İKİNCİ BÖLÜM – KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR
Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibariyle
Konsolide Olmayan Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
(Birim - Bin Türk Lirası)
Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi’nin, 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolarıdır. Bu
finansal tablolara ve dipnotlara Bankamızın (www.dilerbank.com.tr) ve Türkiye Bankalar Birliğinin (www.tbb.org.tr) internet
sitelerinden de ulaşılabilir.
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31.12.2014
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN ve DURDURULAN
XVIII.
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
18.1
Satış Amaçlı
18.2
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
XIX.
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3.
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2.
6.1.2
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
16.1
16.2
Dipnot
(2.a)
(2.b)
TP
YP
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2013
Toplam
TP
YP
Toplam
461
99
99
99
12,020
2,194
160
2,034
91,353
91,353
39,000
52,353
2,981
2,981
86
28
28
186
186
9,478
3,009
-
9,939
99
99
99
15,029
2,194
160
2,034
91,353
91,353
39,000
52,353
2,981
2,981
86
28
28
186
186
536
90
90
90
3,010
3,991
160
3,831
87,198
87,198
59,015
28,183
2,981
2,981
91
39
39
99
99
1,005
16
16
16
27,950
10,245
10,245
10,245
-
1,541
106
16
16
90
90
30,960
3,991
160
3,831
97,443
97,443
59,015
38,428
2,981
2,981
91
39
39
99
99
(2.o)
-
-
-
-
-
-
(2.ö)
1,365
107,792
12,487
1,365
120,279
1,055
96,109
39,216
1,055
135,325
(2.c)
(2.ç)
(2.d/e)
(2.f)
(2.g)
(2.ğ)
(2.h)
(2.ı)
(2.i)
(2.j)
(2.k)
(2.l)
(2.m)
(2.n)
Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibariyle
Konsolide Olmayan Bilançosu (Finansal Durum Tablosu)
(Birim - Bin Türk Lirası)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31.12.2014
PASİF KALEMLER
Dipnot
I.
1.1.
1.2.
II.
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
III.
ALINAN KREDİLER
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.1
Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar
4.2
İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar
4.3
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
V.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.1
Bonolar
5.2
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
5.3
Tahviller
VI.
FONLAR
6.1
Müstakriz Fonları
6.2
Diğer
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
VIII.
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı G.menkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse
Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Duran Elde Tutulan ve Durdurulan Faal. İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları
Dönem Net Kâr ve Zararı
XIV.
14.1
14.2.
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3.
16.3.4.
16.4
16.4.1
16.4.2
PASİF TOPLAMI
(2.a)
(2.b)
(2.c)
(2.ç)
(2.d)
(2.e)
(2.f)
(2.g)
(2.ğ)
(2.h)
(2.ı)
TP
YP
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2013
Toplam
TP
YP
Toplam
2,035
2,035
88
1,744
781
963
1,652
1,652
-
12,452
12,452
5
-
14,487
14,487
93
1,744
781
963
1,652
1,652
-
40
40
6
53
1,165
614
188
363
1,319
1,319
-
35,934
35,934
6
-
35,974
35,974
6
59
1,165
614
188
363
1,319
1,319
-
-
-
-
-
-
-
102,303
60,000
2,380
5
-
-
102,303
60,000
2,380
5
-
96,802
60,000
2,375
-
-
96,802
60,000
2,375
-
-
-
-
-
-
-
2,375
34,428
1,976
32,452
5,495
5,495
-
2,375
34,428
1,976
32,452
5,495
5,495
2,375
29,247
1,717
27,530
5,180
5,180
-
2,375
29,247
1,717
27,530
5,180
5,180
107,822
12,457
120,279
99,385
35,940
135,325
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibariyle
Konsolide Olmayan Bilanço Dışı Hesaplar
(Birim - Bin Türk Lirası)
NAZIM HESAPLAR
A.
I.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
II.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
III.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.2.2.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3.2.2.4.
3.2.3.
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1.
3.2.4.2.
3.2.5.
3.2.5.1.
3.2.5.2.
3.2.6.
B.
IV.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
V.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
VI.
