Plato Evleri – Broşür V.3.2 08.01.2015
S a y f a | 1/6
Plato Evleri - Bilgilendirme Broşürü
Bu broşür, Plato Evleri’ne yeni katılan komşularımızın, sitemiz hakkında en kısa zamanda en
doğru bilgileri edinmesi için hazırlanmıştır.
Sitemiz Hakkında Merak Edebilecekleriniz
Plato Evleri Sitesi, Sosyal Tesis Binası ile birlikte toplam 24 bloktan oluşuyor. Ev olarak
kullanılan 23 Blokta toplam 53 konut bulunuyor. Evler A, B ve C olmak üzere 3 tiptir. B ve C
tiplerin blokları bitişik 3’er evden, A’lar ikiz villalardan oluşuyor.
Plato Evleri, 1987 yılında kurulan bir kooperatif tarafından, 2008 yılında inşası tamamlanmış
iki siteden biridir.
Sitemizde herkesin ortak kullanımına açık alanlar bulunmaktadır. Bunlar:
1. İki sıra halinde dizili blokların ortasından geçen orta yol,
2. Orta yol üzerindeki park,
3. Sosyal Tesis.
Site Yönetimi
Sitemiz, her yılın Ocak ayında yapılan Genel Kurul tarafından bir yıl için seçilen ve bir
başkan, bir üye ve bir muhasip üye olmak üzere 3 kişiden oluşan bir yönetim kurulu
tarafından idare edilmektedir.
Yönetim kurulu üyeleri, yönetim planı ve işletme projesini yürütmekle görevlidir.
Çalışanlar
Bahçıvan statüsünde görevli, 3 çalışanımız bulunuyor. Sitemiz çalışanları haftada bir gün
hafta tatili yaparak çalışmaktadırlar. Görevlerini ve haftalık çalışma programlarını internet
sitemizde bulabilirsiniz.
Çalışanlarımız, mesai saatlerinin dışında, ücreti karşılığında özel bahçıvanlık işlerinizi ve
diğer bazı işlerinizi yapabilirler. Bu tamamen onlarla kendi aranızdaki anlaşmadır. Mesai
saatlerinde özel iş yapmazlar diyoruz ama elbette, 5-10 dakikadan uzun sürmeyecek ve
aciliyeti olan işlerde ev sakinlerine yardım etmeleri de mantık gereğidir.
Bilgi Edinme ve Internet Sitesi
2014 yılında yapımına başlanan bir internet sitemiz vardır. Bu sitede sitemiz ile ilgili hemen
hemen tüm bilgileri bulabilirsiniz. İletişim bilgilerimizde yer alan kanallar dışında, web form
aracılığıyla da yönetimle iletişim kurabilirsiniz.
http://www.platoevleri.com
Plato Evleri – Broşür V.3.2 08.01.2015
S a y f a | 2/6
İnternet sitemizin bazı bölümleri sadece site sakinlerine açıktır. Bu sayfalara yöneldiğinizde
size bir kere için kullanıcı adınız ve şifreniz sorulur. Kullanıcı adınız e-mail adresiniz veya cep
telefonu numaranızdır. Şifreniz ise, ps123456’dır. Şifrenizi daha sonra profil sayfasından
değiştirebilirsiniz.
Sitemiz yönetimi her ay aidat durumunuzu size bir maille bildirir. Ayrıca yine her ay, gelir ve
giderlerimiz, o ay yapılanlar e-mail adresinize yollanır.
Kurallarımız
Bu broşürde yer alan ve Sitemiz Yönetim Planından alıntı yapılan, site sakinlerinin uyması
gereken kurallar, modern bir toplumda uyulması gereken kuralların tıpatıp aynısıdır.
Herhangi bir özel kural bulunmamaktadır.
Yönetim Planı madde 9’da listelenen, site sakinlerinin, kendi bağımsız bölümlerini ve ortak
yerleri kullanırken uyacakları belirtilen iyi niyet ve uygarca toplu yaşam kuralları şöyledir:
a) Bağımsız bölümlerinin, balkon ve pencerelerinden halı, kilim vs silkeleyemezler,
bahçelere ve diğer ortak kullanım alanlarına katı ve sıvı madde ve çöp vb
dökemezler.
b) Bağımsız bölümlerinde ve ortak yerlerde tavuk, ördek vb. kümes hayvanları ya da
yabani hayvan besleyemezler. Köpek besleyenlerin köpekleri güvenlik açısından
kesinlikle başkalarına zarar vermeyecek şekilde bağlı bulundurulacak, sağlık
açısından periyodik gözlemden geçirilecek ve aşıları düzenli olarak yaptırılacaktır.
