiliriz; ancak, hukukun üstünlüğüne saygı duyduğumuz için değişiklik yapılıncaya
kadar bu yasa ve yönetmeliklere riayet etmeyi sürdürürüz.
Bu Rehberi okurken
ayrıca şu temel
kavramları da aklınızdan
çıkarmamalısınız:
Toplumun bizden sorumlu şekilde hareket etmemizi talep ettiğini kabul ediyoruz. Birçok kişi tütün ve
tütün şirketleri hakkında katı görüşlere sahiptir. Herkesin yaptığımız her şeyi onaylamasını beklemiyoruz, ancak
faaliyet gösterdiğimiz çevreye karşı duyarlı olmamız gerekiyor. Kararlarımızda, gerçekleri ve davranışlarımızın
nasıl algılanacağını hesaba katmalıyız. Özellikle uzun vadede, kendimizi rakiplerimizden veya diğer
sektörlerdeki şirketlerden daha yüksek bir standartta konumlandırmanın çoğunlukla yararımıza olduğunu
anlamamız gerekir.
Güvenin ve dürüstlüğün çok önemli olduğunu anlıyoruz. Hiçbir kuruluş, güven ve dürüstlük olmaksızın
faaliyette bulunmayı sürdüremez. En temel seviyede, iş arkadaşlarımızdan doğru bilgiler aldığımıza
güvenemediğimiz takdirde, yerinde kararlar vermemiz mümkün değildir. Ve malumun ilanı olarak, yalan ve,
dürüst olmayan bir şekilde rekabet etmeye çalışan bir şirket varlığını sürdüremez. sonuçta bunların hepsi
itibarı etkiler, yani şirketin içindeki ve dışındaki kişilerin bize güvenip güvenemeyeceğine ve güvenmelerinin
gerekip gerekmediğine; söylem ve eylemlerimizin tutarlı olup olmadığına indirgenir.
Uzun vadeli düşünürüz. Tek seferlik, kısa vadeli başarılarla yetinmiyoruz; hedef sürdürülebilir büyümedir.
Potansiyel fırsatları ve problemleri öngörüyoruz. Geçici sonuçlar almak için kestirmeden gitmek yalnızca aldatıcı
bir başarı görüntüsü yaratır ve kârlı getiriler yerine her durumda daima verim kaybına yol açar. Sürdürülebilir
büyüme finansal performanstan fazlasıdır; aynı ölçüde insanlarla da ilgilidir. Tüketicilere odaklanma, çeşitliliğe,
kapsayıcılığa ve güçlü ortaklıklara bağlılık — bunların tümü, uzun vadeli bir bakış açısı getirir.
Son olarak, soru sormanın yanı sıra dinlemeyi de bilmelisiniz. Eğer amir konumunda iseniz ekip
üyelerinizin görüşlerini ve kaygılarını dinleme (ve bu Rehberi anlamalarını sağlama) konusunda özel bir
sorumluluğunuz bulunmaktadır. Size bağlı çalışan ister iki ister 2.000 kişi olsun, etkin liderliğin etkin dinlemeye
bağlı olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız.
06
İŞ YERİNDE DÜRÜSTLÜK
İŞ YERİNDE DÜRÜSTLÜK
Ne Yapıyoruz
Nasıl Yapıyoruz
Hatırlamamız Gerekenler
Kapsayıcı, güvenli ve
profesyonel bir iş ortamının
devamlılığını sağlıyoruz.
İstihdamla ilgili tüm kararları liyakate
göre veririz. İnsanların yaş, çocuk bakma
sorumluluğu, maluliyet, etnik köken, cinsiyet,
cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, din, hamilelik
veya koruma altındaki diğer kişisel özelliklerine
dayanarak katılım veya ilerleme fırsatlarını
sınırlamayın.
Durun ve dinleyin. Davranış, kasıtlı olmasa bile, saygısız
ve dışlayıcı olabilir. İnsanlar zaman zaman, başkalarını
dinlemeye veya başkalarının ne hissettiklerini ve nasıl tepki
verebileceklerini anlamaya zaman ayırmadıkları için farkında
olmadan başkalarını rencide edebilir ve şirketi mahcup
duruma düşürebilirler. Örneğin, bulunduğunuz odadaki en
akıllı kişi olduğunuzu düşünüyorsanız — ve o şekilde hareket
ediyorsanız — ve diğerlerinin iyi fikirlerinin olmadığına
inanıyorsanız, etrafınızdaki kişilere karşı saygısız ve anlayışsız
davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Onları rencide edebilir ve iyi
fikirleri tamamen kaçırabilirsiniz.
Hepimiz, işimizin esasına
dayalı eşit katılım ve başarı
şansına sahip olmalıyız. Bu
gerçekleştiğinde herkes bundan
yarar sağlar.
daha fazla BİLGİ İÇİN
Ayrımcılık, taciz ve güvenli
olmayan çalışma koşulları adil
değildir; bunlar, bizim iş yapma
şeklimize aykırıdır.
PMI 2-C – İstihdam
PMI 8-C – Çevre, Sağlık, İş
Güvenliği ve Fiziki Güvenlik
Burada tacize yer yok. Başkalarına karşı saygılı
davranın. Saldırgan, küçük düşürücü veya kötü
davranışlara tolerans göstermeyin.
Sözlü taciz, zorbalık, istenmeyen cinsel
yaklaşımlar, tehdit, sindirme ve saldırgan
davranışlar uygunsuz hareketlere örnek
olarak verilebilir.
Pek tabii ki şiddet ve şiddet tehditleri de kabul
edilemez davranışlardır.
Güvenliğe öncelik verin. Şirketin ve devletin
iş sağlığı ve güvenliği kurallarının tümüne
uyarak, kendinizi ve etrafınızdakileri zarar
görmekten koruyun. Bütün yaralanmaları ve
benzer durumları durumları yönetime bildirin.
Alkol veya reçeteli ilaçlar ve uyuşturucular
da dâhil olmak üzere, yasal veya yasa dışı
maddelerin etkisi altında iken çalışmak tehlikeli
ve yasaktır. Şirketin uygulamalarına bağlı
olarak size özel bir yetki verilmedikçe işe silah
getirmeyin veya şirketin işini yaparken silah
taşımayın.
İnsanlar işte kendilerini özgürce ifade edebilmelidir.
Bizim işimiz yaklaşımlardaki çeşitlilikten ve fikirlerdeki
farklılıklardan yarar sağlamaktadır. Bütün çalışanların
kendilerini rahat hissettikleri, çeşitlilik arz eden ve kapsayıcı
bir ortamı teşvik ediyoruz. Hepimizin farklı ihtiyaçları ve
tarzı bulunmaktadır ve bu farklılıklara göre uyarlanmış adil
olanaklar sağlamalıyız.