Dipnot
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat Mektupları
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
Diğer Teminat Mektupları
Banka Kabulleri
İthalat Kabul Kredileri
Diğer Banka Kabulleri
Akreditifler
Belgeli Akreditifler
Diğer Akreditifler
Garanti Verilen Prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
Diğer Cirolar
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
Faktoring Garantilerinden
Diğer Garantilerimizden
Diğer Kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Vadeli, Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon
Yükümlülükleri
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
Kredi Kartları ve Bankacılık Hiz.İliş.Pro.Uyg.Taah.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
Diğer Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
Para ve Faiz Swap İşlemleri
Swap Para Alım İşlemleri
Swap Para Satım İşlemleri
Swap Faiz Alım İşlemleri
Swap Faiz Satım İşlemleri
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
Para Alım Opsiyonları
Para Satım Opsiyonları
Faiz Alım Opsiyonları
Faiz Satım Opsiyonları
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
Futures Para İşlemleri
Futures Para Alım İşlemleri
Futures Para Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
Futures Faiz Alım İşlemleri
Futures Faiz Satım İşlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V)
EMANET KIYMETLER
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
Emanete Alınan Menkul Değerler
Tahsile Alınan Çekler
Tahsile Alınan Ticari Senetler
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
Diğer Emanet Kıymetler
Emanet Kıymet Alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul Kıymetler
Teminat Senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer Rehinli Kıymetler
Rehinli Kıymet Alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(2.a/c)
(2.a/c)
(2.b)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Cari Dönem
31.12.2014
TP
YP
TOPLAM
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2013
TP
YP
TOPLAM
127,318
127,318
127,318
127,318
-
34,784
34,784
23,375
23,375
11,409
-
162,102
162,102
150,693
150,693
11,409
-
128,669
128,669
128,669
128,669
-
12,104
7,852
3,583
3,583
4,269
-
140,773
136,521
132,252
132,252
4,269
-
12,350
12,350
850
11,500
-
-
12,350
12,350
850
11,500
-
12,350
12,350
850
11,500
-
4,252
4,252
4,252
2,134
2,118
-
4,252
4,252
4,252
2,134
2,118
12,350
12,350
850
11,500
-
139,668
34,784
174,452
141,019
12,104
153,123
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
(Birim - Bin Türk Lirası)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV
XVI.
16.1.
16.2.
XVII.
XVIII.
18.1.
18.2.
18.3.
XIX
19.1.
19.2.
19.3.
XX
XXI.
21.1.
21.2.
XXII.
XXIII.
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİR / GİDERİ [ I - II ]
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KAR/ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ /GİDERLERİ TOPLAMI(III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
(XI+XII+XIII+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV ± XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağ.Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağ.Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII - XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX ± XXI)
NET DÖNEM KAR VE ZARARI (XVII+XXII)
Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL)
Dipnot
(2.a)
(2.b)
(2.c)
(2.ç)
(2.d)
(2.e)
(2.f)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
01.01.2014 / 31.12.2014
10,415
9,020
1,009
3
383
13
370
17
15
2
10,398
239
418
418
179
10
169
1,169
1
684
484
66
11,872
167
4784
6,921
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
01.01.2013 /31.12.2013
8,729
7,431
1,050
1
247
8
239
16
15
1
8,713
135
294
294
159
10
149
818
39
(149)
928
813
10,479
3
4,129
6,347
-
-
-
-
6,921
(1,426)
(1,513)
87
5,495
5,495
6,347
(1,167)
(1,184)
17
5,180
5,180
0,09158
0,08633
(2.g)
(2.ğ)
(2.h)
(2.g)
(2.ğ)
(2.h)
(2.ı)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri
(Birim - Bin Türk Lirası)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR
GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
XII.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN
EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME
FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN
DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM
FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN
KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA
İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN
DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA
MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER
UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA
MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER
(I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme
(Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal
Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda
Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden
Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM
KÂR/ZARAR (X±XI)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
01.01.2014 / 31.12.2014
Önceki Dönem
01.01.2013 / 31.12.2013
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
5,495
5,180
-
-
-
-
-
-
5,495
5,180
5,500
5,180
Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi itibariyle
Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu
(Birim - Bin Türk Lirası)
IV.
V.
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
(31/12/2013)
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI
XVII
XVIII
XIX.
