T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.11.2014
: 027
KARAR 2014/027-01: Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 110725501 numaralı Doktora
öğrencisi Süleyman ARI’nın Tez Jürisi Atama Formu Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim
Dalı 110725501 numaralı Doktora öğrencisi Süleyman ARI’nın, “Afyonkarahisar ve Civarında Halk
Tarafından Kullanılan Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri” başlıklı tezini değerlendirmek üzere,
A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 51. maddesinin 1) fıkrası gereğince
aşağıdaki gibi asıl ve yedek üyelerden Yüksek Lisans Jürisi oluşturulmasına, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
Asıl Üyeler:
1.
2.
3.
4.
5.
Doç. Dr. Mustafa KARGIOĞLU (D)
Prof. Dr. Muhsin KONUK
Doç. Dr. Süleyman CENKCİ
Doç. Dr. Veli GÖK
Doç. Dr. Mehmet TEMEL
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Üsküdar Üniv. Müh.-Mimarlık Fak.
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
AKÜ Mühendislik Fakültesi
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Yedek Üyeler:
1.
2.
Prof. Dr. Yavuz BAĞCI
Yrd. Doç. Dr. Recep KARA
Selçuk Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi
AKÜ Veteriner Fakültesi
KARAR 2014/027-02: Matematik Anabilim Dalı 120703503 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Özge
TANRIÖVER’in Tez Jürisi Atama Formu Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 120703503
numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Özge TANRIÖVER’in, “Birinci Mertebeden Diferansiyel
Denklemlerin Salınımlılığı” başlıklı tezini değerlendirmek üzere, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 38. maddesinin 1) fıkrası gereğince aşağıdaki gibi asıl ve yedek üyelerden
Yüksek Lisans Jürisi oluşturulmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Asıl Üyeler:
1.
2.
3.
Doç. Dr. Özkan ÖCALAN (D)
Doç. Dr. M. Zeki SARIKAYA
Doç. Dr. Başak KARPUZ
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Düzce Üniversitesi Fen Edeb. Fakültesi
Dokuz Eylül Üniv. Fen Fakültesi
Yedek Üyeler:
1.
2.
Doç. Dr. Umut Mutlu ÖZKAN
Doç. Dr. M. Kemal YILDIZ
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi
1
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.11.2014
: 027
KARAR 2014/027–03: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı 110729003 numaralı Yüksek
Lisans öğrencisi Hasan SATILMIŞ’ın 19.06.2014 tarih ve 2014/016 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
oluşturulan jürinin 04.07.2014 toplantı tarihine istinaden hazırlamış ve başarılı olduğu “AIN
Katmanların Fiziksel Buhar Biriktirme Yöntemiyle Üretimi ve Karekterizasyonu” konulu Tez Sınav
Tutanağı Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı 110729003 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Hasan SATILMIŞ’ın, hazırlamış olduğu ve
Yüksek Lisans Jürisi tarafından başarılı bulunan Tez Sınav Tutanağının onaylanarak A.K.Ü. Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince Yüksek Lisans diploması
verilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/027–04: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 1110730502 numaralı Doktora öğrencisi
Yelda AKÇİN’nin Tez İzleme Komitesince hazırlanan rapor, ilgili Anabilim Dalınca Enstitümüz Yönetim
Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
1110730502 numaralı Doktora öğrencisi Yelda AKÇİN’nin, 04.11.2014 tarihli Doktora Tezi I. Rapor
Dönemi Gelişme Raporunun Başarılı olarak kabulüne, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR 2014/027–05: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 130735517 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Ömer YILDIZ’ın ders saydırma ile ilgili dilekçesi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
130735517 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Ömer YILDIZ’ın, Dumlupınar Üniversitesi ve Süleyman
Demirel Üniversitesinden almış olduğu derslerinin aşağıda tabloda belirtildiği şekilde ders saydırma
talebinin kabul edilmesine, transkriptine işlenmesine ve öğrenciye bilgi verilmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi / Dumlupınar Üniversitesi
Dersleri
Dersin Kodu
Dersin Adı
Kredisi
T
U
K
Başarı
Notu
AKÜ İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Dersleri
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Kredisi
Başarı
Notu
T
U
K
A*
(Harf Notu)
3
0
3
5
BB
802211011008
Betonda
Dayanıklılılk
3
0
3
BB
INS-5004
Betonarme
Yapılarda
Durabilite
802211012009
İstatiksel
Yazılımlar ve
Uygulamalar
3
0
3
AA
INS-5027
Veri Analizi
3
0
3
5
AA
INS-5044
Betonarme
Taşıyıcı
Sistemlerin
Düzenlenmesi
3
0
3
5
BA
01İNS5118
Betonarme
Taşıyıcı Sistemler
3
0
3
BA
2
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.11.2014
: 027
KARAR 2014/027–06: Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi 130717001
numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Harun Reşit CEYLAN’nın tez konusu proje kapsamında numune