Köpekler ve kediler komşulara zarar vermeyecek biçimde beslenecekler ve
korunacaklardır.
c) Bağımsız bölümlerinde ya da ortak yerlerde patlayıcı, yanıcı ve pis kokulu maddeler
bulunduramazlar, Bağımsız Bölüm Sahipleri Kurulu’nca kendilerine ayrılan yerler
dışında, ortak yerlere hiçbir şey koyamazlar.
d) 24.00 - 09:00 saatleri arası gürültü yapamazlar; TV, radyo müzik seti vb araçlarını
başkalarını rahatsız edecek biçimde kullanamazlar.
e) Bağımsız bölümlerinde, diğer bağımsız bölüm sahiplerini rahatsız edecek biçimde
toplantı düzenleyemezler; nişan, düğün, yaş günü vb toplantılarda öteki bağımsız
bölüm sahiplerini rahatsız etmemeye özen gösterirler.
f) Cumartesi günü saat 15:00 dan Pazartesi sabahı saat 09:00 a kadar çim biçme işlemi
yapılamaz.
g) Site içerisinde Tadilat-tamiratlar Pazar günleri dışında yapılır. Diğer zamanlarda da
komşuları rahatsız etmeyecek şekilde bu işlemler yapılmalıdır. Bu tür çalışmalar
Yönetim Kurulunun bilgisi dahlinde yapılmalıdır.
Bu kuralları bir arada uygarca yaşamanın mecburiyetleri olarak görüyor ve herkesin bir
istisna olduğunu düşünmeden uymasını bekliyoruz.
Kurallarımızda bazı açıklamalara gerek vardır. Örneğin, “Cumartesi saat 15:00’ten Pazartesi
sabahı 09:00’a kadar çim biçme işlemi yapılmaz” diyoruz ama Cumartesi sabahı 08:00’de
çim biçen bir evle karşılaşınca da ne düşüneceğimizi ev sakininin mantık süzgecine
bırakıyoruz. Duyarlı bir insanın, Cumartesi günü işe gitmeyen ve bundan rahatsız olan birine,
sabah 08:00’de çim biçerken, “bu saatte yasak değil” demesini anlamakta zorlananlarımız
olabilir.
Plato Evleri – Broşür V.3.2 08.01.2015
S a y f a | 3/6
Köpek / kedi beslemek isteyenlerin, buna hepimizin mecbur olduğunu düşünmesini de
anlamakta zorlananlarımız olabilir. Evcil hayvanları hepimiz seviyoruz. Eğer bir ev sakini,
bizim gibi, bahçeli evi olduğu halde kedi/köpek beslemiyorsa, bunu istemiyordur. Bu nedenle,
evcil hayvanlarımızın başkalarının bahçelerine girip çıkmasını, oraları kirletmesini normal
göremeyiz. Sonuç; beslemek istediğiniz evcil hayvanları, kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde
sahiplenmeli ve kendi evinizde ve/ya bahçenizde barındırmalısınız.
Bahçelerimizde, verandalarımızda özgürce davranmak herkesin hakkıdır. Taki bitişiğimizdeki
ve/ya yakınımızdaki birine ıstırap verene kadar. Çoğumuz komşularımızın “kırkta yılda bir
sefer” yaptıkları taşkınlıklarına, yaşam sevinçlerine hayran kalarak bakıyoruz. Ancak bu
taşkınlıklar saygı kurallarını aşacak şekilde ve sık sık olmaya başlayınca, uyarma gereği
duyabiliriz. Bir komşumuzdan uyarı alıyorsak, ona ıstırap verdiğimizi düşünmek gerekir. Sırf
bize hayatı dar etmek için şikayetçi olmazlar diye düşünürüz.
Temiz Su Deposu
Sitemizde, ev sahibi, kendisine özel su deposu yaptırıp, site deposundan gelen boruyu iptal
ettirmemişse, her eve bağlı bulunan biri 100 diğeri 75 ton kapasiteli iki adet su depomuz
bulunuyor. Sular kesildiğinde çalışanlarımız tarafından elle devreye alınıyor. Tutumlu bir
şekilde kullandığımız farz edildiğinde, temiz su depolarının kapasitesi, sular tekrar gelene
kadar yetecek büyüklüktedir. Site sakinlerimizin depo suyuyla bahçe sulamamaları
gerekmektedir.
Çöpler
Çöpleri, size ait otoparktaki çöp bidonuna kendiniz atınız. Çöp bidonlarını çalışanlarımız,
öğlen 12:00, öğleden sonra 16:00 ve akşam 21:00’de olmak üzere günde 3 kere boşaltırlar.
Yol üstünde bir yere, kapınızın önüne bıraktığınız çöpler, hem komşularınıza rahatsızlık verir,