XX.
20.1
20.2
20.3
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
II.
2.1
2.2
III.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+....+XVIII+XIX+XX)
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII
IX.
X.
XI.
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
(31/12/2014)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
12.1.
12.2.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1.
18.2.
18.3.
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+....+XVI+XVII+XVIII)
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
60,000
60,000
Ödenmiş
Sermaye
Enf.Düzeltme
Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Yasal
Yedek
Akçeler
Hisse Senedi
İptal Kârları
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
2,375
2,375
-
-
1,551
1,551
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
166
166
-
60,000
2,375
-
-
1,717
60,000
2,375
-
-
-
-
-
259
259
-
2,375
-
-
1,976
60,000
1,717
24,368
24,368
Dönem Net
Kârı /
(Zararı)
Diğer
Yedekler
Geçmiş
Dönem Kârı /
(Zararı)
Menkul
Değerler
Değerleme
Farkı
Maddi ve
Maddi
Olm.Duran
Var.YDF
Ortaklıklar
dan
Bedelsiz
Hisse
Senetleri
SatışA.Dur
durulan.Fa.
İlişkin
Dur.V.Bir.
Değ.F.
Riskten
Korun
ma
Fonları
Toplam
Özkaynak
-
-
3,328
3,328
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,162
3,162
-
-
5,180
-
-
-
-
-
-
5,180
-
-
27,530
-
5,180
-
-
-
-
-
-
96,802
-
27,531
-
-
5,180
-
-
-
-
-
96,803
-
4,921
4,921
-
-
5,495
-
(5,180)
(5,180)
-
5
-
-
-
-
-
5
5,495
-
-
32,452
-
5,495
5
-
-
-
-
102,303
(3,328)
(3,328)
-
-
91,622
91,622
Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Raporu
(Birim - Bin Türk Lirası)
NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
A.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
Alınan Faizler (+)
Ödenen Faizler (-)
Alınan Temettüler (+)
Alınan Ücret ve Komisyonlar (+)
Elde Edilen Diğer Kazançlar (+)
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+)
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-)
Ödenen Vergiler (-)
Diğer (+/-)
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31.12.2014
Önceki Dönem
31.12.2013
(1)
6,837
10,652
17
239
750
2,328
1,166
(1,293)
5.273
8.661
16
293
2.162
1.673
170
(1)
(16,673)
(167)
7
5,858
(256)
(22,115)
6.039
(106)
(9,943)
(30)
16,118
(9,836)
11.312
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
1,819
(2.260)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (-)
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (+)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-)
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+)
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-)
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+)
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (-)
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (+)
Diğer (+/-)
55
1,804
70
75
2.189
4
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
-
-
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-
-
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (+)
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (-)
İhraç Edilen Sermaye Araçları (+)
Temettü Ödemeleri (-)
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (-)
Diğer (+/-)
(1)
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-)
(1)
484
928
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
(7,533)
9.980
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (+)
32,501
22.521
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24,968
32.501
(1)
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır
Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Raporu
(Birim - Bin Türk Lirası)
KAR DAĞITIM TABLOSU
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31.12.2014
Önceki Dönem
31.12.2013
I.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1.DÖNEM KÂRI
1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2)
1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.6.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8.YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3.Katılma İntifa Senetlerine
1.9.4.Kâra İştirakli Tahvillere
1.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11.STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13.DİĞER YEDEKLER
1.14.ÖZEL FONLAR
6,921
(1,426)
(1,513)
87
6,347
(1,167)
(1,184)
17
5,495
5,180
275
-
259
-
5,220
4,921
-
-
-
-
0.087
8.70
-
0.082
8.20
-
-
-
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1.DAĞITILAN YEDEKLER
2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3.ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3.Katılma İntifa Senetlerine
2.3.4.Kâra İştirakli Tahvillere
2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4.PERSONELE PAY (-)
2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III. HİSSE BAŞINA KÂR
3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (Tam TL)
3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
Cari döneme ait karın dağıtımı hakkında Banka’nın yetkili organı Genel Kurul’dur ve kar dağıtımına ilişkin karar olağan
Genel Kurul toplantısında verilecektir.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur
Download

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2014