Standartlarımız ofis dışındaki ortamlar için de geçerlidir.
Merkeze uzak iş yerleri, şirket dışında yapılan toplantılar, iş
gezileri ve ekiple birlikte düzenlenen sosyal etkinlikler işle
bağlantılı ortamlardır. Örneğin, taciz karşıtı kurallar, şirket
dışında düzenlenen bir emeklilik partisindeki davranışlar için
de geçerlidir. Her durumda davranışlarınızın iş arkadaşlarınızı
ve şirketin itibarını nasıl etkileyebileceğini dikkate almanız
gerekir.
Çalışanların temsil edilmesi. Çalışanların, kendi seçimlerine
bağlı olarak, sendikalara ve kendilerini temsil eden örgütlere
katılma veya katılmama haklarına saygılıyız.
08
PAZARLAMA VE SATIŞ
PAZARLAMA VE SATIŞ
Ne Yapıyoruz
Nasıl Yapıyoruz
Hatırlamamız Gerekenler
Ürünlerimizi sorumluluk
bilinciyle ve yalnızca
yetişkin tütün tüketicilerine
pazarlıyor ve satıyoruz.
Ürünlerimizi yetişkin sigara tüketicilerine
pazarlıyor ve satıyoruz. Yetişkinler tütün
tüketimi konusunda bilinçli karar verebilme
yetkinliğine sahiptir. Ürünlerimiz ve pazarlama
ve satış faaliyetlerimiz 18 yaşından küçüklere
ve sigara içmeyenlere yönelik değildir. Lider bir
tütün şirketi olarak, gençlerin tütün tüketimini
önleme konusunda üzerimize düşeni yapmak
konusunda bir sorumluluğumuz var.
Bütün pazarlama faaliyetleri bir onay sürecinden
geçmelidir. Çok yüksek bir standardı sağlamamız
gerektiğinden onay sürecimiz bireysel kararlara güven ve
saygı ile yaratıcılığı, uygun bir denetimle birleştirmektedir.
Önerilen pazarlama faaliyetlerini değerlendirirken, farklı
deneyimlere sahip olan farklı görevlerdeki kişileri işe dâhil
ederiz.
Markalarımız dünyanın en
değerli markaları arasındadır.
Marka değerini geliştirirken ve
sürdürürken yaratıcılığımızı
ve yenilikçiliğimizi ortaya
koyuyoruz. Aynı zamanda,
tütün ürünlerinin tüketiciler
açısından sağlık riskleri
oluşturduğunu da biliyoruz.
daha fazla BİLGİ İÇİN
Buna göre sadece sorumlu
satış ve pazarlama
faaliyetlerinde bulunuyoruz.
Sorumsuz davrandığımız
takdirde uzun vadeli bir
geleceğimiz olmaz.
PMI 4-C – Pazarlama,
Paketleme ve Satış
PMI 7-C – Geleneksel Tütün
Ürünlerinin Düzenlenmesi,
Geliştirilmesi ve Üretilmesi
Tüketicileri, ürünlerimizin sağlığa olan
etkileri konusunda uyarıyoruz. Tüketicilere
yönelik bütün reklam ve paketlerde, yasalar,
bu tür uyarıları zorunlu kılmasa dahi,
sağlık uyarıları bulunmalıdır.
Pazarlama dürüst ve doğru olmalıdır.
Pazarlama ve satış materyallerimizde yer alan
ürünlerimizle ilgili bilgi veya iddialar gerçeklere
dayanmalıdır.
Yasalara saygılıyız. Pazarlama ve satış
yönetmelikleri genellikle karmaşıktır ve
yorumlamak için yol gösterilmesi gerekir.
Yasalara veya şirket politikalarına aykırı
olabilecek herhangi bir faaliyet konusunda
bilgi sahibi iseniz bunu bildirmeniz gerekir.
Üçüncü şahısların faaliyetlerinden de yargılanırız.
Pazarlama ve satış faaliyetleri genellikle ajanslar ve destek
elemanları gibi üçüncü şahısları da içermektedir. Bu kişilerin
faaliyetleri, en az bizim faaliyetlerimiz kadar şirketimize yansır.
Pazarlama ve satış faaliyetlerinde üçüncü şahıslarla birlikte
çalışıyorsanız, onları ilkelerimiz konusunda bilgilendirin ve
değerlerimize zarar verebilecek veya kuralları esnetebilecek
herhangi bir hususa karşı dikkatli olun.
Yeni ürünler geliştiriyoruz. PMI’nin birinci önceliği tütün
tüketimi ile bağlantılı hastalıklara yakalanma riskini azaltma
potansiyeline sahip olan ürünleri geliştirmek ve pazarlamaktır.
Niteliklerine ve dağıtım yöntemine bağlı olarak, bu ürünler
tüketici araştırmalarını ve pazarlama ve satış faaliyetlerini
düzenleyen farklı kurallara tabi olabilir. Riski azaltılmış
ürünlerin pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmadan önce
bu kuralları bilmeniz gerekir.
10
REKABET
rekabet
Ne Yapıyoruz
Nasıl Yapıyoruz
Hatırlamamız Gerekenler
İşimizi adil, rekabetçi
bir piyasada başarıyla
sürdürüyoruz.
Rakiplerimizden bağımsız olarak hareket
ediyoruz. Fiyat veya rekabet açısından hassas
bir başka konuyu rakiplerle müzakere etmeyi
veya bu konularda anlaşmayı aklınızdan dahi
geçirmeyin. Eğer işiniz rakiplerle etkileşim içinde
olmayı gerektiriyorsa, nasıl hareket edilmesi
gerektiği konusunda Hukuk Departmanından
tavsiye alın. Fiyatlandırma, marka lansmanları,
ticari programlar veya rekabet açısından hassas
diğer konularda konuşmaktan kaçının.
Durumu doğru anlamak yardım istemek demektir.
Rekabet kuralları karmaşıktır ve sezgilere aykırı olabilir. Hukuk
Departmanı ve şirket yönetimi, pazarınız için neyin uygun
olduğunu anlar ve ve bu konuda rehberlik sunabilir. Herhangi
bir işlem yapmadan önce kararınızın rakiplerle iş birliği
yapıyor şeklinde görünüp görünmediğini veya onları devre
dışı bırakmak veya onlar için rekabeti daha maliyetli hale
getirecek şekilde tasarlanıp tasarlanmadığını kendinize sorun.
Durum böyle ise yönetiminize ve Hukuk Departmanındaki
çalışma arkadaşlarınıza danışmanız gerekir.
Rakipleri devre dışı bırakmak veya
rekabete zarar vermek için iş ortaklarımızla
birlikte hareket etmiyoruz. Müşterilerle ve
tedarikçilerle yapılan düzenlemeler rakipleri
devre dışı bırakıyorsa veya rakipler için
rekabeti daha maliyetli hale getiriyorsa veya
distribütörler, perakendeciler veya tedarikçiler
arasındaki rekabete zarar veriyorsa bir sorun
teşkil edebilir. Önemli bir pazar payımızın
olduğu yerlerde ticaret ve tedarik zinciri ile
etkileşimde özellikle hassas olmamız gerekir.