hem de, daha toplamaya fırsat bulamadan hayvanlar tarafından dağıtılabilir. Öte yandan,
çalışanlarımız, çöp konusunda bidonlara odaklandığından, sizin bıraktığınız poşetleri
algılamayıp almaya da bilirler.
Park Yerleri
Sitemizde, her ev için bir araçlık, dışarıdan girilen park yeri mevcuttur. Her evin park yeri
belirlenmiştir. Boş dahi olsa, günlerce boş dahi kalsa, kendi evinize ait park yeri dışında bir
park yerine aracınızı bırakmayınız. Gece 03:00’de de bir ev sahibi gelip kendi park yerini boş
bulmak ister. Kısa süreli misafirlerinizin araçlarını, çalışanlarımıza danışarak, boş duran ve
sahibi hiçbir zaman gelmediği bilinen evlerin otoparklarına koyunuz.
Belediyeyle yapılan görüşmeler sonucunda, çoğu park yerinin yola terk edilmediği ve kendi
arazimiz olduğu anlaşılmıştır. Buradan, bir evin bahçesi dışındaki park yerinin o evin
bahçesine ait bir yer olduğunu düşünmek gerekir. Nasıl ki bir köşesi boş diye başka birinin
evinin bahçesini kullanmıyorsak, bahçesinin içinden ayrılan araç park yerini de hiçbir şart ileri
sürerek kullanamayız.
Size ait park yeri neresidir bilmiyorsanız, bunu çalışanlarımıza sorarak öğrenebilirsiniz.
Plato Evleri – Broşür V.3.2 08.01.2015
S a y f a | 4/6
Bahçelerin Bakımları
Sitemiz, kullanılmayan ve bahçeleri yabani otla kaplı bahçelerin temizliğini yapmayı
üstlenmiştir. Bunun dışındaki evlerin bahçe işleri ev sakini tarafından yapılmaktadır.
Kiracı olduğunuz bir ev için bir sürü makine, alet ve zirai ilaç almanız gerekmez. Internet
sitemizde bu ihtiyaçlarınız için temin edilmiş şeylerin listesi bulunmaktadır. İhtiyacınız olanı
listeden bulabildiyseniz, çalışanlarımızdan isteyip, kullanıp, geri iade edebilirsiniz.
Aidatlar
Sitemiz yönetim planında, giderlere, her evin tipine bakılmaksızın eşit katılacağı
belirlenmiştir. Bulunulan yıl için aylık aidatın ne kadar olduğu, taşınmanızı takip eden birkaç
gün içinde size çalışanlarımız tarafından bir form verilirken bildirilecektir. Verilen bilgi toplama
formu, e-mail adresiniz, telefon numaranız gibi bilmemiz gereken kişisel bilgilerinizi
alacağımız formdur.
Aidatlar, ilgili olduğu ayın son gününe kadar ve yalnızca banka kanalıyla ödenir. Geciken
aidatlardan %3 oranında aylık faiz, gecikilen gün hesabıyla alınır. 2 ay ödenmeyen aidatlar,
üçüncü ayın başında otomatik olarak yasal takip için avukata iletilir. Avukata iletilen aidat bir
daha ancak avukatımız kanalıyla alınır. Bu, avukat ücretinden ve yaptığımız yasal takip
masraflarını geri ödemekten kaçılmasını engellemek içindir.
Aidatlar şu iki yöntemle ödenebilir:
1-) Para Transferi
Plato Sitesi Site Yönetimi
Garanti Bankası Zekeriyaköy Şubesi Hesap No: 6299892
IBAN: TR42 0006 2000 5490 0006 2998 92
2-) Fatura Ödeme
Garanti Bankası’ndan otomatik fatura ödeme talimatı vererek, elektrik, su, telefon
faturalarınızı ödediğiniz gibi ödeme yapabilirsiniz.
Fatura ödemenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgileri bu broşürün son sayfasında
bulabilirsiniz.
Plato Evleri – Broşür V.3.2 08.01.2015
S a y f a | 5/6
Garanti Bankası ile Aidat Ödeme Düzenlemesi
Garanti Bankası ile yaptığımız bir anlaşma ile artık aidatlarınızı fatura öder gibi ödeyebilecek,
faturalarınız için yaptığınız gibi düzenli ödeme talimatı vererek ödenmesini
sağlayabileceksiniz. Bundan sonra aidatlarınızı her ay EFT/havale ile yapmanıza gerek
kalmadı.
Ödemelerinizi şu kanallarla yapabilirsiniz:






Otomatik ödeme talimatı vererek (ücret alınmaz),
Garanti kredi kartından ödemeler (%1,5 komisyon alınır),
Şubeden ödemeler (5 TL ücret alınır),
ATM’den kartla ödemeler (ücret alınmaz),
ATM’den kartsız ödemeler (1,5 TL ücret alınır),
İnternet şubesinden ödemeler (ücret alınmaz)
İşlemlerinizde kurum adımızı Plato Sitesi Site Yönetimi olarak göreceksiniz.
Abone No’nuz 4 hane olacaktır. ATM’lerin klavyelerinde A-B-C bulunmadığı için blok harfi
olarak A için 01; B için 02; C için 03 kullanmanız gerekecek. Blok yoksa 00 kullanınız. Kapı
numaranız ve blok numaranızın toplamı 4 hane değilse, başına 0 (sıfır) ekleyiniz.
Örnek: 45B kapı numaralı ödemeler için abone no olarak 4502 kullanılırken, 8A kapı
numaralı ödemeler için 0801 kullanılacaktır. 17C kapı numaralı site sakinimiz için
abone no 1703’tür. Eğer blok ayıracı yoksa örneğin 8 kapı numaranın abone no’su
olarak 0800 kullanacaktır. 10 numara için abone no 1000’dır.
Otomatik Ödeme Talimatı vermek için
Faturalarınız için nasıl otomatik ödeme talimatı veriyorsanız aynı şekildedir. Şu adımları takip
ediniz:
Ödemeler Kurum  Apartman Aidatı  Kayıtlı Apartman Aidatı İşlemleri  Yeni Kayıt
Otomatik ödeme talimatı verdiğinizde ilk ödemeden sonra bir sefer için lütfen hesabınızı
ödemenin düzenli olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek için inceleyiniz. Kapı
numaralarına göre verilen otomatik ödeme talimatlarında bir aksaklık yaşanmasın.
Tek seferde ödeme Yapmak için
Ödemeler

Kurum

Apartman Aidatı

Apartman Aidatı Ödeme
ATM’den Ödeme Yapmak İçin
Ödemeler

Diğer Ödemeler

Apartman Aidatı Ödemeleri
Plato Evleri – Broşür V.3.2 08.01.2015
Site Yönetim Kurulu Başkanı
Adı-Soyadı
Ev No
Aidat Miktarı
Aylık
Plato Sitesi Site Yönetimi
Garanti Bankası Zekeriyaköy Şubesi Hesap No: 6299892
IBAN: TR420006200054900006299892
Site Mobil Tel (08:00-22:00) : 0-553-183-5762
S a y f a | 6/6
Download

Bilgilendirme Broşürü v.3.2