temini için gerekli ödemelerin 14.FEN.BİL.32 kodlu projeden karşılanması ile ilgili Anabilim Dalı yazısı
Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Maden Mühendisliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans öğrencisi 130717001 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Harun Reşit CEYLAN’nın, tez
konusu proje kapsamında numune temini için gerekli ödemelerin 14.FEN.BİL.32 kodlu projeden
karşılanması için yukarıda adı geçen öğrencinin Danışmanlığını yürütmekte olan Prof. Dr. Bahri
ERSOY’un talepte bulunmasından dolayı ilgili talebin Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimine bildirilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/027–07: Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 140737001 numaralı Yüksek
Lisans öğrencisi Recep AKKAN’ın kayıt dondurma ile ilgili dilekçesi Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Elektrik Elektronik Mühendisliği
Anabilim Dalı 140737001 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Recep AKKAN’ın, A.K.Ü. Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32. Maddesinin 1-a) fıkrası “Öğrenimine ara vermek
zorunda kalan öğrenci, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini
kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından kabul edilmesiyle kayıt dondurabilir” bu karar
çerçevesinde öğrencinin bildirdiği mazeret Senatoca Haklı ve Geçerli Nedenlere dayandığından
dolayı 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı olmak üzere 3 (üç) yarıyıl kayıt dondurma talebinin
kabulüne ve öğrenciye bilgi verilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/027–08: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 130735008 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Mehmet SEZGİN’nin kayıt dondurma ile ilgili dilekçesi Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
130735008 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Mehmet SEZGİN’nin, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin 32. Maddesinin 1-a) fıkrası “Öğrenimine ara vermek zorunda kalan
öğrenci, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve
bu mazeretin EYK tarafından kabul edilmesiyle kayıt dondurabilir” bu karar çerçevesinde
öğrencinin bildirdiği mazeret Senatoca Haklı ve Geçerli Nedenlere dayandığından dolayı 2014-2015
Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı olmak üzere 2 (iki)
yarıyıl kayıt dondurma talebinin kabulüne ve öğrenciye bilgi verilmesine, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
3
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.11.2014
: 027
KARAR 2014/027–09: Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Murat UYSAL’ın Danışmanlık Sayıları ile ilgili Anabilim Dalı yazısı Enstitü Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat UYSAL’ın Uygulama derslerinin fazlalığından dolayı
2 öğrenci için 1 danışmanlık olmak üzere toplam 2 danışmanlık olarak göstermesine ve ders yükünün
güncel olarak düzenlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/027-10: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Abdurrahman KARABULUT’un 10 Ekim 2014 tarihinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte
vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman KARABULUT’un, görevli olmasından dolayı ders
telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa
gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Titreşim Mühendisliği
Telafi Tarihi
Telafi Saati
11.11.2014
13:00-16:00
KARAR 2014/027-11: Kimya Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim EROL’un
06-07 Kasım 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği derslerin
aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Kimya Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim EROL’un, görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda belirtilen
tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin
yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Uzmanlık Alan Dersi
08.11.2014
08:30-16:50
Yangın
08.11.2014
17:00-18:50
Yönlendirilmiş Çalışma
08.11.2014
20:00-20:50
Seminer
08.11.2014
21:00-21:50
Tez Çalışması
09.11.2014
08:30-11:20
4
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.11.2014
: 027
KARAR 2014/027-12: Fizik Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN’nın
15-19 Kasım 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği derslerin
aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Fizik Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN’nın, görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda
belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin
yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Kütle Spektrometresi
22.11.2014
08:30-11:20
İleri Atom ve Mol Fiz. I
22.11.2014
13:00-15:50
KARAR 2014/027-13: Fizik Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet
ÖZKAN’nın 06-07 Kasım 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği
derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Fizik Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN’nın, görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda
belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin
yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Tez Çalışması
08.11.2014
08:30-13:30
Labaratuvarlarda İş Güvenliği
08.11.2014
20:00-23:00
Uzmanlık Alan Dersi
09.11.2014
08:30-17:30
Gürültü ve Titreşim
09.11.2014
18:00-21:00
KARAR 2014/027-14: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Taner KAVAS’ın 19-20 Kasım 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte
vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner KAVAS’ın, görevli olmasından dolayı ders
telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa
gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Telafi Tarihi
22.11.2014
Telafi Saati
08:30-12:20
13:00-16:50
5
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.11.2014
: 027
KARAR 2014/027-15: Kimya Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim EROL’un
13-14 Kasım 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği derslerin
aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Kimya Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim EROL’un, görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda belirtilen
tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin
yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Uzmanlık Alan Dersi
15.11.2014
08:30-16:50
Yangın
15.11.2014
17:00-19:50
Yönlendirilmiş Çalışma
15.11.2014
20:00-20:50
Seminer
15.11.2014
21:00-21:50
Tez Çalışması
16.11.2014
08:30-11:20
KARAR 2014/027-16: Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak ödemelere
ilişkin Eylül ve Ekim ayı Ek-1 Ödeme Cetveli Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu
Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Kapsamında yapılacak
ödemelere ilişkin Eylül ve Ekim ayı Ek-1 ödeme cetvelinin kabul edilmesine, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/027–17: Makine Mühendisliği Anabilim Dalında ders veren Yrd. Doç. Dr. Muzaffer
ERDOĞAN’nın haftalık Ders Programında yapılan değişiklikleri ile ilgili tablo Enstitümüz Yönetim
Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalında
ders veren Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ERDOĞAN’nın, haftalık Ders Programında yapılan değişiklikleri ile
ilgili tablo Ekte belirtilerek ilgili değişikliklerin kabul edilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
KARAR 2014/027–18: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalında ders veren Prof. Dr. Ömer
SOYKASAP’ın haftalık Ders Programında yapılan değişiklikleri ile ilgili tablo Enstitümüz Yönetim
Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalında ders veren Prof. Dr. Ömer SOYKASAP’ın, haftalık Ders Programında yapılan
değişiklikleri ile ilgili tablo Ekte belirtilerek ilgili değişikliklerin kabul edilmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
6
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.11.2014
: 027
KARAR 2014/027–19: Enstitümüzün Birim Kalite Geliştirme, Birim Değerlendirme ve Birim İç Kontrol
Çalışma Ekiplerinin oluşturulması, Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; aşağıda belirtilen tabloda adı geçen
kişilerin görevlendirilmesine ve ilgili kişilere tebliğ edilmesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİRİM KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ
GÖREVİ
ADI SOYADI
UNVANI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başkan
Tamer BAYBURA
Doç. Dr.
0272-2281213/10703
Üye
Levent ÖZCAN
Doç. Dr.
0272-2281213/10704
Üye
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
0272-2281213/10700
Üye
Engin AYDIN
Memur
0272-2281213/10707
Raportör
Yıldız ŞENKABAK
Büro Elemanı
0272-2281213/10708
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİRİM DEĞERLENDİRME EKİBİ
GÖREVİ
ADI SOYADI
UNVANI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başkan
Tamer BAYBURA
Doç. Dr.
0272-2281213/10703
Üye
Levent ÖZCAN
Doç. Dr.
0272-2281213/10704
Üye
Bahri ERSOY
Prof. Dr.
0272-2281255/61302
Üye
İbrahim Hakkı CİĞERCİ
Doç. Dr.
0272-2281255/20156
Üye
Barış GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr.
0272-2281255/15161
Üye
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
0272-2281213/10700
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİRİM İÇ KONTROL ÇALIŞMA EKİBİ
GÖREVİ
ADI SOYADI
UNVANI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Üye
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
0272-2281213/10700
Üye
Engin AYDIN
Memur
0272-2281213/10707
Raportör
Yıldız ŞENKABAK
Büro Elemanı
0272-2281213/10708
7
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.11.2014
: 027
ASLI GİBİDİR
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
8
Download

karar 2014/027 - Afyon Kocatepe Üniversitesi