Rakiplerle herhangi bir etkileşim hukuki sorunlar
yaratabilir. Genellikle en iyi yaklaşım, özellikle de işinizin
veya koşulların, fiyatlandırma, ticari şartlar ve programlar veya
rekabete yönelik diğer konuların müzakere edildiği izlenimi
verebileceği durumlarda, rakiplerle gereksiz temastan
kaçınmaktır. Birisi sözü edilen konularda konuşmaya başladığı
takdirde, bu konuşmayı sonlandırın. Etrafınızdaki kişilerin,
rekabeti engelleyici herhangi bir anlaşmada yer almaya istekli
olmadığınızı iyice anlamalarını sağlayın. Ardından derhal
Hukuk Departmanı ile temasa geçin.
daha fazla BİLGİ İÇİN
Ürün kalitesi, tüketici öngörüsü,
yenilik, fiyat ve rekabet
yasalarının desteklediği diğer
araç ve yöntemlere dayanan
güçlü bir rekabet içindeyiz.
Rekabetçi bir piyasanın işimiz
ve tüketicilerimiz için iyi
olduğunu biliyoruz.
PMI 5-C – Rekabet
Nasıl rekabet ettiğimiz, sonuçlar kadar önemlidir. Satış
hacmi ve kârı artırmanın bazı yolları, iş yapış şeklimize uygun
değildir. Benzer şekilde, rakiplerimizin faaliyetleri ile ilgili bilgi
toplamak da her zaman doğru bir şey olmayabilir. Bilginin
tipi ve bilgiyi nasıl topladığımız genellikle yasal sınırlamalara
tabidir. Yürürlükte olan yerel kuralları öğrenmek – ve bunlara
uymak – için yerel avukatlarınızla birlikte çalışın.
12
RÜŞVETİ VE
YOLSUZLUĞU ÖNLEME
RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEME
Ne Yapıyoruz
Nasıl Yapıyoruz
Hatırlamamız Gerekenler
Hiç kimseye, hiçbir yerde,
hiçbir sebeple rüşvet
vermiyoruz.
Hiçbir surette rüşvet teklif etmeyin veya
vermeyin veya başkalarının bizim adımıza
vermesine izin vermeyin. Bir kişinin mesleki
eylemlerini veya kararlarını etkileme girişimi olarak
görülebilecek; bir şeyi teklif ederken — para,
hediye, iyilik veya ağırlama da dâhil — bir kişinin
mesleki eylemlerini veya kararlarını etkileme
girişimi olarak görülebileceği için son derece
dikkatli olmamız gerekir. Doğru muhakeme yapın
ve herhangi bir tereddüdünüz olduğunda, neleri
yapıp yapamayacağınızı anlamak için Hukuk
Departmanı ile birlikte çalışın.
Devlet görevlilerine değer arz eden bir şey teklif etmeden veya
vermeden önce hem PMI hem de yerel gereklilikleri anlayın. Bir
pazar için uygun olan bir davranış tarzı bir başka pazarda yasa dışı veya
resmi kabul edilemez olabilir. Örneğin, bir görevliye yemek ısmarlamak
bazı ülkelerde yasa dışı ancak başka ülkelerde yasal ve alışılagelmiş
olabilir.
Rüşvet, hukukun üstünlüğüne
zarar verir ve toplumun
esenliğini zayıflatır. Yolsuzluk
faaliyetlerine katılmayı
reddetmemizin, bazı pazarlarda
iş yapmamızı zorlaştırdığının
farkındayız, ancak rüşvet, PMI
tarafından kesinlikle kabul
edilemez.
daha fazla BİLGİ İÇİN
Bu konuda istikrarlı ve katıyız;
aksi takdirde güvenilirliğimizi
ve itibarımızı tehlikeye atmış
oluruz. Ve defalarca, söz
konusu kabul edilemez kısa
yollara başvurmadan, nihai iş
hedeflerimize ulaşabildiğimizi
ispatlamış durumdayız.
PMI 14-C – Kamu Görevlileri
ve İş Ortakları ile İlişkiler.
Siyasi Faaliyetler.
Yerel kanunlar uyarınca izin verilse dahikolaylaştırıcı ödemeler yapmayın. Kolaylaştırıcı
ödemeler, rutin bir sürecin veya hizmetin
hızlandırılmasının karşılığında devlet görevlilerine
verilen sembolik ödemeler veya küçük
hediyelerdir. Sözü edilen ödemenin yapılmasının
gerekli olduğunu algıladığınız veya bir baskı
hissettiğiniz takdirde bunu yapmayın. Onun yerine,
durumu en iyi nasıl ele alabileceğiniz konusunda
Hukuk Departmanı ile konuşun.
Devlet görevlilerine verilen değer arz eden her
şeyi belgelendirin. Devlet görevlilerine verdiğiniz
hediyeleri ve ağırlamaları daima rapor etmelisiniz.
Bu, doğru defter ve kayıtların tutulmasına ilişkin
yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlayacak
ve yanlış izlenimlerin oluşmasını engelleyecektir.
Rüşvetin veya kolaylaştırıcı ödemenin tek seçenek olarak
görüldüğü durumlarda ne yapılmalı? Eğer rüşvetin gerekli olduğuna
inanıyorsanız veya birisi rüşvet vermeniz konusunda size baskı
yapıyorsa, bu durumu bildirmelisiniz. Şirket doğru yolda ilerleyebilmek
için doğru kişileri işe dâhil edecektir. Genellikle problemleri, devletin
daha üst kademedeki görevlileri veya iş dernekleri ile irtibat kurarak
çözebiliyoruz. Mevcut problemi çözemediğimiz durumlarda, iş
fırsatlarımızdan vazgeçeriz veya iş hedeflerimizi revize ederiz.
Devlet görevlisi tanımı sizi şaşırtabilir. Devlet görevlileri ile iş
yaparken özellikle dikkatli olmanız gerekir. Bunun sebebi yasalarda
devlet görevlileri ile ilişkilerle ilgili özel olarak düzenlenmiş birçok
gerekliliğin bulunmasıdır. Devlet görevlileri, ulusal ve yerel devlet
memurlarını ve siyasi adayları kapsar. Tanım ayrıca, devlet tarafından
idare edilen gazetelerde çalışan gazeteciler ve hatta devlete ait petrol
istasyonlarının yöneticisi gibi kamu iktisadi kuruluşlarının çalışanlarını
da içerebilir.
Üçüncü şahısların kurallarımıza riayet etmesi gerekir. Bizim
adımıza devlet görevlileri ile ilişki içinde olan üçüncü şahısların, bizimle
aynı kurallara uymaları ve (doğrudan veya arabulucular vasıtasıyla)
rüşvet vermekten kaçınmaları gerekir.
14
ŞİRKET
BİLGİLERİ
ŞİRKET BİLGİLERİ
Ne Yapıyoruz
Nasıl Yapıyoruz
Bilgi ve fikirlerimizin ticari
değerini koruyoruz.
Gizli bilgileri koruyun. Ne düşündüğümüzü veya
yaptığımızı başkalarının bilmesi durumunda rekabet
avantajımızı kaybederiz. Yenilikçi pazarlama ve satış stratejileri
geliştirebiliriz; ancak rakiplerimizin, planlarımızı önceden
öğrenmeleri durumunda tüm çabalarımız boşa gidebilir.
Yetkiniz olmadan, ticari olarak hassas bilgileri paylaşmayın.
Ticari olarak hassas bilgilere örnekler arasında yeni ürünler ve
teknolojilerin spesifikasyonlarını pazarlama ve kurumsal ilişkiler
stratejilerini, araştırma verilerini, bütçeleri ve diğer finansal
bilgileri sayabiliriz.
İşimizde kullandığımız bilgi ve fikirler,
çok çalışmamızın ve yaratıcılığımızın
bir sonucudur. Bu bilgileri nasıl
kullandığımız ve paylaştığımız,
bunların değerini artırabilir veya yok
edebilir.
daha fazla BİLGİ İÇİN
Bu bilgi ve fikirlerin değerlerini
koruyabilmek için şirketimize özgü
bilgi ve fikirlerin belgelendirilmesi,
korunması, işlenmesi ve güvence
altına alınması için özel yöntemler
izlenmesi gereklidir. Bu bilgilerin
korunması, işimizi korumamıza ve
büyütmemize yardımcı olmaktadır.
PMI 1-C – Şirket Bilgilerinin
Yönetimi
PMI 3-C – Kişisel Bilgilerin
Korunması
PMI 6-C – Fikri Mülkiyet
Hakları
PMI 18-C – Bilgisayar
Teknolojilerinin Kullanımı
PMI 18-CG2 – Sosyal Medya
Kılavuz İlkeleri
Gizliliğe saygı duyun ve kişisel kimliği belirleyici bilgileri
koruyun. İnsan kaynakları ve pazarlama ve diğer yasal
amaçlar için gerek şirket içinden gerekse şirket dışından
kişilerle ilgili bilgileri toplamakta ve kullanmaktayız. Bu,
yaptığımız işin olağan bir parçasını oluşturmaktadır. Bununla
birlikte, gizliliğin korunması için kişisel verilerin toplanması,
paylaşılması, depolanması, aktarılması ve imhasına ilişkin
kurallar bulunmaktadır. İşi nedeniyle bu bilgileri görmeye kesin
bir şekilde yetkisi olmayan hiçbir kişiye, kişisel bilgilere erişim
imkânı vermeyin.
İçeriden öğrenilen bilgiye dayalı ticari işlem veya ticaret
yapmayın veya yapılmasına olanak vermeyin. Yatırım
yapan halkı korumak amacıyla sermaye piyasası yasaları “esaslı
şirket içi bilgilere” sahip olan kişilerin, menkul kıymetleri (hisse
senetleri, tahviller, opsiyonlar ve benzerleri) satın almalarını ve
satmalarını kanunsuz olarak nitelendirmektedir. “Esaslı şirket
içi bilgiler” terimi, kamuoyuna açıklanmamış ve makul bir
yatırımcı tarafından herhangi bir menkul değerin alınmasına
veya satılmasına yönelik karar verirken önemli olarak
nitelendirilebilecek bilgiler anlamına gelmektedir. Menkul
kıymetleri satın alırken veya satarken içeriden öğrendiğiniz
bilgileri kullanmayın. Ayrıca, esaslı şirket içi bilgilere ilişkin
olarak başka hiçbir kişiye (eşinize, iş arkadaşınıza, dostunuza,
‘broker’ınıza, vb.) herhangi bir “tüyo” vermeyin. Yatırımcı
topluluğunun bir üyesine henüz kamuoyuna açıklanmamış
herhangi bir finansal veya ticari bilgiyi vermeden önce yatırımcı
ilişkileri bölümümüze danışın. İçeriden bilgi alınarak yapılan
ticaret, PMI’nin size duyduğu güveni suiistimal edeceği gibi ayrıca
yasa dışıdır ve diğer yatırımcılar bakımından adil değildir.
Fikri mülkiyet haklarımızı koruyun. Korunmadığı takdirde iyi
bir fikir çok çeşitli şekillerde değerini yitirebilir. Telif haklarının,
patentlerin, markaların ve fikri mülkiyet haklarının diğer
şekillerinin, fikirlerimizi ve iş ürünlerimizi nasıl koruduğunu
anlamak için Hukuk Departmanımız ile birlikte çalışın.
Başkalarının gizliliğine ve fikri mülkiyet haklarına saygı
gösterin. Başka kişilerin sırlarını veya fikri mülkiyet haklarını ya
da diğer haklarını çalmayın. Bu hüküm, başka bir şirketin gizli
süreçleri gibi çok büyük konuların yanı sıra İnternette bulunan
ve telif hakkıyla korunan görüntüler gibi daha küçük konular için
de geçerlidir.
Talep edilmeden verilen fikirler konusunda dikkatli olun.
Şirket dışından herhangi bir kişinin hiçbir talep olmaksızın,
size bir fikirle gelmesi durumunda, bu fikri paylaşmadan veya
kullanmadan önce hemen Hukuk Departmanıyla irtibata geçin.
Bu şekilde hareket etmeniz, üçüncü bir şahsın bize ait olan bir fikir
için hak talep etme veya fikri çaldığımız iddiasını ileri sürme riskini
azaltacaktır.
Yasa veya şirket kuralları uyarınca gerekli olan kayıtları
saklayın. Tüm iştiraklerin, hangi belgeleri ne kadar süre boyunca
saklamaları gerektiğini belirten birer belge saklama çizelgeleri
bulunmaktadır. Bu çizelgeler, iş faaliyetlerinin sürdürülmesi için
gerekli bilgilere sahip olunmasını ve yasal gerekliliklere uygun bir
şekilde hareket etmemizi sağlamaktadır. Zaman zaman, belirli bazı
belgelerin saklanmasını belirten bir Kanunen Saklama Bildirimi
alabilirsiniz. (örneğin bir dava veya devlet soruşturması nedeniyle)
Bu şekilde bir Kanunen Saklama Bildirimi almanız halinde, bu
bildirimin talimatlarına uymanız ve bu bildirimde belirtilen tüm
belgeleri saklamanız zorunludur.
16
ŞİRKET AÇIKLAMALARI
VE KAYITLARI
ŞİRKET açıklamaları ve kayıtları
Ne Yapıyoruz
Nasıl Yapıyoruz
Hatırlamamız Gerekenler
Açık ve dürüst iletişim kurarız.
Finansal raporlarımız doğru ve anlaşılabilirdir.
Yatırımcılar, ne açıkladığımızı ve ne söylediğimizi esas almak
suretiyle karar verebilmelidir. Düzenleyici kurumlar ve kamuoyu
ile paylaştığımız finansal raporlar ve diğer finansal bilgiler işimizin
resmini tam ve anlaşılabilir bir şekilde yansıtmalıdır.
Aynı ilkeler, iç iletişimlerimiz için de geçerlidir.
Günlük iletişiminizde dürüst ve doğru olun ve
iletişiminizi tam ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirin.
Anlaşılabilir olmak için gereken zamanı kullanın.
Gerçeklerle görüşlerinizi birbirine karıştırmayın. Bir
konu ile ilgili olarak varsayımda bulunmanız gerektiği
zaman, gerçekten varsayımda bulunduğunuzu açık
bir şekilde ifade edin. Göreviniz olmadığı sürece,
yazılarınızda hukuki değerlendirmeler yapmayın veya
hukuki görüş bildirmeyin.
Şirketimizin açıklamaları,
kamuoyunun şirketimizi olumlu
veya olumsuz bir şekilde
algılamasını etkiler.
Kamuoyunun dürüstlüğümüze
inanması, işimizin uzun vadede
sürdürülebilirliği bakımından
önemlidir. Bu güveni
sürdürebilmemiz için kamuoyu
ile olan tüm iletişimimizin doğru
ve uygun olması ve yanıltıcı
olmaması gereklidir.
daha fazla BİLGİ İÇİN
Aynı uygulamaları, kurum içi
iletişimimizde ve kayıtlarımızda
da benimsiyoruz.
PMI 1-C – Şirket
Bilgilerinin Yönetimi
PMI 18-CG2 – Sosyal Medya
Kılavuz İlkeleri
Defterleri ve kayıtları doğru tutuyoruz. Defter ve kayıtların
doğru ve eksiksiz tutulması sadece finansal raporlarla sınırlı
değildir. İşimizle ilgili olarak çalışanlar ve şirket tarafından yapılan
tüm raporlamaların doğru, tam ve eksiksiz olması ve zamanında
yapılması gereklidir.
Sağlam kanıtlar olmadan hiçbir surette bilimsel iddialar
ileri sürmeyiz. Tütün ürünleri tüketiminin risklerini azaltma
potansiyeli olabilecek ürünler geliştiriyoruz. Bu karmaşık durumla
baş edebilmek için çok geniş bir disiplin yelpazesinde deneyime
sahip olan bilim adamlarımız prototip ürünler geliştirmekte
ve değerlendirmektedir. Bu araştırmaları gerçekleştirebilmek
için klinik öncesi denemeler, klinik çalışmalar, davranışsal
çalışmalar ve lansman sonrası gözetimi de dâhil olmak üzere
güçlü bir kalite çerçevesine sahibiz. Bilimsel iddialarımızı, bilim
çevreleriyle paylaşmak ve onların denetimine açık olmak suretiyle
destekliyoruz.
Sosyal medya kişiye özel değildir. Aklınızda olanları
söylemek için sosyal medyayı kullanmanız doğaldır.
Bununla birlikte, sosyal medya vasıtasıyla söylediğiniz
her konunun aslında halka açık bir iletişim olduğunu
anlamalısınız. Böyle yapmak istemeseniz bile bu
paylaşımlarınız, görüşünüzden ziyade bir şirket
açıklaması olarak değerlendirilebilir ve şirketin
gizli bilgilerini açıklamış olabilirsiniz. Bu durum
kamuoyunu yanıltabilir ve yatırım ve gizlilik yasalarını
ihlal edebilir. Sosyal medyayı kullanırken şirketin bu
konudaki kurallarına riayet edin.
Verdiğimiz desteği açıklarız. Politik önemi olan kararları
Şirketimizin menfaati doğrultusunda etkilemeyi amaçlayan
materyallerin geliştirilmesine yönelik rolümüz konusunda şeffafız.
Bu yaklaşımımız, politik öneme haiz kararları etkilemek amacıyla
finanse ettiğimiz, ürünlerimizin sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili
çalışmaların sonuçlarını üçüncü şahısların, adımıza veri veya
görüşler sunmalarını da kapsamaktadır. Bu atfetme yükümlülüğü,
devlet ve kuruluşlar da dâhil olmak üzere bağımsız üçüncü
şahıslar kendi adlarına hareket ettikleri zaman, PMI’ın referans
materyali ve veri vb. sağlayarak yardımcı olduğu durumlarda
geçerli olmayacaktır.
18
MALİ VE TİCARİ HUSUSLAR
MALİ VE TİCARİ hususlar
Ne Yapıyoruz
Nasıl Yapıyoruz
Hatırlamamız Gerekenler
Ürünlerimizin yasal olmayan
satışının ve şirket kaynaklarımızın
kötüye kullanımının önlenmesine
yardımcı oluyoruz.
Ticari faaliyetlerimizin suç aracı olarak kullanılmasını
önlemek için tasarlanmış iş uygulamalarımız mevcuttur.
Kara paranın aklanması, kişi veya kuruluşların yasa dışı
fonların kaynağını gizlemeye veya bunlara meşru bir görüntü
kazandırmaya çalıştıkları süreçtir. PMI, suçtan elde edilen nakit
veya nakit benzeri değerlerin alınmasını önlemeye yönelik
prosedürler kullanarak, kara para aklamanın önlenmesi yasalarına
uymaktadır. Kaçakçılığı önlemek için bağlı şirketlerimiz, müşteri
satış hacimlerini izlemekte ve ürünlerimizin yasa dışı güzergahlara
sapmasından kuşku duydukları zaman gerekli önlemleri
almaktadır.
“Müşterini Tanı” programı ve diğer mali ve ticari
standartları bilmeniz, işinizi daha hızlı yapmanıza
ve hepimizin sorunlardan uzak tutulmasına
yardımcı olacaktır. Müşterilerin ve diğer üçüncü
şahısların incelenmesine yönelik şirket uygulamaları,
bir bir külfet gibi görülebilir ve zaman alabilir,
ancak bu incelemeler, ticari faaliyetlerimizin daha
etkin ve yasal bir şekilde yürütülmesine yardımcı
olmaktadır. ABD ve diğer ülkeler, çok sayıda ülke ve
binlerce kişi ile iş yapılması konusunda kısıtlamalar
getirmekte ve bu ülke ve kişileri gösteren liste
her gün değişmektedir. Sistemlerimiz, bu konuda
ihlaller yapmamızı önlediği gibi hükümetin herhangi
bir talebine yanıt vermemiz için gerekli bilgileri
toplamamızı da sağlamaktadır.
daha fazla BİLGİ İÇİN
Dünya genelinde çok sayıda yetişkin
sigara tüketicisi, bizim markalarımızı
diğer markalara tercih etmektedirler.
Tabii ki bu kesinlikle çok iyi bir
şeydir, ancak aynı zamanda,
suçluların, gümrük veya vergi
yasalarını ihlal ederek kaçak olarak
ürünlerimizin ticaretini yapmaya
veya kara para aklama amacıyla
şirketimizi kullanmaya yönelik
isteklerini artırmaktadır. PMI’nin
standartları açıktır: Kaçakçılığa
ve kara para aklanmasına hiçbir
surette göz yummayacak, bunları
kolaylaştırmayacak veya bunları
desteklemeyeceğiz. Ürünlerimizin
yasa dışı satışını durdurmak için
hükümetlerle birlikte çalışıyoruz.
Bu alandaki güvenilirliğimiz,
standartlarımıza zarar verebilecek
her nevi faaliyet veya uygulamaya
karşı dikkatli ve tetikte olmamıza
bağlıdır.
PMI 9-C – Tedarikçilerinizi
Tanıyın
PMI 10-C – Müşterilerinizi ve
Üçüncü Şahıs Üreticilerinizi
Tanıyın
PMI 11-C – Kabul Edilebilir
Ödeme Biçimleri
PMI 15-C – Vergilendirme
Potansiyel yeni müşterileri, tedarikçileri ve üçüncü şahıs
üreticileri detaylı olarak inceliyoruz. Sadece uyum ve dürüstlük
standartalarımıza sahip olanlarıyla iş yapıyoruz. İç Kontrol
Departmanımızın, iş ortaklarımızla olası sorunları tespit edecek
süreçleri mevcuttur. Uymamız gereken ticari yaptırımlara tabi
olan ülkeler, rejimler, kuruluşlar veya bireyler ile iş yapılmamasını
sağlamak için sıkı kontroller yapıyoruz. Bu incelemelerin yeni bir
iş ilişkisine girilmesinden önce gerçekleştirilmesi gereklidir.
Boykot karşıtı kısıtlamalara uyuyoruz. ABD yasaları kapsamında
PMI’nin, ABD Hükümetinin politikalarına aykırı yabancı boykotlara
ilişkin her talebi ABD Hükümetine bildirmesi ve bu konuda hiçbir
surette iş birliği yapmaması gerekmektedir. Çalışanlar, yasa dışı bir
yabancı boykota iştirak edildiği izlenimi verebilecek herhangi bir
işlem yapmamalı, herhangi bir bilgi vermemeli veya herhangi bir
açıklama yapmamalıdır. Yasaklanan uluslararası boykotlara ilişkin
güncel bilgiler Hukuk Departmanında mevcuttur.
20
ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE
HEDİYELER VE AĞIRLAMA
Çıkar çatışmaları ve HEDİYELER ve ağırlama
Ne Yapıyoruz
Nasıl Yapıyoruz
Hatırlamamız Gerekenler
Adil ve tarafsız kararlar veriyoruz.
Olası çıkar çatışmalarını açıklayın. Özel hayatınız gizlidir. Şirket,
bu hususa saygı göstermektedir; ancak, kişisel çıkarlarınızın
profesyonel sorumluluklarınız ile çakışmasına neden olabilecek
herhangi bir durum olup olmadığını bilmesi gerekmektedir. Sorunu
yardım almadan yönetebileceğinizi düşünüyor olsanız bile olası
çıkar çatışmalarınızı Uyum Departmanına mutlaka açıklamalısınız.
Çoğu insan, çıkarlarıyla çatışan bir durumla karşı karşıya kaldığında
tarafsız karar alma becerilerini gözünde büyütme eğilimindedir.
Tarafsızlığınızı test etmenin en iyi yöntemi, genellikle çıkar
çatışmalarını azaltabilecek yollar bulabilen başkalarını bu sürece
dâhil etmeniz olacaktır.
Çıkar çatışmalarını açıklama süreci basit, gizli ve
adildir. Şirket, çıkar çatışmalarını açıklayabilmeleri
için çalışanlara basit araçlar sunmaktadır. Gerçekte,
olası çıkar çatışmalarının birçoğuna, dâhil olan kişilerin
uygun koşullar taşıması halinde onay verilmektedir.
Çıkar çatışmasına ilişkin açıklamanız sadece, bu bilgileri
bilmeye ihtiyaç duyan kişiler tarafından bilinecektir.
daha fazla BİLGİ İÇİN
Çıkar çatışması, bir personelin görev
sorumlulukları ile kişisel, sosyal, finansal
veya siyasi faaliyetler çakıştığı veya
birbirinin içine geçtiği zaman ortaya
çıkar. Çıkar çatışmaları çoğu zaman,
PMI ile iş yapmak isteyen bir şirkette
çalışan yakın bir akraba olması gibi kişisel
ilişkileri kapsamaktadır. İş kararlarımız, her
zaman kişisel olarak kendimiz için değil,
PMI için en iyisinin ne olduğu esasına
dayanmalıdır. Bir çatışmanın varlığı,
mutlaka bir sorunun olduğu anlamına
gelmez. Çıkar çatışması gerekliliklerimiz,
profesyonel tarafsızlığımızı olumsuz
etkileyebilecek olası çatışmaların
açıklanmasını, değerlendirilmesini
ve azaltılmasını sağlayarak adil karar
verilmesini desteklemektedir. Benzer
bir şekilde, hediyeler ve ağırlama
konusundaki kurallarımız, profesyonel
kararı etkileyebilecek herhangi bir
şeyin alınmasını veya verilmesini
yasaklamaktadır. Bu, doğru kararlar
verilmesi için birbirimize güvenebilmemiz
anlamına gelmekte ve işimizi dürüst bir
şekilde yapma konusundaki itibarımızı
oluşturmaktadır.
PMI 14-C – Kamu Görevlileri
ve İş Ortakları ile İlişkiler. Siyasi
Faaliyetler.
Başkalarının profesyonel kararlarını olumsuz şekilde
etkileyebilecek hediyeler veya ağırlama teklif etmeyin.
Hediye ve ağırlamaların sunulması iş ilişkilerinin kurulmasının
ve saygı gösterilmesinin meşru bir yöntemidir. Bununla birlikte,
hediye ve ağırlamalar iş yaptığımız kişilerin tarafsızlığını etkilemek
amacıyla kullanılmamalıdır. Hediye kurallarımızda bu konuyla ilgili
ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Her zaman sağduyunuzu kullanın
ve hediye ve ağırlama konusunda mutat olmayan veya aşırı
olarak nitelendirilebilecek veya şirketinizi veya iş arkadaşlarınızı
utandırabilecek uygulamalardan kaçının. Ahlak dışı veya cinselliğe
yönelik herhangi bir ağırlamaya kesinlikle katılmayın. Bir takvim yılı
içerisinde toplam değeri 250 ABD Dolarından daha yüksek olan
hediyeler verebilmeniz için genel olarak onay almanız gereklidir.
Bağlı şirketler bu konuda daha düşük limitler belirleyebilir.
Profesyonel tarafsızlığınızı etkileyebilecek hediyeler veya
ağırlamalar kabul etmeyin. Şirketin hediye kurallarına aykırı veya
iş arkadaşlarınızı veya şirketi utandırabilecek herhangi bir hediye
veya ağırlama kabul etmeyin. Bir takvim yılı içerisinde toplam değeri
250 ABD Dolarından daha yüksek olan hediyeler kabul edebilmeniz
için onay almanız gerekmektedir; iştirakler, bu konuda daha düşük
limitler belirleyebilir.
Yakın akrabalar kimlerdir? “Yakın akraba”, kişinin
kocası veya karısı, anne ve babası ve üvey annesi ve
babası, çocukları, üvey çocukları, erkek ve kız kardeşleri,
üvey erkek ve kız kardeşleri, erkek ve kadın kuzen ve
yeğenleri, teyzeleri, yengeleri, amcaları ve dayıları,
dedeleri ve torunları, kayınvalidesi ve kayınpederidir.
“Yakın akraba” kuralları aynı zamanda, hayat arkadaşlarını
(yerel yasalar kapsamında resmen kabul edilmiş
olsun veya olmasın) ve yakın bir kişisel ilişki içinde
bulunduğunuz kişiyi de kapsamaktadır. Bir kişinin “yakın
akraba” olarak nitelendirilmesi konusunda tam olarak
emin değilseniz bilgi almak için Uyum Departmanına
başvurun.
Bir Çıkar Çatışmasını İfşa Edin
Online formumuzu kullanın veya Uyum
bölümü ile doğrudan iletişime geçin. Özel
kalması gerektiğine inandığınız bir konu
olmadığı sürece amirinizi bilgilendirin.
22
TEDARİK ZİNCİRİ
SORUMLULUĞU
TEDARİK ZİNCİRİ sorumluluğu
Ne Yapıyoruz
Nasıl Yapıyoruz
Hatırlamamız Gerekenler
Uzun vadeli büyümeye önem
veriyoruz.
Karbon ayak izimizi azaltmaya devam
ediyoruz. Tedarik zincirimizin karbon ayak
izini azaltabilmek için yıllık, beş yıllık ve yirmi
yıllık hedeflerimiz bulunmaktadır. Bu konudaki
inisiyatiflerimiz, ormanların yok edilmesi,
enerji ve su tüketimi, geri dönüşüm ve CO2
emisyonları da dâhil olmak üzere, tarımsal
üretimin sürdürülebilirliğini kapsamaktadır. Bu
konudaki ilerlememizi yıllık olarak açıklıyoruz.
Uyum ve dürüstlük konularındaki taahhütlerimizi
paylaşan tedarikçilerle çalışıyoruz. Tedarik zincirimizde
kimlerle çalışmayı tercih ettiğimiz ve iş ortaklarımızın ve
tedarikçilerimizin nasıl faaliyet gösterdikleri itibarımızı ve
işimizi etkilemektedir. Yeni bir tedarikçi seçiyorsanız veya
mevcut bir tedarikçiyi yeniden değerlendiriyorsanız, söz
konusu tedarikçinin, ilkelerimizi anladığından emin olun ve
standartlarımızdan ödün vermemizi gerektirecek her konuda
duyarlı ve dikkatli olun.
Uzun vadeli büyümenin
sağlanması, dâhili ve harici
tedarik zincirlerimizin
sürdürebilirliğine bağlıdır.
Faaliyetlerimizin çevresel
etkilerini azaltıyor ve ticari
faaliyetlerimizin dayandığı doğal
kaynakların sürdürülebilirliğini
destekliyoruz.
daha fazla BİLGİ İÇİN
Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma
konusuna duyarlıyız ve buna
ilişkin sorunları ele almak için
çalışıyoruz. Bu eylemler, bir
taraftan iş sonuçlarımız diğer
taraftan faaliyet gösterdiğimiz
topluluklardaki insanların
yaşamlarını iyileştirmektedir.
Tedarik zincirimizdeki çocuk işçiliği, zorla
çalıştırma ve diğer iş gücü suiistimallerini
ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. İş
gücü olarak çocukların kullanılmasını veya
işçilerin zorla çalıştırılmasını tasvip etmiyor
ve Şirketimizde çocuk iş gücü kullanmıyoruz.
Ekinlerin sürdürülebilirliğini artırabilmek için
iyi tarımsal uygulamalar konusunda çiftçilerle
temas halindeyiz. Çiftçilerin Tarımsal İş
Gücü Uygulama Kurallarımızın koşullarını
uygulamalarını bekliyoruz. Hayır amaçlı bağış
programlarımız, kırsal topluluklar için fırsatlar
yaratılmasına yardımcı olmaktadır.
PMI Tarımsal İş Gücü
Uygulama Kuralları
PMI 8-C – Çevre,
Sağlık, İş Güvenliği ve Fiziki
Güvenlik
PMI 12-C – Hayır Amaçlı
Bağışlar
24
DÜŞÜNCELERİN AÇIKÇA
DİLE GETİRİLMESİ
DÜŞÜNCELERİN açıkça DİLE GETİRİLMESİ
Ne Yapıyoruz
Nasıl Yapıyoruz
Hatırlamamız Gerekenler
Herhangi bir şey
iyileştirilebilirse veya yanlışsa
hemen harekete geçeriz.
İşlerin nasıl iyileştirilebileceği konusunda
fikir ve deneyimlerinizi paylaşın. Herhangi
bir koşul veya süreç etkin bir şekilde çalışmanızı
zorlaştırıyor veya amaç için çok karmaşık gibi
görünüyor ise konuya ilişkin olarak görüşünüzü
ifade edin.
Kurallar ve süreçler anlamlı olmalı ve işinizi
yapmanıza yardımcı olmalıdır. Şirketin, olası
bir ticari, hukuki veya düzenleyici bir riskten
korunması için harekete geçilmediğini
algıladığınız takdirde de bildirimde bulunmanız,
görüşünüzü ifade etmeniz gereklidir.
Şüpheli suiistimal bildirimlerini soruşturuyoruz. Uyum Departmanı,
endişelerinizi araştırmak üzere çeşitli bölümlerde görev yapan çalışanları
eğitmiştir. PMI Soruşturma Standartları, tüm uyum soruşturmalarını
düzenlemektedir ve sürecin adil, ön yargısız ve saygılı bir şekilde
sürdürülebilmesini sağlamak için bir soruşturma sonrası kalite güvence
programı uyguluyoruz.
Herhangi bir şeyin yanlış
gittiğini gördüğünüzde
bunu bildirmelisiniz. Konuyu
bildirdiğiniz takdirde, şirket
sizi dinleyecek ve harekete
geçecektir. Herhangi bir
konunun iyileştirilmesi için de
bildirimde bulunmanız aynı
derecede önemlidir.
daha fazla BİLGİ İÇİN
İyi niyet çerçevesinde
bildirimde bulunduğunuz
takdirde, PMI sizi tam anlamıyla
destekleyecektir.
PMI 16-C – Şüpheli
Uyum İhlallerini
Bildirme
Emin değilseniz sorun. Bildirdiğiniz takdirde neler olabileceği konusunda
endişe duyuyorsanız, yerel yönetim ekibinizle veya Uyum Departmanıyla
konuşun. Endişelerinizi ele alarak inceleyebilir ve süreç hakkındaki her
sorunuzu yanıtlayabilirler.
Konular yeterince açık değilse soru sorun.
PMI, kuruluşun her seviyesinde görev yapan
hepimize, sorularımızı cevaplayabilecek,
sorunları çözebilecek ve tavsiyelerde
bulunabilecek çalışma arkadaşlarına erişim
imkânı vermektedir. Ne yapmanız gerektiği
konusunda emin değilseniz sorun—yardım
alacaksınız.
Nasıl Bildirimde Bulunulur
Yanlış giden şeyleri durdurun. Hata olur.
Hata olduğunda, bu hataların düzeltilmesi
için yardımcı olmak görevimizin bir parçasıdır.
Herhangi bir şey doğru görünmüyorsa veya
bu Rehber, İlkeler ve Uygulamalar veya yasanın
ihlal edildiği görülüyorsa, konuyu bildirme
yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Olası bir uyum
sorununun ihmal edilmesi, küçük bir sorunun
büyük bir probleme dönüşmesine ve çalışma
arkadaşlarınızın ve şirketin ciddi zararlar
görmesine neden olabilir.
Üçüncü şahıslar tarafından çalıştırılan Uyum Yardım Hattı günde 24
saat, haftada yedi gün ve PMI’da konuşulan bütün dillerde hizmet
vermektedir.
Yardım Hattı ile online veya telefonla iletişime geçin. Yerel telefon
numaraları intranetinizde yer almaktadır. Ödemeli aramalar kabul edilir.
Bildirimde bulunmanın çok çeşitli yolları vardır.
Aşağıdakilere ulaşın:
miriniz veya
A
bölüm başkanı
İnsan Kaynakları
Hukuk Departmanı
Uyum Departmanı:
- [email protected]
- Bölge Uyum Direktörü
- şirketinize bağlı Küme Yöneticisi
Yerel kanunların bu tür uygulamalara kısıtlama getirdiği az sayıdaki
ülkelerden birinden aramıyorsanız, Yardım Hattını isimsiz olarak
arayabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde isimsiz arama ile ilgili kısıtlamalardan
emin değilseniz, yardım hattına sorun veya Hukuk Departmanına danışın.
26
AMİRİN Sorumlulukları
AMİRİN sorumlulukları
Kuruluşumuzun kültürü faaliyetlerimizi etkilemektedir.
Kurumsal kültürü birçok faktör yaratmaktadır. Örneğin, ekipler olarak birlikte çalışma şeklimiz,
kuruluşumuzun tarafsızlığı, kurallara uygunluğu, kurumsal politikaların algılanması, rekabet baskısı ve
hatta söylentilerin tamamı, iyi ya da kötü yönde, kurumsal kültürümüze katkıda bulunur. Şirketin diğer
çalışanları yönetmeleri için güvendiği kişilerin kurumsal kültürümüzün ve ekiplerin çalışma ortamlarının
şekillendirilmesinde özel bir sorumluluğu bulunmaktadır.
Bu Rehberi ve işleri ile ilgili PMI İlkeleri ve Uygulamalarını bilmeli
ve anlamalıdır.
Bütün amirler,
ekiplerinin
şunları yapmasını
sağlamalıdır:
Bu Rehberin ve PMI İlkeleri ve Uygulamalarının adil ve istikrarlı
şekilde uygulandığını anlamalıdır.
Uyum sorunları ile ilgili düşüncelerini çekinmeden açıkça dile
getirmeli ve şirketin kaygılarına kulak vermesini beklemelidir.
İşimizi dürüst şekilde yapmamızı sağlamalıdır.
Doğru kültürün korunması, çalışanlara yalnızca kurallara uymalarını söylemekten çok daha zordur.
Her şeyden önce gerçek liderliği gerektirir. Dürüst hareket etmenin ne anlama geldiğini göstererek örnek
oluşturun. Bu Rehberde yer alan konular hakkında konuşarak ekibinizin güvenini kazanın. Söylediklerini
dinleyin ve ona göre hareket edin. Ekibinizin sessiz kalmasının, söyleyecek hiçbir şeyleri olmadığı anlamına
gelmediğini unutmayın.
Eğer birisi şüphe edilen bir suiistimal hakkında düşüncelerini dile getiriyorsa, bir çalışan olarak
işine değer verdiğini ve saygıyla yaklaşılması gerektiğini unutmayın. Şirket tarafından kaygıların
objektif şekilde ele alınabilmesi için bu tür konularda Uyum Departmanı ile derhal irtibata geçin.
Güvenin karşılıklı olması gerekir. Amirinizin uyum ve dürüstlük kültürümüzü oluşturmak için daha fazla
şey yapması gerektiğini düşünüyorsanız, bunu amirinize veya şirketteki başka kişilere söyleyin.
28
UYGULANABİLİRLİK, Feragatler ve İSTİSNALAR
Bu Rehber bütün PMI çalışanları, görevliler ve yöneticiler ve bizim adımıza iş yapan herkes
için geçerli olan zorunlu hükümleri içermektedir. Bu Rehberin veya Uyum İlkeleri ve
Uygulamalarının ihlalleri, iş akdinin feshedilmesi de dâhil olmak üzere disiplin cezasına
yol açabilir.
İstisnai koşullarda şirketin Baş Uyum Görevlisi, bu rehberin herhangi bir hükmünden feragat
edilmesine izin verilebilir. Şirketin üst düzey yöneticileri için herhangi bir hükümden feragat
edilmesi, Yönetim Kurulu tarafından da teyit edilmelidir.
Bu Rehber, toplu olarak Philip Morris International, PMI veya şirket olarak anılan Philip Morris
International Inc. ve Philip Morris International Inc.’in doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları için
geçerlidir.
09/14 – TR EX
Download

pmı iş yürütme ilkeleri